Moulinex TL176711 Ohjekirja

Brändi
Moulinex
Kategoria
toasters
Malli
TL176711
Tyyppi
Ohjekirja
81
Suomi
TURVAOHJEET
TÄRKEITÄ VAROTOIMIA:
Tätä laitetta ei ole suunniteltu
käytettäväksi ulkoisen ajastimen
tai erillisen etäkäyttöjärjestelmän
kanssa.
Laite on tarkoitettu vain
kotikäyttöön.
Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
seuraavissa tilanteissa, jotka eivät
kuulu takuun piiriin:
-
Myymälöiden, toimistojen tai
vastaavien
ammatillisten
ympäristöjen henkilökunnalle
varatuissa keittiötiloissa,
- Maatiloilla,
-
Hotellien, motellien tai vastaavan
kaltaisten asuntoloiden asiakkaille,
-
Maatilamatkailun kaltaisissa
ympäristöissä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
lasten tai muiden sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden
82
fyysiset, aistimelliset tai
psyykkiset vammat estät
laitteen turvallisen käytön.
Varmistu, että pienet lapset
eivät pääse leikkimään
laitteella.
Jos verkkoliitäntäjohto
vaurioituu, on
valmistajan tai
valmistajan huoltoedustajan
tai
vastaavan tevän henkilön
vaihdettava se, että vältetään
vaara.
Laitetta ei saa käyttää verhojen
tai muiden palavien
materiaalien lähellä tai päällä
(hyllyköt, huonekalut...).
Tä laitetta voi käyttää yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysiset, aistilliset tai
aistilliset kyvyt ovat
heikentyneet tai joilla ei ole
kokemusta tai osaamista
laitteen käytöstä, jos he ovat
valvonnan alaisina tai jos he
ovat saaneet laitteen käyttöä
83
koskevan turvallisen opastuksen,
ja jos he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa tai suorittaa
käyttälle sallittuja
huoltotoimenpiteitä, paitsi jos
he ovat yli 8-vuotiaita ja
valvonnan alaisina.
Pidä laite ja sen johto poissa
alle 8-vuotiaiden lasten
ulottuvilta.
Puhdista leivän kanssa
kosketuksissa olevat osat
puhdistusrätillä.
Tyhjennä leivänpaahtimen
alaosassa oleva murutarjotin
säännöllisesti leivänmuruista.
*Ulkopintojen lämpötila voi
olla korkea laitteen toimiessa.
Ä koske laitteen kuumiin
pintoihin.
• Oman turvallisuutesi vuoksi tämä laite
täyttää soveltuvat normit ja määräykset
(pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen
yhteensopivuus. Ympäristö…).
• CSC: n 02.12.04 antaman suosituksen mukaisesti laitteeseen on suunniteltu
mekaaninen leivän nostojärjestelmä, joka on käytettävissä riippumatta sähkövirran
katkaisimesta.
84
• Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen päällä annettua (koskee vain
vaihtovirtaa).
• Ottaen huomioon voimassa olevien normien vaihtelevuuden, jos käytät laitetta
toisessa maassa kuin mistä se on ostettu, anna valtuutetun huoltopalvelun tarkistaa
se (katso oheinen luettelo).
• Tarkista, että sähköasennus on voimassaolevien normien mukainen ja että sen
voimakkuus riittää laitteen tarvitsemaan virransaantiin.
• Kytke laite aina maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä enempää kuin yhtä maadoitettua jatkojohtoa, joka on liitetty verkkoalueen
pääjohtoon ja joka on ainakin yhtä pitkä kuin tuotteen mukana toimitettu johto.
KOTONA TAPAHTUVIEN ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHISY
hkölaitteita ytettäessä on otettava huomioon tietyt perussäännöt, etenkin
seuraavat:
TEE NÄIN:
• Lue käyttöohje perusteellisesti ja seuraa tarkkaan siinä annettuja neuvoja ja suosituksia.
• Laite saa olla vain pystyasennossa, ei
koskaan sivuttain, kallellaan tai ylösalaisin.
• Joka kerta, kun käytät laitetta, tarkista, että murulaatikko on oikein sijoitettu
paikkaansa.
• Tyhjennä säännöllisesti murut luukusta tai murulaatikosta.
