Indesit ECO7D 1492 (EU) Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
ECO7D 1492 (EU)
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
13
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 14-15
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pyykinpesukoneen kuvaus, 16-17
Ohjauspaneeli
Näyttö
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen, 18
Ohjelmat ja toiminnot, 19
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 20
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityisohjelmat
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 21
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Huolto ja hoito, 22
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Häiriöt ja korjaustoimet, 23
Huoltoapu, 24
FI
ECO7D 1492
Käyttöohjeet
PESUKONE
14
FI
Asennus
On tärkeää säilyttää huolella tämä ohjekirjanen, jotta
sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myytäessä,
luovutettaessa tai muuton yhteydessä varmista, että
se pysyy yhdessä pyykinpesukoneen kanssa, jotta
myös uusi omistaja voi tutustua toimintaan ja
vastaaviin varoituksiin.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siinä on
havaittavissa vaurioita, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia sekä tiiviste
vastaavan välikappaleen
kanssa, jotka sijaitsevat
takaosassa (katso
kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta tulee
kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai
muihin esineisiin.
2. Jos lattia ei ole täysin
tasainen, sen
epätasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten kiinni
tai auki etujalkoja (katso
kuvaa); kallistuman kulma
työskentelytasolta
mitattuna ei saa olla yli
2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle sekä
estää tärinää, meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan
aikana. Mikäli asennat koneen kokolattiamaton tai
muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että
pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Liitä tuloletku ruuvaten
se kylmävesihanaan,
jonka suuaukossa on ¾
putkikierteet (katso
kuvaa).
Ennen liitäntää anna
veden juosta, kunnes se
kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku
pyykinpesukoneeseen
ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan koneen
takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso
kuvaa).
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen
mukainen, jotka esitetään Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereistä sivua).
Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.
FI
15
Te kn i s e t t i e d o t
Malli
ECO7D 1492
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 53,5
yttömäärä
1 - 7 kg
hköliitännät
katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa
Vesiliitänt
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa
Linkousnopeus
1400 kierr./min saakka
Te s t i o h j e l m a t
normin EN 60456
mukaisesti
Ohjelma
(Painikkeen 1. painallus);
mpötila 60°C; toteutettu 7 kg:n
yttömääräl.
mä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 2004/108/EY (Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
- 2002/96/EY
- 2006/95/EY (Pienjännite)
65 - 100 cm
Veden poistoletkun liittäminen
Poistoletkua ei saa koskaan
asentaa suoraan
lattiakaivoon, vaan se on
asennettava kuvan
mukaisesti siten, että
poistoletkun pää on 65-100
cm korkeudella tasosta jolle
kone on asennettu. Varo
taivuttamasta poistoletkua
niin että se litistyy!
tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu
ohjain hanaan (katso
kuvaa). Poistoletkun
vapaan pään ei tule
jäädä upoksiin veteen.
Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun
käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan
alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista,
että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat
yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun
asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin
vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja
ukkosenilmalle.
Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian
tulee olla helposti saavutettavissa.
Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee
suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman
pyykkiä asettaen ohjelma
.
16
FI
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden
lisäämiseksi (katso Pesuaineet ja pyykit).
Painike KÄYNNISTYS/SAMMUTUS
: paina
lyhyesti painiketta koneen kytkemiseksi päälle tai sen
sammuttamiseksi. Hitaasti vihreänä vilkkuva
merkkivalo START/TAUKO, osoittaa koneen olevan
päällä. Pyykinpesukoneen sammuttamiseksi pesun
aikana tulee painiketta painaa pitkään, vähintään 2
sekuntia; lyhyt tai vahingonomainen painallus ei
sammuta konetta. Koneen sammuttaminen käynnissä
olevan pesun aikana peruuttaa kyseisen pesun.
Painikkeet OHJELMIEN VALITSIMELLE: halutun
ohjelman asettamiseksi (katso "Ohjelmataulukko").
Painike MUISTI: pidä painiketta painettuna
tallentaaksesi muistiin eniten käyttämäsi jakso ja
lisätoiminnot. Aiemmin tallennetun jakson
kutsumiseksi paina painiketta MUISTI.
Painikkeet TOIMINNOILLE: paina painiketta halutun
toiminnon valitsemiseksi. Näytölle syttyy vastaava
merkkivalo.
Painike LINKOUKSELLE
: paina vähentääksesi tai
sulkeaksesi kokonaan pois linkous - arvo osoitetaan
näytöllä.
Painike LÄMPÖTILALLE
: paina lämpötilan
vähentämiseksi: arvo osoitetaan näytöllä.
Painike PAINIKKEIDEN LUKITUKSELLE
:
ohjauspaneelin lukituksen kytkemiseksi päälle, pidä
painiketta painettuna noin 2 sekuntia. Palava
tunnus osoittaa, että ohjauspaneeli on lukittu. Täten
estetään vahingonomaiset muutokset ohjelmiin,
erityisesti mikäli läheisyydessä on lapsia.
Ohjauspaneelin lukituksen kytkemiseksi pois päältä,
pidä painiketta painettuna noin 2 sekuntia.
Painike VIIVÄSTETYLLE KÄYNNISTYKSELLE
:
paina asettaaksesi esivalitun ohjelman viivästetty
käynnistys. Viivästys osoitetaan näytöllä.
Merkkivalollinen painike START/TAUKO: kun vihreä
merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta pesun
käynnistämiseksi. Jakson käynnistyttyä merkkivalo
muuttuu kiinteäksi. Pesun keskeyttämiseksi taukoon,
paina uudelleen painiketta; merkkivalo vilkkuu
oranssina. Jos tunnus
ei ole pala, voidaan avata
luukku. Pesun käynnistämiseksi uudelleen pisteestä,
johon se oli keskeytetty, paina uudelleen painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön
liittyvien määräysten mukaisella automaattisella
sammutusjärjestelmällä, joka siirtää koneen
valmiustilaan 30 minuutissa, mikäli konetta ei käytetä.
Paina lyhyesti painiketta KÄYNNISTYS/SAMMUTUS ja
odota, että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Pyykinpesukoneen kuvaus
Merkkivalollinen
painike
START/
TAUKO
Ohjauspaneeli
Painike
LÄMPÖTILALLE
Painikkeet
TOIMINNOILLE
Painike
KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS
Pesuainelokerikko
Painikkeet
OHJELMIEN
VALITSIMELLE
Painike
LINKOUKSELLE
Painike
PAINIKKEIDEN
LUKITUKSELLE
Näyttö
Painike
VIIVÄSTETYLLE
KÄYNNISTYKSELLE
Painike
MUISTI
FI
17
Näyttö
Näyttö on hyödyllinen koneen ohjelmoimiseksi ja sen kautta saadaan paljon tietoja.
Kahdella ylemmällä merkkijonolla A ja B osoitetaan valittu pesuohjelma, meneillään oleva pesuvaihe ja kaikki tiedot,
jotka liittyvät ohjelman etenemistilaan.
Merkkijonolla C osoitetaan jäännösaika meneillään olevan pesujakson loppuun ja, mikäli on asetettu VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS, puuttuva aika valitun ohjelman käynnistymiseen.
Merkkijonolla D osoitetaan linkousnopeuden enimmäisarvo, jonka kone voi suorittaa asetetun ohjelman mukaisesti;
jos ohjelma ei sisällä linkousta, merkkijono pysyy sammuneena.
Merkkijonolla E osoitetaan lämpötilan enimmäisarvo, joka voidaan valita asetetun ohjelman mukaisesti; jos ohjelma
ei sisällä lämpötilan asetusta, merkkijono pysyy sammuneena.
Merkkivalot F vastaavat toimintoja ja ne syttyvät, kun valittu toiminto on yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa.
Tunnus Luukku lukossa
Palava tunnus osoittaa, että luukku on lukossa vahingonomaisten avaamisien estämiseksi. Vahinkojen
välttämiseksi tulee odottaa, että tunnus sammuu ennen kuin avataan luukku.
HUOM.: jos on päällä toiminto VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS, luukkua ei voida avata, sen avaamiseksi laita kone
taukotilaan painaen painiketta START/TAUKO.
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä pyydetään valitsemaan kieli ja näyttö siirtyy automaattisesti kielen valinnan
valikkoon.
Kielen valitsemiseksi paina painikkeita X ja Y, valinnan vahvistamiseksi paina painiketta Z.
Jos haluat vaihtaa käytettävän kielen, sammuta kone ja sen jälkeen paina samanaikaisesti viitekuvassa L osoitettuja
painikkeita, kunnes kuulet äänimerkin. Käynnistä kone uudelleen ja kielen valintavalikko tulee näkyviin.
A
B
C
D
E
F
Z
X
Y
L
F
F
18
FI
Ohjeet pesujakson
toteuttamiseen
1. KONEEN KÄYNNISTYS. Paina painiketta ,
näytölle ilmestyy teksti TERVETULOA; merkkivalo
START/TAUKO vilkkuu hitaasti vihreänä.
2. PYYKKIEN LAITTAMINEN. Avaa luukkuovi.
Laita pyykit koneeseen varoen ylittämästä
seuraavalla sivulla olevan ohjelmataulukon
mukaisia täyttömääriä.
3. PESUAINEEN ANNOSTELU. Vedä lokerikko
ulos ja kaada pesuaine asianmukaisiin kaukaloihin
kuten osoitettu kappaleessa "Pesuaineet ja
pyykit".
4. SULJE LUUKKU.
5. OHJELMAN VALINTA. Paina yhtä OHJELMIEN
VALITSIMELLE painiketta halutun ohjelman
valitsemiseksi; ohjelman nimi ilmestyy näytölle;
kuhunkin ohjelmaan liittyy tietty lämpötila ja tietty
linkousnopeus, joita voidaan haluttaessa muuttaa.
Näytölle ilmestyy jakson kesto.
6. PESUJAKSO RÄÄTÄLÖINTI. Käsittele
asianmukaisia painikkeita:
Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden
muuttaminen. Kone valitsee automaattisesti
valitun ohjelman mukaisen korkeimman
mahdollisen lämpötilan sekä linkousnopeuden ja
niitä ei ole mahdollista nostaa. Painettaessa
painiketta
vähennetään asteittain lämpötilaa,
kunnes saavutetaan kylmäpesu "OFF".
Painettaessa painiketta
vähennetään asteittain
linkousnopeutta aina siihen saakka, että linkous
on pois suljettu "OFF". Painettaessa vielä kerran
painikkeita asetetaan uudelleen korkeimmat
mahdolliset arvot.
Viivästetyn käynnistyksen asettaminen.
Esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistyksen
asettamiseksi paina vastaavaa painiketta, kunnes
saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun kyseinen
lisätoiminto on päällä, näytölle ilmestyy tunnus
.
Viivästetyn käynnistyksen poistamiseksi paina
painiketta, kunnes näytölle ilmestyy teksti OFF.
Jakson ominaisuuksien
muuttaminen.
Paina painiketta toiminnon kytkemiseksi päälle;
painiketta vastaava merkkivalo syttyy.
Paina uudelleen painiketta toiminnon
kytkemiseksi pois päältä; merkkivalo sammuu.
Jos valittu toiminto ei sovi yhteen asetetun
ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei
kytkeydy päälle.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen
aiemmin asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä
valittua toimintoa vastaava merkkivalo alkaa
vilkkua ja päälle kytketään ainoastaan viimeksi
valittu lisätoiminto, päälle kytketyn lisätoiminnon
merkkivalo syttyy.
Toiminnot voivat vaihdella suositellun
täyttömäärän ja/tai jakson keston mukaan.
7. OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN. Paina
painiketta START/TAUKO. Vastaava kiinteä vihreä
merkkivalo syttyy ja luukku lukkiutuu (tunnus
LUUKKU LUKOSSA
palaa). Pesun aikana
näytölle ilmestyy käynnissä olevan vaiheen nimi.
