Microlife BP A3L Comfort Ohjekirja

Kategoria
Blood pressure units
Tyyppi
Ohjekirja
14
Näyttö
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Käyttötarkoitus:
Tämä oskilometrinen verenpainemittari on tarkoitettu noninvasii-
visen verenpaineen mittaamiseen yli 12 vuotiailta.
Hyvä asiakas,
Laite on kehitetty yhdessä lääkäreiden kanssa ja kliiniset testit
osoittavat sen mittaustarkkuuden olevan hyvin korkealaatuinen.*
Jos sinulla on kysyttävää, ongelmia tai, jos tarvitset varaosia, ota
yhteys paikalliseen Microlife-asiakaspalveluusi. Saat paikallisen
Microlife-jälleenmyyjän osoitteen kauppiaaltasi tai apteekistasi.
Voit vaihtoehtoisesti käydä www.microlife.fi-sivustollamme, josta
löydät paljon tuotteitamme koskevia tärkeitä tietoja.
Pysy terveenä – Microlife AG!
* Tämä laite on testattu European Society of Hypertension (ESH)-
yhdistyksen ja ISO81060-2:2013 sääntöjen mukaan.
Microlife BP A3L Comfort
FI
1
ON/OFF-painike
2
Näyttö
3
Mansetin liitoskohta
4
Paristolokero
5
Verkkoadapterin liitoskohta
6
Mansetti
7
Mansetin yhdistäjä
8
USB-portti
9
MAM-valitsin
AT
Käyttäjävalitsin
AK
M-painike (muisti)
AL
Aika-painike
AM
Käyttäjäilmaisin
AN
Pariston näyt
AO
Päivämäärä/kellonaika
AP
Systolinen arvo
AQ
Diastolinen arvo
AR
Pulssin taajuus
AS
Liikennevalo ilmaisin
BT
MAM-intervalliaika
BK
Pulssin ilmaisin
BL
Mansetin tarkastuksen ilmaisin
BM
MAM-tila
BN
Pulssin rytmihäiriön ilmaisin (PAD)
BO
Käsivarren liikkeen ilmaisin
BP
Tallennettu arvo
Säilytä kuivassa
15BP A3L Comfort
FI
Sisällysluettelo
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta mitta-
amisesta
Miten arvioin verenpaineeni?
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Oikean mansetin valitseminen
Käyttäjän valitseminen
Valitse normaali tai MAM-tila
MAM-tila (suositellaan)
3. Verenpaineen mittaaminen
Kuinka jätät mittaustuloksen tallentamatta
4. Pulssin rytmihäiriö (PAD)
5. Näytön liikennevaloilmaisin
6. Toiminta tietokoneen kanssa
Asennus ja tiedonsiirto
7. Tietomuisti
Tallennettujen arvojen katselu
Muisti täynnä
Tyhjennä kaikki arvot
8. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Ladattavien paristojen käyttäminen
9. Verkkoadapterin käyttäminen
10. Virheilmoitukset
11. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Laitteen huolto
Mansetin puhdistaminen
Tarkkuustesti
Hävittäminen
12. Takuu
13. Tekniset tiedot
Takuukortti (katso takakantta)
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta
mittaamisesta
Verenpaine
on valtimoissa virtaavan veren verenpaine sydämen
pumpatessa verta valtimoihin. Mittauksen yhteydessä mitataan
aina kaksi arvoa,
systolinen
(ylempi) arvo ja
diastolinen
(alempi)
arvo.
Laite osoittaa myös pulssin (kuinka monta kertaa sydän lyö
minuutin aikana).
Pysyvästi korkeat verenpainearvot saattavat olla haitallisia
terveydellesi ja niiden hoitamiseen tarvitaan lääkäriä!
Keskustele verenpainearvoistasi aina lääkärisi kanssa ja kerro
hänelle, jos olet huomannut jotakin erikoista, tai jos olet epävarma
jostakin.
