Philips SBC SC 360 Ohjekirja

Kategoria
Baby video monitors
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

2
SC360 page 2
INDEX
English
Français
Español
Italiano
Português
English.....................................page 4
Illustrations ........................................................3
Technical specifications...................................24
Français..................................page 6
Illustrations ........................................................3
Spécifications techniques................................24
Español................................página 8
Illustraciones......................................................3
Especificaciones tecnicas................................24
Italiano...............................pagina 10
Illustrazioni.........................................................3
Specificazioni techniche...................................24
Português........................página 12
Ilustrações .........................................................3
Especificações técnicas...................................24
Έλληνικά
Έλληνικά ............................ σελίδα 14
ΑΠΕIΚÃΝIΣΕIΣ......................................................3
ΤΕÌΝIΚΑ ΣΤÃIÌΕIΑ............................................
24
Deutsch
Nederlands
Svenska
Suomi
Deutsch.........................................Seite 16
Illustrationen......................................................3
Technische Daten............................................24
Nederlands...........................pagina 18
Illustraties ..........................................................3
Technische gegevens......................................24
Svenska.........................................sida 20
Illustrationer.......................................................3
Tekniska Data ..................................................24
Suomi............................................... sivu 22
Kuvat..................................................................3
Tekniset tiedot.................................................24
1. YLEISTÄ
22
SC360 page 22
Suomi
SISÄLLYS
1. YLEISTÄ......................................................22
2. PIKAOHJE...................................................22
3. VIRTALÄHDE..............................................22
4. KÄYTTÖ......................................................23
TEKNISIÄ TIETOJA....................................24
KUVAT..........................................................3
JOHDANTO
Tämän johdottoman itkuhälyttimen (SBC
SC360) avulla pystyt valvomaan lastasi
liikkuessasi kodin sisällä tai lähistöllä. Itkuhälytin
on testattu kaikkien asianmukaisten määräysten
ja standardien asettamien vaatimusten
mukaisesti. Laitteen jatkuva toiminta voidaan
varmistaa asentamalla paristot.
Huomautus: Itkuhälytin on tarkoitettu vain
apuvälineeksi eikä korvaa
vanhempien asianmukaista
valvontaa.
2. PIKAOHJE
PIKAOHJE
1.
Kytke mukana toimitettu verkkolaite ‘lapsen yksikköön’ (lähetin)
(kuva 3)
.
2.
Asenna paristot (ei mukana) ‘vanhempien yksikköön’ (vastaanotin)
kuvan 4
osoittamalla tavalla.
3.
Kytke lähetin toimintaan POWER-katkaisimella
(kuva 1.2)
ja aseta se lapsen
vuoteen lähelle.
4.
Kytke vastaanotin toimintaan (ON) sopivalle äänenvoimakkuudelle
(kuva 2.4)
.
Aina kun laite tunnistaa lapsen äänen tai jonkun muun äänen lapsen lähettyviltä, se
välittyy vastaanottimeen.
5.
Säädä vastaanottimen äänenvoimakkuus sopivaksi.
Verkkolaite
Tarkista, että verkkolaitteeseen merkitty
jännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Jos
näin ei ole, ota yhteys myyjään tai
asiakaspalveluumme.
Liitä verkkolaite lähettimeen
kuvan 3
osoittamalla tavalla.
PARISTOT
(paristot eivät sisälly toimitukseen)
Asenna paristot vastaanottimeen
kuvan 4
osoittamalla tavalla, kun käytät vastaanotinta
ilman verkkolaitetta.
Myös vastaanottimeen voidaan liittää
verkkolaite (saatavissa erikseen Philips SBC
6650).
Huomautuksia:
'Vastaanotin osoittaa, kun paristojen teho on
alhainen. Jos teho on alhainen, yksikkö
‘piippaa’ ja punainen POWER-merkkivalo
alkaa vilkkua.
Poista paristot 'vastaanottimesta jos niitä ei
käytetä pitkähköön aikaan.
Vaihda paristot vain PHILIPS LR6
POWERLIFE -paristoihin.
3. VIRTALÄHDE
4. KÄYTTÖ
23
SC360 page 23
KÄYTTÖ
(Kuva 5)
Lähetin
Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein.
Aseta lähetin lapsen vuoteen lähelle, niin
että mikrofoni on poimii lapsen äänet
mahdollisimman hyvin.
TÄRKEÄÄ:
Varmista, että lähetinon aina lapsen
ulottumattomissa; älä koskaan aseta lähetintä
lapsen vuoteeseen tai leikkikehään!
Kytke lähetin toimintaan POWER-
katkaisimella
(kuva 1.2.)
.
Punainen POWER-merkkivalo syttyy.
Jos sisäänrakennettu mikrofoni poimii
äänen, lähetin käynnistää äänen lähetyksen
automaattisesti.
Äänen lähetys pysähtyy automaattisesti, kun
tarjolla ei ole ääniä.
Vastaanotin
Varmista, että paristot on asennettu
paikoilleen tai että verkkolaite on liitetty
oikein.
Aseta vastaanotin toimintaan (ON) sopivalle
äänenvoimakkuudelle
(kuva 2.4)
.
Punainen POWER-merkkivalo syttyy.
Jos vastaanotetaan lähettimestä
äänisignaali, se kuuluu sisäänrakennetun
kaiuttimen kautta.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Huomautuksia:
Älä aseta lähetintä ja vastaanotinta käytössä
liian lähelle toisiaan.
Muuten yksiköt voivat alkaa resonoida (vinkua).
TÄRKEÄÄ:
Kokeile itkuhälyttimen äänen lähetystoiminta
ennen käyttöönottoa. Näin varmistat että
molemmat yksiköt toimivat moitteettomasti.
Tämän ensimmäisen tarkistuksen jälkeen
äänen lähetystoiminta on tarkastettava
säännöllisin väliajoin seuraavalla tavalla:
Järjestä aikuinen puhumaan lähettimeen
pehmeällä äänellä.
Tällöin lapsen huoneesta lähetetyn puheen
on kuuluttava selkeänä toisessa huoneessa
vastaanottimen välittämänä.
KANAVAN VALINTA
Itkuhälytin pystyy käyttämään kahta kanavaa
radiosignaalin lähettämiseen. Jos äänen
vastaanoton laatu on hyvin huono, kokeile
toista kanavaa seuraavalla tavalla:
Vaihda molempien yksiköiden kanavanvalitsin
toiselle kanavalle
(kuva 1.1. ja kuva 2.3)
.
Huomautus: Varmista aina, että molempien
yksiköiden kanavanvalitsimet on
asetettu samaan asentoon. Tämä
varmistaa mahdollisimman
hyvälaatuisen vastaanoton.
VYÖPIDIKE
Paristojen ollessa asennettuina vastaanotinta
voidaan käyttää johdottomana laitteena.
Yksikköä voidaan kantaa mukana kotona ja
kodin lähistöllä liikuttaessa helppokäyttöisen
vyöpidikkeen avulla. Tämä pidike voidaan liittää
helposti vastaanottimeen ja irrottaa siitä
(kuva 6)
.
Suomi
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Philips SBC SC 360 Ohjekirja

Kategoria
Baby video monitors
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös