WMF PERFECT Käyttö ohjeet

Brändi
WMF
Kategoria
pressure cookers
Malli
PERFECT
Tyyppi
Käyttö ohjeet
63
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Kauppiaan Leima
FI
Ssisältö
1. Turvaohjeet
2. Painekattilan käyttö
3. Käyttövihjeita
4. Keittäminen painekattilalla
5. Neljä tapaa purkaa paine
6. Painekattilan hoito
Puhdistaminen, säilyttäminen, hoito
7. Monia käyttömahdollisuuksia
8. Takuuehdot
9. Vastuun rajoitus
10. Häiriöiden poistaminen
11. Kypsennysaikataulukko
Lisävarusteet ja varaosat
katso kansi
1. Turvaohjeet
1. Lue käyttöohjeet ja kaikki ohjeetydellisesti
ennen kuinytät WFM-painekattilaa.
Virheellinen käyttö voi johtaa vaurioihin.
2. Älä luovuta painekattilaa kenellekään, joka
ei tunne käyttöohjeita.
3. Älä päästä lapsia painekattilan lähelle, kun
käytät sitä.
4. Älä käypainekattilaa uunissa. Suuret
lämpötilat vaurioittavat kahvoja, venttiile
ja turvalaitteita.
5. Siirpainekattilaa erittäin varovasti, kun
siinä painetta. Älä koske kuumiin pintoihin.
Käytä kahvoja ja nuppeja. Käytä tarvittaessa
uunilapasia.
6. Käytä painekattilaa vain tarkoituksiin, joihin
se on suunniteltu.
7. Laite käyttää painetta keittämiseen.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa
palovammoja. Tarkista ennen
kuumentamista, että olet sulkenut laitteen
oikein. Katso lisätietojayttöohjeista.
8. Älä avaa painekattilaa väkisin. Avaa
painekattila vasta, kun olet varmistanut, että
paine on täysin purkautunut. Katso
lisätietoja käyttöohjeista.
9. Älä kuumenna painekattilaa täyttämättä sitä
ensin vedellä, koska muuten se vaurioituu
pahasti.
Vähintään: 1/4 l vettä.
Tärkeä ohje:
Huolehdi siitä, että kaikki neste ei höyrysty.
Muuten valmistettava ruoka voi palaa, sulavat
muoviosat voivat vaurioittaa laitetta ja pohjan
alumiinin sulaminen vahingoittaa liettä. Mi-
käli näin käy, katkaise lämmönlähde ja siirrä
kattilaa vasta, kun se on täysin jäähtynyt.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 63
64
10. Täytä painekattila enintään 2/3
tilavuuteensa. Kun keität elintarvikkeita,
jotka turpoavat keitettäessä, esimerkiksi
riisiä tai kuivattuja vihanneksia, täytä
painekattila enintään puolilleen ja huomioi
valmistajan mahdollisesti antamat lisäohjeet.
11. Älä jätä painekattilaa vaille silmälläpitoa.
Säädä lieden teho niin, että keittosignaali
ei nouse oranssinvärisen keittorenkaan yli.
Jos et pienennä lieden tehoa, venttiilistä
purkautuu höyryä. Keittoajat pitenevät ja
nestehukka voi häiritä toimintaa.
12. Käytä vain käyttöohjeissa lueteltuja
lämmönlähteitä.
13. Jos keität lihaa nahkoineen (esimerkiksi
naudan kieltä), joka voi turvota paineen
vaikutuksesta, älä koske liian niin kauan
kuin nahka on koholla – palovamma vaara.
14. Ravistele painekattilaa aina ennen
avaamista, jotta roiskuvat höyrykuplat eivät
polttaisi. Tämä on erityisen tärkeää
päästettäessä höyryä pois keittoluistilla tai
juoksevan veden alla.
15. Kun päästät höyryä pois keittoluistilla tai
juoksevan veden alla, pidä kädet, pää ja keho
poissa vaarallisella alueella. Ulos virtaava
höyry voi vahingoittaa.
16. Tarkasta turvalaitteiden, venttiilien ja
tiivisteiden toimintakuntoisuus aina ennen
käyttöä. Vain siten voi varmistaa turvallisen
toiminnan. Katso lisätietoja käyttöohjeista.
