Philips GC7717/80 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja
IMPORTANT
- Perform the Calc-Clean process regularly for great steam performance and a prolonged lifetime
of your appliance (Fig. 1).
- Recommended water to use: distilled or demineralised water (Fig. 2).
WICHTIG
- 
Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten (Abb. 1).
- Empfohlenes Wasser: destilliertes oder demineralisiertes Wasser (Abb. 2).
TÄRKEÄÄ
- Käytä Calc-Clean-toimintoa säännöllisesti, sillä se takaa tasaisen höyryntuoton ja laitteen pitkän
käyttöiän (Kuva 1).
- Suositeltu vesilaatu: tislattu tai pehmennetty vesi (Kuva 2).
IMPORTANT
- Effectuez régulièrement la procédure de détartrage pour maintenir une excellente production

- 
IMPORTANTE
- Eseguite la procedura Calc-Clean regolarmente per assicurarvi prestazioni eccezionali e una

- 
BELANGRIJK
- Voer de Calc-Clean-procedure regelmatig uit voor een uitstekende stoomprestatie en een

- 
VIKTIGT
- Avkalka apparaten regelbundet för bra ångkapacitet och en lång livslängd (Bild 1).
- Rekommenderat vatten att använda: destillerat eller demineraliserat vatten (Bild 2).
CALC
CLEAN
1
213
2
4239_000_9924_1_DFU-Simple_A5_v3.indd 4 17/08/15 13:43
16
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Lue tämä käyttöopas, Tärkeitä tietoja -lehtinen oleva pikaopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Säästä ne myöhempää tarvetta varten.
Yleiskuvaus (Kuva 3)
1 Silitysrauta valmis -valo
2 Kalkinpoistopainike, jossa on Calc-Clean-merkkivalo
3 Höyryliipaisin
4 Lämpötilanvalitsin
5 Kanta
6 Höyryletku
7 Virtajohdon säilytystila
8 Virtakytkin
9 Lukitsin
10 Virtajohto
11 Pistoke
12 Letkun säilytyspaikka
13 Irrotettava vesisäiliö
14 Täyttöaukko
15 MAX-merkki
16 Vesisäiliön vapautuspainike
17 Vesisäiliön kahva
18 Älykäs Calc-Clean-kalkinpoistoastia
Lämpötilan valinta
Aseta silityslämpötila kääntämällä lämpötilanvalitsin sopivaan asentoon.
Laite säätää höyryn määrän automaattisesti silityslämpötila-asetuksen mukaan.
Lämpötila-asetus Automaattinen
höyryasetus

KEINOKUIDUT 1
Tekokuidut (esimerkiksi asetaatti, akryyli,
nailon, polyamidi).
2
Villa, viskoosi, polyesteri ja silkki.
3 PELLAVA
Puuvilla, pellava
Suositeltu vesilaatu: tislattu tai pehmennetty vesi.
Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella, jossa on hyvin kova vesi, kalkkia
voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa käyttää tislattua tai pehmennettyä vettä. Tämä
pidentää laitteesi elinikää.
Älä käytä hajustettua vettä, kuivausrummun vettä tai vettä, johon on lisätty etikkaa, silitysaineita,
kemiallisesti puhdistettua vettä tai muita kemikaaleja, koska se voi vahingoittaa laitetta tai
aiheuttaa veden pirskahtelua ja ruskeita tahroja silitettävään kankaaseen.
SUOMI
4239_000_9924_1_DFU-Simple_A5_v3.indd 16 17/08/15 13:43
TÄRKEÄÄ – puhdistus ja hoito
Älykäs Calc-Clean-kalkinpoistojärjestelmä
Laitteen älykäs Calc-Clean-järjestelmä takaa, että kalkinpoisto ja puhdistus tehdään säännöllisesti.
Tämä ylläpitää laitteen höyryntuottotehoa ja estää lian ja tahrojen kertymisen pitkän käyttöiän aikana.
Höyrylaite muistuttaa puhdistuksesta säännöllisesti. Lisäksi kalkin kertymistä estetään toisella
varotoimella: höyrytoimintoa ei voi käyttää, jos kalkinpoistoa ei suoriteta tunnin kuluessa laitteen
antamasta muistutuksesta. Kun kalkinpoisto on suoritettu, höyrytoiminto palaa takaisin käyttöön.
Suojatoiminto toimii käytetystä vesilaadusta riippumatta.
Calc-Clean-äänimerkki ja -merkkivalo
- 1–3 kuukauden käytön jälkeen Calc-Clean-kalkinpoiston merkkivalo alkaa vilkkua ja äänimerkki
ilmaisee, että on Calc-Clean-puhdistuksen aika (Kuva 4).
- Voit jatkaa höyrysilitystä tunnin ajan, vaikka Calc-Clean-merkkivalo vilkkuu ja laite antaa
äänimerkkejä. Tunnin kuluttua höyrytoiminto poistuu käytöstä automaattisesti. Höyrysilitystä voi
jatkaa, kun Calc-Clean-kalkinpoisto on tehty. (Kuva 5)
Vinkki: Voit jatkaa silittämistä ilman höyryä eli painamatta höyrypainiketta.
Calc-Clean-puhdistus Calc-Clean-kalkinpoistoastiassa
Älä jätä laitetta ilman valvontaa Calc-Clean-puhdistuksen aikana.
Varoitus: Älä keskeytä puhdistusta nostamalla silitysrautaa kalkinpoistoastiasta. Muuten pohjasta
vapautuu kuumaa vettä ja höyryä.
1 

