Indesit ARTL 125 (SK) Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
ARTL 125 (SK)
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
13
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 14-15
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman
käynnistys 16-17
Ohjauspaneeli
Merkkivalot
Miten aukaista ja sulkea luukku
Ohjelman käynnistys
Ohjelmat, 18
Ohjelmataulukko
Omavalintaiset toiminnot, 19
Lämpötilan asettaminen
Linkouksen asettaminen
Lisätoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 20
Pesuainelokerikko
Valkaisujakso
Pyykin valmistelu
Erityiset vaatekappaleet
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 21
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Säästä rahaa ja luontoa
Huolto ja hoito, 22
Sulje pois vesi ja sähkövirta
Pesukoneen puhdistus
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Tarkista veden syöttöletku
Miten puhdistaa pesuainelokerikko
Häiriöt ja korjaustoimet, 23
Huoltoapu, 24
FI
ARTL 125
Käyttöohjeet
PESUKONE
14
FI
A
Asennus
On tärkeää säilyttää tämä ohjekirjanen, jotta sitä
voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen tai
muuton yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä
pesukoneen kanssa, jotta uusi omistaja voi tarkistaa
siitä pesukoneen käyttöohjeet ja varoitukset.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pesukone
pakkauksestaan.
2.Tarkista, että
pesukone ei ole
vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos
siinä on havaittavissa
vaurioita, älä liitä sitä ja
ota yhteys
jälleenmyyjään.
3. Poista takaosassa
sijaitsevat neljä kuljetuk-
sen suojaruuvia ja
suojakumi vastaavan
välikappaleen kanssa
(katso kuva).
4. Sulje reiät pakkauksen muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: jos pesukonetta joudutaan
kuljettamaan myöhemmin, ne tulee asentaa takaisin
paikoilleen.
Varoitus: käytettäessä uudelleen lyhyemmät ruuvit
tulee asentaa ylös.
Pakkausmateriaalit eivät sovi lasten leikkikaluiksi.
Pesukoneen vaaitus
1. Asenna pesukone tasaiselle ja kovalle lattialle siten,
että se ei kosketa seiniä, huonekaluja tai muita esinei-
tä.
2. Jos lattia ei ole täysin
vaakatasossa, voit säätää
pesukoneen oikeaan
asentoon ruuvaten auki tai
kiinni etummaisia tuki-
jalkoja (katso kuva);
kallistuskulman
työskentelytasolla mitattu-
na ei tule ylittää 2°.
Huolellinen vaaitus takaa koneen vakauden ja estää
tärisemistä, äänekkyyttä sekä koneen liikkumista
toiminnan aikana. Mikäli asennat koneen kokolattia-
tai muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että
pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Sijoittaminen, siirrot
Mikäli pesukoneesi on
varustettu erityisellä
vaunulla, jossa on
sisäänvedettävät pyörät,
voit helposti siirrellä sitä.
Tämän vaunun laskemi-
seksi alas ja siten sen
liikuttelemiseksi vaivatto-
masti, tulee vetää
alhaalla vasemmalla
jalustan alla sijaitsevasta
mustasta vivusta.
Siirtelyn päätyttyä aseta pyörät uudelleen alkuperäi-
seen asentoon. Tässä vaiheessa kone on tukevasti
sijoitettu (Katso kuvaa, vain tietyissä malleissa).
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Työnnä tiiviste A
syöttöletkun päähän ja
kierrä letku kylmän veden
hanaan, jonka suu on ¾
putkikierteitetty (katso
kuva).
Ennen liittämistä anna
veden juosta, kunnes se
on kirkasta.
2. Liitä syöttöletku
pesukoneeseen ruuvaten
se kiinni asiaankuuluvaan
koneen takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso kuva).
3. Ole varovainen, että
letku ei ole taittunut tai
puristunut.
Hanan vedenpaineen tulee kuulua niihin arvoihin,
jotka esitetään Teknisten tietojen taulukossa (katso
viereistä sivua).
Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
FI
15
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku
taittamatta sitä
lattiaviemäriin tai
seinäviemäriin, joka
sijaitsee 65 - 100 cm
korkeudella maasta;
tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu
ohjain hanaan (katso
kuvaa). Poistoletkun
vapaan pään ei tule
jäädä upoksiin veteen.
Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun
käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan
alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista,
että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat
yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun
asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin
vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja
ukkosenilmalle.
Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian
tulee olla helposti saavutettavissa.
Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee
suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman
pyykkiä asettaen ohjelma 2.
Te kn i s e t t i e do t
Malli
ARTL 125
Mitat
leveys cm 40
korkeus cm 85
syvyys cm 60
Täyttömäärä
1 - 5 kg
hköliitännät
katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa
Vesiliitänt
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 42 litraa
Linkousnopeus
1200 kierr./min saakka
Te s t i o h j e l m at
normin EN 60456
mukaisesti
Ohjelma 7; lämpötila 6C;
toteutettu 5 kg:n täyttömäällä.
mä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 89/336 pvm. 03/05/89
(Sähkömagneettinen yhteensopivuus)
ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset
- 2002/96/EY
- 2006/95/EY (Pienjännite)
65 - 100 cm
16
FI
Merkkivalot
Merkkivalot antavat tärkeitä tietoja.
Ne ilmoittavat muun muassa:
Ajastin
Jos on kytketty päälle toimintoAjastin (katso
Omavalintaiset toiminnot), ohjelman käynnistämisen
jälkeen voidaan nähdä vilkkuva merkkivalo, joka vastaa
valittua viivästystä:
Ajan kuluessa ilmoitetaan jäljellä oleva viivästysaika
vastaavan merkkivalon vilkkumisella.
Valitun viivästysajan kuluttua umpeen vilkkuva
merkkivalo sammuu ja asetettu ohjelma käynnistyy.
Käynnissä oleva vaiheen merkkivalot:
Sen jälkeen kun on valittu ja käynnistetty haluttu
pesuohjelma, merkkivalot syttyvät peräkkäisessä
järjestyksessä osoittaen etenemisvaiheen.
Näppäin KÄYNNISTYS/SAMMUTUS:
pyykinpesukoneen käynnistämiseksi ja
sammuttamiseksi.
Nappula OHJELMAT: ohjelmien asettamiseksi. Pesun
aikana nappula pysyy paikoillaan.
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla
olevien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa
vastaava merkkivalo jää palamaan.
Nappula LINKOUKSELLE: linkouksen asettamiseksi
tai pois sulkemiseksi (katso Omavalintaiset
toiminnot).
Nappula LÄMPÖTILALLE: pesulämpötilan tai
kylmäpesun asettamiseksi (katso Omavalintaiset
toiminnot).
Merkkivalot JAKSON ETENEMISELLE/AJASTIN:
jotta voidaan seurata pesuohjelman etenemistä.
Palava merkkivalo osoittaa käynnissä olevan vaiheen.
Jos on asetettu toiminto Ajastin, merkkivalot
osoittavat ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy
(katso viereistä sivua).
Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA: näyttää, onko
luukku avattavissa (katso viereistä sivua).
Näppäin merkkivalolla START/TAUKO: ohjelmien
käynnistämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi
väliaikaisesti.
HUOM.: käynnissä olevan ohjelman
keskeyttämiseksi, paina tätä näppäintä, vastaava
merkkivalo vilkkuu oranssina, kun taas käynnissä
olevan vaiheen merkkivalo palaa kiinteänä. Jos
merkkivalo LUUKKU LUKOSSA
ei pala, voidaan
avata luukkuovi.
Pesun käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se
oli keskeytetty, paina uudelleen tätä painiketta.
Pyykinpesukoneen kuvaus
ja ohjelman käynnistys
Nappula
LÄMPÖTILALLE
Merkkivalot
JAKSON
ETENEMISELLE/AJASTIN
Näppäimet
merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Näppäin
KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS
Nappula
LINKOUKSELLE
Merkkivalo
LUUKKU LUKOSSA
Näppäin
merkkivalolla
START/
TAUKO
Ohjauspaneeli
Nappula
OHJELMAT
FI
17
Toimintojen näppäimet ja vastaavat
merkkivalot
Valittaessa jokin toiminto vastaava merkkivalo syttyy.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun
ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei
kytkeydy päälle.
Mikäli asetetaan lisätoiminto, joka ei sovi yhteen
aiemmin valitun toiminnon kanssa, kytkeytyy päälle
ainoastaan viimeksi valittu.
Merkkivalo luukku lukossa
Palava merkkivalo osoittaa luukun olevan lukossa,
jotta voidaan välttää vahingonomaiset avaamiset;
vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että
merkkivalo sammuu ennen kuin avataan luukku
(tämä viive kestää noin kolme minuuttia).
HUOM.: jos on päällä toiminto Ajastin luukkua ei
voida avata, sen avaamiseksi laita kone taukotilaan
painaen näppäintä START/TAUKO.
Merkkivalon START/TAUKO (oranssi) nopea
vilkkuminen samanaikaisesti toimintojen merkkivalon
kanssa osoittaa häiriötilaa (katso Häiriöt ja
korjaustoimet).
Miten aukaista ja sulkea luukku
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Tyhjennys
Pesun loppu
Kuva. 1
Kuva. 2
Kuva. 3
Kuva. 4
A) Aukaisu (kuva. 1):
Nosta ulkoinen kansi ja aukaise se bkokonaan.
B) Rummun avaaminen (Soft opening):
Paina sormella kuvassa 2 osoitetuttua painiketta ja
rumpu avautuu hienovaraisesti.
C) Pyykin laittaminen (kuva. 3).
D) Sulkeminen (kuva. 4):
- sulje rumpu hyvin alentaen ensin etummaista
luukka ja sitten asettaen taaempi luukku sen
päälle;
- varmista sitten, että etummaisen luukun
kiinnittimet ovat hyvin asetettu taaempaan
luukkuun oikealle paikalleen;
- kuultuasi klik kiinnittymisen tapahduttua
varmista kevyesti painamalla alaspäin molempia
luukkuja, että ne eivät aukea;
- lopuksi sulje ulkoinen kansi.
Ohjelman käynnistys
1. Käynnistä pyykinpesukone painaen näppäintä
KÄYNNISTYS/SAMMUTUS. Kaikki merkkivalot
syttyvät muutaman sekunnin ajaksi, sitten ne
sammuvat ja merkkivalo START/TAUKO vilkkuu.
2. Laita pyykit, sulje luukut ja kansi
3. Valitse nappulalla OHJELMAT haluttu pesuohjelma.
4. Aseta pesulämpötila (katso Omavalintaiset toiminnot).
5. Aseta linkousnopeus (katso Omavalintaiset toiminnot).
6. Lisää pesuaine ja lisäaineet (katso Pesuaineet ja
pyykit).
7. Valitse halutut lisätoiminnot.
8. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/
TAUKO ja vastaava vihreä merkkivalo syttyy palamaan
kiinteänä.
Asetetun jakson peruuttamiseksi laita kone
taukotilaan painaen näppäintä START/TAUKO ja
valitse uusi jakso.
9. Ohjelman lopuksi syttyy merkkivalo
. Merkkivalo
LUUKKU LUKOSSA sammuu osoittaen, että luukku
on avattavissa. Ota pois pyykit ja jätä luukku hieman
auki rummun kuivattamiseksi.
Sammuta pyykinpesukone painaen näppäintä
KÄYNNISTYS/SAMMUTUS.