17. Älä käytä painekattilaa elintarvikkeiden
uppopaistamiseen öljyssä.
18. Huolla turvalaitteet käyttöohjeiden mukaan,
mutta älä puutu muuten niiden toimintaan.
19. Vaihda kulutusosat (katso Takuu)
säännöllisesti. Värjäytyneet, halkeilleet tai
muuten vaurioituneet osat sekä osat, jotka
eivät mene kunnolla paikalleen, on
korvattava alkuperäisillä WMF-varaosilla.
20. Käytä vain alkuperäisiä WMF-varaosia.
Käytä erityisesti vain saman mallin astioita
ja kansia.
21. Älä käytä painekattilaa, jos se tai sen osat
ovat vaurioituneet tai muuttaneet
muotoaan tai ne eivät toimi käyttöohjeiden
mukaisesti. Ota silloin yhteys tuotteen
myyjään.
Säilytä tämä käyttöohje huolella.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 64
65
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
2. Painekattilankäyttö
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
2.1. Avaa kattila
Työnnä keittoluisti (7) kummaltakin puolelta
kahvan päähän. Keittoluistin (7) merkintöjen
on oltava AUF/OPEN kohdalla (A).
Käännä kädensijaa kahvaa (5) oikealle, kunnes
kannen ja kattilan varren (6) merkinnät ovat
toistensa kohdalla (B). Avaa kansi.
2.2. Kattilan puhdistaminen
Poista kaikki tarrat ja pese painekattilan kaikki
osat ennen ensimmäiskäyttöä (katso
»Puhdistaminen«).
Käännä kansi ja irrota kahva (5) kannesta.
Vedä kannen kahvan (5) oranssia salpaa (4)
nuolen suuntaan kahvan päähän asti (C),
käännä kahva irti ja poista (D). Poista tiiviste-
rengas (10) kannesta (P).
2.3. Kattilan sulkeminen
Kiinnitä kahva kanteen ja työnnä oranssi salpa
(4) kannen reunan yli niin, etse napsahtaa
kuuluvasti paikalleen (E). Aseta tiivisterengas
(10) kannen reunaan niin, että se on kannen
sisään taivutetun reunan alla (G). Aseta kansi
paikalleen (katso kannen ja kattilan kahvan
merkintä), jaännä kannen kahva ääriasen-
toon vasemmalle (B). Työnnä keittoluisti (7)
tarkasti asentoon ZU/LOCKED.
3. Käyttövihjeita
3.1. Turvalaitteiden tarkistus
Aina ennen käyttöä
Varmista, ettiivisterengas (10) ja kannen
reuna ovat puhtaat. Tarkasta, onko kuula
näkyvästi kannen alapuolella varoventtiilissä
(9) (G).
Jos kuula on kannen varoventtiilin / keittoauto-
matiikan (9) yläkammiossa, irrotadensija (5)
ja työnkuula sormella alakammioon (F).
Irrota kahva ja testaaäventtiilin (3) liikku-
vuus sormella painamalla (H).
Tarkasta keittosignaalin tiivisteen (2) kiinnitys
ja kunto silmämääräisesti.
Huomaa: Älä paina keittosignaalin tiivistettä
läpi, koska muuten jäämäpainevarmistus voi
vaurioitua, eikä painekattila toimi enää
oikein (Q).
Kiinnitä kahva kanteen (E). Aseta kansi paikal-
leen ja sulje se (B).
3.2. Nestemäärät
Höyryn tuottamista varten tarvitaan vähintään
1/4 l nestettä siitä riippumatta,ytetään
keitettäesmahdollisesti sisäosia (12).
Painekattilan saayttää enintään 2/3 tilavuu-
destaan, jotta sen toiminta ei häiriintyisi (M).
Kun ruoka-aine on vaahtoavaa ja erittäin laa-
jentuvaa (esim. lihaliemi, kivettömät hedelmät,
sisäelimet, kompotti), kattilan saa täyttää vain
puolilleen. Katso osa »Täysravinnon valmistami-
nen«.
Jos haluat ruskistaa ainekset (esim. sipulin,
lihan palat tai vastaavat), WMF-painekattilaa
voi käyttää tavallisen kasarin tavoin.