Ohjelman vaihtamiseksi käynnissä olevan jakson
aikana, laita pyykinpesukone taukotilaan painaen
painiketta START/TAUKO (merkkivalo START/
TAUKO vilkkuu hitaasti oranssina); valitse sitten
haluttu jakso ja paina uudelleen painiketta START/
TAUKO.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä
painamalla painiketta START/TAUKO; jos tunnus
LUUKKU LUKOSSA
on sammuksissa, on
mahdollista avata luukku. Paina uudelleen
painiketta START/TAUKO ohjelman
käynnistämiseksi uudelleen siitä kohdasta, johon
se oli keskeytetty.
8. OHJELMAN LOPPU. Se osoitetaan näytölle
ilmestyvällä kirjoituksella "OHJ. LOPPU", kun
tunnus LUUKKU LUKOSSA
sammuu, voidaan
avata luukku. Avaa luukku, poista pyykit ja
sammuta kone.
Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina
pitkään painiketta
. Jakso keskeytetään ja kone
sammuu.
FI
19
Ohjelmat ja toiminnot
Ohjelmataulukko
Ohjelman kuvaus
Enimmäi-
slämpötila
(°C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/min.
Pesuaineet
Enimmäisyt
(kg)
Jakson
kesto
Valkai-
suaine
Pesu
Huuhtelu-
aine
Normaali E co
ivitiset ohjelmat
Puuvilla (*)
(Painikkeen 1. painallus)
:
valkoiset erittäin likaiset.
90° 1400
ll l
77
Puuvilla
(Painikkeen 2. painallus)
:
erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1400
ll l
77
Puuvilla
(Painikkeen 3. painallus)
:
hieman likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40° 1400
ll l
77
Synteettiset
(Painikkeen 1. painallus)
:
erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
60° 800
ll l
33
Synteettiset
(Painikkeen 2. painallus)
:
hieman likainen kestävä kirjopyykki.
40° 800
ll l
33
Pikapesu 30'
(Painikkeen 1. painallus)
:
vähän likaisten pyykkien nopeaan
raikastamiseen (ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
ll
33
Raikastus 15min
(Painikkeen 2. painallus)
:
vähän likaisten pyykkien nopeaan
raikastamiseen (ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
ll
1,5 -
Erityisohjelmat / Muisti
Vauvaohjelma:
herkkä eritin likainen kirjopyykki.
40° 800
ll l
3-
Muisti:
mahdollistaa minkä tahansa pesytyypin muistiin laittamisen
Silkki/Verhot:
silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 -
ll
1,5 -
Villa:
villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 600 -
ll
1-
Osittaiset ohjelmat
Linkous
(Painikkeen 1. painallus).
- 1400 - - - 7-
Hellä linkous
(Painikkeen 2. painallus).
- 800 - - - 3-
Huuhtelu
(Painikkeen 1. painallus).
- 1400
l
-
l
7-
Pump. Ulos
(Painikkeen 2. painallus).
- 0 - - - 7-
M
Pesutoiminnot
Tahranpoisto
Tämä toiminto on
hyödyllinen vaikeimpien
tahrojen poistamiseksi.
Aseta toimitettu lisäkaukalo
3 kaukaloon.
Annosteltaessa
valkaisuainetta älä ylitä tasoa
"max", joka näkyy
keskitapissa (katso kuvaa).
Ainoastaan valkaisun
suorittamiseksi kaada
valkaisuainetta lisäkaukaloon 3, aseta ohjelma "Huuhtelu"
ja käynnistä toiminto "Tahranpoisto". Valkaistaksesi pesun
aikana laita pesuaine ja lisäaineet, aseta haluttu ohjelma
ja kytke päälle toiminto "Tahranpoisto".
Sitä ei voida käyttää ohjelmien , , , ja
Pump. Ulos.
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun
tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen
poistaminen. Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien , ja Pump. Ulos.
