Moulinex FG150810 Ohjekirja

Brändi
Moulinex
Kategoria
coffee makers
Malli
FG150810
Tyyppi
Ohjekirja
55
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lait-
teen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ne:
yttöohjeiden vastainen käyttö vapaut-
taa valmistajan kaikesta vastuusta.
Turvaohjeet
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käytön
(mukaan luettuna lapset), joiden
ruumiilliset, henkiset tai aisteihin
liittyvät kyvyt ovat heikentyneet
tai joilla ei ole kokemusta tai tie-
tämystä, ellei hein turvallisuu-
destaan vastaava henkilö ole oh-
jannut tai opettanut heitä
laitteen käytös.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Jos laitteen virtajohto on vioit-
tunut, älä käytä laitetta. Pyy
ehdottomasti laitteen valmista-
jaa, lkimyyntiä tai vastaavan
tevyyden omaavaa henkilöä
vaihtamaan virtajohto vaarojen
välttämiseksi.
Laite on tarkoitettu käytettä-
väksi ainoastaan kotitalouksissa,
sitiloissa ja alle 2 000 metrin
korkeudessa merenpinnasta.
Älä laita laitetta, hköjohtoa tai
pistoketta veteen tai muuhun
nesteeseen.
Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytet-
täksi seuraavissa tapauksissa,
joita takuu ei korvaa:
- henkilökunnalle varatuissa keit-
tonurkkauksissa myyis,
toimistoissa tai muissa amma-
tillisissa ympäristöissä; maati-
loilla; hotellien, motellien ja
muiden vastaavien majoitus-
muotojen asiakkaille; bed &
breakfast - tyyppisissä majoi-
tusymristöis.
Noudata aina puhdistusohjeita
laitetta puhdistaessasi:
- Katkaise sähkövirta.
- Äpuhdista laitetta sen ol-
lessa kuuma.
- Puhdista kostealla liinalla tai
pesusienellä.
- Älä koskaan pane laitetta ve-
teen tai juoksevan veden alle.
VAROITUS: Laitteen virheellinen
käyttö voi aiheuttaa loukkaan-
tumisvaaran.
VAROITUS: Älä koske mpöle-
vyyn käytön jälkeen, sillä sii
on jälkilämpöä.
Älä koske muihin osiin kuin lasi-
kannun kädensijaan lämmityk-
sen aikana tai ennen kuin laite
on täysin jäähtynyt.
FI
56
Tätä laitetta voivat käyttää -
hintään 8-vuotiaat lapset, mikäli
heitä valvotaan käytön aikana
tai heille on annettu opastusta
laitteen turvallisesta käytöstä ja
jos he ymmärtävät laitteen käyt-
ön liittyvät vaarat. Alle 8-vuo-
tiaat lapset eivät saa tehdä käyt-
täjälle sallittua laitteen
puhdistusta tai huoltoa ilman ai-
kuisen valvontaa.
ilytä laite ja sen johto alle 8-
vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
Laitetta voivat käyttää henkit,
joiden ruumiillinen, aistienvarai-
nen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole riit-
tästi kokemusta ja tietoa, mi-
käli heitä valvotaan tai heille on
annettu ohjeet laitteen turvalli-
sesta käystä ja he ymmärtä-
vät laitteen käyttöön liittyvät
mahdolliset vaarat.
Tämä laite ei ole lelu.
*Ulkopintojen lämpötila
voi olla korkea laitteen toi-
miessa.Ä koske laitteen kuu-
miin pintoihin.
Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon,
varmista, että laitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä ja että pistorasia on
maadoitettu.
Virheellinen sähköliitäntä kumoaa takuun.
Irrota laite pistorasiasta, jos olet pitkiä
aikoja poissa kotoa tai kun puhdistat
laitetta.
Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla
tai on vahingoittunut. Ota silloin yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
Puhdistusta ja tavallista hoitoa lukuun
ottamatta kaikki toimenpiteet tulee jättää
valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Sähköjohtoa ei saa koskaan jättää laitteen
kuumien osien lähelle tai kosketuksiin
niiden kanssa, lähelle lämmönlähdettä tai
terävälle kulmalle.
Älä käytä muita kuin laitteen mukana
toimitettuja lisätarvikkeita ja varaosia
oman turvallisuutesi vuoksi.
Älä kytke laitetta irti vetämällä johdosta.
Älä käytä kannua mikroaaltouunissa,
avotulen tai sähkölieden levyjen päällä.
Älä laita vettä laitteeseen, jos se on vielä
kuuma.
Kaikki laitteet käyvät pi tarkan
laadunvalvonnan. Sattumanvaraisesti
valituille laitteille tehdään käytännön
testejä, minkä johdosta laitteissa saattaa
näkyä käyttöjälkiä.
Sulje aina kansi, kun kahvinkeitin on
käytössä.
Älä käytä kannua ilman kantta.
Älä kaada kuumaa vettä vesisäiliöihin.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
• Käytä suodatinkahvinkeitintä ensimmäisen
kerran ilman kahvia ja lasikannun verran
ytetyllä vesisäiliöllä.
Kahvin valmistus
(katso kuvat 1-9)
• Käytä ainoastaan kylmää vettä ja
suodatinpaperia nro 2 tai 4 (kuva 5) tai
kahvinsuodatinta* (kuva 4).
• Älä ylivesisäiliön vedentason näytös
olevaa enimmäisrajaa.
• Kahvinkeitin on varustettu tippalukolla,
jonka ansiosta kahvin voi tarjoilla ennen
*Riippuu mallista
57
valmistusjakson päättymistä. Tarjoiltuasi
kahvin aseta lasi- tai termoskannu takaisin
paikoilleen kahvin ylivalumisen
välttämiseksi.
• Annostelu: yksi mittalusikallinen jauhettua
kahvia yhtä suurta kahvikuppia kohden.
• Odota muutama minuutti, ennen kuin
käynnistät uuden kahvinvalmistusjakson.
• Älä valmista uutta kahvia, jos kannussa on
vielä kahvia jäljellä.
Termoskannu*
• Älä käytä termoskannua ilman kantta.
Termoskannun kansi täytyy lukita tiukasti
kahvin valmistusta ja lämpimänäpitoa
varten.
Kahvia kaadetaan painamalla
termoskannun kannen vipua alaspäin tai
avaamalla kantta 1/2 kierrosta*.
• Älä laita termoskannua mikroaaltouuniin
tai astianpesukoneeseen.
• Jotta kannu säilyttäisi kahvin kuumana,
huuhtele termoskannu kuumalla vedellä
ennen käyttöä ja säilytä kannu poissa
kahvinkeittimestä kahvinvalmistuksen
jälkeen.
• Termoskannu ilyttää kahvin kuumana
enintään 4 tunnin ajan.
Arominvalitsin* (katso kuva 7)
• Arominvalitsimella (kuva 7) voit säätää
valmistettavan kahvin voimakkuutta.
• Saat kahvista vahvempaa, kun käännät
aromivalitsinta joko mustaa kuppia tai
suurinta kahvipapua kohti*.
Automaattinen sammutus
Kahvinkeitin sammuu automaattisesti
energiansäästösyistä.
- Lasikannulliset mallit:
Kahvinkeitin sammuu automaattisesti
noin 30 minuuttia kahvinvalmistuksen
päätyttyä (eli noin 30 minuuttia sen jäl-
keen, kun vesisäiliössä ei ole enää vettä).
Virtakatkaisimen merkkivalo sammuu.
Näiden 30 minuutin ajan kahvia pide-
än lämpimässä ja sopivan lämpöi-
senä.