2 Varmista, että laite on kytketty pistorasiaan ja sen virta on kytkettynä

3 
4 Aseta Calc-Clean-kalkinpoistoastia silityslaudalle tai muulle tasaiselle ja tukevalle

5 Aseta silitysrauta kalkinpoistoastiaan.
Huomautus: Calc-Clean-kalkinpoistoastia on tarkoitettu keräämään kalkkia ja kuumaa vettä
kalkinpoiston aikana. On täysin turvallista pitää silitysrautaa astian päällä koko puhdistuksen ajan.
6 
7 Calc-Clean-toiminnon aikana kuulet lyhyitä äänimerkkejä ja pumppaavan äänen.

8 
9 
10 Calc-Clean-kalkinpoistoastia kuumenee puhdistuksen aikana, joten anna sen jäähtyä
5 minuuttia ennen kuin kosket siihen.
11 Tarvittaessa voit toistaa vaiheet 1-11. Muista tyhjentää Calc-Clean-astia ennen kalkinpoiston
aloittamista.
Huomautus: Calc-Clean-puhdistuksen aikana pohjasta voi valua puhdasta vettä, jos silitysraudan sisään ei
ole muodostunut kalkkia. Tämä on normaalia.
SUOMI 17
4239_000_9924_1_DFU-Simple_A5_v3.indd 17 17/08/15 13:43
Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
- Höyrylaite säästää energiaa sammuttamalla virran automaattisesti, jollei sitä ole käytetty
15 minuuttiin. Silitysrauta valmis -merkkivalo alkaa vilkkua.
- Aktivoi höyrylaite uudelleen katkaisemalla ja kytkemällä virta virtakytkimestä.
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi
ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Höyrysilitysraudasta
ei tule höyryä.
Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi
vettä.
Täytä vesisäiliö vähintään MIN-merkkiin
asti. Paina höyrypainiketta, kunnes laite
alkaa tuottaa höyryä – tämä voi kestää
jopa 30 sekuntia.
Et ole painanut höyrypainiketta. Paina höyrypainiketta, kunnes laite alkaa
tuottaa höyryä.
Olet asettanut
lämpötilanvalitsimen asentoon 1.
Aseta lämpötilanvalitsin vähintään
asentoon 2.
Höyrytoiminto on poistettu
käytöstä, kunnes Calc-Clean-
toimenpide on suoritettu.
Voit palauttaa höyrytoiminnon
suorittamalla Calc-Clean-puhdistuksen
(katso kohta TÄRKEÄÄ – puhdistus ja
hoito).
Vesisäiliö ei ole kiinnitetty
kunnolla laitteeseen.
Liu’uta vesisäiliö takaisin laitteeseen niin,
että se lukittuu paikalleen.
Calc-Clean-
merkkivalo vilkkuu ja
laite antaa
äänimerkkejä.
Tämä on muistutus
kalkinpoiston tekemisestä.
Suorita Calc-Clean-puhdistus 1 tunnin
sisällä kalkinpoiston muistutuksesta.
Calc-Clean-
merkkivalo vilkkuu ja/
tai laite antaa
äänimerkkejä.
Et ole suorittanut Calc-Clean-
puhdistusta tai puhdistus on
jäänyt kesken.
Saat höyrytoiminnon uudelleen
käyttöön suorittamalla Calc-Clean-
puhdistuksen (katso kohta TÄRKEÄÄ –
puhdistus ja hoito).
Calc-Clean-
merkkivalo vilkkuu ja
laite antaa
äänimerkin aina, kun
höyrypainiketta
painetaan. Pohjasta ei
tule höyryä.
Et ole suorittanut Calc-Clean-
puhdistusta tai puhdistus on
jäänyt kesken.
