Indesit IWC 8168 (SK) Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
IWC 8168 (SK)
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
13
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 14-15
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman
käynnistys 16-17
Ohjauspaneeli
Merkkivalot
Ohjelman käynnistys
Ohjelmat, 18
Ohjelmataulukko
Omavalintaiset toiminnot, 19
Lämpötilan asettaminen
Linkouksen asettaminen
Lisätoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 20
Pesuainelokerikko
Valkaisujakso
Pyykin valmistelu
Erityiset vaatekappaleet
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 21
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Huolto ja hoito, 22
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Häiriöt ja korjaustoimet, 23
Huoltoapu, 24
FI
IWC 8168
Käyttöohjeet
PESUKONE
14
FI
Asennus
On tärkeää säilyttää huolella tämä ohjekirjanen, jotta
sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myytäessä,
luovutettaessa tai muuton yhteydessä varmista, että
se pysyy yhdessä pyykinpesukoneen kanssa, jotta
myös uusi omistaja voi tutustua toimintaan ja
vastaaviin varoituksiin.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siinä on
havaittavissa vaurioita, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia sekä tiiviste
vastaavan välikappaleen
kanssa, jotka sijaitsevat
takaosassa (katso
kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta tulee
kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai
muihin esineisiin.
2. Jos lattia ei ole täysin
tasainen, sen
epätasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten kiinni
tai auki etujalkoja (katso
kuvaa); kallistuman kulma
työskentelytasolta
mitattuna ei saa olla yli
2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle sekä
estää tärinää, meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan
aikana. Mikäli asennat koneen kokolattiamaton tai
muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että
pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. TLiitä syöttöletku
ruuvaten se
kylmävesihanaan, jonka
suuaukko on ¾
putkikierteitetty (katso
kuvaa).
Ennen liitäntää anna
veden juosta, kunnes se
kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku
pyykinpesukoneeseen
ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan koneen
takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso
kuvaa).
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen
mukainen, jotka esitetään Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereistä sivua).
Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.
FI
15
65 - 100 cm
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku
taittamatta sitä
lattiaviemäriin tai
seinäviemäriin, joka
sijaitsee 65 - 100 cm
korkeudella maasta;
tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu
ohjain hanaan (katso
kuvaa). Poistoletkun
vapaan pään ei tule
jäädä upoksiin veteen.
Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun
käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan
alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista,
että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat
yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun
asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin
vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja
ukkosenilmalle.
Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian
tulee olla helposti saavutettavissa.
Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee
suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman
pyykkiä asettaen ohjelma 3.
Te kn i s e t t i e d o t
Malli
IWC 8168
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 60
yttömäärä
1 - 8 kg
hköliitännät
katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa
Vesiliitännät
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 62 litraa
Linkousnopeus
1600 kierr./min saakka
Te s t i o h j e l m a t
normin EN 60456
mukaisesti
Ohjelma 2; lämpötila 60°C;
toteutettu 8 kg:n täyttömääräl.
mä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 89/336 pvm. 03/05/89
(Sähkömagneettinen yhteensopivuus)
ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset
- 2002/96/EY
- 2006/95/EY (Pienjännite)
16
FI
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden
lisäämiseksi (katso Pesuaineet ja pyykit).
Näppäin KÄYNNISTYS/SAMMUTUS:
pyykinpesukoneen käynnistämiseksi ja
sammuttamiseksi.
Nappula OHJELMAT: ohjelmien asettamiseksi. Pesun
aikana nappula pysyy paikoillaan.
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla
olevien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa
vastaava merkkivalo jää palamaan.
Nappula LINKOUKSELLE: linkouksen asettamiseksi
tai pois sulkemiseksi (katso Omavalintaiset
toiminnot).
Nappula LÄMPÖTILALLE: pesulämpötilan tai
kylmäpesun asettamiseksi (katso Omavalintaiset
toiminnot).
Merkkivalot JAKSON ETENEMISELLE/AJASTIN:
jotta voidaan seurata pesuohjelman etenemistä.
