Exido Cord Free Electrical Kettle 245-078 Ohjekirja

Brändi
Exido
Kategoria
electric kettles
Malli
Cord Free Electrical Kettle 245-078
Tyyppi
Ohjekirja
10
11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteiden
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat niistä parhaan
hyödyn. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteiden eri toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteiden normaali käyttö
Laitteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteiden vaurioitumista.
Käytä laitteita vain niiden oikeisiin
käyttötarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa
virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
Vedenkeitin voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka
jännite on 230 V, 50 Hz.
Vedenkeitintä voi käyttää ainoastaan toimitukseen
sisältyvän alustan kanssa.
Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun olet lopettanut
laitteen käytön.
Muista, että laitteet ovat kuumia jonkin aikaa sen
jälkeen, kun olet sammuttanut ne. Anna laitteiden
jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai
puhdistamista.
Älä aseta vedenkeitintä tai johtoa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älä käynnistä vedenkeitintä tyhjänä.
Älä laita keittimeen vettä MAX-merkinnän yli tai
MIN-merkinnän alle. Tarkista vesimäärä laitteen
ulkosivulla olevasta vesimäärän ilmaisimesta.
Valvo aina laitteiden käyttöä. Pidä lapsia silmällä,
kun he käyttävät laitteita.
Vältä koskettamasta laitteiden ulkopintoja niiden
ollessa käytössä, sillä pinnat kuumenevat. Koske
ainoastaan kahvaan ja kanteen. Varo kuumaa
höyryä, kun avaat kannen.
Älä koskaan koske laitteisiin tai alustoihin märin tai
kostein käsin.
Laitteiden sijoittaminen
Sijoita laitteet aina tasaiselle, kuivalle, vakaalle ja
lämmönkestävälle alustalle.
Sijoita laitteet aina keittiötason takaosaan riittävän
kauas verhoista, pöytäliinoista ja muista syttyvistä
materiaaleista.
Laitteita ei saa sijoittaa tai varastoida muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen.
Älä peitä laitteita.
Johto, pistoke ja pistorasia
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei laitteen virtajohto
tai pistoke ole vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun keitin täytyy
puhdistaa tai kun sitä ei käytetä. Vältä johdosta
vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota
sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen
yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen
luota.
Varmista, ettei vedenkeittimen virtajohtoon tai
jatkojohtoon voi kompastua.
Tarkista, että alustan johto asettuu yhteen reunan
pienistä lovista, jotta alusta on vakaa eikä asetu
johdon päälle.
Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota
yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei
ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan
ilman valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Nokka
2. Suodatin (nokassa)
3. Kansi
4. Avauspainike
5. Vesimäärän ja virran
ilmaisin
6. Virtakytkin
7. Kädensija
ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA
Keitä vedenkeittimellä
vettä kolme kertaa ennen
ensimmäistä varsinaista
käyttökertaa (tai pitkän säilytyksen jälkeen). Noudata
alla olevan Vedenkeittimen käyttäminen -kohdan ohjeita.
VEDENKEITTIMEN KÄYTTÄMINEN
1. Avaa kansi (3) painamalla avauspainiketta (4).
2. Kaada keittimeen raikasta vettä. Kaada
laitteeseen vettä vähintään vesimäärän ilmaisimen
vähimmäismäärää kuvaavaan MIN-merkintään
saakka tai korkeintaan enimmäismäärää kuvaavaan
MAX-merkintään saakka.
3. Sulje kansi ja varmista, että se napsahtaa kiinni.
4. Aseta keitin alustalle (14) niin, että alustan uloke
asettuu keittimen pohjan aukkoon.
5. Kytke pistoke pistorasiaan ja laita virta päälle.
o Varoitus! Jos käännät virtakytkimen (6) I-
asentoon ennen kuin asetat keittimen alustalle,
keitin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun
se asetetaan alustalle. Tarkista turvallisuussyistä
virtakytkimen asento ennen kuin asetat keittimen
alustalle, jotta keitin ei kytkeydy päälle
vahingossa.
6. Kytke laitteen virta päälle kääntämällä virtakytkin
I-asentoon. Vesimäärän ilmaisimessa oleva virran
merkkivalo syttyy, kun laite on päällä ja lämmittää
vettä.
FI
10
11
Vesi kiehuu muutamassa minuutissa veden määrästä
riippuen. Voit keskeyttää veden lämmittämisen milloin
tahansa kääntämällä virtakytkimen O-asentoon. Kun
vesi kiehuu, vedenkeittimen sisäinen termostaatti
sammuttaa keittimen automaattisesti. Virran merkkivalo
sammuu, kun laite on pysähtynyt ja virtakytkin kääntyy
automaattisesti 0-asentoon.
Kuiviinkiehumissuoja
Jos kytket laitteen virran päälle, kun laitteessa ei
ole vettä tai veden taso on MIN-merkinnän alla,
kuiviinkiehumissuoja kytkee virran automaattisesti pois
päältä. Keitin voidaan kytkeä päälle normaalisti heti, kun
siihen on lisätty riittävä määrä vettä.
Säilytys
Jos keitintä säilytetään pidempi aika ilman käyttöä,
johto voidaan kiertää alustan sisään. Varmista,
että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen
säilytyspaikkaan.
VEDENKEITTIMEN PUHDISTAMINEN
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on
täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Pyyhi lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla. Jos
laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman
pesuainetta.
Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa
hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla
voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat
naarmuttaa pintoja.
Huolehdi, että alustan liittimeen tai vedenkeittimen
pohjassa olevaan aukkoon ei pääse vettä.
KALKIN POISTAMINEN
Tavallisesta vesijohtovedestä voi jäädä
kalkkikerrostumia laitteen sisäpintoihin. Kalkkikerros
voidaan irrottaa etikkahapolla (EI tavallisella etikalla) tai
kaupoissa myytävällä kalkinpoistoaineella.
1. Sekoita 1 dl etikkahappoa 3 dl:aan kylmää vettä
tai noudata kalkinpoistoainepakkauksessa olevia
ohjeita.
2. Kaada seos vedenkeittimeen ja käynnistä keitin.
3. Kiehauta seos kahdesti ja kaada se pois keittimestä.
4. Poista kalkin ja etikkahapon jäämät kaatamalla
keittimeen uudelleen kylmää vettä (MAX-merkintään
saakka) ja käynnistämällä keitin.
5. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.
6. Toista kohdat 4–5 kolme kertaa.
7. Suodattimen voi irrottaa varovasti nokan (1)
lukituksista.
8. Liota suodatinta kalkinpoistoaineessa muutama
tunti. Huuhtele suodatin huolellisesti kalkinpoiston
jälkeen.
9. Aseta suodatin varovasti takaisin paikalleen nokan
lukituksiin.
Laite on nyt käyttövalmis.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan
joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on
kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä
vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme
osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset
Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta
”Question & Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun
täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
/