DeWalt DW077 Ohjekirja

Brändi
DeWalt
Kategoria
measuring, testing & control
Malli
DW077
Tyyppi
Ohjekirja
119
SUOMI
PYÖRIVÄ LASER DW077
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW077
Jännite V 9,6/12/14,4/18
Pyörimisnopeus min
-1
0/10/80/280/800
Laserluokka 3R
Turvaluokka IP54
Tarkkuus mm/m +/- 0,1
Itsetasausalue ° +/- 5
Käyttölämpötila °C -5 - +45
Liitinjohto 5/8" x 11
Paino (ilman akkua) kg 2,5
Akkupaketti DE9095 DE9503
Akkutyyppi NiCd NiMH
Jännite V 18 18
Paino kg 1,1 1,1
Latauslaite DE9116
Jännite V
AC
230
Latausaika (noin) min 60
Paino kg 0,4
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW077
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 73/23/EEC,
98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
DW077
LpA (äänenpaine) dB(A)* < 70
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo m/s2 < 2.5
* käyttäjän korvassa
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
120
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Lue myös niiden sähkötyökalujen
käyttöohjeet, joita käytetään tämän työkalun
kanssa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista sähkötyökaluja kosteudelle.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun työkaluja käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
4 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
5 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
6 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä säätimet
kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
7 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun työkalua ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa ja korkealla lasten
ulottumattomissa.
8 Tarkista, että työkalu on kunnossa
Ennen kuin otat työkalun käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki osat. Näin varmistat,
että työkalu toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen
osa tulee vaihtaa tai korjauttaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä ohjeiden mukaisesti.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla. Korjauta virtakytkin valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä.
9 Akun poistaminen
Poista akku työkalusta aina ennen työkalun
huoltoa sekä silloin, kun se ei ole käytössä tai kun
siihen vaihdetaan lisävarusteita.
10 Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä
Tämä sähkötyökalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Turvallisuussyistä vain valtuutetut
ammattilaiset saavat huoltaa sähkölaitteita.
Lasereiden turvallista käyttöä koskevia lisäohjeita
Tämä laser täyttää luokan 3R vaatimukset DIN
EN 60825-1:2001-11:n mukaan (maks. 5 mW,
600-680 nm). Laserdiodia ei tule korvata toisen
tyyppisellä. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee
korjauttaa valtuutetulla korjaajalla.
Vain valtuutettu ja koulutuettu henkilöstö saa asentaa
laserlaitteen ja säätää ja käyttää sitä. Alueet, joilla
käytetään luokan 3R lasereita on varustettava
asianmukaisilla laservaroitusmerkeillä.
Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen.
Tarkista ennen ensimmäistä käyttöä, että etiketin
turvavaroitukset on laadittu omalla kielelläsi.
Älä käytä laitetta, jos siinä ei ole oman kieliversiosi
mukaisia varoituksia!
121
SUOMI
Älä irrota työkalusta mitään turvamerkintöjä.
Älä anna lasten olla tekemisissä laserin kanssa.
Koska luokan 3R laser näkyy tehokkaasti pitkälle,
silmien vammautumisen vaara ei muutu laitteen
säteen sisällä.
Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan
lasersäteeseen.
Älä koskaan osoita lasersäteellä kohti toisen
henkilön silmiä.
Älä käytä optisia välineitä lasersäteen
katsomiseen, elleivät ne ole varta vasten
viranomaisten hyväksymiä.
Aseta laite aina asentoon, jossa lasersäde ei voi
osua keneenkään silmien korkeudella.
Kiinnitä erityistä huomiota portaisiin ja heijastaviin
pintoihin.
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akuston
metallikontaktien asettamista oikosulkuun
metallilla. Älä säilytä tai kanna akustoa
ilman, että mukana tuleva suojakorkki on
asetettu kontaktien päälle.
Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Laitteen merkit
Työkalussa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Laservaroitus
Luokan 3R laser
Älä katso lasersäteeseen.
