Jabra BT130 Ohjekirja

Brändi
Jabra
Kategoria
mobile headsets
Malli
BT130
Tyyppi
Ohjekirja
70
Dansk
71
Suomi
Suomi
Kiitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Käytön aloittaminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1. Sankaluurien lataaminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2. Sankaluurien kytkeminen päälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
3. Muodosta sankaluurista ja puhelimesta laitepari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4. Käytä kuten haluat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. Toimintaohjeita... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
6. Valojen merkitykset
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7. Jabra Bluetooth -sovittimen käyttäminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
8. Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
9. Tarvitsetko lisää ohjeita? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
10. Sankaluurien hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
11. Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
12. Sertifiointi ja turvallisuushyväksynnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
13. Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
72
Suomi
73
Suomi
Sankaluurien lataaminen
Varmista, että Jabra BT130 -sankaluurit on ladattu täyteen ennen käytön aloittamista.
Lataa verkkovirralla käyttämällä verkkolaitetta tai lataa suoraan PC-tietokoneesta
käyttämällä mukana tulevaa USB-kaapelia. Kytke sankaluurit kuvan 3 osoittamalla
tavalla. Kun LED-valo palaa tasaisesti sinisenä, sankaluurit latautuvat. Kun sininen LED-
valo sammuu, sankaluurit on ladattu täyteen.
1
Jabra BT130 on helppokäyttöinen. Sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäin suorittaa eri
toimintoja sen mukaan, kuinka pitkään sitä painetaan.
Ohje: Painalluksen kesto:
Napauta Paina hetken ajan
Paina Noin: 1 sekunti
Pidä painettuna Noin: 5 sekuntia
Kiitos, että valitsit Jabra BT130 Bluetooth® -sankaluurit. Toivottavasti nautit tuotteen
käytöstä!
Tämän käyttöoppaan avulla pääset käytössä alkuun ja voit hyödyntää sankaluureja
mahdollisimman tehokkaasti.
Kiitos
Matkapuhelimen käyttäminen häiritsee ajamista ja lisää onnettomuusriskiä. Pysäköi tien
sivuun ennen puheluiden soittamista tai niihin vastaamista, jos ajo-olosuhteet edellyttävät
sitä (esimerkiksi huono sää, paljon liikennettä, lapsia autossa, vaikeat tieolosuhteet). Pidä
keskustelut lyhyinä. Älä tee puhelun aikana muistiinpanoja tai lue mitään.
Aja aina turvallisesti ja noudata paikallisia lakeja.
Muista keskittyä ajamiseen - älä puhumiseen!
!
Tietoja Jabra BT130:sta (Katso kuva 1)
1 LED-valo
Sininen osoittaa toimintatilan
(laitekytkentä, aktiivinen tai
valmiustila) ja akun latauksen
Punainen valo merkitsee, että akun
varaustaso on alhainen
2 Äänenvoimakkuuden nosto (+) ja lasku (–)
3 Latausliitin
4 Kytke sankaluurit päälle painamalla
Kytke sankaluurit pois päältä pitämällä painettuna
Napauttamalla voit vastata puheluun tai päättää puhelun.
Paina tätä ja paina äänenvoimakkuuden noston (+) painiketta samaan aikaan, jotta
sankaluurit menevät laiteparin muodostuksen tilaan
5 Korvakoukku – käännä ja kierrä 180°, jolloin laite sopii vasemmalle korvalle.
(Katso kuva 2)
Jabra BT130:lla voi tehdä kaikkea tätä:
Vastata puheluihin
Käyttää äänivalintaa (puhelimesta riippuen)
Päättää puhelut
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen
Hylätä puhelut (puhelimesta riippuen)
Tekniset tiedot
:
Puheaika 4 - 6 tuntia (puhelimesta riippuen), 110 tunnin valmiusaika
Akun voi ladata verkkovirtalaturilla tai autolaturilla (ei mukana)
Paino 18 g
Toimintamatka jopa 33 jalkaa / 10 m
Sankaluurien ja HF-laitteen Bluetooth-profiilit
Bluetooth
1
-spesifikaation (katso sanasto) versio 1.2
Sankaluurien toiminnot
ytön aloittaminen
74
Suomi
75
Suomi
ytä kuten haluat
4
Jabra BT130:tä voidaan käyttää oikealla korvalla. Jos haluat käyttää sitä vasemmalla
korvalla, käännä ja kierrä korvakoukkua 180°. (Katso kuva 2
)
Jabra BT130 toimii parhaiten, kun käytät sitä ja matkapuhelinta kehon samalla
puolella tai näköyhteydessä. Yleensä toiminta on tehokkaampaa, kun sankaluurien tai
matkapuhelimen välillä ei ole esteitä.
