Bose OE2i audio headphones Pikaopas

Brändi
Bose
Kategoria
headphones
Malli
OE2i audio headphones
Tyyppi
Pikaopas
©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM348790 Rev. 01
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com
United States ................ 888 757 9943
Australia
........................ 1800 061 046
Austria
............................ 01 60404340
Belgium
........................... 012 390 800
Canada
.......................... 800 905 2177
China
........................ 86 400 880 2266
Denmark
............................ 4343 7777
Europe, Other
........+31(0) 299390111
Finland
.......................... 010 778 6900
France
.......................... 01 30 61 67 39
Germany
....................... 0 6172 71040
Greece
............................. 2106744575
Hong Kong
................. 852 2123 9000
Hungary
........................... 6040434 31
India
.............................. 1800 11 2673
Ireland
............................... 429671500
Italy
................................. 800 832 277
Japan
............................. 0570 080 021
Latin Markets, Other
.... 508 614 6000
Mexico
.................... 001 866 693 2673
New Zealand
................. 0800 501 511
Norway
............................. 62 82 15 60
Portugal
............................ 229419248
Spain
................................. 917482960
Sweden
............................ 031 878850
Switzerland
.................. 061 975 77 33
Taiwan
...................... 886 2 2514 7977
The Netherlands
............ 0299 390290
United Arab Emirates
. +97148861300
United Kingdom
.......... 0844 2092630
Bose
®
oe2i
Audio
HeAdpHones
Svenska
ไทย
한국어
ةيبرعلا
Suomi
Lue ja säilytä tärkeät turvaohjeet,
pikaohje ja takuutiedot.
Kuulokkeistasi on lisätietoja käyttöohjeessa:
http://global.Bose.com
Vain Yhdysvallat: http://Owners.Bose.com
Tärkeitä turvaohjeita
VAROTOIMENPITEET:
Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle
voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia
kannattaa välttää varsinkin silloin, jos nejatkuvat pitkään.
Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa
tai paikoissa, joissa ulkopuolisten äänien kuulemisen
estäminen voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset.
Perehdy kuulokkeiden käyttöä koskeviin määräyksiin
ja noudata niitä.
Muistutus- tai varoitusäänet voivat kuulostaa
oudoiltakäyttäessäsi kuulokkeita. Ota huomioon
näiden äänten muuttuminen, jottavoit tunnistaa ne
tarvittaessa.
Älä pudota kuulokkeita, istu niiden päälle äläkä upota
niitä veteen.
ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen
istuimenmatkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumeminen
voi muutoin aiheuttaa palovamman kaltaisen
henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita. Jos tunnet
kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu, irrota liitin
heti liitännästä.
Tämä tuote täyttää kaikkien tarvittavien
EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutuson osoitteessa
www.bose.com/compliance.
Kuulokkeiden säilyttäminen
Huomautus:
Älä yritä kääntää
korvakuulokkeitaLIIKAA
Kuulokkeiden pitäminen päässä
Ennen kuulokkeiden asettamista
korville tunnista vasen (L) ja oikea (R)
kuuloke. Säädä kuulokkeiden pantaa
tarvittaessa.
Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä
Apple-laitteen kanssa
Bose OE2i -kuulokkeissa on tiettyjen
Apple-laitteiden kanssa yhteensopiva
kaukosäädin ja mikrofoni.
Huomautus: Kaikkien Apple-tuotteiden
kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata
kaukosäätimen avulla.
Perustoiminnot
Lisää
äänenvoimakkuutta
Paina +-painiketta ja
vapauta se.
Vähemmän
äänenvoimakkuutta
Paina --painiketta ja
vapauta se.
Puheluihin liittyvät toiminnot
Puheluun
vastaaminen
Kun puhelu saapuu, voit
vastata siihen painamalla
vastaus/lopetuspainiketta ja
vapauttamalla sen.
Puhelun
lopettaminen
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta ja vapauta se.
Saapuvan puhelun
hylkääminen
Pidä Vastaa/Lopeta-
painiketta painettuna noin
kaksi sekuntia ja vapauta se.
Vuorotteleminen
kahden puhelun
välillä tai puhelun
asettaminen pitoon
Kun puhelu on meneillään,
paina Vastaa/Lopeta-
painiketta kerran. Voit
ottaa ensimmäisen puhelun
käyttöön painamalla ja
vapauttamalla uudelleen.
Vuorotteleminen
kahden puhelun
välillä ja meneillään
olevan puhelun
lopettaminen
Kun puhelu on meneillään,
pidä Vastaa/Lopeta-
painiketta painettuna noin
kaksi sekuntia ja vapauta se.