Turvaluokka: IP54
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pyörivä laser
1 Seinäteline
122
SUOMI
1 Kauko-ohjain
1 Kohdekortti
1 Lasit
1 Laukku
1 Latauslaite (DW077K/DW077KH)
1 Akkupaketti (DW077K/DW077KH)
1 Käyttöohje
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Pyörivä laser DW077 on tarkoitettu laserjuovien
heijastamiseen ammattimaisen käytön tukemista
varten. Laitetta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona
vaakasuoraan ja pystysuoraan kohdistamiseen. Laite
voi tuottaa myös paikallaan pysyvän laserpisteen,
jota voidaan ohjata käsin merkin muodostamiseksi
tai siirtämiseksi. Laitteen käyttötarkoitus voi vaihdella
sisäkattojen asennuksesta ja seinien asemoinnista
perustuksen tasaukseen ja katteiden tekemiseen.
Laitteessa voidaan käyttää DEWALTin 9,6, 12, 14,4
ja 18 V:n akkupakettia.
1 Virtakytkin
2 Kantokahva
3 Vaaitusnuppi
4 Seinäteline
5 Hammaspyörän lukitusnuppi
6 Seinäkiinnitin
7 Seinäkiinnittimen lukko
8 Kiinnitysnuppi
9 Hammaspyörä
10 Pyörivä laserpää
11 Akkupaketti
Latauslaite
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd- ja NiMH-akut.
11 Akkupaketti
12 Vapautinpainikkeet
13 Latauslaite
14 Latausvalo (punainen)
Näyttö
15 Virtailmaisin
16 Vaakasuoran asennon ilmaisin (X-akseli)
17 Vaakasuoran asennon ilmaisin (Y-akseli)
18 Skannaustilan aktivointipainike
19 Pyörimisnopeuden asetuspainike
20 Säätöpainikkeet vasen/oikea
Kauko-ohjain
18 Skannaustilan aktivointipainike
19 Pyörimisnopeuden asetuspainike
20 Säätöpainikkeet vasen/oikea
21 Säätöpainikkeet ylös/alas
22 Käsisäätöpainike
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Purkaminen pakkauksesta
Varoitusetiketin asentaminen (kuva B)
Työkalun etiketissä olevien turvavaroitusten on oltava
käyttäjän omalla kielellä. Tästä syystä työkalun
mukana tulee erillinen tarra-arkki.
Tarkista, että etiketin turvavaroitukset on laadittu
omalla kielelläsi.
Varoitustekstien on oltava seuraavanlaiset:
LASERSÄTEILY
ÄLÄ TUIJOTA SÄDETTÄ.
LUOKAN 3R LASERTUOTE
Jos varoitukset ovat vieraalla kielellä, toimi
seuraavasti:
Irrota vaadittu etiketti arkista.
Aseta etiketti varovasti vieraskielisen version
päälle.
Paina etiketti paikalleen.
Asennus ja säädöt
Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
123
SUOMI
Sammuta kone aina (off) ennen kuin
poistat akkupaketin.
Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja -
latauslaite.
Akkupaketti (kuva A & C1 - C4)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
Laita akku (11) latausta varten latauslaitteeseen
(13) kuten kuvassa on esitetty ja kytke latauslaite
sähköverkkoon. Varmista, että akku on tukevasti
paikallaan latauslaitteessa. Punainen latausvalo
(14) vilkkuu. Noin yhden tunnin varausajan jälkeen
se lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa
yhtäjaksoisesti. Tällöin akku on täysin latautunut
ja latauslaite siirtyy automaattisesti tasaustilaan.
Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy huoltotilaan.
Akku voidaan poistaa latauslaitteesta tai se
voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes sitä
tarvitaan jälleen.
Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akku uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä latausta uudella akulla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen (kuva C1)
Kiinnitä akkupaketti (11) työkaluun siten, että se
naksahtaa paikoilleen.
Kun irrotat akun, paina kahta vapautuspainiketta
(12) samanaikaisesti, ja irrota akku työkalusta.
Akkukansi (kuva C2)
Suojakorkki piettää irrotetun akuston kontaktit. Jos
suojakorkki ei ole paikallaan, irtonaiset metalliobjektit
voivat aiheuttaa oikosulun kontakteihin. Tästä on
seurauksena tulipalon vaara ja akuston vaurioituminen.