Pidä hauskaa väreillä – peitelevyn vaihtaminen
Irrota nykyinen levy vetämällä yläosan peukalourasta.
Paina uusi kansilevy paikalleen. (Katso kuva 5)
Puheluun vastaaminen
Napauta sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäintä, kun haluat vastata puheluun
End a call
Napauta sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäintä, kun haluat päättää puhelun
Puhelun hylkääminen (puhelimen on tuettava tätä toimintoa)
Paina sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäintä, kun haluat hylätä saapuvan
puhelun puhelimen soidessa. Puhelimen asetuksista riippuen soittaja ohjataan joko
vastaajapalveluun tai hän kuulee varattu-äänen
Puhelun soittaminen
Kun soitat matkapuhelimesta, puhelu ohjataan automaattisesti sankaluureihin
(puhelimen asetusten mukaan)
Äänivalinnan aktivointi (puhelimen on tuettava tätä toimintoa)
Napauta vastaus-/lopetusnäppäintä. Parhaat tulokset saat, kun nauhoitat
äänivalintatunnuksen sankaluurien kautta. Tämän ominaisuuden käytöstä on
lisätietoja puhelimen käyttöohjeessa
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen (puhelimen on tuettava tätä
toimintoa)
Paina vastaus-/lopetusnäppäintä
Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla + tai – (Katso kuva 1)
Toimintaohjeita...
5
Ennen kuin alat käyttää Jabra BT130:tä, sen on muodostettava laitepari
matkapuhelimen kanssa.
1. Sankaluurien asettaminen laiteparitilaan
2
Varmista, että sankaluurit ovat päällä.
Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja paina äänenvoimakkuuden noston (+)
painiketta samaan aikaan, kunnes sininen valo alkaa palaa tasaisesti.
2. Aseta Bluetooth-yhteensopiva puhelin tilaan, jossa se tunnistaa Jabra BT130:n
Noudata puhelimen käyttöohjetta. Yleensä matkapuhelimesta on valittava
asetukset”, “yhteydet” tai “Bluetooth” ja valittava vaihtoehto, joka etsii tai lisää
Bluetooth-laitteen.* (Kuvassa on tyypillisen matkapuhelimen esimerkki Katso
kuva 4)
3. Puhelin tunnistaa Jabra BT130:n
Puhelin kysyy, haluatko muodostaa laiteparin. Vahvista painamalla “Yes” (“Kyllä”) tai
“OK” puhelimessa. Anna sitten salasana tai PIN
3
= 0000 (4 nollaa).
Puhelin antaa vahvistuksen, kun laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus
epäonnistuu, toista vaiheet 1 - 3.
Muodosta sankaluurista ja puhelimesta laitepari
3
Sankaluurien kytkeminen älle
2
Painamalla vastaus-/lopetusnäppäintä sankaluurit kytkeytyvät päälle
Pitämällä vastaus-/lopetusnäppäintä painamalla sankaluurit kytkeytyvät pois päältä
Valojen merkitykset
6
Näet Mitä se merkitsee sankaluurien toiminnan kannalta
Vilkkuva sininen valo Vilkkuu joka sekunti: aktiivinen puhelun aikana
Vilkkuva sininen valo Vilkkuu kolmen sekunnin välein: valmiustilassa4
Vilkkuva punainen valo Akun varaustila on alhainen
Tasaisesti palava Lataa
sininen valo
Tasaisesti palava sininen Täysin ladattu
valo sammuu
Tasaisesti palava Laiteparitilassa – (katso osio 3
)
sininen valo
76
Suomi
77
Suomi
Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset
8
Kuulen häiriöääniä
Äänenlaatu on paras, kun käytät sankaluureja ja matkapuhelinta kehon samalla
puolella.