Äänikomentojen
käyttäminen
Pidä Vastaa/Lopeta-
painiketta painettuna.
iPhonen käyttöohjeessa
on lisätietoja
yhteensopivuudesta ja
tämän ominaisuuden
käyttämisestä.
Mediatoistotoiminnot
Musiikin tai
videoleikkeen
toistaminen tai
asettaminen
taukotilaan
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta ja vapauta se.
Siirtyminen
seuraavaan
kappaleeseen tai
kohtaukseen
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta nopeasti kaksi
kertaa.
Pikakelaus
eteenpäin
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta ja vapauta se
nopeasti kaksi kertaa. Paina
toisella kerralla pitkään.
Siirtyminen
edelliseen
kappaleeseen tai
kohtaukseen
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta nopeasti kolme
kertaa ja vapauta se.
Pikakelaus
taaksepäin
Paina Vastaa/Lopeta-
painiketta ja vapauta se
nopeasti kolme kertaa.
Paina kolmannella kerralla
pitkään.
Ongelmanratkaisu
Huono äänenlaatu tai puuttuva toisen
kanavan ääni
Varmista, että kuulokkeiden liitin
on työnnetty tiukasti Apple-laitteen
kuulokeliitäntään ja kuulokkeisiin.
Säädä äänilaitteen basso- ja
diskanttiasetusta.
• Kokeile toista äänilaitetta
Mikrofoni ei toimi.
Varmista, että käytät yhteensopivaa
Apple-laitetta. Jäljempänä on luettelo
yhteensopivista laitteista.
Varmista, että kuulokkeiden liitin
on työnnetty tiukasti Apple-laitteen
kuulokeliitäntään.
Varmista, että mikrofonia ei ole
peitetty. Mikrofoni sijaitsee vastaus/
lopetuspainikkeen takana
Koeta soittaa toiseen
puhelinnumeroon.
Kokeile toista yhteensopivaa Apple-
laitetta.
Apple-laite ei vastaa kaukosäätimen
painikkeiden painamiseen.
Varmista, että käytät yhteensopivaa
Apple-laitetta. Jäljempänä on luettelo
yhteensopivista laitteista.
Varmista, että kuulokkeiden liitin
on työnnetty tiukasti Apple-laitteen
kuulokeliitäntään.
Monen painalluksen toiminnot:
vaihtele painikkeiden
painamisnopeutta.
Kokeile toista yhteensopivaa Apple-
laitetta.
Lisätietoja on verkosta saatavilla
olevassa laajassa käyttöohjeessa. Siinä
kerrotaan lisätoiminnoista, tarvikkeista
ja varaosista sekä neuvotaan ongelmien
ratkaisemisessa. Voit pyytää käyttöohjetta
paperilla ottamalla yhteyden oman alueesi
asiakaspalveluun. Puhelinnumero näkyy
yhteystietoarkilla.
Sarjanumero on pakkauksen sisältämässä
takuukortissa.
Käytettäväksi yhdessä:
Kaukosäädin ja mikrofoni ovat
yhteensopivia vain iPod nanon
(4. sukupolvi ja uudemmat),
iPod classicin (120 tai 160 Gt),
iPod touchin (2. sukupolvi ja
uudemmat), iPhone 3GS:n, iPhone
4:n, iPadin, iPad 2:n sekä MacBook-
ja MacBook Pro 2009 -mallien ja
uudempien kanssa. Kaukosäädin
on yhteensopiva vain iPod shufflen
(3. sukupolvi tai uudempi) kanssa.
Kaikkien iPod-mallien äänitoimintoja
tuetaan.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano, iPod shuffle, iPod touch ja MacBook
ovat Apple, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Made for iPod, Made for iPhone ja
Made for iPad merkitsee, että sähkölaite
on suunniteltu erityisesti iPodiin,
iPhoneen tai iPadiin yhdistettäväksi.
Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää
Applen vaatimukset. Apple ei vastaa
tällaisenlaitteen toiminnasta tai siitä,
että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja
on määräysten mukainen. Huomaa, että
tämän varusteen käyttäminen iPodin,
iPhonen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa
langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.
©2011 Bose Corporation. Mitään osaa tästä
julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella
tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen
antamaa kirjallista lupaa.
Läs igenom och behåll snabbguiden,
säkerhetsanvisningarna och garantin.
Mer information om hörlurarna nns i bruksanvisningen:
http://global.Bose.com
Endast USA: http://Owners.Bose.com
Viktiga säkerhetsanvisningar
FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR:
Långvarig exponering för hög musik kan ge
hörselskador. Vi avråder dig från att använda extremt
hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.