18
FI
Erityisohjelmat
Puhdistus-ohjelma (ohjelma 7). Hygienisoiva ohjelma korkean lämpötilan kanssa, joka edellyttää valkaisuaineen
käyttöä yli 60°C lämpötiloissa.
Valkaisemiseksi kaada valkaisuaine, pesuaineet ja lisäaineet vastaaviin kaukaloihin
(katso kappale Pesuainelokerikko).
Hyvän yön ohjelma (ohjelma 8). Hiljainen pesujakso, jota voidaan käyttää yöllä halvan yösähkön kanssa. Ohjelma
on suunniteltu synteettisille ja puuvillaisille vaatteille. Jakson lopuksi kone pysähtyy veden kanssa; linkouksen ja
veden poiston suorittamiseksi paina näppäintä START/TAUKO, muuten 8 tunnin kuluttua kone suorittaa
automaattisesti veden poiston ja linkouksen.
Vauvaohjelma (ohjelma 9). Ohjelma, joka kykenee poistamaan lasten vaatteille tyypillisen likaisuuden ja joka takaa
pesuaineen huolellisen huuhtelun, jotta voidaan välttää allergiat lasten herkällä iholla. Jakso on suunniteltu
vähentämään bakteereja käyttämällä enemmän vettä ja optimoimalla erityisten pesuaineeseen lisättyjen
hygienisoivien aineiden vaikutusta.
Pikapesu 30' (ohjelma 5) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan
30 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Asettamalla ohjelma (5, 30°C:ssa) voidaan pestä
yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 3 kg.
Raikastus 15' (ohjelma 6) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan
15 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Asettamalla ohjelma (6, 30°C:ssa) voidaan pestä
yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Ohjelmat
Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti aseta ohjelma 7 ja lämpötilaksi 60°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 3 ja lämpötilaksi 40°C.
Ohjelmat
Ohjelmataulukko
Ohjelman kuvaus
Enimmäis-
lämtila
(°C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/-
min.
Pesuaineet
Enimm-
äistäyt
(kg)
Jakson
kesto
Valkais-
uaine
Pesu
Huuh-
telu-
aine
Erikois ohjelmat
7
PUHDISTUS-OHJELMA 90°:
Valkoiset erittäin likaiset.
90° 1200
lll
5 165
7
PUHDISTUS-OHJELMA 90° (1):
Erittäin likainen kestävä valko- ja
kirjopyykki.
60° 1200 -
ll
5 139
8
HYVÄN YÖN OHJELMA:
Herkkä hieman likainen kirjopyykki.
40° 800 -
ll
3288
9
VAUVAOHJELMA:
Herkkä erittäin likainen kirjopyykki.
40° 800 -
ll
2 116
10
PAIDAT
40° 600 -
ll
269
11
SILKKI/VERHOT:
Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 -
ll
155
12
VILLA:
Villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 600 -
ll
155
ivitiset ohjelmat
1
PUUVILLA ESIPESU 90°:
Erittäin likainen valkopyykki.
90° 1200 -
ll
5 164
2
PUUVILLA:
Erittäin likainen kestä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1200
lll
5 138
2
PUUVILLA (2):
Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40° 1200
lll
5 123
3
VÄRILLINEN PUUVILLA (3):
Hieman likainen valkopyykki ja herkkä
kirjopyykki.
40° 1200
lll
589
4
SYNTEETTISET:
Erittäin likainen kestä kirjopyykki.
60° 800 -
ll
2,5 85
4
SYNTEETTISET:
Hieman likainen kestävä kirjopyykki.
40° 800 -
ll
2,5 73
5
PIKAPESU 30':
Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen (ei
sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
ll
330
6
RAIKASTUS 15':
Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen (ei
sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
ll
1,5 15
Lisäohjelmat
HUUHTELU
- 1200
l
-
l
536
LINKOUS
- 1200 - - - 516
KEVYT LINKOUS
- 800 - - - 2,5 12
TYHJENNYS
- 0 - - - 52
FI
19
Lämpötilan asettaminen
Kiertäen nappulaa LÄMPÖTILA asetetaan pesulämpötila (katso Ohjelmataulukko).
Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun (
) saakka.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislämpötilaa korkeamman lämpötilan asettamisen.
Linkouksen asettaminen
Kiertäen nappulaa LINKOUS asetetaan valitun ohjelman linkousnopeus.
Seuraavassa ohjelmien sallimat enimmäisnopeudet:
Ohjelmat Enimmäisnopeus
Puuvilla 1200 kierrosta/min.
Synteettiset 800 kierrosta/min.
Villa 600 kierrosta/min.
Silkki vain veden poisto
Linkousnopeutta voidaan alentaa tai sulkea kokonaan pois valiten tunnus
.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislinkousnopeutta suuremman linkousnopeuden suorittamisen.
Lisätoiminnot
Pesun eri lisätoiminnoilla pyykinpesukoneella saavutetaan halutut tulokset sekä puhtauden että valkaisun suhteen.
Toimintojen kytkemiseksi päälle:
1. paina haluttua lisätoimintaa vastaavaa näppäintä;
2. vastaavan merkkivalon syttyminen osoittaa, että lisätoiminto on päällä.
Huomaa: Merkkivalon nopea vilkkuminen osoittaa, että vastaava lisätoiminto ei ole valittavissa asetetulle
ohjelmalle.
Super Wash
Kiitos jakson alkuvaiheessa käytettävän suuremman vesimäärän sekä pidemmän pesuajan, tämä lisätoiminto
takaa korkealaatuisen pesutuloksen.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 5, 6, 7, 11, 12, , , ja kanssa.
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen
poistaminen. Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 5, 6, , ja kanssa.
Helppo silittää
Valittaessa tämä lisätoiminto, pesua ja linkousta muutetaan siten, että vähennetään ryppyjen muodostumista.
Ohjelmassa 4, 8, 11 kone jättää pyykit veteen jakson päättyessä, toiminnon HELPPO SILITTÄÄ merkkivalo ja
START/TAUKO -merkkivalo vilkkuvat (oranssina) ja "HUUHTELU" -vaiheen merkkivalo jää palamaan kiinteänä.
Jotta voidaan tyhjentää vesi ja poistaa pyykit tulee painaa näppäintä START/TAUKO tai näppäintä HELPPO
SILITTÄÄ.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 5, 6, 7, 8, 9, 12, , ja kanssa.
Ajastin
Viivästää käynnistystä jopa 12 tuntia.
Paina useampia kertoja näppäintä, kunnes haluttua viivästysaikaa vastaava merkkivalo syttyy. Näppäimen viidennellä
painalluksella lisätoiminto kytkeytyy pois päältä.
HUOM.: Sen jälkeen kun on painettu näppäintä START/TAUKO, viivästysaikaa voidaan ainoastaan vähentää.
Se on voimassa kaikkien ohjelmien kanssa.
Omavalintaiset toiminnot
20
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Pesun hyvä tulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta: pesuaineen liioiteltu käyttö ei pese
tehokkaammin vaan sillä lisätään pesukoneen sisäosi-
en peittymistä pesuainekarstalla ja ympäristön saastu-
mista.
Vedä ulos
pesuainelokerikko ja laita
pesuaine tai lisäaine
seuraavasti.
lokero 1: Esipesuaine (jauheena)
lokero 2: Pesuaine pesua varten
(jauheena tai nestemäisenä)
Nestemäinen pesuaine on hyvä laittaa suoraan
rumpuun asianmukaisen annostelupallon avulla.
lokero 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne)
Kun laitetaan huuhteluainetta lokeroon 3 tulee varoa,
että ei ylitetä enimmäismäärää osoittavaa tasoa "max".
