Fellowes Helios 60 Ohjekirja

Brändi
Fellowes
Kategoria
thermal binding machines
Malli
Helios 60
Tyyppi
Ohjekirja
Performance Thermal Binder
Helios 60
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
LAITTEEN TIEDOT
Kun sidot;
- kytke laite helposti saatavilla olevaan pistorasiaan.
- älä käytä laitetta veden lähettyvillä äläkä läikytä vettä laitteen, virtajohdon tai pistorasian päälle välttyäksesi sähköiskuilta.
Suorituskyky
Syöteleveys 310 mm
Sidontakyky (maks.) 60 mm / 600 arkkia (80 g/m2)
Arvioitu lämpenemisaika 4 minuuttia
Jäähtymisaika 30—60 minuuttia
Sidontasyklit 1—10 sykliä / 1—3 minuuttia
Valmiuden osoittimet Valo ja äänimerkit
LED-näyttö Kyllä
Lämpötunnistin Kyllä
Lämpösuoja Kyllä
Virransäästö / Automaattinen sammutus Kyllä (30 min)
Usean asiakirjan sidonta Kyllä
Tekniset tiedot
Jännite / Taajuus /
Sähkövirta (amp) 220—240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
Wattimäärä 600 Wattia
Mitat (KxLxS) 530 x 230 x 100 mm
Nettopaino 2,6 kg
Sidontakyky
Laite voi käsitellä yksittäisiä asiakirjoja (enintään 500
arkkia) tai useita asiakirjoja enintään noin 600 paperiarkin
verran
Esim. 1 x 500 arkkia = 500 maks.
3 x180 arkkia = 540 maks.
6 x 60 arkkia = 360 maks.
8 x 30 arkkia = 240 maks.
2 x 300 arkkia = 600 maks.
MUISTA varmistaa, että laite on tukevalla alustalla.
MUISTA testata luonnospaperit ja valmistella laite ennen
käyttöä.
MUISTA poistaa niitit ja muut metalliosat ennen sidontaa.
MUISTA pitää laite lämmön ja veden ulottumattomissa.
MUISTA sulkea laite jokaisen käyttökerran jälkeen.
MUISTA irrottaa laite pistorasiasta, jos et käytä sitä pitkään
aikaan.
MUISTA käyttää kansilehtiä, joiden käyttö on varmistettu
asiaankuuluvilla asetuksilla.
MUISTA pitää laite eläinten ulottumattomissa käytön aikana.
ÄLÄ jätä virtajohtoa koskettamaan kuumia pintoja.
ÄLÄ jätä virtajohtoa roikkumaan kaapista tai hyllystä.
ÄLÄ käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
ÄLÄ yritä avata tai muutoin huoltaa laitetta.
ÄLÄ ylitä laitteelle määritettyjä suorituskykyjä.
ÄLÄ anna lasten käyttää konetta ilman aikuisen silmälläpitoa.
ÄLÄ sido teräviä tai metallisia esineitä (esim. niittejä, paperi-
liittimiä).
ÄLÄ sido lämpöherkkiä asiakirjoja (esim. pääsylippuja,
ultraäänikuvia, jne).
ÄLÄ kosketa lämmityslevyä sidonnan aikana - se on erittäin
kuuma.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
36
Lue ennen käyttöä ja varastoi myöhempää käyttöä varten.
VAROTOIMI:
Irrota koneen pistoke seinärasiasta. Anna laitteen jäähtyä.
Laitteen ulkopuoli voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai syttyviä materiaaleja laitteen puhdistamiseen.
VARASTOINTI JA PUHDISTUS
SUOMI
FIN
Järjestelmätarkistus-toiminto
Kun tämä on kytketty päälle, laite suorittaa
järjestelmätarkistuksen. Ohjauspaneeli välkäyttää
LED-valoja järjestyksessä tarkastaakseen niiden
toiminnan.
Lämpötunnistin-toiminto
Kun avaat asiakirjapuristimen ja asetat asiakirjoja
sidontaan, laite laskee parhaan mahdollisen sidon-
tasyklijakson. Sinun ei tarvitse syöttää syklijaksoa
manuaalisesti.
Lämpösuoja-toiminto
Asiakirjapuristin toimii lämpösuojana, joka estää
käyttäjää koskettamasta lämmityslevyä vahingossa.
Automaattinen sammutus -toiminto
Jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin, Automaattinen
sammutus -toiminto siirtää laitteen valmiustilaan.