Använd inte hörlurarna medan du kör ett motorfordon
eller i något annat fall där det kan vara farligt för dig
eller andra om du inte hör ljud från omgivningen.
Kontrollera om det nns lagar eller bestämmelser
som reglerar användning av hörlurar.
Ljud som du vant dig vid att ta som påminnelser eller
varningssignaler kan låta annorlunda när du använder
hörlurarna. Var uppmärksam på hur dessa ljud kan
förändras så att du vid behov känner igen dem.
Var försiktig så att du inte tappar eller sätter dig på
hörlurarna, och låt dem inte sänkas ned i vatten.
Använd inte adaptrar avsedda för mobiltelefoner för
att ansluta hörlurarna till kontakter vid ygplansstolar,
eftersom du då riskerar att drabbas av brännskador
eller att föremål skadas på grund av överhettning.
Ta omedelbart bort och koppla från om du märker att
de blir varma eller att ljudet försvinner.
Den här produkten uppfyller bestämmelserna
i alla tillämpliga EMC-direktiv. En komplett
försäkran om överensstämmelse nns på
www.Bose.com/compliance.
Förvara hörlurarna
Obs! Försök inte
vrida längre än
det går/vrida
kåporna för
långt.
Ta på dig hörlurarna
Innan du sätter på dig hörlurarna
kontrollerar du vilken kåpa som ska
sitta på vänster (L) respektive höger (R)
öra. Justera huvudbygeln om det skulle
behövas.
Använda hörlurarna med din Apple-
enhet
Tillsammans med Bose OE2i-hörlurarna
medföljer en liten fjärrkontroll med
en inbyggd mikrofon för att du utan
problem ska kunna kontrollera olika
Apple-produkter.
Obs! Full kontroll kanske inte är
tillgänglig för alla Apple-produkter.
Basfunktioner
Höja volymen Tryck och släpp upp +
-knappen.
Minska volymen Tryck och släpp upp -
-knappen.
Samtalsfunktioner
Besvara ett
samtal
När någon ringer till dig
trycker du på svara/avsluta-
knappen för att besvara
samtalet.
Avsluta ett
samtal
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen.
Avvisa
inkommande
samtal
Tryck och håll ned knappen
svara/avsluta-knappen i
cirka två sekunder innan du
släpper upp den.
Växla till ett
inkommande
samtal eller ett
parkerat samtal
och parkera
aktuellt samtal
Tryck och håll ned svara/
avsluta-knappen en gång
under pågående samtal.
Tryck och släpp upp en
gång för att gå tillbaka till
föregående samtal.
Växla till ett
inkommande
samtal eller ett
parkerat samtal
och avsluta
aktuellt samtal
Tryck och håll ned svara/
avsluta-knappen i cirka
två sekunder i pågående
samtal innan du släpper upp
knappen.
Använda
röstkommandon
Tryck och håll ned
svara/avsluta-knappen.
I bruksanvisningen som
medföljer din iPhone
finns information om
kompatibilitet och hur du
använder funktionen.
Funktioner för medieuppspelning
Spela upp eller
pausa ljudspår
och video
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen.
Hoppa till nästa
ljudspår eller
kapitel
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen två gånger
snabbt.
Snabbt framåt Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen två gånger
snabbt men håll kvar den
andra tryckningen.
Gå till
föregående
ljudspår eller
kapitel
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen tre gånger
snabbt.
Spola tillbaka Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen tre gånger
snabbt men håll kvar den
tredje tryckningen.
Felsökning
Dålig ljudkvalitet eller vissa ljudkanaler
saknas
Kontrollera att hörlurskabeln är
ordentligt isatt både i hörluren och i
kontakten på Apple-enheten.
Justera bas- och diskantinställningarna
på ljudenheten.
• Försök med en annan ljudkälla
Mikrofonen fungerar inte
Försäkra dig om att du har en
kompatibel Apple-enhet (se listan
över kompatibla enheter nedan)
Kontrollera att hörlurarna är anslutna
till hörlurskontakten på Apple-
enheten
Kontrollera att mikrofonöppningen
på baksidan av svara/avsluta-knappen
inte är blockerad
Prova med att göra ytterligare ett
telefonsamtal
Prova med en annan kompatibel
Apple-enhet
Apple-produkten svarar inte på
fjärrkontrollsknappar
Försäkra dig om att du har en
kompatibel Apple-enhet (se listan
över kompatibla enheter nedan)
Kontrollera att hörlurarna är anslutna
till hörlurskontakten på Apple-
enheten
För flertrycksfunktioner:
variera hastigheten på
knappnedtryckningarna
Prova med en annan kompatibel
Apple-enhet
I bruksanvisningen som finns tillgänglig
online finns mer information om
hörlurarna, inklusive information
om avancerade funktioner, fler
felsökningsförslag samt information
om tillbehör och utbytesdelar. I
kontaktinformationen finns telefonnummer
som du kan ringa för att erhålla en tryckt
kopia av den kompletta bruksanvisningen.
