Dell Latitude C800 Pikaopas

Kategoria
Notebooks
Tyyppi
Pikaopas
Huomautukset, varoitukset ja laitteistovaroitukset
Tässä oppaassa näkyy toisinaan lihavoituja, kursivoituja tai kuvakkeilla merkittyjä
tekstikappaleita. Nämä tekstikappaleet ovat huomautuksia, laitteistovaroituksia ja
varoituksia, ja niitä käytetään seuraavasti:
HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää
tietokonejärjestelmää paremmin.
LAITTEISTOVAROITUS:Laitteistovaroituksetovatvaroituksiatilanteista,joissa
laitteistovoivahingoittuataijoissatietojavoidaanmenettää.Niissäkerrotaan
myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.
VAROITUS:Varoituksissavaroitetaanmahdollisistaruumiillisistavahingoistaja
kerrotaan, miten ne voidaan välttää.
____________________
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2000 Dell Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on
jyrkästi kielletty.
Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell, Latitude, AccessDirect ja DELL E COM -logo ovat Dell
Computer Corporationin tavaramerkkejä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Celeron on Intel Corporationin tavaramerkki.
Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien
haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Computer Corporation kieltää omistusoikeutensa muihin kuin
omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Maaliskuu 2001 P/N 773MR Rev. A01
support.dell.com Dell Latitude Järjestelmätiedot 4-1
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
DellLatitudeJärjestelmätiedot
Kannettavan Dell Latitude -tietokoneen lisävarustelaatikko sisältää suppeat painetut
ohjeet. Tämä asiakirja sisältää Dell-tietokoneen aloitusoppaan, turvallisuusohjeet,
tietoja tietokonetta koskevista määräyksistä sekä muista käytettävistä Dellin
asiakirjoista.
Muut asiakirjat
Tietokoneen mukana toimitetaan seuraavat asiakirjat:
Aloitusopas, jossa on vaiheittaiset ohjeet tietokoneen kytkentöjen tekemistä
varten.
HUOMAUTUS: Aloitusopasta ei toimiteta pakkauksen mukana kaikissa maissa.
UsersGuide-opas on HTML-asiakirja, jossa on kuvaus tietokoneen
ominaisuuksista, ohjeet ohjaimien ja apuohjelmien asentamista varten, tietoja
System Setup -ohjelmasta sekä ohjeita oheislaitteiden liittämisestä tietokoneen
takapaneeliin. Users Guide -opas on tietokoneen kiintolevyllä.
Käytettävissäsi voi olla myös seuraavia asiakirjoja:
Tietokoneen mukana toimitettuja asiakirjojen päivityksiä, joissa kerrotaan
tietokoneen tai ohjelmiston muutoksista. Lue nämä päivitysasiakirjat ennen
muiden asiakirjojen lukemista, koska päivityksissä on yleensä uusimpia tietoja.
Käyttöjärjestelmän dokumentaatio (jos olet tilannut käyttöjärjestelmän Delliltä).
Erikseen ostettujen oheis- tai lisälaitteiden ohjeet. Nämä ohjeet sisältävät tietoja,
joita tarvitaan kyseisten laitteiden asentamiseksi Dell-tietokoneeseen.
4-2 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Webissä olevat asiakirjat
Voit lukea kiintolevyllä olevien asiakirjojen uusimmat versiot sekä muita
vianetsintäohjeita tukisivustosta, jonka osoite on http://support.dell.com.
Turvallisuusohjeet
Seuraavia turvallisuusohjeita noudattamalla voit suojata tietokonettasi vaurioilta ja
varmistaa oman turvallisuutesi.
Tietokonetta käytettäessä on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita:
Älä pidä kannettavaa Latitude-tietokonetta paljasta ihoa vasten. Tietokoneen
pohja voi kuumeta ajan mittaan. Pitkäaikainen ihokosketus voi tuntua
epämukavalta tai johtaa palovammaan.
Älä yritä huoltaa tietokonetta itse. Noudata asennusohjeita huolellisesti.
Älä kanna akkuja taskussa, käsilaukussa tai muussa sellaisessa säiliössä,jossa
metalliesineet (esimerkiksi auton avaimet) voivat aiheuttaa oikosulun akun
napojen välille. Oikosulusta aiheutuva virtapurkaus voi aiheuttaa hyvin korkeita
lämpötiloja, jotka tuottavat palovammoja.
