Microlife BP A2 Classic Ohjekirja

Kategoria
Blood pressure units
Tyyppi
Ohjekirja
14
Näyttö
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Hyvä asiakas,
Uusi Microlife-verenpainemittarisi on luotettava lääketieteellinen
laite, jolla voit suorittaa mittauksia käsivarren yläosasta. Se on
helppokäyttöinen, tarkka ja suositeltava väline verenpaineen
mittaukseen kotona. Laite on kehitetty yhdessä lääkäreiden
kanssa ja kliiniset testit osoittavat sen mittaustarkkuuden olevan
hyvin korkealaatuinen.*
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki toiminnot
ja turvallisuutta koskevat tiedot. Tahdomme sinun olevan tyyty-
väinen Microlife-tuotteeseesi. Jos sinulla on kysyttävää, ongelmia
tai, jos tarvitset varaosia, ota yhteys paikalliseen Microlife-asiakas-
palveluusi. Saat paikallisen Microlife-jälleenmyyjän osoitteen
kauppiaaltasi tai apteekistasi. Voit vaihtoehtoisesti käydä
www.microlife.fi-sivustollamme, josta löydät paljon tuotteitamme
koskevia tärkeitä tietoja.
Pysy terveenä – Microlife AG!
* Tämä laite käyttää samaa mittaustekniikkaa kuin palkittu
«BP 3BTO-A» -malli, joka on testattu British Hypertension Society
(BHS) -järjestön sääntöjen mukaan.
Microlife BP A2 Classic
FI
1
ON/OFF-painike
2
Näyttö
3
Mansetin liitoskohta
4
Verkkoadapterin liitoskohta
5
Paristolokero
6
Mansetti
7
Mansetin liitin
8
M-painike (muisti)
9
Systolinen arvo
AT
Diastolinen arvo
AK
Pulssin taajuus
AL
Sydämen rytmihäiriön osoitin
AM
Pulssi
AN
Pariston näyt
AO
Tallennettu arvo
AP
Liikennevalo ilmaisin
Säilytä kuivassa
15BP A2 Classic
FI
Sisällysluettelo
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta mittaa-
misesta
Miten arvioin verenpaineeni?
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Oikean mansetin valitseminen
3. Verenpaineen mittaus laitteen avulla
4. Sydämen rytmihäiriön osoitin ilmoittaa rytmihäiriös
ajoissa
5. Tietomuisti
Tallennettujen arvojen katselu
Muisti täynnä
Tyhjennä kaikki arvot
Kuinka jätät mittaustuloksen tallentamatta
6. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Ladattavien paristojen käyttäminen
7. Verkkoadapterin käyttäminen
8. Virheilmoitukset
9. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Laitteen huolto
Mansetin puhdistaminen
Tarkkuustesti
Hävittäminen
10. Takuu
11. Tekniset tiedot
Takuukortti (katso takakantta)
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta
mittaamisesta
Verenpaine on valtimoissa virtaavan veren verenpaine
sydämen pumpatessa verta valtimoihin. Mittauksen yhteydessä
mitataan aina kaksi arvoa, systolinen (ylempi) arvo ja diasto-
linen (alempi) arvo.
Laite osoittaa myös pulssin (kuinka monta kertaa sydän lyö
minuutin aikana).
Pysyvästi korkeat verenpainearvot saattavat olla haitallisia
terveydellesi ja niiden hoitamiseen tarvitaan lääkäriä!
Keskustele verenpainearvoistasi aina lääkärisi kanssa ja kerro
hänelle, jos olet huomannut jotakin erikoista, tai jos olet
epävarma jostakin. Älä milloinkaan luota yksittäisiin veren-
painelukemiin.
Syötä lukemasi ohessa olevaan verenpainepäiväkirjaan.
Tämä antaa lääkärillesi nopean yleiskatsauksen tilanteestasi.
Liian
korkeisiin verenpainearvoihin
on olemassa monia syitä.
Lääkärisi selittää niiden merkityksen yksityiskohtaisesti ja
ehdottaa tarpeen tullen hoitoa. Paitsi lääkitys, myös rentoutustek-
niikat, painon pudotus ja liikunta voivat alentaa verenpainettasi.
Sinun ei tule missään tapauksessa muuttaa lääkärisi
määräämiä lääkeannoksia!