Helppo silittää
Valittaessa tämä lisätoiminto, pesua ja linkousta
muutetaan siten, että vähennetään ryppyjen
muodostumista. Jakson lopuksi pyykinpesukone suorittaa
rummun hitaita kiertoliikkeitä, lisätoiminnon HELPPO
Kaikille testauslaitoksille:
* Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti: aseta puuvillaohjelma ja lämpötilaksi 60°C.
SILITTÄÄ merkkivalo sekä START/TAUKO -merkkivalo
vilkkuvat (oranssina) ja kirjoitus "OHJ. LOPPU" ilmestyy
näytölle. Jakson lopettamiseksi tulee painaa painiketta
START/TAUKO tai painiketta HELPPO SILITTÄÄ.
Ohjelmassa "Silkki" kone jättää pyykit veteen jakson
päättyessä, toiminnon HELPPO SILITTÄÄ merkkivalo ja
START/TAUKO -merkkivalo vilkkuvat (oranssina) ja
kirjoitus "HUUHT. PITO" ilmestyy näytölle. Jotta voidaan
tyhjentää vesi ja poistaa pyykit tulee painaa painiketta
START/TAUKO tai painiketta HELPPO SILITTÄÄ.
Toimintoa ei voida kytkeä päälle ohjelmien , , ,
ja Pump. Ulos.
Pikapesu
Pesun keston lyhentämiseksi ja samalla voidaan
säästää vettä ja energiaa.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien , , ,
, , .
Eco Wash
Toiminnon Eco Wash avulla voidaan säästää energiaa,
koska pyykinpesussa käytettävää vettä ei lämmitetä -
tämä on etu sekä ympäristölle että sähkölaskun
maksajalle. Todellakin vahvistettu toiminta sekä veden
kulutuksen optimointi takaavat parhaan mahdollisen
tuloksen perusjakson samassa keskimääräisen ajassa.
Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi suositellaan
käyttämään nestemäistä pesuainetta.
Sitä ei voida käyttää ohjelmien Raikastus 15 min,
, , , , .
MAX
1
3
2
Ohjelmien kestoa voidaan seurata näytöltä.
Ohjelmat
20
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei
paranneta pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen
sisäosien karstautumista ja saastutetaan ympäristöä.
Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita
niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Vedä ulos
pesuainelokerikko ja laita
pesuaine tai lisäaine
seuraavasti.
kaukalo 1: Pesuaine varsinaista pesua varten
(jauheena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen
käynnistystä.
kaukalo 2: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
lisäkaukalo 3: Valkaisuaine
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan
pyykkimäärään.
Kestävät kuidut: enintään 7 kg
Synteettiset kuidut: enintään 3 kg
Herkät kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 1,5 kg
Silkki: enintään 1 kg
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
MAX
1
3
2
Erityisohjelmat
Pikapesu 30': on suunniteltu hieman likaisten
vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää
ainoastaan 30 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja
energian säästön. Asettamalla ohjelma (
, 30°C:ssa)
voidaan pestä yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja
silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän
ollessa 3 kg.
Raikastus 15min: on suunniteltu hieman likaisten
vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää
ainoastaan 15 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja
energian säästön. Asettamalla ohjelma (
, 30°C:ssa)
voidaan pestä yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja
silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän
ollessa 1,5 kg.
Vauvaohjelma: ohjelma, joka kykenee poistamaan
lasten vaatteille tyypillisen likaisuuden ja joka takaa
pesuaineen huolellisen huuhtelun, jotta voidaan välttää
allergiat lasten herkällä iholla. Jakso
on suunniteltu
vähentämään bakteereja käyttämällä enemmän vettä
ja optimoimalla erityisten pesuaineeseen lisättyjen
hygienisoivien aineiden vaikutusta.
Pesun lopuksi kone suorittaa hitaita rummun kiertoja,
jotta vältetään ryppyjen muodostuminen; jakson
lopettamiseksi paina näppäintä START/TAUKO.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa kaikkien
silkkivaatteiden pesuun. Suositellaan käyttämään
erityistä herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa
pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai
verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa
.