Irrota suojakorkki (11) ennen kuin asetat akuston
(24) laturiin.
Aseta suojakorkki kontaktien päälle heti, kun olet
irrottanut akuston laturista tai koneesta.
Varmista, että suojakorkki on paikallaan
ennen kuin säilytät tai kannat irrotetun
akuston.
Tasaustila
Tasaustila auttaa säilyttämään
akkupakkauksen täyteen ladattuna.
Käytä tätä ominaisuutta mielellään
viikottainen tai 10 lataus/purkusyklin
välein.
Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Jos latausvalo lakkaa vilkkumasta, akkupaketti
jättää latauslaitteeseen 4 tunnin.
Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikumentuneen akun siirtyy
lataaminen ajankohtaan, jolloin akku on jäähtynyt.
Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy automaattisesti
latausvirtaan. Tämä ominaisuus takaa akun
maksimikestoiän. Punainen valo (14) vilkkuu pitkään,
sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Tyhjän akun ilmaisin (kuva C1)
Laitteen ohjaustaulussa on tyhjän akun ilmaisin (15).
Tyhjän akun ilmaisimeen syttyy valo, kun laite
käynnistetään. Se vilkkuu osoituksena siitä, että akku
on ladattava ja työkalun moottori pysähtyy
automaattisesti.
Kytke työkalu pois päältä ja poista akku (11)
ladataksesi sen heti, kun merkkivalo vilkkuu.
124
SUOMI
Työkalua ei voi käyttää niin kauan kuin
tyhjä akku on kiinnitetty siihen.
Akun tyyppi (kuva C3 & C4)
Työkaluun sopivat erilaisilla jännitteillä varustetut
akkupaketit.
Asentaaksesi 18 voltin akun, kierrä liitinlevy (25)
asentoon A.
Asentaaksesi 9,6, 12 tai 14,4 voltin akun,
kierrä liitinlevy (25) asentoon B.
Työkalun kanssa käytettäviksi sopivat akkupaketit
löytyvät takana olevasta taulukosta.
Työkalun asennus (kuva D1 - D5)
Työkalu voidaan asentaa eri tavoilla, jolloin sitä
voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
Lattia-asennus (kuva D1)
Pane työkalu suhteellisen sileälle ja tasaiselle
pinnalle.
Säädä työkalu vaakasuoraa tai pystysuoraa
käyttöä varten.
Seinäasennus (kuva D2 – D4)
Koneessa on seinäteline (4), jonka avulla se voidaan
kiinnittää seinäkiskoon, jolloin sitä voidaan käyttää
asennettaessa sisäkattoja tai muissa erityisissä
tasaustehtävissä (kuva D2).
Kiinnitä kone seinätelineeseen työntämällä
kierretappi (23) johonkin koneen istukkaan ja
kiristä nuppi (8).
Käännä kone sivuttain siten, että seinäkiinnitin (6)
on asennossa, jossa se voidaan kiinnittää
seinäkiskoon (kuva D3).
Kun seinäteline (4) on seinää vasten, kierrä
seinäkiinnittimen lukkoa (7) myötäpäivään
avataksesi kiinnittimen leuat.
Aseta kiinnittimen leuat seinäkiskon ympärille ja
kierrä seinäkiinnittimen lukkoa (7) vastapäivään
kiinnittääksesi kiinnittimen leuat kiskoon.
Varmista, että seinäkiinnittimen lukko (7) on
tiukasti kiinni.
Ennen kuin kiinnität koneen seinäkiskoon,
varmista, että kisko on kiinnitetty seinään
tiukasti.
Kone voidaan myös ripustaa seinään käyttämällä
olevia kiinnitysreikiä (27) (kuva D2).
Pidä konetta halutussa asennossa seinää
vasten ja merkitse kahden kiinnitysreiän sijainti
seinään (kuva D4).
Poraa reikä kuhunkin merkittyyn kohtaan
(vaatimus: ø 6 mm, noin 35 mm syvä).
Aseta sopiva kiinnityspistoke jokaiseen reikään.
Ruuvaa ruuvi jokaiseen kiinnityspistokkeeseen
(vaatimus: 6 x 50 mm).