Verenpaine vaihtelee suuresti päivän aikana riippuen fyysi-
sestä kuormituksesta ja kunnosta. Tämän takia sinun tulisi
suorittaa mittaus aina samoissa rauhallisissa olosuhteissa
ja silloin kun tunnet olevasi rentoutunut! Suorita mittaus
ainakin kaksi kertaa päivässä, kerran aamulla ja kerran illalla.
On normaalia, että kaksi peräkkäin tehtyä mittausta antaa
toisistaan huomattavasti eroavia tuloksia.
Erot lääkärisi tai apteekkisi suorittamien mittausten ja kotona
saamiesi tulosten välillä ovat normaaleja, koska nämä tilanteet
ovat aivan erilaiset.
Useammat mittaukset antavat paljon selvemmän kuvan kuin
ainoastaan yksi mittaus.
Jätä kahden mittauksen väliin pieni, vähintään 15 sekunnin
mittainen tauko.
Jos olet
raskaana
, sinun tulisi tarkkailla verenpainettasi huolelli-
sesti, koska se saattaa vaihdella merkittävästi tämän ajanjakson
aikana!
Jos kärsit sydämen rytmihäiriöistä (arytmia, katso «osio 4.»),
tällä laitteella tehdyt mittaukset tulee arvioida ainoastaan
lääkärin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.
Pulssinäyttö ei sovellu sydämentahdistimien pulssitiheyden
tarkistamiseen!
16
Miten arvioin verenpaineeni?
Korkeampi arvo määrittää arvioinnin. Esimerkki: arvojen
150/85
tai
120/98
mmHg välisen lukeman merkitys on «liian korkea verenpaine».
Indeksi 140/90 näkyy vieressä olevassa liikennevalopalkissa AP.
Verenpaineesi on liian korkea, jos palkki saavuttaa tai ylittää
tämän indeksin.
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Kun olet ottanut laitteen pakkauksesta, aloita asettamalla paristot
paikalleen. Paristolokero
5
on laitteen pohjassa. Aseta paristot (4 x
1,5 V:n, tyyppi AA) paikalleen: varmista, että navat ovat oikein päin.
Oikean mansetin valitseminen
Microlife-yhtiöllä on tarjolla erikokoisia mansetteja. Valitse käsivar-
tesi yläosan ympärysmittaa vastaava mansettikoko (mitattuna
sopivan tiukasti käsivarren yläosan keskeltä).
Vaihtoehtoinen ergonomisesti muotoiltu «Easy»-mansetti
on saatavilla.
Käytä ainoastaan Microlife-mansetteja!
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi, jos toimitettu
mansetti 6 ei sovi.
Kytke mansetti laitteeseen työntämällä mansettiliitin 7
mansetin liitoskohtaan 3 niin syvälle kuin se menee.
3. Verenpaineen mittaus laitteen avulla
Luotettavan mittauksen takaava tarkistuslista
1. Vältä fyysisiä aktiviteetteja, syömistä ja tupakointia välittömästi
ennen mittausta.
2. Istuudu vähintään 5 minuutiksi ennen mittausta - ja rentoudu.
3. Mittaa aina samasta käsivarresta (normaalisti vasemmasta).
4. Poista tiukka vaatetus käsivarrelta. Paidan hihat voivat kiristää,
jos ne kääritään ylös. Sileät ja kiristämättömät hihat eivät
haittaa mansetin käyttöä.
5. Varmista aina, että käytössä on oikean kokoinen mansetti (kts.
merkintä mansetissa).
Aseta mansetti ihonmyötäisesti, mutta älä liian tiukalle.
Varmista, että mansetti on sijoitettu 2 cm kyynärpään
yläpuolelle.
Mansetissa olevan valtimo-merkin (noin 3 cm pitkä palkki)
tulee sijaita käsivarren sisäpuolella olevan valtimon päällä.
Tue käsivartesi niin, että se on rentona.
Varmista, että mansetti on samalla korkeudella sydämesi
kanssa.
6. Aloita mittaus painamalla ON/OFF-painiketta 1.
7. Mansetti täyttyy nyt automaattisesti ilmalla. Älä liiku äläkä
jännitä käsivarsilihaksiasi, vaan rentoudu, kunnes mittaustulos
ilmestyy näyttöön. Hengitä normaalisti ja älä puhu.
8. Kun laite saavuttaa oikean paineen, pumppaaminen loppuu ja
paine laskee vähitellen. Jos vaadittua painetta ei saavutettu,
laite pumppaa automaattisesti hieman lisää ilmaa mansettiin.