Villa: on ainoa pyykinpesukone, jolla on arvokkaan
The Woolmark Companyn myöntämä Woolmark
Platinum Care (M.0508) tunnustus, joka vahvistaa
pyykkikoneessa pesun kaikille villavaatteille, myös
niille, joiden tuoteselosteessa on merkintä vain
käsinpesuun
. Ohjelmalla voidaan siis pestä
täysin rauhassa kaikki villatuotteet (enint. 1,5 kg)
saavuttaen parhaat tulokset.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi
ja lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa
muutamia kiertoja hieman tavallista pesua
nopeammin. Jos toistuvista yrityksistä huolimatta lasti
ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone suorittaa
linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikäli
epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa
jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan
lastin jakautumista ja sen tasapainottumista oikein,
suositellaan sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
21
Varotoimet ja neuvot
Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan
lukien), joiden fyysinen, aistitoimintojen tai henkinen
suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää
kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä ellei heitä
ohjaa ja opasta henkilö, joka on vastuussa heidän
turvallisuudesta. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki
laitteen kanssa.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi
tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on
käynnissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua
väkisin: vahingonomaisilta avaamisilta suojaava
turvamekanismi voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä
sisäisiä mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan
koneen läheisyyteen.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä
yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet
pyykit pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EY Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen
normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet
tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida
laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkinä rasti
jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden
hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viran-
omaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa
vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. poista pistoke
pistorasiasta.
2. tarkista, että veden taso
koneen sisällä on
alhaisempi kuin luukun
suu; päinvastaisessa
tapauksessa poista liiallinen
vesi tyhjennysletkun kautta
keräten se ämpäriin kuten
osoitettu kuvassa.
3. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli ruuvimeisselin
avulla (katso kuva).
4. kuvassa osoitettua kielekettä käyttäen vedä
ulospäin, kunnes vapautetaan muovinen vetonipukka
kiinnittimestä; sen jälkeen vedä sitä alaspäin ja
samanaikaisesti avaa luukku.
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
20
22
FI
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois
sulkeminen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista
ja estetään vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla,
joka huuhdellaan lämpimän veden ja saippuan
muodostamassa liuoksessa. Älä käytä liuottimia tai
hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä
ulospäin (katso kuvaa).
Pese se juoksevan
veden alla; tämä
puhdistus tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin
tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat
pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän
alapuolella.
Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota
pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla
(katso kuvaa);
2. ruuvaa irti kansi
kiertäen sitä
vastapäivään (katso
kuvaa): on normaalia,
että tulee ulos hieman
vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos
siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee
vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa
yllättävän halkeamisen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
1
2
FI
23
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso Huoltoapu), tarkista
seuraavan luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä
(Näytölle ilmestyy teksti "EI
VETTÄ - TARK. HANA").
Pesukone täyttää ja poistaa
vettä jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai
linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
Kone on lukkiutunut, näyttö vilkkuu
ja osoittaa häiriökoodia (esim. F-01,
F-..).
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti,
että ei muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS ei ole painettu.
Näppäintä START/TAUKO ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso Ohjeet pesujakson
toteuttamiseen).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/TAUKO ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso Asennus).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso Asennus).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana,
sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon
ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi
pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön
poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön
estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä
tulee käynnistää se manuaalisesti (katso Ohjelmat ja toiminnot).
On kytketty päälle lisätoiminto HELPPO SILITTÄÄ: ohjelman loppuun
suorittamiseksi paina painiketta START/TAUKO (Ohjelmat ja toiminnot).
Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso
Asennus).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso Asennus).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso Asennus).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso Huolto ja hoito).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja
käynnistä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus
pesukoneille, pesukoneille tai käsinpesuun, tai vastaava).
Annostelu on ollut liiallinen.
24
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy
takuutodistuksesta.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla
luukku.
/