Serienumret finns på garantikortet i
förpackningen.
För användning med:
Fjärrkontrollen och mikrofonen
passar bara för iPod nano (4:e
generationen och senare), iPod
classic (120 GB, 160 GB), iPod touch
(2:a generationen och senare),
iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2
och 2009-modellerna eller senare
modeller av MacBook och MacBook
Pro. Fjärrkontrollen fungerar med
iPod shuffle (3:e generationen). Ljud
stöds i alla iPod-modeller.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, iPod shuffle, iPod touch och
MacBook är varumärken som tillhör Apple
Inc. i USA och i andra länder.
“Made for iPod”, “Made for iPhone”
och “Made for iPad” betyder att ett
elektroniskt tillbehör har tillverkats
speciellt för en iPod, iPhone eller
iPad-enhet och att det certifierats av
producenten samt att de uppfyller
Apple-standarder. Apple ansvarar inte
för hur enheten fungerar eller att den är
kompatibel med säkerhetsstandarder och
andra standarder. Vänligen observera att
användning av detta tillbehör tillsammans
med iPod, iPhone eller iPad kan påverka
trådlösa överföringar.
©2011 Bose Corporation. Ingen del av
detta dokument får återges, modifieras,
distribueras eller användas på något annat
sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
โปรดอ‡านและเก็บรักษาคู‡มือการเริ่มตˆนอย‡าง
รวดเร็ว คำาแนะนำาดˆานความปลอดภัยที่สำาคัญ
และใบรับประกันนี้
สำ�หรับขˆอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟังของคุณ
โปรดดูคู‡มือผูˆใชˆที่ http://global.Bose.com
สหรัฐฯ เท‡�นั้น: http://Owners.Bose.com
คำาแนะนำาดˆานความปลอดภัยที่สำาคัญ
ขˆอควรระวัง:
ก�รรับฟังเสียงดังต‡อเนื่องเป็นเวล�น�นอ�จจะเป็นส�เหตุ
ของก�รไดˆยินบกพร‡อง โปรดหลีกเลี่ยงก�รปรับคว�มดัง
ม�กเกินไปเมื่อใชˆหูฟัง โดยเฉพ�ะห�กฟังเป็นเวล�น�น
อย‡�ใชˆหูฟังเมื่อขับขี่ย�นพ�หนะหรือปฏิบัติง�นในสถ�นที่
ใดที่ก�รไม‡ไดˆยินเสียงจ�กภ�ยนอกจะเป็นอันตร�ยต‡อคุณ
และผูˆอื่น ตรวจสอบและปฏิบัติต�มกฎหม�ยทˆองถิ่น
เกี่ยวกับก�รใชˆหูฟัง
เสียงที่คุณใชˆเป็นเสียงเตือนคว�มจำ�หรือเสียงเตือน
อ�จมีเสียงที่แตกต‡�งไปเมื่อคุณสวมหูฟังอยู‡ โปรดสังเกต
เสียงที่เปลี่ยนไปนี้เพื่อใหˆคุณส�ม�รถจดจำ�ไดˆเมื่อจำ�เป็น
อย‡�ทำ�ตกหล‡น นั่งทับ หรือปล‡อยใหˆหูฟังแช‚น้ำ�
ไม‡ใชˆอะแดปเตอร‹โทรศัพท‹มือถือเพื่อเชื่อมต‡อหูฟังเขˆ�กับ
ช‡องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพร�ะอ�จทำ�ใหˆเกิดอ�ก�ร
บ�ดเจ็บ เช‚น ผิวไหมˆ หรืออุปกรณ‹เสียห�ยเนื่องจ�ก
คว�มรˆอนจัด ถอดออกและตัดก�รเชื่อมต‡อทันที ห�กคุณ
รูˆสึกถึงคว�มรˆอน หรือสัญญ�ณเสียงข�ดห�ยไป
ผลิตภัณฑ‹นี้สอดคลˆองต�มขˆอกำ�หนดที่ใชˆบังคับทั้งหมด
ของ EMC ประก�ศฉบับสมบูรณ‹เกี่ยวกับคว�มสอดคลˆอง