Huuhteluaine laitetaan automaattisesti koneeseen
viimeisen huuhtelun aikana. Pesuohjelman päätteeksi
lokeroon 3 jää hieman vettä. Tätä tarvitaan erittäin
paksujen huuhteluaineiden sekoittamiseksi tai
huuhteluainetiivisteiden laimentamiseksi. Jos lokeroon
3 jää tavallista enemmän vettä, tarkoittaa se sitä, että
tyhjennyslaite on tukkeutunut. Puhdistusohjeet löydät
sivulta Huolto ja hoito.
lokero 4: Valkaisuaine
Valkaisujakso
Valkaisu voidaan suorittaa ainoastaan ohjelmien 2, 3,
7 ja
kanssa.
Lisää valkaisuaine kaukaloon 4, pesuaine ja
huuhteluaine vastaaviin kaukaloihin ja sitten aseta yksi
yllä osoitetuista ohjelmista.
Jakso soveltuu ainoastaan erittäin likaisille
puuvillavaatteille.
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan
pyykkimäärään.
Kestävät kuidut: enintään 5 kg
Synteettiset kuidut: enintään 2,5 kg
Herkät kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 1 kg
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityiset vaatekappaleet
Paidat: käytä erityistä ohjelmaa 10 eri tyyppisten ja
väristen paitojen pesuun.
Se takaa mahdollisimman huolellisen hoidon
muodostaen mahdollisimman vähän taitteita.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 11 kaikkien
silkkivaatteiden pesuun. Suositellaan käyttämään
erityistä herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa
pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai
verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa 11.
Villa: Hotpoint/Ariston on ainoa pyykinpesukone, jolla
on arvokkaan The Woolmark Companyn myöntämä
Woolmark Platinum Care (M.0508) tunnustus, joka
vahvistaa pyykkikoneessa pesun kaikille villavaatteille,
myös niille, joiden tuoteselosteessa on merkintä vain
käsinpesuun
. Ohjelmalla 12 voidaan siis pestä
täysin rauhassa kaikki villatuotteet (enint. 1 kg)
saavuttaen parhaat tulokset.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi
ja lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa
muutamia kiertoja hieman tavallista pesua
nopeammin. Jos toistuvista yrityksistä huolimatta lasti
ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone suorittaa
linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikäli
epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa
jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan
lastin jakautumista ja sen tasapainottumista oikein,
suositellaan sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
21
Varotoimet ja neuvot
Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea
huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Ainoastaan aikuisten tulee käyttää tätä
pyykinpesukonetta noudattaen huolellisesti tämän
oppaan ohjeita.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi
tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua
väkisin: vahingonomaisilta avaamisilta suojaava
turvamekanismi voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä
sisäisiä mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan
koneen läheisyyteen.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä
yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet
pyykit pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen
normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet
tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida
laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkinä rasti
jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden
hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viran-
omaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa
vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Säästä rahaa ja luontoa
Säästä pesuainetta, vettä, energiaa ja aikaa
Jotta ei tuhlata näitä resursseja, pesukonetta tulee
käyttää täysinäisenä. Täysi pesukone kahden
puolitäytön sijasta käyttää jopa 50% vähemmän
energiaa.
Esipesu on välttämätön vain, mikäli pyykit ovat
todella likaisia. Sen välttäminen säästää pesu-
ainetta, aikaa, vettä ja 5 - 15 % energiaa.
Jos tahrat käsitellään tahranpoistoaineella tai ne
jätetään likoamaan ennen pesua, vähennetään
tarvetta pestä korkeassa lämpötilassa. Pesu
60°C:ssa (90°C:n ohjelman sijasta) säästää jopa
50% energiaa.
Annostele pesuaine tarkasti veden kovuuden sekä
pyykkien määrän ja likaisuuden mukaan, vältä
tuhlaamista ja suojele ympäristöä: vaikka pesu-
aineet ovat biohajoavia, ne sisältävät aineita, jotka
muuttavat luonnon tasapainoa. Lisäksi käytä
mahdollisimman vähän huuhteluaineita.