Palava merkkivalo osoittaa käynnissä olevan vaiheen.
Jos on asetettu toiminto Ajastin, merkkivalot
osoittavat ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy
(katso viereistä sivua).
Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA: näyttää, onko
luukku avattavissa (katso viereistä sivua).
Näppäin merkkivalolla START/TAUKO: ohjelmien
käynnistämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi
väliaikaisesti.
HUOM.: käynnissä olevan ohjelman
keskeyttämiseksi, paina tätä näppäintä, vastaava
merkkivalo vilkkuu oranssina, kun taas käynnissä
olevan vaiheen merkkivalo palaa kiinteänä. Jos
merkkivalo LUUKKU LUKOSSA
ei pala, voidaan
avata luukkuovi.
Pesun käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se
oli keskeytetty, paina uudelleen tätä painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön
liittyvien määräysten mukaisella automaattisella
sammutusjärjestelmällä, joka siirtää koneen
valmiustilaan muutamassa minuutissa, mikäli konetta
ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta ON-OFF ja odota,
että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Pyykinpesukoneen kuvaus
ja ohjelman käynnistys
Merkkivalot
JAKSON
ETENEMISELLE/AJASTIN
Merkkivalo
LUUKKU
LUKOSSA
Näppäin
merkkivalolla
START/
TAUKO
Ohjauspaneeli
Pesuainelokerikko
Näppäin
KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS
Nappula
OHJELMAT
Näppäimet
merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Nappula
LÄMPÖTILALLE
Nappula
LINKOUKSELLE
FI
17
Merkkivalot
Merkkivalot antavat tärkeitä tietoja.
Ne ilmoittavat muun muassa:
Ajastin
Jos on kytketty päälle toimintoAjastin (katso
Omavalintaiset toiminnot), ohjelman käynnistämisen
jälkeen voidaan nähdä vilkkuva merkkivalo, joka vastaa
valittua viivästystä:
Ajan kuluessa ilmoitetaan jäljellä oleva viivästysaika
vastaavan merkkivalon vilkkumisella.
Valitun viivästysajan kuluttua loppuun asetettu ohjelma
käynnistyy.
Käynnissä oleva vaiheen merkkivalot:
Sen jälkeen kun on valittu ja käynnistetty haluttu
pesuohjelma, merkkivalot syttyvät peräkkäisessä
järjestyksessä osoittaen etenemisvaiheen.
Toimintojen näppäimet ja vastaavat
merkkivalot
Valittaessa jokin toiminto vastaava merkkivalo syttyy.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun
ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei
kytkeydy päälle.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin
asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua
toimintoa vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja päälle
kytketään ainoastaan viimeksi valittu lisätoiminto,
päälle kytketyn lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Merkkivalo luukku lukossa
Palava merkkivalo osoittaa luukun olevan lukossa
avaamisen estämiseksi; jotta luukku voidaan avata,
merkkivalon tulee sammua; (odota noin 3 minuuttia).
Luukun avaamiseksi jakson ollessa käynnissä paina
painiketta START/TAUKO; jos merkkivalo LUUKKU
LUKOSSA on sammuksissa, luukku voidaan avata.
Merkkivalojen "pesuvaiheet" sekä merkkivalon
LUUKKU LUKOSSA nopea vilkkuminen osoittavat
häiriötä (katso Häiriöt ja korjaustoimet).
Ohjelman käynnistys
1. Käynnistä pyykinpesukone painaen näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS. Kaikki merkkivalot syttyvät
muutaman sekunnin ajaksi, sitten ne sammuvat ja merkkivalo START/TAUKO vilkkuu.
2. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku.
3. Valitse nappulalla OHJELMAT haluttu pesuohjelma.
4. Aseta pesulämpötila (katso Omavalintaiset toiminnot).
5. Aseta linkousnopeus (katso Omavalintaiset toiminnot).
6. Lisää pesuaine ja lisäaineet (katso Pesuaineet ja pyykit).
7. Valitse halutut lisätoiminnot.
8. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/TAUKO ja vastaava vihreä merkkivalo syttyy palamaan kiinteänä.