Älä milloinkaan luota yksittäisiin verenpainelukemiin.
Liian
korkeisiin verenpainearvoihin
on olemassa monia syitä.
Lääkärisi selittää niiden merkityksen yksityiskohtaisesti ja
ehdottaa tarpeen tullen hoitoa. Lääkityksen lisäksi myös laihdut-
taminen ja liikunta alentavat verenpainettasi.
Lääkkeen annostusta ei missään tapauksessa saa muuttaa
eikä omin päin aloittaa uuden lääkityksen, konsultoimatta
lääkäriäsi.
Verenpaine vaihtelee suuresti päivän aikana riippuen fyysisestä
kuormituksesta ja kunnosta.
Tämän takia sinun tulisi suorittaa
mittaus aina samoissa rauhallisissa olosuhteissa ja silloin
kun tunnet olevasi rentoutunut!
Ota joka kerta vähintään kaksi
mittaustulosta (aamulla ja illalla) ja laske tuloksista keskiarvo.
On normaalia, että kaksi peräkkäin suoritettua mittausta antaa
toisistaan huomattavasti eroavaa tulosta. Tämän vuoksi
suosittelemme MAM-teknologian käyttöä.
Erot lääkärisi tai apteekkisi suorittamien mittausten ja kotona
saamiesi tulosten välillä ovat normaaleja, koska nämä tilanteet
ovat aivan erilaiset.
Useammat mittaukset tarjoavat paljon luotettavampaa tietoa
verenpaineestasi kuin yksittäinen mittaus. Tämän vuoksi
suosittelemme MAM-teknologian käyttöä.
Jätä kahden mittauksen väliin pieni, vähintään 15 sekunnin
mittainen tauko.
Jos kärsit sydämen rytmihäiriöistä, kannattaa tällä laitteella
otetut mittaukset arvioida yhdessä lääkärisi kanssa.
Pulssinäyttö ei sovellu sydämentahdistimien pulssitiheyden
tarkistamiseen!
Mikäli olet raskaana mittaa säännöllisesti sillä mittaustulos voi
vaihdella merkittävästi.
16
Tämä laite on erityisesti testattu raskauden ja raskausmyrky-
tyksen aikaiseen käyttöön. Kun havaitset epätavallisen
korkeita lukemia raskauden aikana, sinun kannattaa tehdä
mittaus uusiksi, (esim. 4 tunnin jälkeen). Jos mittaustulos on
edelleen liian korkea, ota yhteyttä lääkäriisi tai gynekologiisi.
Miten arvioin verenpaineeni?
Korkeampi arvo määrittää arvioinnin. Esimerkki: verenpainearvo
140/
80
mmHg tai
130/90
mmHg ilmaisee «liian korkea verenpaine».
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Kun olet ottanut laitteen pakkauksesta, aloita asettamalla paristot
paikalleen. Paristolokero
4
on laitteen pohjassa. Aseta paristot (
4
x
1,5 V:n, tyyppi
AA
) paikalleen: varmista, että navat ovat oikein päin.
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
1. Sen jälkeen kun paristot on asetettu sisään, näytössä vilkkuu
vuosiluku. Voit asettaa oikean vuoden painamalla M-painiketta
AK
.
Vahvista ja aseta kuukausi painamalla aika-painiketta
AL
.
2. Aseta kuukausi painamalla M-painiketta. Vahvista painamalla
aika-painiketta ja aseta sen jälkeen päivä.
3. Seuraa yllä esitettyjä ohjeita ja aseta päivä, tunnit ja minuutit.
4. Kun olet asettanut minuutit ja painanut aika-painiketta, päivä-
määrä ja kellonaika on näin asetettu ja näytössä näkyy kellonaika.
5. Jos haluat muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa, paina aika-paini-
ketta ja pidä painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes vuosiluku
alkaa vilkkua. Nyt voit syöttää uudet arvot yllä kuvatulla tavalla.