Virran merkkivalo välkkyy punaisena ja vihreänä.
Paina virtapainiketta käyttääksesi laitetta.
• Aseta asiakirja aina sopivan kokoiseen kansileh-
teen.
• Täytä lämpösidonnan kansilehti täyteen tyhjillä
sivuilla saadaksesi aikaan parempia tuloksia.
• Suorita testisidonta aina kansilehden koolla ja
paksuudella ennen lopullista käsittelyä.
• Helios-laitteessa on suunnattu lämmitysme-
kanismi, jotta asiakirjat olisivat kohtisuoraan
asiakirjatukien kanssa sidonnan aikana.
• Käytä Fellowes® -tuotteita saadaksesi aikaan
parasta mahdollista jälkeä.
• Lämpösidonnan kansilehdet toimivat parhaiten
ohuiden ja päällystämättömien paperityypien
kanssa. Paksuja ja päällystettyjä papereita
käytettäessä tulisi varmistaa, että tulokset ovat
tyydyttäviä.
• Jos arkit eivät ole tarrautuneet täydellisesti
kansilehteen, asiakirja voidaan käsitellä uudelleen
tulosten parantamiseksi.
• Varmista, että arkit ovat suorassa ja että ne
koskettavat kansilehden tarrapintaa. Voit tehdä
tämän painamalla lomitetun asiakirjan kiinni
kansilehteen tasaisella alustalla. Tämä voidaan
tehdä sidontaa ennen tai sen jälkeen.
A Virtakytkin (takapuoli) I Kannen lukko (2)
B Virtakytkin ja LED J Sidontakanava
C Sidonnan paksuuden opas K Asiakirjatuki
D Ajastimen valinta (lisää) L Valaistu näyttö
E Ajastimen valinta (vähennä) M Jäähdytysaukot
F Valinta / OK -painike N Asiakirjapuristin (sidonta)
G Paksuuden asetus / ajastimen valinta O Jäähdytyskehikko
H Kansi
SIDONTALAITTEEN OHJAIMET
OMINAISUUDET JA VINKKEJÄ
37
Kytke virta päälle (takapuolelta).
Virtapainike palaa punaisena. Paina ohjauspaneelin
virtapainiketta käynnistääksesi laitteen. Laite läm-
penee ja punainen merkkivalo vilkkuu. Laite piippaa
kolmesti ja merkkivalo muuttuu vihreäksi kun laite on
valmiina sidontaan.
Valmistele asiakirjat asettamalla paperit kansilehtiin.
Vältä asettamasta kansilehtiin liikaa tai liian vähän
papereita. Käytä sidonnan paksuusasteikkoa oppaana.
Opas on kalibroitu 6 mm leveyksille. Helios 60 hyväksyy
yksittäisiä tai useita asiakirjoja, joiden yhteispaksuus
on 60 mm (noin 600 arkkia / 80 g/m2).
Laitteessa on lämpötunnistus-toiminto, joka laskee
parhaan mahdollisen sidontasyklin. Se laskee parhaan
mahdollisen sidontasyklin sidonnan yhteispaksuuden
perusteella.
Avaa asiakirjapuristin (Lämpösuojaominaisuus) ja
syötä asiakirjat sidontakanavaan. Varmista, että
kansilehden selkä koskettaa lämpöosaa.
Valittu sidontasykli näytetään sinisellä merkkivalolla.
Käytä ajastimen valintanäppäimiä navigoidaksesi
asteikolla ylös tai alas tarvittaessa. Asteikossa on 10
asetusta. Esim. 6 mm asiakirjapaksuus = asetus 1
(enintään 60 arkkia), 30 mm asiakirja = asetus 5
(enintään 300 arkkia).
Käynnistä sidontasykli painamalla "Valinta / OK"
-näppäintä. Sininen merkkivalo aloittaa vilkkumisen ja
lähtölaskennan järjestyksessä. Kun sykli on suoritettu,
laite antaa äänimerkin (3x). Sininen merkkivalo
sammuu.
Laitteessa on sisäinen jäähdytystaso. Se voidaan avata
laitteen alta ja vetää ylöspäin, jolloin laite hyväksyy
suurempia asiakirjoja.
Kun sidontasykli on suoritettu, poista asiakirjat
välittömästi ja aseta ne jäähdytystarjottimeen tai
tasaiselle alustalle, jotta asiakirja jäähtyy. Asiakirja
voidaan poistaa laitteesta kesken syklin tarvittaessa.