Varmista, että virtalähteen johdon päällä ei ole esineitä ja että johto ei ole
sellaisessa paikassa, jossa ihmiset voivat kompastua siihen tai talloa sitä.
Aseta virtalähde avoimeen paikkaan (esimerkiksi pöydälle tai lattialle) silloin,
kunseonkäytössä tai kun akkua ladataan. Älä peitä virtalähdettä papereilla tai
muilla tavaroilla, jotka haittaavat jäähdytystä. Älä kytke kuljetuskotelossa olevaa
virtalähdettä sähköverkkoon.
Älä käytä tietokonetta märässä ympäristössä, esimerkiksi uima-altaan,
kylpyammeen tai pesualtaan lähellä tai kosteassa kellarissa.
Älä työnnä esineitä tietokoneen ilma-aukkoihin tai muihin aukkoihin. Vieraan
esineen aiheuttama oikosulku laitteen sisällä voi aiheuttaa sähköiskun tai
palovaaran.
Käytä ainoastaan tässä tietokoneessa käytettäväksi hyväksyttyä Dell PA-6
-virtalähdettä. Muuntyyppisten virtalähteiden käytöstä voi seurata palovaara.
Käytä ainoastaan tässä tietokoneessa käytettäväksi hyväksyttyjä akkumoduuleja.
Muuntyyppisten moduulien käytöstä voi seurata palo- tai räjähdysvaara.
Vältä sähköiskuja kytkemällä virtalähde ja lisälaitteiden virtajohdot maadoitettuihin
pistorasioihin. Johdoissa on maadoitetut liittimet. Älä poista maadoitusta
esimerkiksi sovitusliittimillä.Joskäytät jatkojohtoa, varmista, että se on
maadoitettu.
Jos liität virtalähteen jatkojohtoon, varmista, että jatkojohtoon kytkettyjen
laitteiden yhteinen virrankulutus ei ylitä jatkojohdon suurinta sallittua virtaa.
Katkaise tietokoneen sähkövirta poistamalla akku ja irrottamalla virtalähteen liitin
pistorasiasta.
support.dell.com Dell Latitude Järjestelmätiedot 4-3
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Jos tietokoneessasi on sisäinen modeemi tai valinnainen PC-korttimodeemi,
modeemissa käytettävän kaapelin tulisi olla vähintään kokoa 26 AWG (American
wire gauge). Lisäksi kaapelissa tulisi olla FCC-yhteensopiva RJ-11-liitin.
Jos tietokoneessasi on sisäinen modeemi tai valinnainen PC-korttimodeemi,
irrota modeemin kaapeli ukonilman lähestyessä, jotta tietokone olisi turvassa
puhelinlinjan kautta tulevilta sähköpurkauksilta.
Jotta välttyisit sähköiskun vaaralta, älä kytke tai irrota johtoja tai suorita laitteelle
huolto- tai asennustoimenpiteitä ukonilman aikana.
PC-kortitvoivatlämmetä voimakkaasti normaalikäytössä. Noudata varovaisuutta,
kun poistat PC-kortin, joka on ollut jatkuvassa käytössä pitkänaikaa.
Älä hävitä tietokoneesi litiumakkuja polttamalla tai muun talousjätteen mukana.
Ne voivat räjähtää.Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos et
tiedä,minnekäytetyt akut on toimitettava, ota yhteyttä paikallisiin
jätehuoltoviranomaisiin.
Puhdista tietokone pehmeällä kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusnesteitä tai
aerosoleja, jotka voivat sisältää palonarkoja aineosia.
Tietokoneen sisäosien käsitteleminen
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita käsitellessäsi tietokoneen sisäosia.
LAITTEISTOVAROITUS: Tietokoneen sisäosiin ei tarvitse kajota kuin
muistimoduuleja asennettaessa.
LAITTEISTOVAROITUS: Odota viisi sekuntia tietokoneen sammuttamisen
jälkeen ennen oheislaitteen tai muistimoduulin irrottamista. Näin estät
järjestelmälevyä vahingoittumasta.
HUOMAUTUS: Tarkemmat ohjeet saat Users Guide -oppaasta.