Oikean mansetin valitseminen
Microlife-yhtiöllä on tarjolla erikokoisia mansetteja. Valitse käsivar-
tesi yläosan ympärysmittaa vastaava mansettikoko (mitattuna
sopivan tiukasti käsivarren yläosan keskeltä).
Vaihtoehtoinen ergonomisesti muotoiltu «Easy»-mansetti
on saatavilla paremmalla istuvuudella ja mukavuudella.
Käytä ainoastaan Microlife-mansetteja!
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi, jos toimitettu
mansetti 6 ei sovi.
Kytke mansetti laitteeseen työntämällä mansettiliitin
7
mansetin
liitoskohtaan
3
niin syvälle kuin se menee.
Käyttäjän valitseminen
Tällä laitteella voi tallentaa kahden käyttäjän tulokset.
Ennen jokaista käyttökertaa, aseta käyttäjävalitsin AT tarkoi-
tetun käyttäjän kohdalle: käyttäjä 1 tai käyttäjä 2.
Käyttäjä 1: liu'uta käyttäjävalitsin AT ylöspäin käyttäjä 1 ikonin
kohdalle.
Käyttäjä 2: liu’uta käyttäjävalitsin AT alaspäin käyttäjä 2 ikonin
kohdalle.
Ensimmäisen käyttäjän tulisi valita käyttäjä 1.
Valitse normaali tai MAM-tila
Laitteen mittaustilaksi voit valita joko vakio- (yksittäinen vakiomit-
taus) tai MAM-tilan (kolminkertainen automaattinen mittaus). Vali-
taksesi vakiotilan, liu’uta laitteen sivussa oleva MAM-valitsin 9
alaspäin asentoon «1» ja valitaksesi MAM-tilan, liu’uta valitsin
ylöspäin asentoon «3».
MAM-tila (suositellaan)
MAM
-tilassa laite suorittaa automaattisesti 3 mittausta peräkkäin,
analysoi tuloksen automaattisesti ja näyttää sen. Koska veren-
paine vaihtelee jatkuvasti, tällä tavalla saatu tulos on luotettavampi
kuin vain yhdellä mittauksella saatu tulos.
Kun valitset 3 mittausta, MAM-symboli BM näkyy näytöllä.
Näytön oikeanpuoleisessa alareunassa numero 1, 2 tai 3 kertoo,
mikä kolmesta peräkkäisestä mittauksesta on sillä hetkellä
meneillään.
Mittausten väliin jää 15 sekunnin mittainen tauko. Aikalaskuri
ilmaisee jäljellä olevan ajan.
Taulukko kotona mitattavien verenpainearvojen luokitteluun aikui-
silla kansainvälisten ohjeistusten mukaisesti (ESH, ESC, JSH).
Tiedot muodossa mmHg.
Vaihteluväli
Systoline
n
Diasto-
linen Suositus
1. normaali veren-
paine
< 120 < 74 Omatoiminen
seuranta
2. optimaalinen
verenpaine
120 - 129 74 - 79 Omatoiminen
seuranta
3. kohonnut veren-
paine
130 - 134 80 - 84 Omatoiminen
seuranta
4. liian korkea veren-
paine
135 - 159 85 - 99 Ota yhteyttä
lääkäriin
5. vaarallisen korkea
verenpaine
160 100 Ota kiireisesti
yhteyttä lääkäriin!
Mansetin koko olkavarren yläosan ympärysmitta
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
17BP A3L Comfort
FI
Yksittäisiä mittaustuloksia ei näytetä. Verenpaineesi näkyy
näytössä vasta sen jälkeen kun kaikki 3 mittausta on suoritettu.
Älä poista mansettia mittauskertojen välillä.
Jos yksi yksittäisistä mittauksista oli kyseenalainen, laite
suorittaa automaattisesti neljännen mittauksen.
3. Verenpaineen mittaaminen
Luotettavan mittauksen takaava tarkistuslista
1. Vältä fyysisiä aktiviteetteja, syömistä ja tupakointia välittömästi
ennen mittausta.