Sankaluureista ei kuulu mitään
Nosta sankaluurien äänenvoimakkuutta.
Varmista, että sankaluurit ja matkapuhelin muodostavat laiteparin.
Varmista, että puhelin on kytketty sankaluureihin – jos kytkentä ei muodostu
puhelimen Bluetooth-valikosta tai napauttamalla vastaus-/lopetusnäppäintä,
noudata laiteparin muodostuksen ohjeita (katso osio 3
)
Laiteparin muodostamisessa on ongelmia, vaikka puhelin ilmoittaakin muuta
Sankaluurien laitepariyhteys on voitu poistaa matkapuhelimesta. Noudata kohdassa
3 esitettyjä ohjeita laiteparin muodostamiseksi.
Jabra Bluetooth -sovittimen yttäminen
7
Jos haluat käyttää Jabra BT130:tä muun kuin Bluetooth-yhteensopivan
matkapuhelimen kanssa, vastaus on Jabra A210 -sovitin.
Sen avulla saat langattoman yhteyden seuraavilla sankaluurien ominaisuuksilla:
puheluun vastaaminen/puhelun päättäminen, äänivalinta (jos puhelin tukee). Puhelun
hylkäämistä ja viimeisen numeron uudelleenvalintaa ei ehkä tueta matkapuhelimen
sankaluuriliitännän kautta.
Jabra BT130:n ja Jabra A210:n yhdistäminen
Laitepari muodostetaan hieman eri tavalla:
Aseta Jabra BT130 laiteparitilaan.
Aseta Jabra A210 -sovitin laiteparitilaan.
Aseta laitteet lähekkäin. Laiteparin muodostamiseen kahden Jabra-tuotteen välillä ei
tarvita erillistä PIN-koodia. Jabra A210 -käyttöohjeessa on lisätietoja.
Puheluiden soittaminen/puheluihin vastaaminen Jabra A210:llä
Kun soitat matkapuhelimesta, puhelu ohjataan automaattisesti sankaluureihin (jos
sankaluurit ovat päällä).
Puheluun vastaaminen: Napauta sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäintä tai paina
matkapuhelimen vastausnäppäintä
Tarvitsetko lisää ohjeita?
9
Web: www.jabra.com (uusimmat tukitiedot ja online-käyttöohjeet)
Takasisäsivulla on oman maasi tukipuhelinnumero
Sankaluurien hoito
10
1. Kuuloke on säilytettävä turvallisessa paikassa virta katkaistuna.
2. Kuuloketta ei tulisi säilyttää yli 60 °C:n lämpötilassa, kuten kuumassa autossa tai
auringonpaisteessa. (Säilytys liian kuumassa saattaa heikentää laitteen toimintaa ja
lyhentää akun käyttöikää.)
3. Älä altista kuuloketta tai mitään sen osaa sateelle tai muille nesteille.
En voi käyttää puhelun hylkäämistä, puhelun asettamista pitoon, numeron
uudelleenvalintaa tai äänivalintaa
Puhelimen on tuettava näitä toimintoja. Katso tarkat tiedot puhelimen
käyttöohjeesta.
Toimiiko Jabra BT130 muiden Bluetooth-laitteiden kanssa?
Jabra BT130 on suunniteltu toimimaan Bluetooth-yhteensopivien matkapuhelimien
kanssa. Tuote voi toimia myös yhdessä muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, jotka
ovat yhteensopivia Bluetooth-version 1.1 tai 1.2 kanssa ja tukevat sankaluurien
profiilia ja/tai HF-profiilia.
Takuu
11
Jabra (GN Netcom) myöntää tälle tuotteelle takuun kaikkien materiaali- ja
valmistusvirheiden osalta kahdeksi vuodeksi alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Takuun
ehdot ja valmistajan vastuut takuuseen liittyen ovat seuraavat:
Takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa
Takuu raukeaa, jos tuotteen sarjanumero, päivämäärämerkintä tai tuotemerkintä on
poistettu tai jos valtuuttamaton, ulkopuolinen henkilö on käsitellyt tuotetta väärin,
asentanut sen väärin, muunnellut tai korjannut sitä
Jabra (GN Netcom) tuotevastuu rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen
yrityksen oman harkinnan mukaan
78
Suomi
79
Suomi
Sertifiointi ja turvallisuushyväksynnät
12
Tämä laite on CE-hyväksytty radio- ja telepäätelaitedirektiivin R & TTE (99/5/EY)
määräysten mukaisesti.