ส�ม�รถอ‡�นไดˆจ�ก www.Bose.com/compliance
การจัดเก็บหูฟังของคุณ
หมายเหตุ: อย‡�
พย�ย�มบิดจุดหมุน
ไดˆหรือหมุนส‡วนครอบหู
ม�กเกินไป
การสวมหูฟังของคุณ
ก‡อนสวมหูฟัง ดูส‡วนครอบหูขˆ�งซˆ�ย (L) และขˆ�งขว�
(R) ปรับแถบสวมศีรษะห�กจำ�เป็น
การใชˆหูฟังกับอุปกรณ‹ Apple ของคุณ
หูฟัง
Bose OE2i ม�พรˆอมรีโมทสัญญ�ณเสียงเขˆ�
(in-line)
ขน�ดเล็กที่มีไมโครโฟนในตัวเพื่อก�ร
ควบคุมอุปกรณ‹ Apple ที่เลือกอย‡�งเหม�ะสม
หมายเหตุ: อ�จไม‡ส�ม�รถควบคุมอุปกรณ‹บ�งอย‡�ง
ของ Apple ไดˆอย‡�งสมบูรณ‹
ฟังก‹ชันพื้นฐาน
เพิ่มระดับเสียง กดปุ‚ม + และปล‡อย
ลดระดับเสียง กดปุ‚ม
และปล‡อย
ฟังก‹ชันเกี่ยวกับการโทร
รับส�ย เมื่อคุณรับส�ยเรียกเขˆ� กดปุ‚มรับส�ย/
ว�งส�ยเพื่อรับส�ยนั้น
ว�งส�ย กดปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยและปล‡อย
ปฏิเสธส�ยเรียกเขˆ� กดปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยคˆ�งไวˆประม�ณ
2
วิน�ทีแลˆวปล‡อย
สลับไปยังส�ยเรียกเขˆ�
หรือพักส�ย และ
พักส�ยที่ใชˆอยู‡
ในขณะที่ใชˆส�ย กดและปล‡อยปุ‚มรับ
ส�ย/ว�งส�ยครั้งเดียว กดและปล‡อย
อีกครั้งเพื่อสลับกลับไปยังส�ยแรก
สลับไปยังส�ยเรียกเขˆ�
หรือพักส�ย และ
ว�งส�ยที่ใชˆอยู‡
ในขณะที่ใชˆส�ย กดปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ย
คˆ�งไวˆประม�ณ 2 วิน�ทีแลˆวปล‡อย
ใชˆก�รควบคุมดˆวยเสียง กดปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยคˆ�งไวˆ ดูคู‡มือ
ผูˆใชˆ iPhone สำ�หรับคว�มส�ม�รถ
ในก�รใชˆง�นร‡วมกันและขˆอมูล
ก�รใชˆง�นเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้
ฟังก‹ชันการเล‡นสื่อ
เล‡นหรือหยุดเพลง
หรือวิดีโอชั่วคร�ว
กดและปล‡อยปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ย
ขˆ�มไปยังเพลง
หรือบทถัดไป
กดและปล‡อยปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยเร็วๆ
2
ครั้ง
ไปขˆ�งหนˆ�
อย‡�งรวดเร็ว
กดและปล‡อยปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยเร็วๆ
2
ครั้ง แลˆวกดครั้งที่ 2 คˆ�งไวˆ
ไปยังเพลงหรือ
บทก‡อนหนˆ�
กดและปล‡อยปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยเร็วๆ
3
ครั้ง
ยˆอนกลับ
กดและปล‡อยปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยเร็วๆ
3
ครั้ง แลˆวกดครั้งที่ 3 คˆ�งไวˆ
การแกˆปัญหา
คุณภาพเสียงไม‡ดีหรือช‡องสัญญาณเสียงหายไป
ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡�เสียบส�ยหูฟังเขˆ�กับชุดหูฟัง
และช‡องเสียบหูฟังของอุปกรณ‹ Apple แน‡นหน�
ดีแลˆว
ปรับก�รตั้งค‡�เสียงทุˆมและเสียงแหลมในอุปกรณ‹เสียง
ลองอุปกรณ‹เสียงเครื่องอื่น
ไมโครโฟนไม‡ทำางาน
ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡�คุณใชˆอุปกรณ‹ Apple ที่
ใชˆง�นร‡วมกันไดˆ (ดูร�ยก�รอุปกรณ‹ที่ใชˆง�นร‡วมกัน
ไดˆดˆ�นล‡�ง)
ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡�หูฟังเสียบเขˆ�กับช‚องเสียบหูฟัง
ของอุปกรณ‹
Apple แน‡นหน�ดีแลˆว
ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡�ช‡องเปิดของไมโครโฟนที่