Ole varovainen - liima voi olla kuumaa ja sulaa.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
KUINKA SITOA
38
Anna ammattilaisemme auttaa sinua ratkaisemaan ongelmasi.
Asiakaspalvelu...
www.fellowes.com
Soita aina Fellowesille ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjääsi,
katso yhteystiedot takakannesta.
TARVITSETKO APUA?
Varmista, että laite on tasaisella alustalla. Tarkasta,
että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa turvallista
käyttöä varten.
Valitse sopiva virtajohto käytössä olevalle virta-
lähteelle. Kytke virtajohto laitteen takana olevaan
pistorasiaan.
Kytke laite helposti saatavilla olevaan verkkovirran
pistorasiaan. Kytke verkkovirta päälle.
Avaa ja nosta kansi vapauttamalla kannen edessä
olevat turvalukot.
1.
2.
3.
4.
ENNEN SIDONTAA
Fellowes takaa, että laminaattorin kaikkien osien materiaalit ja työtaito ovat virheettömiä 2 vuotta alkuperäisestä ostopäivämää-
rästä. Mikäli jokin osa ilmenee virheelliseksi takuukauden aikana, sinun ainoa ja ehdoton oikeutesi on virheellisen osan huolto
tai vaihtaminen Fellowesin harkinnan ja tarjonnan mukaan. Tämä takuu ei kata tapauksia, joissa laitteistoa on käytetty väärin,
huolimattomasti tai huollettu luvattomasti. Kaikki hiljaiset takuut, mukaan lukien takuut kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai
soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, on täten rajattu kestoltaan yllä mainitun ja asiaankuuluvan takuukauden mukaisesti. Fellowes
ei ota missään tapauksessa vastuuta tästä tuotteesta johtuvista vahingoista. Tämä takuu antaa sinulle tiettyä laillisia oikeuksia. Si-
nulla saattaa olla muita laillisia oikeuksia, jotka poikkeavat tästä takuusta. Tämän takuun kesto, ehdot ja edellytykset ovat voimassa
maailmanlaajuisesti, pois lukien paikallisten lakien vaatimat rajoitukset, estot ja edellytykset. Saadaksesi lisätietoja tai tämän takuun
kattamia palveluita, ota yhteyttä Fellowesiin tai jälleenmyyjääsi.
MAAILMANLAAJUINEN TAKUU
Kiitos, että ostit Fellowes-tuotteen. Käy osoitteessa www.fellowes.com/register rekisteröidäksesi tuotteen ja hyötyäksesi tuoteuutisista,
palautteesta ja tarjouksista. Tuotteen tiedot on luetteloitu laitteen taka- tai alapuolella olevassa merkinnässä.
TUOTEREKISTERÖINTI
Ongelma Ongelman syy Ratkaisu
Virtavalo ei pala punaisena. Laite ei ole kytketty päälle
Kytke laite päälle takaa liittimen
vierestä ja pistorasiasta
Vihreä valmiusvalo ei pala pitkän ajan
jälkeen
Laite on kuumassa tai kosteassa ympäristössä
Siirrä laite viileämpään tai kuivem-
paan ympäristöön
Irtonaisia ja liimaamattomia arkkeja
Kansilehti on ehkä liian paksu sidottavaksi
Käsittele asiakirjat uudelleen ja
varmista, että arkit koskettavat
liimapintaa painamalla niitä hellästi
tasaista pintaa vasten
Ajastin on ehkä asetettu väärin
Tarkista, että ajastin on asetettu oikein
ja käsittele asiakirja uudelleen
Irtonaisia ja liimattuja arkkeja
Kansilehti on liian pieni arkkien määrälle
Tarkista, että arkkeja on sopiva määrä
kansilehden leveyttä ajatellen. Valitse
leveämpi kansilehti tarvittaessa
Pidennetty lämmityssykli
Tarkista, että ajastin on asetettu
oikein. Varmista, että poistat asiakirjat
nopeasti
Ajastin on ehkä asetettu väärin
Asiakirjat jääneet lämmitystasolle syklin
loputtua
VIANETSINTÄ
W.E.E.E.
Tämä tuote on luokiteltu Sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Mikäli sinun tarvitsee joskus hävittää tämä
tuote, varmista, että teet sen Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (Waste of Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) koskevan direktiivin ja siihen liittyvien paikallisten lakien mukaisesti.
Saadaksesi lisätietoa WEEE-direktiivistä, käy osoitteessa www.fellowesinternational.com/WEEE
39
/