Asetetun jakson peruuttamiseksi laita kone taukotilaan painaen näppäintä START/TAUKO ja valitse uusi jakso.
9. Ohjelman lopuksi syttyy merkkivalo
. Kun merkkivalo LUUKKU LUKOSSA sammuu, voidaan luukku avata.
Ota pois pyykit ja jätä luukku hieman auki rummun kuivattamiseksi.
Sammuta pyykinpesukone painaen näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS.
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Tyhjennys
Pesun loppu
18
FI
Ohjelman kuvaus
Enim-
mäisl-
ämp-
ötila
(°C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/-
min.
Pesuaineet
Enimmäistäytt-
ö (kg)
Jakson kesto
Esipesu Pesu
Valkai-
suaine
Huuht-
eluaine
Normaali
Eco
Time
Normaali
Eco
Time
Päivittäiset ohjelmat (Daily)
1
PUUVILLA ESIPESU 90°:
Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1600
ll
-
l
8 - 183 -
2
PUUVILLA:
Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1600 -
ll l
8 - 164 -
2
PUUVILLA (1):
Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1600 -
ll l
8 - 180 -
2
PUUVILLA (2):
Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40° 1600 -
ll l
8 - 147 -
3
PUUVILLA:
Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1600 -
ll l
84144
115
4
RILLINEN PUUVILLA (3):
Hieman likainen valkopyykki ja herk
kirjopyykki.
40° 1600 -
ll l
8496
75
5
SYNTEETTISET:
Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
60° 800 -
ll l
3,5 2,5 85
60
Erikois ohjelmat (Special)
6
VILLA:
Villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 600 -
l
-
l
2 - 55 -
7
SILKKI/VERHOT:
Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 -
l
-
l
2 - 55 -
8
JEANS
40° 800 -
l
-
l
4-80
9
EXPRESS:
Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen
(ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
l
-
l
1,5 - 15
10
OUTWEAR
30° 400 -
l
- - 2,5 - 46
Sport
11
Sport Intensive
30° 600 -
l
-
l
4 - 80 -
12
Sport Light
30° 600 -
l
-
l
4 - 70 -
13
Sport Shoes
30° 600 -
l
-
l
ENINTÄ-
ÄN 2
paria
-50-
Lisäohjelmat
HUUHTELU - 1600 - -
ll
8-36-
LINKOUS - 1600 - - - - 8-16-
VEDEN POISTO - 0 - - - - 8-2-
Erityisohjelmat
Express (ohjelma 9) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 15
minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Asettamalla ohjelma (9, 30°C:ssa) voidaan pestä yhdessä
eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Outwear (
ohjelma
10) on suunniteltu vettähylkivien kankaiden ja tuulitakkien (goretex, polyesteri, nailon) pesemistä
varten; parhaan pesutuloksen saamiseksi käytä nestemäistä pesuainetta ja annostele puolitäyttöä varten; esikäsittele
hihansuut, kaulukset ja tahrat; älä käytä huuhteluainetta tai sellaista pesuainetta, johon sisältyy huuhteluaine. Tällä
ohjelmalla ei voida pestä höyhentakkeja.
Sport Intensive (
ohjelma
11) on suunniteltu erittäin likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.);
parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan "Ohjelmataulukossa".
Sport Light (
ohjelma
12) on suunniteltu hieman likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.);
parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan
"Ohjelmataulukossa". Suositellaan käyttämään nestemäistä pesuainetta, käytä puolitäytölle sopivaa annostelua.
Sport Shoes (
ohjelma
13) on suunniteltu urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi älä pese enemmän
kuin 2 paria kerrallaan.
Ohjelmat
Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 60°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
Ohjelmat
Ohjelmataulukko
FI
19
Lämpötilan asettaminen
Kiertäen nappulaa LÄMPÖTILA asetetaan pesulämpötila (katso Ohjelmataulukko).
Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun
saakka.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislämpötilaa korkeamman lämpötilan asettamisen.
Linkouksen asettaminen
Kiertäen nappulaa LINKOUS asetetaan valitun ohjelman linkousnopeus.
Seuraavassa ohjelmien sallimat enimmäisnopeudet:
Ohjelmat Enimmäisnopeus
Puuvilla 1600 kierrosta/min.
Synteettiset 800 kierrosta/min.
Villa 600 kierrosta/min.
Silkki vain veden poisto
Linkousnopeutta voidaan alentaa tai sulkea kokonaan pois valiten tunnus
.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislinkousnopeutta suuremman linkousnopeuden suorittamisen.
Lisätoiminnot
Pesun eri lisätoiminnoilla pyykinpesukoneella saavutetaan halutut tulokset sekä puhtauden että valkaisun suhteen.
Toimintojen kytkemiseksi päälle:
1. paina haluttua lisätoimintaa vastaavaa näppäintä;
2. vastaavan merkkivalon syttyminen osoittaa, että lisätoiminto on päällä.
Huomaa: Merkkivalon nopea vilkkuminen osoittaa, että vastaava lisätoiminto ei ole valittavissa asetetulle
ohjelmalle.
Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike, lämpötila ja veden käyttö optimoidaan vähäiselle täyttömäärälle
vähän likaisten puuvillaisten tai synteettisten tuotteiden pesua varten (katso "Ohjelmataulukko"). Vaihtoehdolla
voit pestä lyhyemmässä ajassa säästäen vettä ja energiaa. Suositellaan, että käytät nestemäistä
pesuainetta ja annostelet sen täyttömäärän mukaan.
Sitä ei voida käyttää ohjelmien 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
, ja kanssa.
Tahranpoisto
Valkaisujakso, joka sopii poistamaan pinttyneimmät tahrat. Muista lisätä valkaisuainetta lisälokeroon 4 (katso
"Valkaisujakso").
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja kanssa.
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen
poistaminen. Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 9, ja kanssa.
Ajastin
Viivästää käynnistystä jopa 12 tuntia.
Paina useampia kertoja näppäintä, kunnes haluttua viivästysaikaa vastaava merkkivalo syttyy. Näppäimen viidennellä
painalluksella lisätoiminto kytkeytyy pois päältä.
HUOM.: Näppäimen START/TAUKO painamisen jälkeen viivästysaikaa voidaan muuttaa ainoastaan vähentämällä
sitä, kunnes asetettu ohjelman käynnistyy.
Se on voimassa kaikkien ohjelmien kanssa.
Omavalintaiset toiminnot
20
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei
paranneta pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen
sisäosien karstautumista ja saastutetaan ympäristöä.
Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita
niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Vedä ulos
pesuainelokerikko ja laita
pesuaine tai lisäaine
seuraavasti.
kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten
(jauheena)
Ennen pesuaineen kaatamista varmista, että
lisäkaukalo 4 ei ole pesuainelokerikossa.
kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten
(jauheena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen
käynnistystä.
kaukalo 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
lisäkaukalo 4: Valkaisuaine
Valkaisujakso
Käytä perinteistä valkaisuainetta ainoastaan kestä-
ville valkoisille kankaille. Sen sijaan värillisille kankaille,
synteettisille kuiduille sekä villalle käytä hellää hieno-
pesuun sopivaa valkaisuainetta.
Tämä toiminto on
hyödyllinen vaikeimpien
tahrojen poistamiseksi.
Aseta toimitettu
lisäkaukalo 4 kaukaloon 1.
Annosteltaessa
valkaisuainetta älä ylitä
tasoa "max", joka näkyy
keskitapissa (katso
kuvaa).
Ainoastaan valkaisun
suorittamiseksi kaada valkaisuainetta lisäkaukaloon 4,
aseta ohjelma "Huuhtelu"
ja käynnistä toiminto
"Tahranpoisto" .
Valkaistaksesi pesun aikana laita pesuaine ja
lisäaineet, aseta haluttu ohjelma ja kytke päälle
toiminto "Tahranpoisto" .