Ennen kuin suljet painekattilan kypsentämis
varten, poista ruskistussarja ja lisää tarvittava
määrä nestettä (vähintään 1/4 l).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 65
66
Huomio! Älä keitä, jos nestettä ei ole riittä-
västi, ja varmista, että neste ei höyrysty täysin.
Muuten valmistettava ruoka voi palaa, kattila
ja muoviosat voivat vaurioitua.
4. Keittäminen painekattilalla
4.1. Yleistä
Ruoat kypsyvät painekattilassa paineen alaisina,
t.s. yli 100 °C lämpötiloissa. Kypsentämisajat
lyhenevät jopa 70 %, mikä säästää merkittävästi
energiaa. Kypsentäminen höyryllä säilyttää
aromit, maun ja vitamiinit.
4.2. Keittäminen käyttäen sisäosia
Painekattilassa voin koon salliessa käyttää
sisäosia (12) ja tukea (13).
Sisäosia ja tukia saa lisävarusteena erikoisliik-
keistä (katso »Lisävarusteet ja varaosat«).
4.3. Lämmittäminen
Aseta suljettu, täytetty kattila liedelle ja valitse
suurin teho. Keittoautomatiikasta (9), joka on
samalla varoventtiili, poistuu alkuvaiheessa
ilmaa, kunnes venttiili sulkeutuu kuuluvasti ja
paine voi nousta. Keittosignaali (1) nousee, kel-
tainen painerengas ja kumpikin oranssi keitto-
rengas tulee näkyviin (J).
Pienennä lieden tehoa ajoissa ja niin paljon,
että reseptissä suositeltava oranssi keittorengas
on juuri näkyvissä.
4.4. Kypsentämisajat
Kypsentämisajat alkavat vasta, kun reseptissä
suositeltava keittorengas näkyy kokonaan. Pidä
huoli siitä, että rengas pysyy paikallaan. Säädä
lieden tehoa vastaavasti. Jos keittosignaali (1)
vajoaa alle halutun oranssin keittorenkaan,
lieden tehoa on lisättävä. Kypsennysaika pitenee
silloin hieman.
Jos keittosignaali (1) nousee yli toisen oranssin
keittorenkaan, höyryn paine kasvaa liian suu-
reksi, ja se poistuu kuuluvasti (3) kannen kahvan
pääventtiilistä.
Poista kattila liedeltä, odota, kunnes keittosig-
naali laskee toiseen oranssin keittorenkaan alle,
ja kytke lieden teho uudelleen.
Lyhyet kypsennysajat ovat mahdollisia, koska
paineisessa kattilassa on suurempi lämpötila:
Ensimmäinen rengas; noin 110 °C aroille
ruoka-aineille, kuten kala tai kompotti.
(45 kPa työpaine, 90 kPa säätöpaine)
Toinen rengas: noin 119 °C kaikille
muille aineille.
(95 kPa työpaine, 130 kPa säätöpaine,
maks. 150 kPa)
Kun lämmön kytkee pois jo ennen kypsentymi-
sajan päättymistä, kattilaan varastoitunut lämpö
riittää kypsentämän ruoan valmiiksi. Kypsenny-
sajat voi vaihdella samaa ruokaa valmistetta-
essa, koska määrä, muoto ja ominaisuudet
vaihtelevat.
4.5. Kattilan avaaminen
Kun kypsennysaika on päättynyt, nosta kattila
liedeltä. Kattilan saa periaatteessa avata ja
poistaa vain, kun kattila on paineeton, toisin sa-
noen keittosignaalin (1) on hävittävä kokonaan
kahvaan (I).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 66
67
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Jäämäpainevarmistus takaa sen, etkattilan
voi avata vain, kun paine on täysin purkautu-
nut, eli keltainen painerengas ei saa olla enää
näkyvissä.
Jos keltainen rengas näkyy (K), ämäpainevar-
mistus on toiminut. Vapauta se työntämällä
keittoluisti (7) hetkeksi asentoon ZU/LOCKED.
Kun höyryä ei enää poistu, ravista kattilaa
hetken verran.
Mahdolliset höyrykuplat irtoavat materiaalista.