2. Istu alas selkänojalliselle tuolille ja rentoudu 5 minuuttia. Pidä
molemmat jalat lattialla. Älä laita jalat ristiin.
3. Mittaa aina samasta käsivarresta (normaalisti vasemmasta).
On suositeltavaa, että lääkärit suorittavat mittauksen molem-
mista käsistä potilaan ensikäynnillä, jotta hän pystyy päättä-
mään, kummasta kädestä mittaus otetaan tulevaisuudessa.
Mittaus tulisi suorittaa kädestä, jossa verenpaine on korkeampi.
4. Poista tiukka vaatetus käsivarrelta. Paidan hihat voivat kiristää,
jos ne kääritään ylös. Sileät ja kiristämättömät hihat eivät
haittaa mansetin käyttöä.
5. Varmista aina, että käytössä on oikean kokoinen mansetti (kts.
merkintä mansetissa).
Aseta mansetti ihonmyötäisesti, mutta älä liian tiukalle.
Varmista, että mansetti on sijoitettu 2 cm kyynärpään
yläpuolelle.
Mansetissa olevan valtimo-merkin (noin 3 cm pitkä palkki)
tulee sijaita käsivarren sisäpuolella olevan valtimon päällä.
Tue käsivartesi niin, että se on rentona.
Varmista, että mansetti on samalla korkeudella sydämesi
kanssa.
6. Aloita mittaus painamalla ON/OFF-painiketta 1.
7. Mansetti täyttyy nyt automaattisesti ilmalla. Älä liiku äläkä
jännitä käsivarsilihaksiasi, vaan rentoudu, kunnes mittaustulos
ilmestyy näyttöön. Hengitä normaalisti ja älä puhu.
8. Mittaus suoritetaan ilman pumppaamisen aikana. Pumppaus-
nopeus saattaa vaihdella, mikä on normaalia.
9. Mittauksen aikana pulssin ilmaisin BK välkkyy näytöllä.
10.Tulos, johon kuuluvat systolinen AP ja diastolinen AQ veren-
paine sekä pulssi AR, näkyy näytöllä. Huomaa myös muut tässä
kirjasessa esitetyt näyttöselitykset.
11.Kun mittaus on päättynyt, poista mansetti.
12.Kytke laite pois päältä. (Verenpainemittari kytkeytyy automaat-
tisesti pois päältä noin 1 minuutin kuluttua.).
Kuinka jätät mittaustuloksen tallentamatta
Kun lukema on näytössä, pidä ON/OFF-painike 1 pohjassa,
kunnes «M» BP vilkkuu näytöllä. Vahvista lukeman poistaminen
painamalla M-painiketta AK.
Voit keskeyttää mittauksen milloin tahansa painamalla
ON/OFF-painiketta (esim. jos olet rauhaton tai tunnet
epämiellyttävää painetta).
4. Pulssin rytmihäiriö (PAD)
Tämä symboli BN merkitsee sitä, että laite on havainnut tiettyä
pulssin epäsäännöllisyyttä mittauksen aikana. Tässä tapauksessa
tulos saattaa poiketa normaalista verenpaineestasi – toista
mittaus. Useimmissa tapauksissa ei ole syytä huoleen. Mutta jos
symboli ilmestyy säännöllisesti (esim. useita kertoja viikossa, kun
mittauksia suoritetaan päivittäin), suosittelemme yhteyden otta-
mista lääkäriin. Näytä lääkärillesi seuraavaa selostetta:
5. Näytön liikennevaloilmaisin
Näytön
AS
vasemmassa reunassa olevat palkit osoittavat sinulle
millä välillä verenpaineesi on. Palkin korkeudesta riippuen lukeman
arvo on joko optimaalisessa (vihreä), kohonneessa (keltainen), liian
korkeassa (oranssi), tai vaarallisen korkeassa (punainen) luokassa.