Pesun suorittaminen muulloin kun päiväsaikaan
auttaa sähkön kulutushuippujen tasoittamista.
Viivästystoiminto Ajastin auttaa paljon pesujen
suunnittelussa tässä suhteessa.
Jos pyykki täytyy kuivata koneellisesti, valitse
korkea linkousnopeus. Vähäinen vesimäärä
pestyissä pyykeissä säästää aikaa ja energiaa
kuivausohjelman aikana.
22
FI
Huolto ja hoito
Sulje pois vesi ja sähkövirta
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen laitteiden kulumista ja
estetään vuotovaara.
Irroita sähköpistoke puhdistaessasi tai huoltaessasi
pesukonetta.
Pesukoneen puhdistus
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa kostealla
rievulla ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia
aineita.
Luukun ja rummun hoito
Jätä aina luukku hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pesukone on varustettu itsepuhdistuvalla pumpulla,
joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että
pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua
suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän alapuolella.
Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irroita
pistoke.
Väliosastoon mahdollisten pudonneiden esineiden
poistamiseksi:
1. poista pesukoneen
etualaosan jalusta
vetäen käsin laidoista
(katso kuva);
2. irroita kansi kiertäen
sitä vastapäivään (katso
kuva): on tavallista, että
vettä tulee hieman ulos;
3. puhdistä huolellisesti
sisäpuoli;
4. kiinnitä kansi takaisin
paikalleen;
5. asenna suojapaneeli
paikoilleen varmistaen
ennen sen työntämistä
konetta kohden, että
olet työntänyt koukut
asiaankuuluviin reikiin.
Tarkista veden syöttöletku
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos
siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee
vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa
yllättävän halkeamisen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Miten puhdistaa pesuainelokerikko
Puhdistus:
Puhdista lokerikko vesihanan alla (kuva 3) käyttäen myös
vanhaa hammasharjaa ja irroitettuasi lokeroiden 1 ja 2
yläpuolelle sisääntyönnetty imuletkupari (kuva 4), tarkis-
ta, että ne eivät ole tukossa ja huuhtele ne.
Uudelleenasennus:
Älä unohda asentaa uudel-
leen imuletkuparia asiaan-
kuuluviin paikkoihin ja kiin-
nittää lokerikkoa paikalleen
(kuvat 4, 2, 1).
Irroitus:
Paina kevyesti pesuaine-
lokerikon etuosassa olevaa
isoa painiketta ja vedä se
ylöspäin (kuva 1, 2).
Kuva. 1 Kuva. 2
Kuva. 3
Kuva. 4
FI
23
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso Huoltoapu), tarkista
seuraavan luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä
(pesun ensimmäisen vaiheen
merkkivalo vilkkuu nopeasti).
Pesukone täyttää ja poistaa
vettä jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai
linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
Merkkivalo START/TAUKO
(oranssi) ja lisätoimintojen
merkkivalot vilkkuvat nopeasti.
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti,
että ei muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole hyvin suljettu.
Näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS ei ole painettu.
Näppäintä START/TAUKO ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso Omavalintaiset toiminnot).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/TAUKO ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso Asennus).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso Asennus).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana,
sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon
ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi
pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön
poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön
estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä
tulee käynnistää se manuaalisesti (katso Käynnistys ja ohjelmat).
On kytketty päälle lisätoiminto HELPPO SILITTÄÄ: ohjelman loppuun
suorittamiseksi paina painiketta START/TAUKO (Omavalintaiset toiminnot).
Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso
Asennus).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso Asennus).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso Asennus).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso Huolto ja hoito).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja
käynnistä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus
pesukoneille, pesukoneille tai käsinpesuun, tai vastaava).
Annostelu on ollut liiallinen.
24
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy
takuutodistuksesta.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät pesukoneen takaosaan sijoitetusta arvokyltistä.
/