ดˆ�นหลังปุ‚มรับส�ย/ว�งส�ยไม‡ไดˆถูกปิดกั้น
ลองโทรออกใหม‡
ลองอุปกรณ‹ที่ใชˆง�นร‡วมกันไดˆของ Apple
เครื่องอื่น
ผลิตภัณฑ‹ของ
Apple ไม‡ตอบสนองคำาสั่งจาก
ปุ‚ม (รีโมท)
ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡�คุณใชˆอุปกรณ‹ Apple ที่
ใชˆง�นร‡วมกันไดˆ (ดูร�ยก�รอุปกรณ‹ที่ใชˆง�นร‡วมกัน
ไดˆดˆ�นล‡�ง)
ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡�หูฟังเสียบเขˆ�กับช‚องเสียบหูฟัง
ของอุปกรณ‹
Apple แน‡นหน�ดีแลˆว
สำ�หรับฟังก‹ชันกดหล�ยครั้ง: ใชˆก�รกดปุ‚มดˆวย
คว�มเร็วที่ต‡�งกัน
ลองอุปกรณ‹ที่ใชˆง�นร‡วมกันไดˆของ Apple
เครื่องอื่น
โปรดดูคู‡มือผูˆใชˆฉบับเต็มที่มีอยู‡ในระบบออนไลน‹สำ�หรับ
ขˆอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟัง ซึ่งรวมถึงฟังก‹ชันขั้นสูง
ขˆอแนะนำ�ในก�รแกˆปัญห�เพิ่มเติม และขˆอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณ‹เสริมและอะไหล‡ทดแทน ห�กตˆองก�รขอรับ
สำ�เน�คู‡มือผูˆใชˆแบบสมบูรณ‹ฉบับพิมพ‹ โปรดดูหม�ยเลข
โทรศัพท‹ที่ใหˆม�สำ�หรับภูมิภ�คของคุณ
หมายเลขซีเรียลอยู‡ที่บัตรรับประกันที่ใหˆไวˆในกล‡อง
บรรจุ
สำาหรับการใชˆกับ:
รีโมทและไมโครโฟนไดˆรับก�รสนับสนุน
จ�ก iPod nano (รุ‡นที่ 4 ขึ้นไป),
iPod classic
(120GB, 160GB), iPod
touch (
รุ‡นที่ 2 ขึ้นไป), iPhone 3GS,
iPhone 4, iPad, iPad 2
และ MacBook และ MacBook Pro
รุ‡นปี 2009 ขึ้นไป รีโมทไดˆรับก�สนับสนุน
จ�ก iPod shuffle (รุ‡นที่ 3 ขึ้นไป) ระบบ
เสียงไดˆรับก�รสนับสนุนจ�ก iPod ทุกรุ‡น
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, iPod shuffle, iPod touch
และ
MacBook เป็นเครื่องหม�ยก�รคˆ�ของ Apple Inc.
ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
ผลิตสำ�หรับ iPod”, “ผลิตสำ�หรับ iPhone”
และ ผลิตสำ�หรับ iPad” หม�ยคว�มว‡�อุปกรณ‹เสริม
อิเล็กทรอนิกส‹ไดˆรับก�รออกแบบม�เพื่อเชื่อมต‡อกับ
iPod, iPhone
หรือ iPad โดยเฉพ�ะ และไดˆรับก�ร
รับรองจ�กผูˆพัฒน�ว‡�ตรงต�มม�ตรฐ�นประสิทธิภ�พ
ของ
Apple ทั้งนี้ Apple ไม‡มีส‡วนรับผิดชอบสำ�หรับ
ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ‹นี้ หรือคว�มสอดคลˆองของอุปกรณ‹
ต�มม�ตรฐ�นดˆ�นคว�มปลอดภัยและระเบียบขˆอบังคับ
โปรดทร�บว‡�ก�รใชˆอุปกรณ‹เสริมนี้กับ iPod, iPhone
หรือ iPad อ�จมีผลต‡อประสิทธิภ�พของระบบไรˆส�ย
©2011 Bose Corporation หˆามทำาซ้ำา แกˆไข เผยแพร‡
ส‡วนหนึ่งส‡วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใชˆงานใดๆ โดยไม‡ไดˆ
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ‹อักษร
빠른 시작 안내서, 중요 안전 지침
보증서를 읽고 보관해 두십시오.
헤드폰에 대한 추가 정보는 다음에서
사용자 안내서를 참조하십시오.
http://global.Bose.com
미국에 한함: http://Owners.Bose.com
중요 안전 지침
주의:
오랜 시간 시끄러운 음악을 듣게 되면
청력에 이상이 생길 있습니다. 특히
장시간 헤드폰을 사용할 때는 아주
음량으로 듣지 않는 것이 좋습니다.
도로에서 자동차를 운전하는 중에는
헤드폰을 사용하지 마십시오. 그렇지
않으면 외부의 소리가 들리지 않아 본인
또는 다른 사람에게 위험할 있습니다.