Luokittelu vastaa
4
luokkaa, jotka määriteltiin kansainvälisen ohjeis-
tuksen taulukossa (
ESH, ESC, JSH
), kuten «osiossa 1.» kuvattiin.
6. Toiminta tietokoneen kanssa
Laitetta voi käyttää PC-tietokoneen kanssa, jossa on Microlifen
Blood Pressure Analyser (BPA) -ohjelmisto. Muistitiedot voi siirtää
tietokoneelle liittämällä mittarin kaapelilla tietokoneeseen.
Jos mukana ei ole CD:tä tai kaapelia, lataa BPA-ohjelmisto osoitteesta
www.microlife.fi ja käytä USB-kaapelia, jossa on Mini-B 5 pin -liitin.
Tietoa lääkärille rytmihäiriön ilmaisimen säännöllisestä
esiintymisestä
Laite on oskillometrinen verenpainemittari, joka analysoi myös
pulssin epäsäännöllisyyttä mittauksen aikana. Laite on kliinisesti
testattu.
Rytmihäiriön symboli näkyy näytössä mittauksen jälkeen, jos
mittauksen aikana ilmenee pulssin epäsäännöllisyyttä. Jos symboli
ilmestyy usein (esim. useita kertoja viikossa, kun mittauksia suori-
tetaan päivittäin), suosittelemme lääkinnällisen avun hakemista.
Laite ei korvaa sydäntutkimusta, mutta se auttaa havaitsemaan
sydämen rytmihäiriöt aikaisessa vaiheessa.
18
Asennus ja tiedonsiirto
1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. Asennus alkaa
automaattisesti. Ellei se ala, napsauta kohtaa «SETUP.EXE».
2. Liitä näyttö kaapelilla tietokoneeseen. Laitetta ei tarvitse kytkeä
päälle. Ruudulle tulee 3 vaakasuoraa palkkia, jotka näkyvät
3 sekunnin ajan.
3. Palkit vilkkuvat kun tietokoneen ja laitteen yhdistäminen on
onnistunut. Kaapelin ollessa kytkettynä palkit vilkkuvat, ja
painikkeet ovat poissa käytöstä.
Yhdistämisen aikana laitetta hallitaan täysin tietokoneen
välityksellä. Ole hyvä ja tarkista ohjelmiston käyttö ohjetie-
dostosta «help».
7. Tietomuisti
Tämä laite tallentaa automaattisesti jopa 99 mittausarvoa molem-
mille 2:lle käyttäjälle.
Tallennettujen arvojen katselu
Valitse joko käyttäjä 1 tai 2 käyttäjän ilmaisin näppäimestä AT.
Paina M-painiketta AK lyhyesti, kun laite on sammutettuna.
Näytössä näkyy ensin «M» BP ja «A», joka tarkoittaa kaikkien
tallennettujen mittauksien keskiarvoa.
Painamalla M-painiketta uudelleen, saat näkyville edeltävän
arvon. Painamalla M-painiketta toistuvasti voit siirtyä yhdestä
tallennetusta arvosta ja toiseen.
Muisti täynnä
Kiinnitä huomiota siihen, että muistin maksimikapasiteetti,
99 muistipaikkaa, ei ylity.
Kun 99 muistipaikkaa on täynnä,
tallentuu 100. arvo automaattisesti vanhimman arvon
päälle.
Lääkärin tulisi tulkita arvot ennen kuin muistin enim-
mäiskapasiteetti täyttyy, muuten osa tiedoista ehtii hävitä.
Tyhjennä kaikki arvot
Varmista, että oikea käyttäjä on aktivoitu.
1. Valitse joko käyttäjä 1 tai 2 käyttäjävalitsimella AT, kun laite on
pois päältä.
2. Pidä M-painike AK painettuna, kunnes «CL» ilmestyy näyttöön,
ja sitten vapauta painike.
3. Paina M-painiketta, kun «CL» vilkkuu näytöllä, poistaaksesi
pysyvästi kaikki arvot valitulta käyttäjältä.