9. Mittauksen aikana pulssin ilmaisin AM välkkyy näytöllä.
10.Tulos, johon kuuluvat systolinen 9 ja diastolinen AT veren-
paine sekä pulssi AK, näkyy näytöllä. Huomaa myös muut tässä
kirjasessa esitetyt näyttöselitykset.
11.Kun mittaus on päättynyt, poista mansetti.
12.Kytke laite pois päältä. (Verenpainemittari kytkeytyy automaat-
tisesti pois päältä noin 1 minuutin kuluttua.).
Voit keskeyttää mittauksen milloin tahansa painamalla
ON/OFF-painiketta (esim. jos olet rauhaton tai tunnet
epämiellyttävää painetta).
Taulukko aikuisten verenpainearvojen kategorisointia varten
Maailman terveysjärjestön (WHO) normien mukaan vuonna 2003.
Tiedot muodossa mmHg.
Vaihteluväli
Systolinen Diastolinen
Suositus
liian alhainen
paine
100
60
Käänny lääkärin
puoleen
1. optimaalinen
verenpaine
100 - 120 60 - 80
Omatoiminen
seuranta
2. normaali veren-
paine
120 - 130 80 - 85
Omatoiminen
seuranta
3. lievästi korkea
verenpaine
130 - 140 85 - 90
Käänny lääkärin
puoleen
4. liian korkea veren-
paine
140 - 160 90 - 100
Ota yhteyttä
lääkäriin
5. aivan liian korkea
verenpaine
160 - 180 100 - 110
Ota yhteyttä
lääkäriin
6. vaarallisen korkea
verenpaine
180
110
Pyydä kiireesti
lääkinnällistä apua!
Mansetin koko olkavarren yläosan ympärysmitta
S 17 - 22 cm (6,75 - 8,75 tuumaa)
M 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 tuumaa)
L 32 - 42 cm (12,5 - 16,5 tuumaa)
M - L 22 - 42 cm (8,75 - 16,5 tuumaa)
17BP A2 Classic
FI
4. Sydämen rytmihäiriön osoitin ilmoittaa rytmihäiriöstä
ajoissa
Tämä symboli AL merkitsee sitä, että laite on havainnut tiett
pulssin epäsäännöllisyyttä mittauksen aikana. Tässä tapauksessa
tulos saattaa poiketa normaalista verenpaineestasi – toista
mittaus. Useimmissa tapauksissa ei ole syytä huoleen. Mutta jos
symboli ilmestyy säännöllisesti (esim. useita kertoja viikossa, kun
mittauksia suoritetaan päivittäin), suosittelemme yhteyden otta-
mista lääkäriin. Näytä lääkärillesi seuraavaa selostetta:
5. Tietomuisti
Tämä laite tallentaa automaattisesti viimeiset 30 mittausarvoa.
Tallennettujen arvojen katselu
Paina M-painiketta 8 lyhyesti, kun laite on sammutettuna.
Näytössä näkyy ensin «M» AO ja lukemien keskiarvo. Laite siirtyy
sitten viimeisimpään tallennettuun arvoon.
Painamalla M-painiketta uudelleen, saat näkyville edeltävän
arvon. Painamalla M-painiketta toistuvasti voit siirtyä yhdestä
tallennetusta arvosta ja toiseen.
Muisti täynnä
Huolehdi siitä, ettei muistin enimmäiskapasiteetti (30 arvoa)
ylity. Kun 30 muistipaikkaa on täynnä, tallentuu 31. arvo
automaattisesti vanhimman arvon päälle. Lääkärin tulisi
tulkita arvot ennen kuin muistin enimmäiskapasiteetti
täyttyy, muuten osa tiedoista ehtii hävitä.
Tyhjennä kaikki arvot
Jos olet varma siitä, että haluat poistaa pysyvästi kaikki tallennetut
arvot, pidä M-painiketta painettuna (laitteen täytyy olla sammutettu
ennen sitä), kunnes näyttöön ilmestyy «CL» ja vapauta sitten
painike. Kun haluat tyhjentää muistin pysyvästi, paina M-painiketta
silloin kun «CL» vilkkuu. Yksittäisiä arvoja ei voi poistaa.
Kuinka jätät mittaustuloksen tallentamatta
Kun lukema on näytössä, pidä ON/OFF-painike 1 pohjassa,
kunnes «M» AO vilkkuu näytöllä. Vahvista lukeman poistaminen
painamalla M-painiketta 8.
6. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Kun paristoista on käytetty noin ¾, paristojen symboli AN alkaa
vilkkua heti kun laite kytketään päälle (näytössä näkyy osittain
ladattu paristo). Vaikka laite mittaa edelleen luotettavasti,
kannattaa sinun hankkia vaihtoparistot.
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Kun paristot ovat tyhjät, paristo-symboli
AN
alkaa vilkkua heti kun
laite kytketään päälle (näytössä näkyy tyhjä paristo). Tällöin ei voida
suorittaa uusia mittauksia, vaan paristot täytyy vaihtaa uusiin.
1. Avaa laitteen takana oleva paristolokero 5.
2. Vaihda paristot – huolehdi, että asetat navat oikein päin paris-
tolokeron symbolien osoittamalla tavalla.
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Käytä kahta (4) uutta, pitkäikäistä 1,5 V:n AA -tyypin alkali-
paristoa.
Älä käytä paristoja niiden viimeisen suositellun käyttöpäivän
jälkeen.
Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään
aikaan.
Ladattavien paristojen käyttäminen
Voit käyttää laitteessa myös ladattavia paristoja.
Käytä ainoastaan «NiMH»-tyyppisiä ladattavia paristoja!
Paristot täytyy poistaa ja ladata uudelleen, jos näyttöön
ilmestyy paristo-symboli (tyhjä paristo)! Niitä ei saa jättää
laitteen sisälle, koska ne voivat vaurioitua (täydellinen
latauksen purkautuminen laitteen vähäisen käytön takia,
myös sammutetussa tilassa).
Poista aina ladattavat paristot, jos et aio käyttää laitetta viik-
koon tai sitä pidempään aikaan!
Paristoja EI voi ladata niiden ollessa verenpainemittarissa!
Lataa paristot erillisessä latauslaitteessa ja noudata niiden
latausta, huoltoa ja käyttöaikaa koskevia ohjeita!
Tietoa lääkärille rytmihäiriön ilmaisimen säännöllisestä
esiintymises
Laite on oskillometrinen verenpainemittari, joka myös analysoi
pulssin taajuuden mittauksen aikana. Laite on kliinisesti testattu.
Rytmihäiriön symboli näkyy näytössä mittauksen jälkeen, jos
mittauksen aikana ilmenee pulssin epäsäännöllisyyttä. Jos symboli
ilmestyy usein (esim. useita kertoja viikossa, kun mittauksia suori-
tetaan päivittäin), suosittelemme lääkinnällisen avun hakemista.
Laite ei korvaa sydäntutkimusta, mutta se auttaa havaitsemaan
sydämen rytmihäiriöt aikaisessa vaiheessa.
18
7. Verkkoadapterin käyttäminen
Voit käyttää laitetta yhdessä Microlife-verkkoadapterin kanssa
(DC 6V, 600 mA).
Käytä ainoastaan Microlife-verkkoadapteria, jota on saatavana
alkuperäislaitteena ja joka sopii käyttämääsi verkkovirran
jännitteeseen.
Varmista, että verkkoadapteri ja johto eivät ole vaurioituneet.
1. Kytke adapterin johto verenpainemittarissa olevaan verkko-
adapterin liitoskohtaan 4.
2. Kytke adapterin pistoke seinässä olevaan pistorasiaan.
Kun verkkoadapteri on kytkettynä, laite ei kuluta paristojen virtaa.
8. Virheilmoitukset
Jos mittauksen aikana ilmenee jokin vika, mittaus keskeytyy ja
näyttöön ilmestyy virheviesti, esim. «ERR 3» .
* Neuvottele lääkärisi kanssa, jos tämä tai jokin muu ongelma
esiintyy toistuvasti.
Jos tulokset ovat mielestäsi poikkeuksellisia, lue huolelli-
sesti «osiossa 1.» olevat tiedot.
9. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan näissä ohjeissa mainit-
tuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä
aiheutuneista vahingoista.
Laitteessa on herkkiä osia ja sitä täytyy käsitellä varoen.
Noudata säilytys- ja käyttöolosuhteita koskevia neuvoja, jotka
on mainittu «Tekniset tiedot» -kappaleessa!
Suojaa laitetta seuraavilta:
- vesi ja kosteus
- äärimmäiset lämpötilat
- iskut ja putoamiset
- lika ja pöly
- suora auringonvalo
- kuumuus ja kylmyys
Mansetit ovat herkkiä ja niitä täytyy käsitellä varoen.
Pumppaa ilmaa mansettiin ainoastaan silloin kun se on asetettu
paikoilleen.