헤드폰 사용에 대한 현지 법률을 확인하고
준수하십시오.
헤드폰 사용 중에는 주의해야 신호음
또는 경고음이 이상한 소리로 들릴 수도
있습니다. 필요할 인식할 있도록
이러한 소리가 어떤 소리로 들리는지 알아야
합니다.
헤드폰을 떨어뜨리거나 깔고 앉거나 물에
적시지 마십시오.
과열로 인해 화상이나 재산상의 손해 같은
인적 침해가 발생할 있으니, 휴대폰
어댑터를 헤드폰과 항공기 좌석 잭에
연결하여 사용하지 마십시오. 따뜻하게
느껴지거나 오디오가 손실될 경우 즉시
분리하십시오.
제품은 적용되는 모든 EMC 지침서 요구
사항을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은
www.
Bose.com/compliance 참조하십시오.
헤드폰 보관
참고: 이어컵의
회전 범위를 넘어
돌리려고 하지
마십시오.
헤드폰 착용
헤드폰을 착용하기 전에 (L) / (R)
이어컵을 확인합니다. 필요에 따라
헤드밴드를 조정합니다.
Apple 장치에 헤드폰 사용
Bose OE2i 헤드폰에는 일부 Apple 제품의
편리한 제어를 위해 통합 마이크가 달린
소형 인라인 리모콘이 제공됩니다.
참고: 일부 Apple 제품은 모든 제어가
가능하지 않을 수도 있습니다.
기본 기능
볼륨 올리기 + 버튼을 눌렀다 놓습니다.
볼륨 내리기 버튼을 눌렀다 놓습니다.
통화 관련 기능
전화 수신 전화가 걸려 오면 Answer/
End 버튼을 눌러 전화를
받습니다.
통화 종료 Answer/End 버튼을 눌렀다
놓습니다.
걸려오는 전화 거부 Answer/End 버튼을 2
길게 눌렀다 놓습니다.
걸려온 또는 보류
중인 통화로
전환하고 현재
통화를 보류
통화 중에 Answer/End
버튼을 눌렀다
놓습니다. 다시 눌렀다
놓으면 번째 통화로
전환됩니다.
걸려온 또는 보류
중인 통화로 전환
현재 통화 종료
통화 중에 Answer/End
버튼을 2 눌렀다
놓습니다.
음성 제어 사용 Answer/End 버튼을 길게
누릅니다. iPhone 사용
설명서에서 기능에 대한
호환성과 사용 정보를
확인하십시오.
미디어 재생 기능
노래 또는 비디오
재생 또는 일시
중지
Answer/End 버튼을 눌렀다
놓습니다.
다음 노래 또는
챕터로 건너뛰기
Answer/End 버튼을 빠르게
눌렀다 놓습니다.
빨리감기 Answer/End 버튼을 빠르게
눌렀다 놓되 번째
누르기를 길게 누릅니다.
이전 노래 또는
챕터로 이동
Answer/End 버튼을 빠르게
눌렀다 놓습니다.
되감기 Answer/End 버튼을 빠르게
눌렀다 놓되 번째
누르기를 길게 누릅니다.
문제 해결
음질이 불량하거나 오디오 채널이 누락된
경우
헤드폰 케이블이 Apple 장치의 헤드셋과
헤드폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지
확인하십시오
오디오 장치에서 저음 고음 설정을
조정하십시오
다른 오디오 장치를 사용해 보십시오
마이크가 작동하지 않는 경우
호환 Apple 장치를 사용하는지
확인하십시오(아래 호환 장비 목록 참조)
헤드폰이 Apple 장치의 헤드폰 잭에
단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오
Answer/End 버튼 뒤에 마이크 구멍이
막히지 않았는지 확인하십시오
다시 통화를 시도해 보십시오
다른 호환 Apple 방치를 사용해
보십시오
Apple 제품이 (리모콘) 버튼 명령에
응답하지 않는 경우
호환 Apple 장치를 사용하는지
확인하십시오(아래 호환 장치 목록 참조)
헤드폰이 Apple 장치의 헤드폰 잭에
단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오
여러번 누르기 기능의 경우 버튼 누르는
속도를 바꿔 보십시오
다른 호환 Apple 장치를 사용해
보십시오
고급 기능, 추가 문제 해결 제안 액세서리와
교체 부품 헤드폰에 대한 추가 정보에
대해서는 온라인으로 사용할 있는 전체
사용자 안내서를 참조하십시오. 전체 사용자
안내서의 인쇄본을 요청하려면 귀하의
지역용으로 제공된 전화 번호를 참조하십시오
일련 번호는 포장에 들어있는 보증 카드에
있습니다.