Kuplia muodostuu erityisesti nesteisiin ja taiki-
namaisiin aineisiin, ja ne voi roiskua ulos, kun
kansi on irti. Käännä kannen kahva oikealle ja
avaa kattila.
4.6. Induktioliedet
TransTherm®-pohja (11) soveltuu kaikille
liesityypeille, myös induktioliesille.
Induktioliesistä voi suurilla tehoilla kuulua
surinaa.
Ääni johtuu tekniikasta, eikä se ole merkki
lieden tai painekattilan viasta.
Kattilan ja kuumenevan alan on oltava saman-
kokoiset, koska varsinkin pieniä astioitaytet-
täessä on mahdollista, että lieden
magneettikentei vaikuta kattilan pohjaan.
5. Kolme tapaa purkaa paine
Tärkeitä ohjeita:
Jos ruoat olet kypsentänyt vaahtoavia tai
turpoavia ruokia (esim. hernekasveja,
lihalientä, viljaa), älä käytä menetelmää
2 tai 3 paineen poistamiseen.
Kuoriperunat halkeavat, jos höyryn poistoon
käyttää menetelmää 2 tai 3.
Kun päästät höyryä pois keittoluistilla tai
juoksevan veden alla, pidädet,ä ja
keho poissa vaarallisella alueella.
Ulos virtaavayry voi vahingoittaa.
Menetel1
Poista kattila liedeltä. Keittosignaali laskeutuu
lyhyen ajan kuluttua (1). Kun se on hävinnyt
kokonaan kahvaan (I), työnnä keittoluisti hi-
taasti asentoon AUF/OPEN (A). yry pääsee
poistumaan kannen kahvan alta. Kun höyryä ei
enää poistu, ravista kattilaa hetken verran,
jotta höyrykuplat irtoaisivat ruoasta.
Menetel2
Kun kypsennysaika on lyhyt (esim. vihannek-
set), työnkeittoluistia (7) vähitellen hitaasti
suuntaan AUF/OPEN (A), kunnes kannen kah-
van alta poistuu höyryä.
Kun keittoluisti on täysin asennossa AUF/OPEN,
höyryä ei poistu ja keittosignaali on täysin las-
keutunut (I), ravista kattilaa ja avaa se.
Menetel3
Jos purkautuva höyryiritsee, aseta kattila
pesualtaaseen ja juoksuta kylmää vetkannen
päälle (L), kunnes keittosignaali (1) on hävin-
nyt kannen kahvaan (I). Ravistele kattilaa ja
avaa se.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 67
68
6. Painekattilan hoito
6.1. Puhdistaminen
Irrota kannen kahva ja pese kummaltakin
puolelta juoksevalla vedel(D)(N).
Irrota tiivisterengas (10) kannesta (P) ja
pese käsin.
Kattilan, kannen ja sisäosat voi pestä koneessa.
Älä raaputa jäämiä, vaan pehmitä ne.
Jos kattilaan on kertynyt kalkkia, keitä etikka-
vedellä. Puhdista myös kattilan pohja säännöl-
lisesti.
6.2. Säilyttäminen
Säilytä tiivisterengas (10) puhdistamisen
jälkeen erikseen.
6.3. Huolto
Painekattila on tekninen kulutustuote, joka osat
voivat kulua. Kun olet käyttänyt kattilaa pit-
kään, tarkasta kaikki osat varaosaluettelon mu-
kaan. Selvästi muuttuneet osat on vaihdettava.
Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia.
Huomautus: Vahingoittunut kannen
kädensija (5) toimitettava valmistajalle
korjattavaksi.
7. Monia käyttömahdollisuuksia
Painekattilasta on hyötyä muutenkin
kuin valmistettaessa ruokaa tavalliseen tapaan.
7.1. Pakasteiden valmistaminen
Pakasteet voi panna suoraan kattilaan. Lihaa
on sulatettava hieman ennen ruskistamista.
Pane vihannekset suoraan pakkauksesta
sisäosaan.mmitysajat pitenevät, kypsennysa-
jat ovat samat.