Sammuta tietokone ja oheislaitteet.
Irrota tietokone ja siihen liitetyt oheislaitteet pistorasiasta. Näin vältyt
mahdollisilta henkilövahingoilta ja sähköiskuilta.
Jos tietokone on telakoituna, poista se telakoinnista.
Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt oheislaitteet mukaan lukien puhelin- ja
tietoliikennelinjat.
Poista akku akkupaikasta ja jos tarpeen, vara-akku moduulipaikasta.
Maadoita itsesi koskettamalla tietokoneen takana olevan tulo- ja lähtöliittimen
maalaamatonta metallipintaa.
Kosketa työskennellessäsi tulo- ja lähtöpaneelia säännöllisesti. Näin estät
syntymästä staattista sähköä, joka voisi vahingoittaa laitteen sisäisiä
komponentteja.
4-4 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Yleiset EMC-ohjeet
Suojatut signaalikaapelit: Kun käytät suojattuja kaapeleita, laitteisto vastaa aiotun
käyttöympäristön EMC-luokitusta. Delliltä on saatavissa kaapeli rinnakkaisporttiin
kytkettäviä kirjoittimia varten. Voit halutessasi tilata kaapelin Delliltä WWW-
osoitteesta http://www.dell.com.
Staattiselta sähköltä suojaaminen: Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneesi
elektronisia komponentteja. Voit välttää staattisen sähkön aiheuttamat vauriot
purkamalla staattisen sähkönitsestäsi, ennen kuin kosketat tietokoneen
elektronisia komponentteja, kuten muistimoduuleja. Ruumiiseesi keräytynyt
staattinen sähkö purkautuu, kun kosketat tietokoneen tulo- ja lähtöpaneelin
maalaamatonta metallipintaa.
Sähkömagneettinen häiriö (EMI) tarkoittaa signaalia tai lähetystä, joka siirtyy
vapaassa tilassa tai voima- tai signaalilinjojen välityksellä ja vaarantaa
radionavigoinnin tai muun turvapalvelun toimintaa tai heikentää,estää tai
toistuvasti keskeyttää luvanvaraista radioviestintäpalvelua. Dell-tietokoneesi on
suunniteltu yhteensopivaksi sitä koskevien EMI-säädösten kanssa. Muutokset,
jotka eivät ole nimenomaisesti Dellin hyväksymiä, voivat johtaa laitteen
käyttöoikeuden menettämiseen. Tietoja muista tietokonettasi koskevista
säädöksistä on UsersGuide-oppaassa.
support.dell.com Dell Latitude Järjestelmätiedot 4-5
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Aloitusopas
Suorita tietokoneesi käyttöönottamiseksi seuraavat toimenpiteet:
1. Pura lisävarusteet pakkauksestaan (Kuva 4-1).
2. Aseta pakkauksessa olevat lisävarusteet esille. Tarvitset niitä valmistellessasi
tietokonetta käyttöönottoa varten.
Lisävarustepakkauksessa on lisäksi käyttöohjeita sekä muita tilaamiasi ohjelmistoja tai
laitteita (PC-kortteja, levyasemia tai akkuja).
Kuva 4-1. Lisävarustepakkauksen sisältö
1 Virtalähde 5 Mahdollisen modeemin kaapeli
2 Ohjaussauvan päät 6 TV:n/digitaalisen äänen
sovitinkaapeli
3 Verkkojohto 7 Matkamoduuli
4 Käyttöjärjestelmän ohjeet 8 Resurssilevy
4-6 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Virtalähteen kytkeminen
Kuva 4-2. Virtalähteen kytkeminen
support.dell.com Dell Latitude Järjestelmätiedot 4-7
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Tietokoneen käynnistäminen
Käynnistä tietokone avaamalla näyttö ja painamalla virtakytkintä (katso kuva 4-3).
HUOMAUTUS: Älä telakoi tietokonetta, ennen kuin se on käynnistetty ja sammutettu
ainakin kerran.
Kuva 4-3. Tietokoneen käynnistäminen
4-8 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Tietokoneen osat
Tietokoneen osien sijainti näkyy kuvissa 4-4, 4-5, 4-6 ja 4-7.