Saat höyrytoiminnon uudelleen
käyttöön suorittamalla Calc-Clean-
puhdistuksen (katso kohta TÄRKEÄÄ –
puhdistus ja hoito).
Laitteesta on
katkaistu virta.
Laitteen virta on katkennut
automaattisesti. Näin tapahtuu,
kun höyrylaitetta ei ole käytetty
tai höyryliipaisinta painettu yli
15 minuuttiin.
Katkaise ensin virta ja kytke se sitten
takaisin.
SUOMI18
4239_000_9924_1_DFU-Simple_A5_v3.indd 18 17/08/15 13:43
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Laitteesta kuuluu
kova pumppausääni.
Vesisäiliö on tyhjä. Täytä vesisäiliö vedellä ja pidä
höyrypainike painettuna, kunnes
pumppausääni hiljenee ja laite alkaa
tuottaa höyryä.
Pohjasta tippuu
vesipisaroita.
Calc-Clean-puhdistuksen
jälkeen pohjasta saattaa tippua
hiukan vettä.
Pyyhi pohja kuivalla liinalla. Jos
Calc-Clean-merkkivalo vilkkuu ja
äänimerkki kuuluu edelleen, suorita
Calc-Clean-puhdistus (katso kohta
TÄRKEÄÄ – puhdistus ja hoito).
Calc-Clean-puhdistusta ei ole
suoritettu loppuun.
Sinun on suoritettava Calc-Clean-
puhdistus uudelleen (katso kohta
TÄRKEÄÄ – puhdistus ja hoito).
Pohjasta irtoaa
kalkkihiutaleita ja
muita epäpuhtauksia.
Vedessä olevia epäpuhtauksia
tai kemikaaleja on kertynyt
höyrysilitysraudan
höyryaukkoihin ja/tai pohjaan.
Suorita Calc-Clean-puhdistus
säännöllisesti (katso kohta TÄRKEÄÄ –
puhdistus ja hoito).
Pohjasta tulee vettä. Olet vahingossa käynnistänyt
Calc-Clean-puhdistuksen (katso
kohta TÄRKEÄÄ – puhdistus ja
hoito).
Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen.
Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle CALC CLEAN
-toiminnon sijaan. Anna silitysraudan
kuumentua, kunnes Silitysrauta valmis
-merkkivalo palaa.
Calc-Clean-puhdistus
ei käynnisty.
Et ole asettanut
lämpötilanvalitsinta kohtaan
Calc-Clean tai silitysrauta ei ole
ehtinyt kuumeta tarpeeksi.
Katso kohta TÄRKEÄÄ – puhdistus ja
hoito.
Et ole painanut Calc-Clean-
painiketta 2 sekuntia, kunnes
laite antaa äänimerkin.
Katso kohta TÄRKEÄÄ – puhdistus ja
hoito.
Laitteessa näkyy
vesipisaroita, kun
irrotan vesisäiliön.
Vesi kulkee laitteessa vesisäiliön
ja jalustan välissä. Tämä on
normaalia.
Vesipisarat ovat vaarattomia.
Halutessasi voit pyyhkiä ne pois ne
kuivalla liinalla.
Höyryteho on
alhainen.
Et paina höyryliipaisinta
yhtäjaksoisesti.
Pidä höyrypainike alhaalla ja siir
silitysrautaa kankaalla.
Höyryä ei tule heti,
kun painan
höyryliipaisinta.
Vesi muunnetaan höyryksi
laitteen pohjassa. Kun painat
höyryliipaisinta, vesi höyrystyy ja
vapautuu 1–2 sekunnissa. Tämä
on normaalia.
Pidä höyrypainike alhaalla ja siir
silitysrautaa kankaalla.
SUOMI 19
4239_000_9924_1_DFU-Simple_A5_v3.indd 19 17/08/15 13:43
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Philips GC7717/80 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja