Bosch TDS1526/01 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

45
 

 
 
 
 

     

    



 

 
 

     


    
    
   
      
  
    

  

      

     

 

 


 


  

 

Yleisetturvaohjeet
Tärkeää
• Luenämäkäyttöohjeethuolellisestiennen
käyttöäja säilytäne tulevaakäyttöä var-
-
ten.
• Laiteonkansainvälistenturvastandardien
mukainen.
 



 



 

    
   

 

      

      

 
 

     
    




     

 


      

        

 

fi
46
fi
 Varoitus:

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ko-
-
titalouskäyttöön eikä sitä saa käyttää
ammattikäytössä.
A)Johdanto

     

   



    

B)Yleiskuvaus







   












C)Valmistelu


D)Vedentäyttäminen






TÄRKEÄÄ
 





 
    


     
   

E)Lämpötilanasettaminen




    

 


 
 
 
 
     
(Käytettäessä ensimmäistä kertaa,
esilämmitys saattaa kestää 4 minuuttia.)
Ohjeita:
 
    

47
 
     
      

F)Silittäminenhöyryllä

   

(Jos olet valinnut liian alhaisen lämpötilan ja
ytät yrytoimintoa saattaa aluslaatasta
vuotaa vettä)
     




    







Ainoastaan korkista tehdyllä kädensijalla
varustetuillemalleille:




HUOMAUTUS:
 
       

TÄRKEÄÄ
 

 



G)Pystysuorassasilitys


    
 



Varoitus:


H)Silittäminenilmanhöyryä
 


  



Lisäominaisuudet

I) Automaattinen
johdonkelaus
TDS1536


 

 

 

fi
48
fifi
J) Pohjankangassuoja
  
   




   
     
      
     



Sovellustyyppi Materiaalinumero
(asiakaspalvelu)
Kappalenumero
(erikoiskaupat)
  
  
  
K)Puhdistus&huolto
    
   






5. Älä käytä ammattikäyttöön tarkoitettua
höyrypuhdistuslaitetta tämän sovelluksen
puhdistamiseen.
L)Lämminvesisäiliön
puhdistus
Tärkeää
Annasovelluksenainajäähtyäennenlämmin-
-
vesisäiliönpuhdistamista!



 









4.Käytäsuppiloakaataaksesi1⁄4lvettälämmin-



M)Laitteensäilytys







    

    
     




49
fi
Vianetsintä
Ongelma Apu

















 










Takuu






Håvittämisohjeita
  
  

Tämän laitteen merkintä perustuu
käytettyjä hkö- ja elektroniikka--
laitteita (waste electrical and
electronicequipment-WEEE)koske--
vaandirektiiviin2002/96/EG.
Tämädirektiivimäärittääkäytettyjenlaittei-
-
denpalautus-jakierrätys-säännöksetkoko
EU:nalueella.
63
 






 

TDS1536
  

       

 

 

J) 

  









  


  
 






 



  
  
  
K)





    





L) 



 
 
   
    


  
  



  







el
1 / 1