Bose AM316835 Ohjekirja

Brändi
Bose
Kategoria
mobile headsets
Malli
AM316835
Tyyppi
Ohjekirja
Tab 2, 9
Tab 7, 14 Tab 6, 13 Suomi Tab 4, 11 Tab 3, 10
EnglishTab 1, 8
Tervetuloa
Kiitos Bose
®
-matkapuhelinkuulokkeiden ostamisesta.
Bose
®
-matkapuhelinkuulokkeet tuovat tullessaan luonnolliselta
kuulostavan äänen. Ne istuvat mukavasti monista
korvanappikuulokkeista poiketen.
Rekisteröi tuotteesi
Nyt on oikea aika rekisteröidä ostamasi kuulokkeet.
Voit tehdä sen helposti osoitteessa http://global.Bose.com.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset
EMC-vaatimukset. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa
http://www.Bose.com/compliance.
VAROITUS: ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen
matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumeminen voi muutoin aiheuttaa
palovamman kaltaisen henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
Jos tunnet kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu, irrota liitin heti
liitännästä.
©2009 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa
kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen
antamaa kirjallista lupaa. Kaikki mainitut tavaramerkit ovat
Bose Corporationin omaisuutta.
Suuret (mustat)
Keskikokoinen*
(harmaa)
Pienet (valkoiset)
Vastaus/
lopetuspainike
Liukuva säätö
Johtolenkki
Vaatekiinnike
Kantolaukku
Matkapuhelin
sovittimet (3)
Mikrofoni
(painikkeen takana)
Korvakärjet
*Kuulokkeisiin on kiinnitetty
valmiiksi keskikokoiset
korvakärjet.
05_Yoda_Cell_FIN.fm Page 1 Thursday, March 5, 2009 11:49 AM
Tab 6, 13
EnglishTab 1, 8 Tab 2, 9 Tab 3, 10 Tab 4, 11 Suomi
Tab 7, 14
Yhdistäminen matkapuhelimeen
tai äänilaitteeseen
Voit yhdistää kuulokkeet matkapuhelimeen joko käyttämällä
tavallisten kuulokeliitinten kanssa yhteensopivaa 3,5 mm:n
stereoliitäntää tai käyttämällä yhtä niiden mukana toimitetuista
2,5 mm:n sovitinkaapeleista.
Kun yhdistät kuulokkeet oikein
kuulet stereoääntä musiikkia kuunnellessasi ja
puhelujen aikana
keskustelukumppanisi kuulee äänesi
vastaus-/lopetuspainike toimii oikein.
Ilman sovitinta
Jos puhelimessasi on 3,5 mm:n
kuulokeliitäntä, kuulokkeiden
mukana toimitettuja sovittimia ei
tarvita.
1. Yhdistä kuulokkeiden liitin
puhelimen kuulokeliitäntään.
2. Aseta kuulokkeet korviin.
Sovitinta käytettäessä
Bose
®
-matkapuhelinkuulokkeiden
mukana toimitetaan kolme
puhelinsovitinta. Niissä näkyy pieni
symboli: ympyrä, timantti tai kolmio.
Jos puhelimessasi on 2,5 mm:n
kuulokeliitäntä, kuulokkeiden
mukana toimitettuja sovittimia
tarvitaan.
Osoitteessa www.Bose.com/
phones on lisätietoja kuulokkeiden
ja puhelimen yhteensopivuudesta.
1. Valitse oikea sovitin.
2. Yhdistä se kuulokkeiden johtoon.
3. Yhdistä kuulokkeiden liitin ja sovitin puhelimen
kuulokeliitäntään.
4. Aseta kuulokkeet korviin.
Huomautus: Jos puhelin ei reagoi vastaa/lopeta-painikkeen
painamiseen, ääntä ei kuulu tai se kuuluu huonosti tai jos mikrofoni
ei ota ääntä vastaan, käytössä voi olla väärä sovitin. Osoitteessa
www.Bose.com/phones on lisätietoja kuulokkeiden ja puhelimen
yhteensopivuudesta.
Yhteensopiva monien musiikkipuhelimien kanssa Lisätietoja on
oheisessa yhteensopivien puhelimien luettelossa. Tämä lista on
ajantasaisena osoitteessa www.Bose.com/phones.
Laite, jossa on
3,5 mm:n
kuulokeliitäntä
Laite, jossa on
2,5 mm:n
kuulokeliitäntä
05_Yoda_Cell_FIN.fm Page 2 Friday, January 30, 2009 7:30 PM
Tab 2, 9
Tab 7, 14 Tab 6, 13 Suomi Tab 4, 11 Tab 3, 10
EnglishTab 1, 8
Puheluihin vastaaminen ja niiden
lopettaminen
Bose
®
-matkapuhelinkuulokkeissa on helppokäyttöinen vastaa/
lopeta-painike, jossa on sisäinen mikrofoni. Voit käyttää
toimintoja painamalla vastaus-/lopetuspainiketta.
Huomautus: Joitakin puhelimia käytettäessä vastaa/lopeta-
painiketta on ehkä pidettävä painettuna muutaman sekunnin ajan.
Puheluihin vastaaminen
Kun puhelu saapuu, voit vastata
siihen painamalla vastaus/
lopetuspainiketta ja
vapauttamalla sen.
Puheluiden lopettaminen
Voit lopettaa puhelun painamalla
vastaus/lopetuspainiketta ja
vapauttamalla sen.
Huomautus: Tietyt puhelinkohtaiset ja musiikintoistotoiminnot
eivät ehkä ole käytettävissä vastaus/lopetuspainikkeen avulla.
Näitä voivat olla uudelleensoitto viimeksi valittuun numeroon,
äänikomennot ja siirtyminen kappaleiden välillä. Lisätietoja on
puhelimen käyttöoppaassa.
Vain yhden korvakuulokkeen käyttäminen
Bose
®
-matkapuhelinkuulokkeita voidaan käyttää myös vain
oikeanpuoleista korvakuuloketta käyttämällä. Voit tällöin puhua
puhelimessa ja kuulla samalla, mitä ympärillä tapahtuu.
Oikean sopivuuden merkitys
Bose
®
-matkapuhelinkuulokkeet
on muotoiltu sopimaan mukavasti
korviin. Pehmeä silikonikärki pitää
kuulokkeet paikallaan
miellyttävästi. Kuulokkeiden
mukana toimitetaan kolmet kärjet,
jotta voit valita niistä korviisi
parhaiten sopivat. Älä yritä
asettaa kuulokkeita paikoilleen
ilman korvakärkiä.
Korvakärkien vaihtaminen
Poista nykyinen korvakärki varovaisesti aloittamalla
kookkaammalta pyöreältä puolelta. Työnnä uusi korvakärki
kuulokkeen kartioon. Paina korvakärki tiukasti paikalleen,
kunnes tunnet sen napsahtavan.
Oikein Väärin
05_Yoda_Cell_FIN.fm Page 3 Friday, January 30, 2009 7:30 PM
Tab 6, 13
EnglishTab 1, 8 Tab 2, 9 Tab 3, 10 Tab 4, 11 Suomi
Tab 7, 14
Kuulokkeiden säätäminen mukavaksi ja
hyvin paikallaan pysyväksi
Voit säätää kuulokkeita useilla eri tavoilla, jotta ne pysyvät
paikallaan mukavasti. Voit käyttää liukuvaa säätöä,
vaatekiinnikettä ja johtolenkk mukauttaessasi kuulokkeet
itsellesi sopiviksi.
Liukuvan säädön käyttäminen
Siirtämällä liukuvaa säätöä ylös tai alas voit
pidentää tai lyhentää vasemman ja oikean
korvakuulokkeen välisen löysän johdon pituutta.
Kun löydät oikean asennon liukuvan säädön
avulla, voit asettaa vastaus/lopetuspainikkeen ja
sen sisältämän mikrofonin oikeaan paikkaan.
Vaatekiinnikkeen käyttäminen
Voit kiinnittää johdon vaatteisiisi
vaatekiinnikkeen avulla. Tämä lisää
mukavuutta ja vakautta sekä auttaa
hallitsemaan johtoa. Tästä voi olla hyötyä
liikunnan aikana tai jos käytät vain toista
korvakuuloketta.
Vaatekiinnike on kiinnitettävä Y-liitoksen alle
siten, että pää voi liikkua normaalisti ja
mikrofoni pysyy suun lähellä.
Johtolenkin käyttäminen
Kuulokkeiden mukana toimitettava johtolenkki parantaa niiden
vakautta. Voit käyttää johtolenkkiä sellaisenaan, mutta jos
kiinnität sen vaatteisiin kiinnikkeen avulla, kuulokkeet pysyvät
vakaammin paikallaan.
1. Kiinnitä kuulokkeiden johto johtolenkin oikeaan (R) ja
vasempaan (L) liitäntään mikrofonin alle noin 25 cm:n
päähän korvakuulokkeiden alapuolelle.
Varmista, että
korvakuulokkeissa
näkyvät L- ja R-
merkinnät osoittavat
ylöspäin.
2. Vedä johtolenkki
pään yli ja anna sen
levätä niskaasi
vasten.
3. Säädä johtolenkin
liitäntöjä siten, että
niiden yläpuolelle jää
riittävästi vapaata
johtoa, jotta johdon
liittimen puoleisen
osan vetäminen
alaspäin ei tunnu
korvissa.
Huomautus: Johtolenkki jakautuu, jos sitä vedetään
voimakkaasti.
05_Yoda_Cell_FIN.fm Page 4 Friday, January 30, 2009 7:30 PM
Tab 2, 9
Tab 7, 14 Tab 6, 13 Suomi Tab 4, 11 Tab 3, 10
EnglishTab 1, 8
Ongelmanratkaisu
Jos kuulokkeiden käytössä esiintyy ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos niistä ei ole apua, lähimmän asiakaspalvelupisteen
yhteystiedot ovat takakannen sisäpinnassa.
Ongelma Toimintaohjeet
Ääntä ei kuulutai ääni kuuluu
jaksoittain
Varmista, että kuulokeliitin on työnnetty tiukasti äänilaitteen kuulokeliitäntään (ei linjalähtöön).