사용 장비:
리모콘과 마이크는 iPod nano(4세대
이상), iPod classic(120GB, 160GB),
iPodtouch(2세대 이상), iPhone
3GS, iPhone 4, iPad,iPad 2
2009 모델 이상의 MacBook
MacBookPro에서만 지원됩니다.
리모콘은 iPod shuffle(3세대 이상)에서
지원됩니다. 오디오는 모든 iPod
모델에서 지원됩니다.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, iPod shuffle, iPod touch
MacBook 미국 기타 국가에 등록된
Apple Inc. 상표입니다.
Made for iPod,
Made for iPhone
Made for iPad
iPod, iPhone 또는
iPad 각기 연결하기 위해 특수 제작된 전자
부속품을 말하며 Apple 성능 표준을 만족하기
위해 개발업체에서 인증한 제품입니다.
Apple 장치의 작동 또는 안전
규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니다.
부속품을 iPod, iPhone 또는 iPad
사용하면 무선 성능에 영향을 있음에
유의하십시오.
©2011 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이
설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는
사용할 없습니다.
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com
EMC
www.
Bose.com/compliance
(L) (R)
Apple
Bose OE2i
Apple
Apple
+
Answer/End /
Answer/End
/
Answer/End /
2
Answer/
End /
Answer/
End
/ 2
Answer/End /
iPhone
Answer/End
/
Answer/End /
Answer/End /
Answer/End /
Answer/End /
Apple
Apple
Apple
Answer/End /
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
iPod nano 4
iPod classic120GB 160GB
iPod touch 2 iPhone
3GSiPhone 4iPadiPad 2
MacBook MacBook Pro 2009
iPod shuffle 3
iPod
AppleiPadiPhoneiPodiPod classic
iPod nanoiPod shuffleiPod touch
MacBook Apple Inc. /
iPod
iPhone iPad
iPod
iPhone iPad
Apple Apple
iPodiPhone iPad
©2011 Bose Corporation
(Pb)
(Hg)
Cd
(CR(VI))
(PBB)
(PBDE)
X 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
O SJ/T 11363-2006
X
SJ/T 11363-2006
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com
EMC
www.
Bose.com/compliance
(L) (R)
Apple
Bose OE2i
Apple
Apple
+
Answer/End /
Answer/End /
Answer/End /
2
Answer/
End /
Answer/End
/
2
Answer/End /
iPhone
Answer/End /
Answer/End /
Answer/End /
Answer/End /
Answer/End /
Apple
Apple
Answer/End /
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
iPod nano 4
iPod classic120GB 160GB
iPod touch 2 iPhone
3GSiPhone 4iPadiPad 2
MacBook MacBook Pro 2009
iPod shuffle 3
iPod
AppleiPadiPhoneiPodiPod classic
iPod nanoiPod shuffleiPod touch
MacBook Apple Inc. /
iPod iPhone iPad
iPod
iPhone iPad
Apple Apple
iPodiPhone iPad
©2011 Bose Corporation
(Pb)
(Hg)
Cd
(CR(VI))
(PBB)
PBDE
X 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0
O SJ/T 11363-2006
X
SJ/T 11363-2006
: http://global.Bose.com
: http://Owners.Bose.com
:
This product conforms to all applicable
EMC Directive requirements. T
he complete
Declaration of Conformity can be found at
www.Bose.com/compliance.
:
L( ) R( )L
R
Bose OE2i headphone
:
[+]
[–]
2
1
1
2
iPhone
/
2
2
2
3
3
3
(
)
(
)
2
Web
iPod nano ( 4 )
iPodclassic (120GB 160GB )
iPod touch ( 2 ) iPhone
3GS iPhone 4 iPad MacBook/
MacBook Pro (2009 )
iPod shuffle ( 3 )
iPod
iPod
AppleiPadiPhoneiPodiPod classic
iPod nanoiPod shuffleiPod touch
MacBook Apple Inc.
Made for iPodMade for iPhone
Made for iPad
iPodiPhone
iPad
iPodiPhone iPad
©2011 Bose Corporation.
ً
ً
(Pb)(Hg)(Cd)(CR(VI))(PBB) (PBDE)
(PCBs)
X00000
X00000
000000
X00000
X00000
:O
.SJ/T 11363-2006
:X
.SJ/T 11363-2006
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com
EMC
.www.Bose.com/compliance
Apple
Apple
.Apple
ً
c
k
"
ً
.Bose Corporation 2011©
(Pb)(Hg)(Cd)(CR(VI))(PBB) (PBDE)
(PCBs)
X00000
X00000
000000
X00000
X00000
:O
.SJ/T 11363-2006
:X
.SJ/T 11363-2006
/