Kuva 4-4. Tietokone edestä nähtynä
1 Näytönsalpa 8 Kosketuslevy
2 Näyttö 9 Akku
3 Järjestelmän tilailmaisimet 10 Moduulipaikka
4 Ilmanottoaukko 11 Ohjaussauva ja kosketuslevyn
painikkeet
5 Näppäimistön tilailmaisimet 12 Dell AccessDirect-avain
6 Näppäimistö 13 Virtakytkin
7 Ohjaussauva 14 Sisäinen mikrofoni
support.dell.com Dell Latitude Järjestelmätiedot 4-9
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Kuva 4-5. Tietokone oikealta nähtynä
1 Kaiutin 6 Infrapunatunnistin
2 Verkkoliitin (valinnainen) 7 IEEE 1394 -liitin
3 Modeemiliitin (valinnainen) 8 PC-korttipaikat
4 Suojakaapelin paikka 9 Ääniliittimet
5 Kiintolevypaikka 10 Ilmanottoaukko
4-10 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Kuva 4-6. Tietokone takaa nähtynä
1 Tuulettimet 5 Telakointiliitin
2 Verkkovirtaliitin 6 Rinnakkaisliitin
3 PS/2-liitin (hiirelle tai näppäimistölle) 7 Sarjaliitin
4 Videoliitin 8 USB-liittimet
support.dell.com Dell Latitude Järjestelmätiedot 4-11
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Kuva 4-7. Tietokone vasemmalta nähtynä
Akun vaihtaminen
VAROITUS: Vääräntyyppisenakunkäytöstä voi seurata palo- tai
räjähdysvaara. Käytä vain Delliltä hankittuja alkuperäisen akun tyyppisiä
tai sitä vastaavia akkuja. Voit käyttää tämän tietokoneen akkua kaikissa
Latitude C -perheen tietokoneissa paitsi Latitude CS- tai CSx-tietokoneissa.
Älä yritä käyttää tämän tietokoneen akkua CS- tai CSx-tietokoneissa äläkä
käytä näiden tietokoneiden akkuja tässä tietokoneessa.
LAITTEISTOVAROITUS: Jotta tietoja ei katoaisi, älä vaihda akkua, kun
tietokone on käytössä, ellei tietokone ole kytketty verkkovirtaan tai
tietokoneessa ole toista akkua.
LAITTEISTOVAROITUS: Käytä tietokoneessasi vain litiumakkuja. Tämä
tietokone ei tue nikkelimetallihydridiakkujen (NiMH-akkujen) käyttämistä.
1 Kiinteän optisen levyaseman
avauspainike
4 Suojakaapelin paikka
2 Kiinteä optinen levyasema 5 Kaiutin
3 S-video/TV-lähtöliitin
4-12 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Tarkasta ennen uuden akun asentamista akun varaus painamalla akun testipainiketta.
Jos akku on tyhjä, akkumittariin ei tule valoa.
Vaihda akku seuraavien ohjeiden mukaisesti:
HUOMAUTUS: Tarkemmat ohjeet saat Users Guide -oppaasta.
1. Tallenna muokatut tiedostot ja sulje kaikki sovellusohjelmat.
2. Jos tietokone on telakoituna, poista se telakoinnista.
3. Jos moduulipaikassa on akku, siirry kohtaan 5.
LAITTEISTOVAROITUS: Jos vaihdat akun tietokoneen ollessa valmius- tai
lepotilassa, akun vaihtoon on käytettävissä enintään kaksi minuuttia.
Kahden minuutin kuluttua tietokone sammutetaan automaattisesti ja
kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
4. Jos tietokoneessa ei ole muita akkuja kuin se akku, jonka aiot vaihtaa, kytke
tietokone pistorasiaan tai varmista tietojen säilyminen jollakin seuraavista
tavoista:
Käytä tietokoneen keskeytystilaa.
Käytä tietokoneen lepotilaa.
HUOMAUTUS: Lisätietoja keskeytys- ja lepotilasta saat User's Guide -oppaasta.
5. Sulje tietokoneen näyttö,käännä tietokone ympäri ja poista akku.
Kuva 4-8. Akun poistaminen akkupaikasta
support.dell.com Dell Latitude Järjestelmätiedot 4-13
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
6. Liu'uta uusi akku akkupaikkaan. Kuulet naksahduksen, kun akku on paikallaan.
7. Jatka normaalia käyttöä joko painamalla virtakytkintä tai avaamalla näyttö
(tietokoneen virranhallintatilan mukaisesti).