• Laatikon kiskon ohjauspainikkeen on oltava yläasennossa silloin, kun kytket laitteen
päälle tai pois päältä.
• Kytke laite pois päältä, jos siihen on tullut toimintavirhe.
• Kytke laite pois päältä, kun et käytä sitä ja ennen kuin alat puhdistaa sitä.
• Jos sattuu, että paahtamisen loputtua leipäviipaleet jäävät loukkuun metalliristikkojen
väliin, kytke laite pois päältä ja odota, kunnes se jäähtyy, ennen kuin poistat siitä leivät.
• Käytä tukevaa työalustaa suojassa vesiroiskeilta, älä missään tapauksessa upota
laitetta keittiökalusteisiin.
ÄLÄ TEE NÄIN:
• Älä aseta johtoa tai pistorasiaa laitteen sisällä olevien metalliristikkojen väliin.
• Älä kytke laitetta pois virrasta vetämällä johdosta.
• Laitetta ei saa kantaa eikä siirtää pois paikaltaan käytön aikana.
• Käytä laitetta vain kotona. Vältä kosteita paikkoja.
• Älä anna laitteen koskaan toimia ilman valvontaa, erityisesti kun paahdat sillä
ensimmäistä kertaa tai kun olet muuttanut säätöä.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin sille varattuun käyttöön.
Älä koske laitteen metallisiin tai kuumentuviin osiin sen ollessa käytössä.
• Älä liitä leivänpaahtimeen lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele, sillä ne voivat olla
vaarallisia
• Älä paahda leipiä, jotka voivat sulaa (joiden päällä on kuorrutusta) tai jotka voivat
valua paahtimeen, ne voivat nimittäin aiheuttaa vahinkoa tai palovaaran.
• Ä työnnä laitteeseen liian suuria leipäviipaleita, jotka voivat sulkea
paahtomekanismin.
• Älä käytä laitetta, jos:
- sen johto on viallinen,
- laite on pudonnut ja siinä esiintyy näkyviä vikoja tai tomintavirheitä.
Kaikissa näissä tapauksissa laite on
lähetettävä huoltoon vaaran välttämiseksi.
Katso
laitteen takuupapereita.
• Leivänpaahdinta ei saa asettaa kuumien pintojen päälle.
• Älä peitä laitetta, kun se on toiminnassa.
• Laitetta käytettäessä sitä on valvottava.
85
• Laitteen päälle eikä alle ei saa koskaan asettaa paperia, pahvia tai muovia.
Jos jotkut osat syttyvät palamaan, niitä ei saa missään tapauksessa yrittää sammuttaa
vedellä. Laite on kytkettävä irti ja liekit tukahdutettava kostealla vaatteella.
• Älä koskaan yritä ottaa leipää pois, kun paahtamisjakso on käynnissä.
Älä käytä leivänpaahdinta lämmönlähteenä
tai kuivatukseen.
Älä käytä leivänpaahdinta pakasteruokien
kypsennykseen, grillaukseen, lämmitykseen
tai
sulatukseen.
• Älä käytä laitetta samanaikaisesti leivän paahtamiseen ja viinerleipien lämmitykseen
(mallista riippuen).
• Ä ytä laitetta samanaikaisesti leivän paahtamiseen ja leivonnaisten
lämmittämiseen (mallista riippuen).
• Metallituki voi olla hyvin kuuma. Vältä sen koskemista. Käytä käsinettä tai leipäpihtejä
(mallista riippuen).
• Älä käytä hoidossa voimakasta puhdistusainetta (soodapitoista puhdistusainetta,
metallinhoitoaineita, natriumhydroksidipitoistapuhdistusainetta) tai metalliesineitä,
hankaussieniä tai hankaavia tyynyjä.
• Metallipinnoitteiset laitteet: Älä käytä
metallien erikoishoitoaineita (ruostumaton
teräs,
kupari) vaan pehmeää kangasta ja ikkunanpesuainetta.
SÄILYTÄ HUOLELLISESTI
NÄMÄ OHJEET
Suojele ympäristöäsi!
Laite sisältää uudellen käytettäviä materiaaleja, jotka voidaan kierrättää.
Älä heitä laitetta roskiin vaan jätä se kierrätyspisteeseen.
/