7.2. Terveysruokien valmistaminen
Terveysruokiin käytetään usein viljoja ja
hernekasveja. Käytettäessä valmistukseen
painekattilaan viljaa ja hernekasveja ei
välttämättä tarvitse esikeittää. Kypsentämisajat
pidentyvät silloin noin 50 %.
Lisää vähimmäisnestemäärän 1/4 l lisäksi
vähintään 2 osaa nestettä per 1 osa
viljaa/hernekasveja. Lieden jälkilämpöä voi
käyttää jälkiturvottamiseen. Kun ruoka-aine on
vaahtoavaa tai paisuvaa (vilja, hernekasvit),
kattilan saa täyttää vain puolilleen.
7.3. Säilöntä
Lasitölkit 1 l täytteineen kypsennetään 6,5 l ja
8,5 l painekattilassa, pienemmät lasitölkit 4,5 l
painekattilassa. Valmista elintarvikkeet tavalli-
seen tapaan. Täytä kattilaan 1/4 l vettä. Aseta
lasitölkit rei’itettyyn sisäosaan.
Kypsennä vihanneksia/lihaa 20 min niin, et
2. oranssi keittorengas on näkyvissä, kivellisiä
hedelmiä noin 5 min niin, että 1. oranssi keit-
torengas on näkyvissä.
Kypsennä siemenkodallisia hedelmnoin
10 min (1. keittorengas).
Anna kattilanähtyä hitaasti (menetelmä 1) –
älä käykeittoluistia tai juoksevaa vettä,
koska muuten mehu vuotaa tölkeistä.
7.4. Mehustaminen
Painekattilassa voi mehustaa pienmäär
hedelmiä.
Täytä kattilaan 1/4 l vettä, aseta hedelmät
rei’itetyssä sisäosassa reiättömän sisäosan päälle
ja sokeroi tarvittaessa. Käytä keitettäessä
2. oranssia keittorengasta. Aika vaihtelee
10 – 20 minuuttiin.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 68
69
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Poista paine juoksevan veden alla (menetel
3). Ravista lyhyesti ennen avaamista.
7.5. Sterilisointi
Tuttipullot,ilöntätölkit jne. voi steriloida
nopeasti.
Aseta pullot tai tölkit reiälliseen sisäosaan suu
alaspäin, täy1/4 l vettä ja steriloi 20 min
(2. oranssi keittorengas). Anna jäähthitaasti
(menetelmä 1).
7.6. Keittäminen käyttäen sisäosia
Painekattilassa voin koon salliessa sisäosia ja
tukia. Sisäosia ja tukia saa lisävarusteina
erikoisliikkeistä.
Painekattilassa voi valmistaa samanaikaisesti
myös useita ruokia. Sisäosat erottavat eri
kerrokset. Aseta pisimmän ajan vaativa ruoka
ensin kattilaan ilman sisäosaa.
Esimerkkejä
Paisti (20 min) – kattilan pohja
Perunat (8 min) – rei’itetty sisäosa
Vihannekset (8 min) – reiätön sisäosa
Keitä paistia ensin 12 minuuttia. Avaa kattila
ohjeiden mukaisesti. Pane perunat reiällisessä
sisäosassa tuen päälle, vihannekset reiättö-
mässä sisäosassa, sulje kattila ja keitä vielä
8 minuuttia.
Jos keittoajat eivät eroa olennaisesti, kaikki
aineet voi panna kerralla kattilaan.
Kun kattilan avaa välillä, siitä poistuu höyryä,
joten täytä nestettä hieman enemmän kuin
vaadittavaärä.
8. Takuuehdot
Takaamme tuotteen ja kaikkien osien moitteet-
toman toiminnan takuuaikana. Takuuaika on
kolme vuotta, ja se alkaa tuotteen ostopäivästä
WMF-erikoisliikkeestä, jonka on täytettävä ta-
kuukortti täydellisesti.
Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana puutteita,
ne korjataan maksutta korvaamalla puutteelli-
set osat moitteettomilla. Tuote on toimitettava
osien vaihtoa varten WMF-erikoisliikkeeseen.
Takuu rajoittuu vain edellä sanottuun. Muita
vaatimuksia ei huomioida.