Ripusta työkalu ruuveihin.
Säädä vaaitusnuppi (3), jotta kone pysyy
tasapainossa tarvittaessa.
Säädä työkalu vaakasuoraa käyttöä varten.
Kolmijalka-asennus (kuva D5)
Työkalussa on kolmijalkaliitin, johon voidaan
kiinnittää DE0735/DE0736 kolmijalka (lisävaruste) tai
jokin muu kolmijalka, joka täyttää teknisissä tiedoissa
esitetyt vaatimukset.
Pane kolmijalka (28) suhteellisen sileälle ja
tasaiselle pinnalle.
Kiinnitä kone kolmijalkaan työntämällä kierretappi
(29) jalustassa olevaan liittimeen (30).
Säädä työkalu vaakasuoraa tai pystysuoraa
käyttöä varten.
Koneen säätö (kuva A, E1 & E2)
Työkalu voidaan säätää käytettäviksi sekä
vaakasuorissa (kuva E1) että pystysuorissa (kuva E2)
sovelluksissa.
Itsetasaustoiminto (kuva A)
Tasaustoiminto käynnistyy, kun käynnistät työkalun.
Tasaustoiminnon käynnistyminen näkyy
tasausilmaisimien (16 & 17) ja lasersäteen
vilkkumisesta. Kun työkalu on löytänyt vaakasuoran
asennon, tasausilmaisimet ja lasersäde lakkaavat
vilkkumasta ja jäävät palamaan.
Tasausilmaisimet ja lasersäde vilkkuvat nopeasti
kolme kertaa toistuvasti, kun työkalu on jätetty
kaltevalle pinnalle, joka on itsetasaustoiminnon 5°
toiminta-alueen ulkopuolella. Sammuta työkalu,
säädä työkalun asetus itsetasausalueelle ja
käynnistä työkalu uudelleen.
Vaakasuora säätö (kuva E1)
Aseta kone haluttuun asentoon kuvan mukaisesti.
Käynnistä työkalu tasaustoiminnon käynnistämiseksi.
125
SUOMI
Pystysuora säätö (kuva E2)
Aseta kone haluttuun asentoon kuvan mukaisesti.
Käynnistä työkalu tasaustoiminnon
käynnistämiseksi. Koska pystysuorien sovellusten
tasaustoiminto vaatii vain Y-akselin säätöä,
ainoastaan vastaava tasausilmaisin (17) on
toiminnassa.
Vaakasuoran asennon säätäminen käsin (kuva A)
Työkalu voidaan säätää käsin käyttämällä kauko-
ohjainta. Käsisäätötila on erityisen käytännöllinen
sovelluksissa, joissa sekä X- että Y-akselit ovat
kaltevia.
Käsisäätötila aktivoidaan painamalla painiketta (22).
Tasausilmaisimet (16 & 17) sammuvat.
Säädä työkalua X-akselilla painikkeilla (20).
Säädä työkalua Y-akselilla painikkeilla (21).
Käsisäätötila sammutetaan painamalla painiketta
(22) uudelleen.
Käsikäyttöisen tasaustilan sammuttamisen
jälkeen itsetasaustoiminto käynnistyy
automaattisesti ja säätää työkalun
uudelleen vaakasuoraan asentoon.
Käsisäädöt häviävät välittömästi!
Laserjuovan kohdistaminen (kuva A & F1 - F5)
Vaakasuora kohdistaminen
Kohdista laserjuova asemamerkin kanssa koneen
ollessa käynnissä ja laserpään pyöriessä.
Tee säädöt seuraavasti:
Kun työkalu on asennettu lattiaan (kuva F1):
Kone voidaan asettaa minkä tahansa tukevan
esineen päälle vaaditun korkeuden saavuttamiseksi.
Kun kone on asennettu seinään (kuva F2):
Löysää lukitusnuppia (5) ja säädä hammaspyörää
(9) saadaksesi koneen oikeaan asentoon.
Kiristä lukitusnuppi (5).
Kun kone on asennettu kolmijalkaan (kuva F3):
Säädä kolmijalka saadaksesi koneen vaadittuun
korkeuteen.