- Termoskannulliset mallit:
Kahvinkeitin sammuu automaattisesti
muutama minuutti kahvinvalmistuksen
ätytt (eli muutama minuutti sen
lkeen, kun vesisäiliössä ei ole enää
vet). Virtakatkaisimen merkkivalo
sammuu.
Kahvin uudelleenlämmittäminen
• Älä laita lasikannua mikroaaltouuniin, jos
se sisältää metallisia osia (esim. teräksinen
koristerengas).
Puhdistus
• Poista käytetyt kahvinpurut irrottamalla
suodatinpaperi (kuva 5) kahvinsuodatin*
(kuva 4).
• Kytke kahvinkeitin irti sähköverkosta ja
anna sen jäähtyä.
• Puhdista keitin kostealla liinalla tai
pesusienellä.
• Älä puhdista keitintä kuumana.
• Älä koskaan upota laitetta veteen.
Konepesu:
• Irrotettavan suodatinkotelon voi pestä
astianpesukoneessa.
• Vain lasiset kannut ilman metallisia osia
voidaan pestä astianpesukoneessa (ilman
kantta).
Termoskannu*
• Älä puhdista kannua hankaavilla
puhdistusvälineillä.
• Älä laita kättä kannun sisään
puhdistaaksesi sen (saattaa leikata ihoon
haavan).
• Puhdista termoskannu täyttämällä se
vedellä, johon on lisätty hieman
astianpesuainetta. Huuhtele lopuksi
runsaalla vedellä.
• Jos kannussa on paljon kahvin jättämiä
tahroja, täytä kannu haalealla vedellä, lisää
veteen yksi astianpesukoneeseen sopiva
pesutabletti ja anna liueta. Huuhtele
lopuksi runsaalla vedellä.
Kalkinpoisto
• Puhdista kalkkikarsta laitteesta 40
käyttösyklin välein.
Käytä kalkinpoistoon:
- joko yksi pussi kalkinpoistoainetta, joka on
liuotettu kahteen suureen vesilasiin.
- tai kaksi suurta lasia valkoista viinietikkaa.
• Kaada neste vesisäiliöön (b) ja käynnistä
kahvinkeitin (ilman kahvia).
*Riippuu mallista
FI
58
• Valuta noin puolet nestees (yksi lasi)
lasikannuun tai termoskannuun (f) ja
sammuta sitten keitin kahvinkeitin (tietyt
automaattiset kahvinkeitinmallit tulee
kytkeä irti sähköverkosta).
• Anna vaikuttaa tunnin ajan.
• Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja anna
lopun nesteen valua kannuun.
• Huuhtele kahvinkeitin käynnistämällä se 2-
3 kertaa ytettyäsi ensin vesisäiliö täydellä
lasikannullisella vettä.
Takuu ei korvaa kahvinkeittimiä, jotka
toimivat huonosti tai eivät ollenkaan, jos
niille ei ole tehty kalkinpoistoa.
Huomio: jos kahvinvalmistus kestää
tavallista pidemän tai laite piä tavallista
kovempaa ään, suorita kalkinpoisto.
Lisätarvikkeet*
• Lasikannu
• Termos kannu
• Kahvinsuodatin
Pidä huolta ympäristöstäsi!
i Laitteesi sisältää useita arvokkaita ja
kierrätettäviä materiaaleja.
Palauta se keräyspisteeseen tai
valtuutettuun huoltopalveluun sen
asianmukaista käsittelyä varten.
EU:n direktiivissä 2012/19/EU sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta edellytetään, että
käytetty kodinkoneita ei heitetä tavalliseen
yhdyskuntajätteiden virtaan. Käytetyt
kodinkoneet täytyy kerätä erikseen, jotta
niihin käytettyjen materiaalien keräys- ja
kierrätysaste olisi mahdollisimman korkea ja
niiden vaikutus ihmisten terveyteen ja
ympäristöön vähenisi.
*Riippuu mallista
/

Tämä käsikirja soveltuu myös