Takuukortti on esitettävä takuuvaatimuksien
yhteydessä. Se on luovutettava ostajalla yh-
dessä WMF-painekattilan kanssa. Takuukäsitte-
lyn edellytyksenä onydellisesti täytetty
takuukortti.
Valmistajan takuu ei rajoita lakisääteisoike-
uksia. Takuuaikana voi vaatia täydentämistä,
hinnanalennusta, kaupan peruuttamista ja va-
hingonkorvausta, mikäli ne ovat lakisääteisiä.
Takuu ei koske:
keittosignaalin tiiviste
jäännöspainesuojauksen tiiviste
höyrynpoistoaukon tiiviste
varoventtiili
tiivisterengas
paristot
Nämä osat kuluvat luonnollisesti.
10 vuoden saatavuustakuu varaosille
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 69
70
9. Vastuun rajoitus
Takuu ei korvaa vaurioita, joiden syynä on:
– sopimaton tai asiatonyttö
– virheellinen tai huolimaton käyttö
– virheelliset korjaukset
– alkuperäistä vastaamattomien varaosien
käyttö
– kattilan pintoihin kohdistuvat kemialliset
tai fysikaaliset vaikutukset
– käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
Takuun antajan nimi ja osoite
WMF AG
Eberhardstraße
73309 Geislingen/Steige
Takuuvaatimukset on esitettävaltuutetulle
jälleenmyyjälle, maahantuojalle tai suoraan
takuun antajalle.
10. Häiriöiden poistaminen
Painekattilan häiriöt
Liian pitkä lämmitysaika tai keitto-
signaali (1) ei nouse.
Kannesta poistuu höyryä.
Varoventtiilistä/kuumennusautomatiikasta
(9) poistuu jatkuvasti höyryä (ei koske
kuumennusaikaa).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 70
71
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Syy
Lämmönlähteen halkaisija ei ole sopiva.
Lieden teho on väärä.
Kansi ei ole oikein paikallaan.
Varoventtiilin kuula (9) ei ole oikein paikallaan.
Neste puuttuu (väh. 1/4 l).
Tiivisterengas (10) ja/tai kattilan reuna ei ole
puhdas.
Keittoluisti (7) ei ole asennossa ZU/LOCKED.
Tiivisterengas (10) vaurioitunut tai kova
(kulunut).
Kuula ei ole oikein venttiilissä. Kuula on painettu
yläkammioon.
Kun havaitset häiriön, poista kattila liedeltä.
Älä avaa väkisin.
Poistaminen
Valitse lämmönlähde, joka vastaa kattilan
läpimittaa.
Säädä suurin teho.
Poista paine kokonaan, avaa kansi. Tarkasta, että
tiivisterengas (10) oikein paikallaan, ja sulje
kattila uudelleen.
Poista paine täysin, irrota kädensija, tarkasta
varoventtiili (9), tarkasta, että metallikuula on
kunnolla kannessa (F) ja (G), ja sulje kattila
uudelleen.
Poista paine kokonaan, avaa kansi. Täytä nestettä
ja sulje kattila uudelleen.
Poista paine kokonaan, avaa kansi. Puhdista
tiivisterengas (10) ja kattilan reuna, ja sulje
kattila uudelleen.
Työnnä keittoluisti (7) asentoon ZU/LOCKED.
Korvaa tiivisterengas (10) alkuperäisellä
WMF-tiivisterenkaalla.
Poista paine kokonaan, avaa kansi ja irrota
kädensija. Paina kuula alakammioon (F), tarkasta
pääventtiilin (3) liikkuvuus (G) ja sulje kattila
uudelleen.
.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 71
72
11. Kypsennysaikataulukko
Porsas ja vasikka
K
ypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
v
ähintään 1/4 l nestettä.
Erillistä sisäosaa ei tarvita.
Nauta
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Naudankieltä varten
tarvitaan rei'itetty sisäosa.
Kana
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Kanaa varten tarvitaan
rei'itetty sisäosa.
Riista
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Erityistä sisäosaa ei tarvita.
Karitsa
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Kala
Kypsennä 1. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Raguuta ja gulassia varten
ei tarvita sisäosaa, muuten
käytä reiätöntä.