Pystysuora kohdistus (kuva A, F4 & F5)
Kohdista laserjuova asemamerkin kanssa koneen
ollessa käynnissä ja laserpään pyöriessä.
Tee säädöt seuraavasti:
Siirrä laserpäätä painikkeilla (20), kunnes laserjuova
on samalla kohdalla sijaintimerkin kanssa (kuva A).
Kalteva kohdistaminen (kuva A)
Jos sovellus vaatii laserjuovan kohdistusta kaltevasti,
toimi seuraavasti:
Aktivoi käsitasaustila työkalun ollessa päällä ja
laserpään pyöriessä.
Kohdista laserjuova kaltevasti:
Säädä työkalua X-akselilla painikkeilla (20).
Säädä työkalua Y-akselilla painikkeilla (21).
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Merkitse aina laserjuovan tai pisteen keskusta.
Lisätäksesi työskentelyetäisyyttä ja tarkkuutta
aseta kone työskentelyalueen keskelle.
Äärimmäiset lämpötilan vaihtelut aiheuttavat
koneen sisäisten osien liikkumista, mikä voi
vaikuttaa koneen tarkkuuteen. Tarkista koneen
tarkkuus säännöllisesti, jos käytät sitä tällaisissa
olosuhteissa.
Vaikka työkalu korjaa automaattisesti pienet
tasausvirheet, jos se on rekisteröinyt törmäyksen,
on mahdollista, että se pitää säätää uudelleen
tasapainon tai asetusten muuttamiseksi.
Jos kone on pudonnut tai kaatunut, anna
valtuutetun korjaajan kalibroida laserpää.
Käytä aina työkalua kauko-ohjaimella oman
mukavuutesi tähden. Kauko-ohjaimella voit
käyttää työkalua välimatkan päästä ja lisäksi
sinun ei tarvitse koskea työkaluun, mikä vähentää
riskiä työkalun tasapainon tai asetusten
sotkeutumisesta.
Ennen käyttämistä:
Tee kenttäkalibrointitarkistukset varmistaaksesi
työkalun tarkkuuden.
Varmista, että työkalu on kiinnitetty lujasti.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (1).
Sammuta työkalu painamalla virtakytkintä (1)
uudelleen.
Pyörimisnopeuden säätö (kuva G)
Laserpää voidaan asettaa eri pyörimisnopeuksille,
jotka määrittävät juovan laadun.
126
SUOMI
Paina painiketta (19). Pyörimisnopeus siirtyy yksi
kerrallaan asetusten “fast” (nopea), “medium”
(keskinkertainen), “slow” (hidas), “crawling”
(ryömivä) ja “stationary” (paikoillaan) läpi aina,
kun painiketta painetaan.
Saadaksesi kirkkaan juovan, säädä laserpää
hitaalle pyörimisnopeudelle.
Saadaksesi kiinteän juovan, säädä laserpää
nopealle pyörimisnopeudelle.
Laserpään pyörittäminen (kuva H1 & H2)
Laserpäätä voidaan siirtää sekä vasemmalle että
oikealle, kun se on paikallaan olevassa asennossa.
Vaakasuorat sovellukset:
Siirrä laserpäätä haluttuun suuntaan painikkeilla
(20).
Pystysuorat sovellukset:
Siirrä laserpäätä haluttuun suuntaan painikkeilla
(21).
Laserpään pyörittäminen käsin (kuva H2)
Laserpäätä voidaan pyörittää myös käsin.
Käännä laserpää (10) haluttuun asentoon.
Älä yritä siirtää laserpäätä, kun se pyörii
etukäteen asetetulla pyörimisnopeudella.
Skannaustila (kuva I)
Laserpää voidaan asettaa eri nopeuksille liikuttaessa
eteen- ja taaksepäin, samalla heijastaen
skannauslaserjuovan.
Aktivoi skannaustila painamalla painiketta (18).
Alkuskannausnopeus on “fast” (nopea).
Säädä skannausnopeutta painamalla painiketta
(19). Skannausnopeus siirtyy yksi kerrallaan
asetusten “crawling” (ryömivä), “slow” (hidas),
“medium” (keskinkertainen) ja “fast” (nopea) läpi
aina, kun painiketta painetaan.
