Russell Hobbs 24420-56 Ohjekirja

Brändi
Russell Hobbs
Kategoria
irons
Malli
24420-56
Tyyppi
Ohjekirja
43
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.
RKEI VAROTOIMIA
Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:
Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen,
aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole
kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärvät
yttöön liittyt vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli
8-vuotiaita ja valvonnan alla.
ytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
Käy silitysrautaa ja laita se kannalleen vakaalla, vaakasuoralle, kuumuutta
kestävälle pinnalle mieluiten silityslaudalle.
Älä jätä silitysrautaa vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon
tai kun se on silitysalustalla.
Irrota silitysrauta sähköverkosta ennen sen täyttämistä ja puhdistamista ja
aina käytön jälkeen.
Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, se toimii
virheellisesti tai se vuotaa.
Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän
huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön
vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
h Pinnat tulevat kuumiksi - älä koske.
B
Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
Älä silitä vaatteita kenenkään päällä – se aiheuttaa henkilövahingon.
Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
Varo, että et naarmuta pohjalevyä – vältä nappeja, vetoketjuja jne.
Laitteessa on suojaava lämpösulake, joka palaa, jos laite kuumenee liikaa. Jos näin tapahtuu, laite
lakkaa toimimasta ja se on palautettava korjattavaksi.
VAIN KOTIKÄYTTÖÖN
PIIRROKSET
1. Lämpötilansäätö
2. Höyrypainike
3. Höyryputki
4. Merkki
5. Virran valo
6. Säiliö
7. Höyryputken kiinnitin
8. Pistokkeen säilytys
9. Kalkinpoistopatruuna (säiliön sisällä)
10. Virtakytkin
11. Höyry valmis -valo
44
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTKERTAA
Poista kaikki etiketit, tarrat ja pakkausmateriaalit silitysraudasta ja sen pohjalevystä.
Ei ole syytä huolestua, jossa laite savuttaa hieman aluksi, se loppuu, kun elementti puhdistuu.
Silitä vanhaa puuvillakangaskappaletta pohjalevyn puhdistamiseksi
TÄYTTÖ
Silitysrautaa voi käyttää vesijohtovedellä, mutta jos asut alueella, jossa vesi on kovaa, sinun on tislattava
vesi (tai käytä kemiallisesti tislattua vettä).
Jos ostat tislattua vettä, tarkista, että se sopii silitysraudoille.
1. Irrota säiliö vetämällä se irti höyryaseman rungosta käyttämällä säiliön edessä olevaa kahvaa.
2. Täytä säiliö max (maks.) -merkkiin asti. Älä ylitä max (maks.) -merkkiä.
3. Kiinnitä säiliö takaisin pohjayksikköön.
ALKUASETUKSET
1. Aseta silitysrauta pohjayksikön päälle.
2. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
3. Kytke laite päälle asettamalla virtapainike asentoon I.
4. Käännä lämpötilansäädin siten, että se on haluamasi asetuksen merkin kohdalla.
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖOPAS
1. Tarkasta tekstiilin hoitosymbolit (i j k l).
2. Silitä ensin kankaita, jotka vaativat matalaa lämpötilaa, sitten niitä, jotka vaativat keskitasoista
lämpötilaa ja lopuksi korkeaa lämpötilaa vaativia kankaita.
3. Käännä lämpötilansäädin siten, että se on haluamasi asetuksen merkin kohdall.
Jos kankaan etiketin ohjeet poikkeavat tästä oppaasta, noudata etiketin ohjeita.
etiketin merkin lämpötilavalinta
j viileä – nylon, akryyli, polyesteri
k lämmin – villa, polyesteriseokset
l kuuma – puuvilla, pellava
/max
i älä silitä
Kun pohjalevy saavuttaa käyttölämpötilan, termostaatin valo jää pysyvästi palamaan.
HÖYRYSILITYS
1. Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla
l
tai korkeampi.
2. Paina höyrypainiketta höyryn tuottamiseksi, vapauta painike sen pysäyttämiseksi.
HUOMAA: Kun aloitat höyryaseman käyttämisen ja käytät höyrypainiketta höyrysilitykseen,
tapahtuu viive, koska höyryasema pumppaa vettä säiliöstä järjestelmän ensitäyttöön. Tämä on
normaalia ja saattaa kestää 20-30 sekuntia. Tämä tapahtuu myös säiliön uudelleentäytön jälkeen.
HÖYRY VALMISVALO
Höyry valmis -valo vilkkuu silitysraudan lämmetessä. Odota, kunnes höyry valmis -valo lopettaa vilkkumisen
ennen höyrysilityksen yrittämistä. Huomaa, että höyrypainikkeen painaminen ei tehoa ennen kuin höyry
valmis -valo on lopettanut vilkkumisen.
45
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
KUIVASILITYS
Jos et paina höyrypainiketta, voit silittää ilman höyryä. Jos haluat varmistua siitä, että et paina painiketta
vahingossa, silitä tyhjällä vesisäiliöllä. Silitä ensin ilman höyr, kytke laite pois päältä, täytä säiliö ja silitä
höyryn kanssa.
HÖYRYTYS PYSTYASENNOSSA
Poista rypyt ripustimella roikkuvista vaatteista, verhoista tai sisustuskankaista.
Tarkasta, että kankaan taustapuolella on riittävästi ilmankiertoa, muuten kosteus kerääntyy ja
aiheuttaa hometta
Tarkasta, että kankaan taustapuolella ei ole mitään, mitä höyry voisi vahingoittaa.
Tarkasta että taskut, käänteet ja hihat ovat tyhjiä
1. Aseta lämpötilansäädin asentoon max
2. Nosta silitysrauta ylös kankaalta.
Suosittelemme käyttämään höyryliipaisinta höyryn tuottamiseen pienemmille alueille, koska sitä on
helpompi hallita.
KÄYTÖN JÄLKEEN
1. Laita silitysrauta pohjayksikön päälle ja käännä lämpötilansäädin kohtaan.
2. Aseta virtakytkin asentoon O ja irrota pohjayksikkö sähköverkosta.
3. Tyhjennä säiliö
4. Anna silitysraudan jäähtyä täysin ennen puhdistamista, siirtämistä tai säilytykseen laittamista.
5. Höyryputki voidaan kelata ja asettaa letkun pidikkeeseen.
6. Kierrä virtajohto höyryaseman ympärille vastapäivään, aseta pistoke sitten pistorasiaan (kuva B).
HOITO JA HUOLTO
1. Irrota laite verkkovirrasta ja anna jäähtyä kunnolla.
2. Pyyhi pinnat kostealla kankaalla.
3. Poista pohjalevyn tahrat tilkalla etikkaa.
4. Varo, että et naarmuta pohjalev
KALKINPOISTOPATRUUNA
Laitteen käyttöiän pidentämiseksi ja kalkkisaostumista johtuvien ongelmien välttämiseksi höyryasemassa
on kalkinpoistopatruuna. Kalkinpoistopatruunan käyttöikä riippuu käyttötiheydestä ja veden kovuudesta
alueellasi. Pehmeän veden alueella se on noin 100 käyttökertaa. Varoitusvalo/palautuspainike vilkkuu ja
muistuttaa, kun patruuna pitää vaihtaa. Älä käytä mitään kalkinpoistoaineita (mukaan lukien etikkaa)
säiliössä. Ne voivat vaurioittaa laitetta.
Patruunan vaihtaminen:
1. Kytke höyryasema pois päältä ja irrota verkkovirrasta.
2. Anna höyryaseman jäähtyä vähintään 1 tunti, kunnes pohjalevy on kylmä.
3. Irrota vesisäiliö laitteen edestä.
4. Vedä kalkinpoistopatruuna pystysuoraan ulos vesisäiliöstä. Huomioi, että patruunassa voi olla vettä,
kun poistat sen (kuva A)
5. Kiinnitä uusi patruuna ja paina se alas paikalleen vesisäiliöön.
6. Täytä vesisäiliö uudelleen ja kiinnitä paikalleen.
7. Yhdistä höyryasema
8. Kun laite on valmis, vedä höyryliipaisinta, kunnes höyryä alkaa muodostua. Tämä käynnistää
järjestelmän.
Tärkeää: laitteen käyttäminen patruunaa vaihtamatta voi aiheuttaa höyrytystehon heikkenemisen ja
vaurioittaa laitetta. Älä koskaan palauta kalkinpoistojärjestelmää ennen kuin olet vaihtanut patruunan.
Takuu ei kata laitteeseen tulleita vaurioita, jotka johtuvat kalkinpoistopatruunan vaihtamatta jättämisestä.
46
VAIHTOKALKINPOISTOPATRUUNAT
Ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun ja kerro mallinumero. Heiltä saat ohjeet
vaihtokalkinpoistopatruunoiden hankkimiseen. Katso liitteenä olevasta takuukortista lisätietoa.
KIERRÄTYS
W
Jotta vältettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä
symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa
hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä,
mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen
kierrätys-/keräilypisteeseen.
/

Tämä käsikirja sopii myös