Minuuttia
Possunsuikaleet 5-7
Raguu 10-15
Porsaanpaisti 20-25 Aika riippuu koosta ja muodosta
Naudansuikaleet 5-7
Raguu 10-15
Ossobuco 25-30
Vasikan kieli 15-20 Peitä vedel
Vasikanpaisti 20-25 Aika riippuu koosta ja muodosta
Lihamureke 10-15
Marinoitu naudan paisti 30-35
Naudankieli 45-60
Lihasuikaleet 6-8
Gulassi 15 -20
Rullat 15-20
Naudanpaisti 35- 45 Aika riippuu koosta ja muodosta
Kana 20-25 Enint. 1/2 tilavuudesta
Broilerin palat 6-8
Kalkkunan koipi 25-30 Riippuu koipien paksuudesta
Kalkkunaraguu 6-10
Kalkkunaleike 2-3
Jänispaisti 15-20
Jänis 10-12
Peurapaisti 25-30
Riistagulassi 15-20
Karitsaragout 20-25 Lammas vaatii pidemmät ajat
Karitsanpaisti 25-30 Aika riippuu koosta ja muodosta
Kalafilee
2 -3 yrytetään omassa mehussaan
Kokonainen kala 3 -4 yrytetään omassa mehussaan
Raguu tai gulassi 3-4
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 72
73
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Keitot
K
ypsennä 2. rengas
näkyvissä ja täytä väh.
1
/4 l - enint. 1/2 kattilan
sisällöstä. Erityistä
sisäosaa ei tarvita.
Vihannekset
Kypsennä 1. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Hapankaalia ja punajuuria
varten ei tarvita sisäosaa.
Muita ruokia varten tarvi-
taan rei'itetty sisäosa.
Pavuista alkaen suurempi
kypsentämislämpötila
(2. rengas).
Palkokasvit
Vilja
Kypsennä 2. rengas näk-
vissä ja täytä väh. 1/4 l -
enint. 1/2 kattilan sisäl-
löstä. Yhtä osaa viljaa
kohti kaksi osaa vettä.
Liottamatonta viljaa on
kypsennettävä 20 - 30 min
kauemmin. Valmista puu-
roriisi 1. rengas näkyvissä.
Hedelmät
Kypsennä 1. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Kypsennysvihjei
Minuuttia
Herne-, linssikeitto 12-15 Liotetut palkokasvit
Lihaliemi 25-30 koskee kaikkia lihalaatuja
Vihanneskeittp 5-8
Gulassi 10-15
Kanakeitto 20-25 Aika riippuu koosta
Häränhäntäkeitto 35
Perunakeitto 5 -6
Munakoisot, kurkut,tomaatit 2 -3 Vihannesten hyödylliset aineet säilyvät
Kukkakaali, paprika, purjo 3-5 höyrytettäessä pidempään
Herneet, selleri, kohlrabi 4-6
Fenkoli, porkkana, savoijinkaali 5-8
Pavut, kaali, punakaali 7 -10
Hapankaali 10-15
Punajuuri 15 -25
Perunat 6 -8
Kuoriperunat 6-10 Kuoriperunat halkeavat, josyryn
poistaa nopeasti
Kypsennä paksuja papuja
Herneet, pavut, linssit 10 -15 10 min pidempään
Tattari, hirssi 7-10 Liotetun viljan kypsennysaika
Maissi, riisi, speltti 6 -15 Liotetun viljan kypsennysaika
Puuroriisi 20 -25 1. rengas näkyvissä
Pitkäjyväinen riisi 6-8
Ruskea riisi 12-15
Vehnä, ruis 10-15 Liotetun viljan kypsennysaika
Kirsikka, luumu 2-5 Rei'itettyä sisäosaa suositellaan
Omena, päärynä 2 -5 Rei'itettyä sisäosaa suositellaan
Kypsennysaika alkaa, kun ohjeessa ilmoitettu rengas näkyy
Kypsennysajat ovat ohjeellisia
Valitse mieluummin lyhyt aika, ja kypsentarvittaessa lisää
Vihanneksista tuleeitä aikoja noudattaen “al dente”
Lämpötila on 1. renkaan näkyessä 109 °C ja 2. renkaan 117 °C
Resepteon osoitteessa www.wmf.com
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:18 Seite 73
/