Vaakasuorat sovellukset:
Siirrä skannausaluetta haluttuun suuntaan
painikkeilla (20).
Säädä skannausaluetta painikkeilla (21).
Pystysuorat sovellukset:
Siirrä skannausaluetta haluttuun suuntaan
painikkeilla (21).
Lopeta skannaustila painamalla painiketta (18).
Pystysuora siirto (kuva J1 & J2)
Kohdistusulokkeet (31) auttavat paikallistamaan
lasersäteen (32) paikan lattiassa olevan asemamerkin
päällä.
Tee ristikkäinen merkintä lattiaan.
Aseta työkalu ristikkäisen merkin keskipisteeseen
kohdistaen ulokkeet lattiamerkkien kanssa.
Siirrä ristikkäisen merkin keskipistettä käyttäen
päällimmäistä lasersädettä.
Muista: Tämä toiminto toimii vain tasaisilla pinnoilla ja
sitä voidaan käyttää vain viitteellisenä asemamerkin
siirtämisen apuvälineenä. Tarkempaa asemamerkkien
siirtoa varten suositellaan käytettäväksi DEWALTin
laserosoitinta.
Poissa tasosta -hälytys
Poissa tasosta –hälytys aktivoituu automaattisesti
8 sekuntia tasaustoiminnon suorittamisen jälkeen.
Kun poissa tasosta –hälytys on aktiivinen, työkalu
tarkkailee sen vaakasuoraa asentoa jatkuvasti.
Riippuen rekisteröidystä poikkeamistasosta, työkalu
reagoi tasovirheisiin seuraavasti:
Poikkeamat < 2 mm 10 m:llä: tasovirhe korjataan
automaattisesti ilman ilmoitusta.
Poikkeamat 2 - 20 mm 10 m:llä: tasovirhe
korjataan automaattisesti. Laserpää lakkaa
pyörimästä hetkeksi ja lasersäde alkaa vilkkua
ilmoitukseksi työkalun vaakasuoran asennon
uudelleen säätämisestä.
Poikkeamat > 20 mm 10 m:llä: tasovirhe johtaa
työkalun toiminnan keskeytymiseen. Laserpään
pyöriminen pysähtyy ja lasersäde sammuu.
Laite tuottaa nopean äänisignaalin ja virtailmaisin
vilkkuu samanaikaisesti. Toiminnan jatkamiseksi:
Kytke kone pois päältä. Tarkista tasapaino ja
säädöt ja säädä tarpeen mukaan ennen
työkalun käynnistämistä.
Koneen apulaitteet (kuva K1 - K4)
Koneen varusteina on useita apulaiteita, joista voi
olla hyötyä konetta käytettäessä.
Kauko-ohjain (kuva K1)
Kauko-ohjaimella voidaan suorittaa
itsetasaustoiminnon käsikeskeytys, kun kaltevuutta
pitää säätää. Maksimikaltevuus vastaa työkalun
itsetasausaluetta.
127
SUOMI
Kauko-ohjaimella voidaan myös aktivoida laserjuova
ja säätää laserpäätä jopa 30 metrin säteellä.
Lasersäteen suurennuslasit (kuva K2)
Punalinssiset lasit parantavat lasersäteen näkyvyyttä
kirkkaissa valoissa tai pitkän matkan päässä.
Linssit tarjoavat parhaan tuloksen sisätiloissa
suodattamalla ympäröivän valon ja tehostamalla
heijastetun pisteen tai juovan näkyvyyttä.
Lasit eivät estä lasersäteen pääsyä silmiin.
Älä katso koskaan suoraan
lasersäteeseen näillä laseilla.
DE0730 Kohdekortti (kuva K3)
Kohdekortti paikallistaa ja merkitsee lasersäteen,
kun säde kulkee kortin poikki ja vahvistaa näin
heijastetun juovan näkyvyyden. Lasersäde ohittaa
punaisen muovipinnan ja kortin heijastava takapuoli
heijastaa sen. Kortti mahdollistaa helpon käytön
pystysuorassa ja vaakasuorassa asennuksessa,
siinä on tuuma- ja metriasteikot ja magneetit, joilla se
voidaan kiinnittää kattokiskoihin tai terästukiin.