Tämän laitteen toiminta voi vaarantua, jos sitä käytetään lähellä
voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä, kuten matkapuhelimet
tai radiolaitteet ja suosittelemme vähintään
1
m käyttöetäisyyttä.
Tapauksissa, joissa epäilet tämän olevan mahdotonta, tarkista
laitteen oikea toimivuus ennen käyttöä.
Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai jos
huomaat jotakin epätavallista.
Älä koskaan pura laitetta.
Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristot.
Lue myös tämän kirjasen muissa kappaleissa olevat turvalli-
suusohjeet.
Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman
valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi. Ole
tietoinen tukehtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, et
laitteen mukana toimitetaan kaapeleita ja putkia.
Laitteen huolto
Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Mansetin puhdistaminen
Puhdista mansetti varovasti kostealla liinalla.
VAROITUS: Älä pese mansettia pyykinpesukoneessa tai
astianpesukoneessa!
Virhe
Kuvaus Mahdollinen syy ja ratkaisu
«
ERR 1
» Liian heikko
signaali
Mansetin pulssisignaalit ovat liian heikkoja.
Aseta mansetti uudelleen paikoilleen ja
toista mittaus.*
«
ERR 2
»Virhesig-
naali
Mansetti havaitsi mittauksen aikana
virhesignaaleja, jotka aiheutuivat esim.
liikkumisesta tai lihasnnityksestä. Toista
mittaus ja pidä käsivartesi paikoillaan.
«
ERR 3
» Mansetissa
ei ole
painetta
Mansettiin ei saada riittävää painetta.
Siihen on saattanut syntyä vuoto. Tarkista,
että mansetti on oikein kytketty ja ettei se
ole liian löysällä. Vaihda paristot uusiin, jos
tarpeen. Toista mittaus.
«
ERR 5
» Poikkeava
tulos
Mittaussignaalit ovat epätarkkoja ja laite ei
voi sen takia näyttää tulosta. Lue luotet-
tavat tulokset takaava tarkistuslista ja
toista mittaus.*
«
HI
» Liian korkea
pulssi tai
mansetin
paine
Mansetissa oleva paine on liian korkea (yli
300 mmHg) TAI pulssi on liian korkea (yli
200 lyöntiä minuutissa). Rentoudu
5 minuutin ajan ja toista mittaus.*
«
LO
» Liian matala
pulssi
Pulssi on liian matala (vähemmän kuin
40 lyöntiä minuutissa). Toista mittaus.*
19BP A2 Classic
FI
Tarkkuustesti
Suosittelemme laitteen tarkkuuden testaamista joka 2. vuosi tai
mekaanisen iskun jälkeen (jos laite on esim. päässyt putoamaan).
Järjestä testiaika ottamalla yhteyttä paikalliseen Microlife-palveluusi
(katso johdanto).
Hävittäminen
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
teiden mukana.
10.Takuu
Laitteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu on
voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen yhteydessä
esitetään kauppiaan täyttämä takuukortti (katso takakantta), joka
vahvistaa laitteen ostopäivän, tai kuitti.
Takuu ei koske paristoja eikä kulutusosia.
Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä,
lataamattomista paristoista, onnettomuuksista tai käyttöohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
Mansetilla on toiminnallinen takuu (kumipussin tiiviys) 2 vuotta.
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi (katso johdantoa).
11.Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista
asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Käyttöolosuhteet:
10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95
% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Säilytysolosuhteet:
-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95
% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Paino:
375
g (mukaan lukien paristot)
Mitat:
120 x 87 x 59
mm
Mittaustapa:
oskillometrinen, vastaa Korotkoff-menetelmää:
vaihe I systolinen, vaihe V diastolinen
Mittausalue:
20 - 280
mmHg – verenpaine
40 - 200 lyöntiä minuutissa – pulssi
Mansettipaineen
näyttöalue:
0 - 299 mmHg
Resoluutio:
1 mmHg
Staattinen
tarkkuus:
paine vaihteluvälillä ± 3 mmHg
Pulssin tarkkuus:
±5 % lukemasta
Virtalähde:
4
x 1,5 V:n alkaliparistot, tyyppi
AA
Verkkoadapteri DC 6 V, 600 mA (valinnainen)
Paristojen
käyttöikä:
noin
920
mittausta (uusia paristoja käytettä-
essä)
IP luokka:
IP20
Viittaukset
normeihin:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Odotettavissa
oleva käyttöikä:
Laite:
5
vuotta tai
10000
mittausta
Lisävarusteet:
2
vuotta
1 / 1