4-14 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
NOM-tiedot (koskee vain Meksikoa)
Seuraavat tässä dokumentissa kuvattua laitetta koskevat tiedot täyttävät virallisen
meksikolaisen standardin (NOM-standardin) mukaiset vaatimukset.
Viejä: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
Maahantuoja: Dell Computer de México,
S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Toimitusosoite: Dell Computer de México,
S.A. de C.V. al Cuidado de Kuehne
& Nagel de
México S. de R.I.
Avenida Soles No. 55
Col. Peñon de los Baños
15520 México, D.F.
Verkkojännite: 100 - 240 VAC
Taajuus: 50 - 60 Hz
Virrankulutus
(enimmäismäärä): 1,5 A
Lähtöjännite: 20 VDC
Lähtövirta:
(enimmäismäärä)
3,5 A
4-16 Dell Latitude Järjestelmätiedot
DELL LUOTTAMUKSELLINEN - 3/19/01 asti
(Versio 3.11.98) TIEDOSTON SIJAINTI: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRyb1.fm
Avun saaminen
Dell on toimittanut tietokoneen mukana apuohjelmia, jotka auttavat tilanteen
selvittämisessä, jos tietokone ei toimi oikein. Lisätietoja näistä apuohjelmista on
UsersGuide-oppaassa.
Jos tietokone ei toimi oikein eikä Users Guide -opasta voi käyttää,voitetsiä vian syyn
ja ongelman ratkaisun Dell-diagnostiikkaohjelman avulla. Diagnostiikkaohjelma on
tietokoneen mukana toimitetulla resurssilevyllä.
HUOMAUTUS: Suorita diagnostiikkaohjelma, ennen kuin otat yhteyttä Dellin
tekniseen tukeen, sillä tarvitset diagnostiikkaohjelman testeistä saatuja tietoja
ongelman kuvaamiseen.
Käynnistä diagnostiikkaohjelma toimimalla seuraavasti:
1. Sammuta tietokone.
2. Jos tietokone on telakoituna, poista se telakoinnista.
3. Käynnistä tietokone.
4. Siirry tietokoneen käynnistysvaiheessa järjestelmäasetusvalikkoon painamalla
<F2>-näppäintä.
HUOMAUTUS: Kirjoita nykyinen käynnistysjärjestys muistiin, jotta voisit palauttaa
sen Dell-diagnostiikkaohjelman suorittamisen jälkeen.
5. Valitse seuraava käynnistysjärjestys:
HUOMAUTUS: Voit käynnistää tietokoneen vain kiinteästi asennetusta CD-,
CD-RW- tai DVD-asemasta. Tietokonetta ei voi käynnistää moduulipaikkaan
asennetusta CD-, CD-RW- tai DVD-asemasta.
Ensimmäinen käynnistyslaite: Levykeasema
Toi nen käynnistyslaite: CD-, DVD- tai CD-RW-asema
Kolmas käynnistyslaite: Sisäinen kiintolevyasema
6. Aseta Dellin resurssilevy CD-asemaan.
7. Sammuta tietokone.
8. Käynnistä tietokone.
Tietokone käynnistyy ja Dell-diagnostiikkaohjelma suoritetaan automaattisesti.
9. Kun diagnostiikkaohjelma on suoritettu, poista resurssilevy CD-asemasta.
Vaihda käynnistysjärjestys toistamalla vaiheet 1-6. Valitse haluamasi järjestys.
Käynnistä sitten tietokone uudelleen.
Kun diagnostiikkaohjelma käynnistyy, näyttöön tulee Dellin logo ja sen jälkeen viesti,
jossa ilmoitetaan, että diagnostiikkaohjelmaa ladataan. Kun ohjelma on latautunut,
näyttöön tulee diagnostiikkavalikko.
Voit käyttää tämän valikon toimintoja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon ja painamalla
<Enter>-näppäintä tai painamalla näppäintä, joka vastaa valitsemassasi vaihtoehdossa
korostettuna olevaa kirjainta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215

Dell Latitude C800 Pikaopas

Kategoria
Notebooks
Tyyppi
Pikaopas