Seinäteline (kuva K4)
Seinätelinettä voidaan myös käyttää alustana
tarjoamaan lisää vakautta.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Näitä ovat:
DE0772 Digitaalinen lasertunnistin
DE0734 Asteikkolaatta
DE0735 Kolmijalka
DE0736 Kolmijalka
Akkua
Jännite NiCd NiMH
9,6 DE9061 DE9036
12 DE9071/DE9075 DE9037
14,4 DE9091/DE9092 DE9038
18 DE9095/DE9096 DE9039
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Kenttäkalibrointitarkistus (kuva F5, L1 & L2)
Kentän kalibroinnin tarkistukset on suoritettava
varmasti ja tarkasti, jotta diagnoosit olisivat oikeita.
Jos havaitaan virhe, valtuutetun korjaajan tulee
kalibroida laite.
Anna laserpää aina valtuutetun korjaajan
kalibroitavaksi.
Tasotarkistukset (kuva L1 & L2)
Seuraavat toimenpiteet on suoritettava laserkärjen
kalibroinnin tarkistamiseksi vaakasuoraa kohdistamista
varten.
Aseta kone alueelle, joka on noin 15 m päässä
pystysuorasta pinnasta.
Säädä työkalu vaakasuoraa käyttöä varten
koneen ollessa asennettuna kolmijalkaan.
X-akselin tason tarkistaminen (kuva L1):
Sijoita työkalu siten, että X-akseli on
yhdensuuntainen pystysuoran pinnan kanssa.
Käynnistä työkalu ja käännä päätä, kunnes
laserpiste näkyy pystysuoralla pinnalla.
Merkitse lasersäteen keskipiste.
Sammuta työkalu ja käännä sitä 180° jolloin
X-akseli on toisin päin yhdenmukainen
pystysuoran pinnan kanssa.
Käynnistä työkalu, käännä päätä ja merkitse
jälleen laserpisteen keskipiste pinnalla.
Kytke työkalu pois päältä.
Mittaa merkkien välinen ero.
Jos merkkien välinen ero on 3,2 mm tai
vähemmän, laserpää on kalibroitu oikein.
Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
3,2 mm, laserpää on kalibroitava.
Y-akselin tason tarkistaminen (kuva L2)
Sijoita työkalu siten, että Y-akseli on
yhdensuuntainen pystysuoran pinnan kanssa.
Toimi edellä kuvatun mukaisesti, merkitse
laserpisteen keskipiste pinnalla koneen ollessa
tässä asennossa, käännä sen jälkeen konetta
180° merkitäksesi laserpisteen keskipiste uudelleen.
128
Mittaa merkkien välinen ero.
Jos merkkien välinen ero on 3,2 mm tai
vähemmän, laserpää on kalibroitu oikein.
Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin
3,2 mm, laserpää on kalibroitava.
Pystysuora tarkistus (kuva F5)
Seuraavat toimenpiteet on suoritettava laserpään
kalibroinnin tarkistamiseksi pystysuoraa kohdistamista
varten.
Aseta kone alueelle, joka on noin 1 m päässä
pystysuorasta pinnasta.
Säädä työkalu pystysuoraa käyttöä varten
koneen ollessa asennettuna lattialle.
Merkitse pystysuoran pinnan ylä- ja alaosa
pystysuoralla heilurilla.
Käynnistä työkalu ja kohdista lasersäde alempaan
merkkiin.
Siirrä päätä kauko-ohjaimella, kunnes lasersäde
on ylemmän merkin kohdalla.
Jos lasersäde kohdistuu ylempään merkkiin,
laserpää on kalibroitu oikein.
Jos lasersäde ei kohdistu ylemmän merkin
kanssa, laserpää on kalibroitava.
Puhdistus
Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Puhdista linssi tarvittaessa käyttämällä alkoholiin
kastettua pehmeää kangasta tai pumpulityynyä.
Älä käytä muunlaisia puhdistusaineita.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille
tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen,
kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa.
Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
SUOMI
129
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
Tuotetta ei ole käytetty väärin.
Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
SUOMI
/

Tämä käsikirja sopii myös