Xavax Picta Ohjekirja

Brändi
Xavax
Kategoria
personal scales
Malli
Picta
Tyyppi
Ohjekirja
51
Varoitus - Paristot
Varmista ehdottomasti, että paristojen
akut (+ ja -) ovat oikein päin, ja aseta ne
paikoilleen
sen mukaisesti. Jos tätä ohjetta ei noudateta,
paristot voivat vuotaa tai räjähtää.
Älä oikosulje paristoja.
Älä lataa paristoja.
Älä heitä paristoja tuleen.
Säilytä paristot poissa lasten ulottuvilta.
Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman valvontaa
Ota paristot pois laitteista, jotka ovat pitkään
käyttämättä
4. Käyttöelementit ja näytöt
Näppäin takana: painon yksikön valinta:
kilogramma (kg), pauna (lb) ja stone (st)
kellonajan näyttö
5. Käyttöönotto
5.1 Pariston asentaminen:
Käytä PCS CR2032 -nappiparistoa
Avaa paristojen vaihtamista varten paristolokeron
kansi takaa ja aseta paristolokeroon oikein
päin (plusnapa ylöspäin) CR2032-paristo. Sulje
paristolokero asianmukaisesti.
Ohje
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai paikan
vaihdon jälkeen vaaka on käynnistettävä
uudelleen. Ilman uudelleenkäynnistystä voi
esiintyä mittapoikkeamia.
6. Käyttö
Aseta vaaka puhtaalle ja tasaiselle lattiapinnalle.
Varmista, että vaaka on tukevasti paikallaan
Punnitus:
Vaaka käynnistyy automaattisesti sen päälle
astuttaessa. Painosi näkyy punnituksen aikana
vilkkuvana lukemana näytöllä.
Odota, kunnes näyttö ei enää vilku. Kun näyttö
on lakannut vilkkumasta, paino näkyy siinä vielä
15 sekunnin ajan.
Sen jälkeen vaaka sammuu automaattisesti.
Vikailmoitukset
Näytöllä näkyy vikailmoitus „Err”, jos vaaka on
ylikuormittunut.
„LO”-ilmoitus tarkoittaa, että paristo on tyhjä.
Vaihda paristo mahdollisimman nopeasti
Ohje
Mittaustarkkuuden varmistamiseksi
suosittelemme punnitusta päivittäin samaan
aikaan (esim. aamuisin heti herättyäsi)
Ohje
Jos vaa’an näyttämä paino vaikuttaa
virheelliseltä, varmista, että pariston ja
kontaktien välille on syntynyt moitteeton
kontakti. Jos et ole pitkään aikaan käyttänyt
vaakaa, vaihda paristo ja yritä uudelleen
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 51 21.10.13 10:43
/