Ääni kuuluu vain yhdestä
korvakuulokkeesta.
Varmista, että käytät oikeaa matkapuhelinsovitinta ja että se on kiinnitetty tiukasti.
Puhelimen sointi ei kuulu kuulokkeista Varmista, että puhelin on asetettu lähettämään soittoäänen kuulokkeisiin. Tarkista puhelimen
asetukset ja säädä niitä tarvittaessa.
Huomautus: Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.
Liian voimakas bassotoisto Poista käytöstä äänilähteen äänenkorjaustoiminnot.
Alhainen äänivoimakkuus /
ääni kuuluu huonosti
Poista käytöstä äänilähteen äänentarkistus- ja muut äänenkorjaustoiminnot.
Mikrofoni ei reagoi ääneen. Varmista, että käytät oikeaa matkapuhelinsovitinta ja että se on kiinnitetty tiukasti.
Varmista, että mikrofonia ei ole peitetty.
Mikrofoni sijaitsee vastaus/lopetuspainikkeen takana. Mikrofonin tunnistaa pienestä
aukosta.
Puhelin ei vastaa vastaus/
lopetuspainikkeen painamiseen.
Varmista, että käytät oikeaa matkapuhelinsovitinta ja että se on kiinnitetty tiukasti.
Huomautus: Joitakin puhelimia käytettäessä vastaa/lopeta-painiketta on ehkä pidettävä
painettuna muutaman sekunnin ajan.
Puhelu päättyy odottamatta. Joitakin puhelimia käytettäessä puhelu päättyy, jos kuulokkeet irrotetaan puhelun aikana.
Varmista, että kuulokeliitin on työnnetty tiukasti äänilaitteen kuulokeliitäntään.
Korvakärjet irtoavat. Varmista, että korvakärjet ovat kunnolla kiinni kuulokkeissa.
Korvakärki katoaa. Tilaa varaosa ottamalla yhteys asiakaspalveluun. Sen tiedot ovat takasivulla.
Ääni kuuluu korvakuulokkeesta
tukkoisasti.
Varmista, että korvakuulokkeiden kartioissa ja korvakärjissä ei ole likaa tai vaikkua.
05_Yoda_Cell_FIN.fm Page 5 Thursday, March 5, 2009 2:46 PM
Tab 6, 13
EnglishTab 1, 8 Tab 2, 9 Tab 3, 10 Tab 4, 11 Suomi
Tab 7, 14
Puhdistaminen
Kuulokkeet on puhdistettava säännöllisesti.
Korvakärjet: Irrota korvakärjet kuulokkeista ja pese kärjet
vedellä, johon on sekoitettu mietoa pesuainetta. Varmista,
että huuhtelet ja kuivaat kärjet ennen niiden asettamista
takaisin kuulokkeisiin.
Kuulokkeiden kartiot, mikrofoni, vastaus/lopetuspainike:
Puhdista vain kuivalla pehmeällä pumpulitupolla tai
vastaavalla. Älä koskaan työnnä mitään puhdistusvälinettä
kartioon tai mikrofonin aukkoon.
Johtolenkki: Irrota johtolenkki ja pese miedolla saippualla
ja vedellä.
VAROITUKSIA:
Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten
käytettäväksi.
Tämä laite sisältää magneetin.
Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi
vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa
välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään.
Käytä vain toista korvakuuloketta ajaessasi moottoriajoneuvoa
julkisella tiellä tai paikoissa, joissa ulkopuolisten äänien
kuulemisen estäminen voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset.
VAROTOIMENPITEET:
Muistutus- tai varoitusäänet voivat kuulostaa oudoilta
käyttäessäsi kuulokkeita. Ota huomioon näiden äänten
muuttuminen, jotta voit tunnistaa ne tarvittaessa.
Älä pudota kuulokkeita, istu niiden päälle äläkä upota
niitä veteen.
Rajoitettu takuu
Bose
®
-matkapuhelinkuulokkeilla on siirrettävä rajoitettu takuu.
Rajoitetun takuun lisätiedot ovat pakkauksessa toimitetussa
rekisteröimiskortissa. Kortissa kerrotaan takuun
rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta
rajoitettuun takuuseen.
Takuuhuollon saaminen:
Palauta tuote ja valtuutetun Bose-jälleenmyyjän antama
ostotodistus toimimalla seuraavasti:
1. Siirry osoitteeseen http://global.Bose.com tai kysy
paikalliselta valtuuteulta Bose-jälleenmyyjältä, missä on lähin
valtuutettu Bose-huoltokeskus.
2. Kysy huoltokeskuksesta, kuinka laite on toimitettava sinne;
3. Lähetä laite rahti maksettuna huoltokeskuksen ilmoittamaan
osoitteeseen.
4. Merkitse mahdollinen palautuslupanumero pakkauksen
ulkopintaan. Jos numero on pakollinen eikä sitä ole merkitty
pakkaukseen, lähetystä ei oteta vastaan.
05_Yoda_Cell_FIN.fm Page 6 Friday, January 30, 2009 7:30 PM
/

Tämä käsikirja sopii myös