GN Netcom vakuuttaa täten, että tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.
Lisätietoja osoitteesta http://www.gnnetcom.com
Huomaa, että tämä tuote käyttää radiotaajuusalueita, joita ei ole yhtenäistetty
EU:n alueella. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi EU:n alueella Itävallassa,
Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa,
Luxemburgissa, Alankomaissa, Portugalissa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-
Britanniassa sekä EFTA:n alueella Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.
Käyttäjät eivät saa tehdä mitään muutoksia laitteeseen tai muunnella sitä millään
tavalla. Muutokset tai muunnokset, joita Jabra (GN Netcom) ei ole erikseen
hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
Jabra (GN Netcom) -tuotteita mahdollisesti koskeva oletettu takuu rajoittuu kaikkien
osien, myös johtojen ja liitinten, osalta kahteen vuoteen ostopäivästä lukien
Mitkään takuut eivät koske normaalille kulutukselle alttiita kulutusosia, kuten
mikrofonin tuulisuojuksia, korvatyynyjä, pintakoristeluja, akkuja ja muita lisävarusteita
Jabra (GN Netcom) ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista,
jotka aiheutuvat Jabra (GN Netcom) -tuotteiden asianmukaisesta tai virheellisestä
käytöstä
Tämä takuu antaa sinulle tietyt oikeudet, ja sinulla saattaa olla muitakin oikeuksia
asuinpaikastasi riippuen
Ellei käyttöohjeessa muuta mainita, käyttäjä ei missään tilanteessa saa yrittää huoltaa,
säätää tai korjata tätä laitetta, ovatpa huoltokohteet takuunalaisia tai eivät. Kaikkia
tällaisia toimenpiteitä varten tuote on toimitettava ostopaikkaan, tehtaalle tai
valtuutettuun huoltopisteeseen
Jabra (GN Netcom) ei ole vastuussa mistään kuljetuksen aikana tapahtuvista
menetyksistä tai vahingoista. Jabra (GN Netcom) -tuotteiden kaikki takuut raukeavat,
jos tuotteita korjaa valtuuttamaton, ulkopuolinen henkilö
Bluetooth
The Bluetooth®-sana, merkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja
Jabra käyttää niitä erikoisluvalla. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Sanasto
13
1
Bluetooth: on radiotekniikka, joka kytkee matkapuhelimien ja sankaluurien tapaiset
laitteet langattomasti toisiinsa lyhyellä matkalla (noin 10 metriä). Lisätietoja on
osoitteessa www.bluetooth.com.
Bluetooth-profiilit ovat eri tapoja, joiden avulla Bluetooth-laitteet siirtävät
tietoja muiden laitteiden kanssa. Bluetooth-yhteensopivat puhelimet tukevat
joko sankaluuriprofiilia, HF-profiilia tai kumpaakin. Tietyn profiilin tukemiseksi
puhelimen valmistajan on toteutettava tiettyjä pakollisia ominaisuuksia puhelimen
ohjelmistoon.
2
Laiteparin: muodostus luo yksilöivän salatun linkin kahden Bluetooth-laitteen välille
ja mahdollistaa niiden välisen tiedonsiirron. Bluetooth-laitteet eivät toimi, jos niiden
välille ei ole muodostettu laiteparia.
3
Salasana tai PIN: on koodi, joka annetaan matkapuhelimeen, jotta se voi muodostaa
laiteparin Jabra BT130:n kanssa. Näin puhelin ja Jabra BT130 tunnistavat toisensa ja
toimivat automaattisesti yhdessä.
4
Valmiustilassa: Jabra BT130 odottaa passiivisesti puhelua. Kun päätät puhelun
matkapuhelimesta, sankaluurit menevät valmiustilaan.
/