Lisäkaukalon 4 käyttö sulkee pois esipesun.
1
2
3
4
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan
pyykkimäärään.
Kestävät kuidut: enintään 8 kg
Synteettiset kuidut: enintään 3,5 kg
Herkät kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 2 kg
Silkki: enintään 2 kg
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityiset vaatekappaleet
Villa: Ohjelmalla 6 voidaan pestä pesukoneessa
kaiken tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä "vain
käsipesuun"
varustettuja vaatteita. Parhaan
tuloksen saavuttamiseksi käytä erityistä
villapesuainetta äläkä ylitä täyttömäärää 2 kg.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 7 kaikkien
silkkivaatteiden pesuun. Suositellaan käyttämään
erityistä herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa
pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai
verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa 7.
Jeans: käännä vaatteet ennen pesua ja käytä
nestemäistä pesuainetta. Käytä ohjelmaa 8.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi
ja lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa
muutamia kiertoja hieman tavallista pesua
nopeammin. Jos toistuvista yrityksistä huolimatta lasti
ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone suorittaa
linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikäli
epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa
jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan
lastin jakautumista ja sen tasapainottumista oikein,
suositellaan sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
21
Varotoimet ja neuvot
Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea
huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Ainoastaan aikuisten tulee käyttää tätä
pyykinpesukonetta noudattaen huolellisesti tämän
oppaan ohjeita.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi
tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on
käynnissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua
väkisin: vahingonomaisilta avaamisilta suojaava
turvamekanismi voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä
sisäisiä mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan
koneen läheisyyteen.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä
yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet
pyykit pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen
normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet
tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida
laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkinä rasti
jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden
hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viran-
omaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa
vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. poista pistoke
pistorasiasta.
2. tarkista, että veden taso
koneen sisällä on
alhaisempi kuin luukun
suu; päinvastaisessa
tapauksessa poista liiallinen
vesi tyhjennysletkun kautta
keräten se ämpäriin kuten
osoitettu kuvassa.
3. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli ruuvimeisselin
avulla (katso kuva).
4. kuvassa osoitettua kielekettä käyttäen vedä
ulospäin, kunnes vapautetaan muovinen vetonipukka
kiinnittimestä; sen jälkeen vedä sitä alaspäin ja
samanaikaisesti avaa luukku.
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
20
22
FI
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois
sulkeminen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista
ja estetään vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla,
joka huuhdellaan lämpimän veden ja saippuan
muodostamassa liuoksessa. Älä käytä liuottimia tai
hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä
ulospäin (katso kuvaa).
Pese se juoksevan
veden alla; tämä
puhdistus tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin
tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat
pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän
alapuolella.
Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota
pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla
(katso kuvaa);
2. ruuvaa irti kansi
kiertäen sitä
vastapäivään (katso
kuvaa): on normaalia,
että tulee ulos hieman
vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos
siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee
vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa
yllättävän halkeamisen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
FI
23
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso Huoltoapu), tarkista
seuraavan luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä
(pesun ensimmäisen vaiheen
merkkivalo vilkkuu nopeasti).
Pesukone täyttää ja poistaa
vettä jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai
linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
"Lisätoimintojen" merkkivalot
sekä merkkivalo "start/tauko"
vilkkuvat ja toinen merkkivaloista
"käynnissä olevan vaihe" tai
"luukku lukossa" syttyy kiinteänä.
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti,
että ei muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS ei ole painettu.
Näppäintä START/TAUKO ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso Omavalintaiset toiminnot).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/TAUKO ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso Asennus).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso Asennus).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana,
sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon
ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi
pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön
poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön
estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä
tulee käynnistää se manuaalisesti (katso Käynnistys ja ohjelmat).
Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso
Asennus).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso Asennus).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso Asennus).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso Huolto ja hoito).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja
käynnistä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus
pesukoneille, pesukoneille tai käsinpesuun, tai vastaava).
Annostelu on ollut liiallinen.
24
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy
takuutodistuksesta.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla
luukku.
/