Peruuta poistaminen: paina ON/OFF-painiketta 1 kun
«CL» vilkkuu näytöllä.
Yksittäisiä arvoja ei voi poistaa.
8. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Kun paristoista on käytetty noin ¾, paristojen symboli AN alkaa
vilkkua heti kun laite kytketään päälle (näytössä näkyy osittain
ladattu paristo). Vaikka laite mittaa edelleen luotettavasti,
kannattaa sinun hankkia vaihtoparistot.
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Kun paristot ovat tyhjät, paristo-symboli
AN
alkaa vilkkua heti kun
laite kytketään päälle (näytössä näkyy tyhjä paristo). Tällöin ei voida
suorittaa uusia mittauksia, vaan paristot täytyy vaihtaa uusiin.
1. Avaa laitteen takana oleva paristolokero 4.
2. Vaihda paristot – huolehdi, että asetat navat oikein päin paris-
tolokeron symbolien osoittamalla tavalla.
3. Asettaaksesi päivämäärän ja kellonajan, seuraa ohjeita, jotka
on kuvattu «osiossa 2.».
Kaikki arvot säilyvät muistissa, mutta päivämäärä ja kellon-
aika täytyy asettaa uudelleen – tästä syystä vuosiluku
vilkkuu automaattisesti, kun paristot on vaihdettu.
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Käytä kahta (4) uutta, pitkäikäistä 1,5 V:n AA -tyypin alkali-
paristoa.
Älä käytä paristoja niiden viimeisen suositellun käyttöpäivän
jälkeen.
Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
Ladattavien paristojen käyttäminen
Voit käyttää laitteessa myös ladattavia paristoja.
Käytä ainoastaan «NiMH»-tyyppisiä ladattavia paristoja!
Paristot täytyy poistaa ja ladata uudelleen, jos näyttöön
ilmestyy paristo-symboli (tyhjä paristo)! Niitä ei saa jättää
laitteen sisälle, koska ne voivat vaurioitua (täydellinen
latauksen purkautuminen laitteen vähäisen käytön takia,
myös sammutetussa tilassa).
Poista aina ladattavat paristot, jos et aio käyttää laitetta viik-
koon tai sitä pidempään aikaan!
Paristoja EI voi ladata niiden ollessa verenpainemittarissa!
Lataa paristot erillisessä latauslaitteessa ja noudata niiden
latausta, huoltoa ja käyttöaikaa koskevia ohjeita!
9. Verkkoadapterin käyttäminen
Voit käyttää laitetta yhdessä Microlife-verkkoadapterin kanssa
(DC 6V, 600 mA).
19BP A3L Comfort
FI
Käytä ainoastaan
Microlife
-verkkoadapteria, jota on saata-
vana alkuperäislaitteena ja joka sopii käyttämääsi verkkovirran
jännitteeseen.
Varmista, että verkkoadapteri ja johto eivät ole vaurioituneet.
1. Kytke adapterin johto verenpainemittarissa olevaan verkko-
adapterin liitoskohtaan 5.
2. Kytke adapterin pistoke seinässä olevaan pistorasiaan.
Kun verkkoadapteri on kytkettynä, laite ei kuluta paristojen virtaa.
10.Virheilmoitukset
Jos mittauksen aikana ilmenee jokin vika, mittaus keskeytyy ja
näyttöön ilmestyy virheviesti, esim. «ERR 3» .
* Mikäli joku näistä, tai jokin muu ongelma ilmenee toistuvasti,
konsultoi heti lääkäriäsi.
Jos tulokset ovat mielestäsi poikkeuksellisia, lue huolellisesti
«osiossa 1.» olevat tiedot.
11.Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä laitteen käyttö- ja turvallisuus-
ohjeita. Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa
ja noudata tarkoin siinä annettuja ohjeita. Säilytä ohjekirja
myöhempää käyttöä varten.
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan näissä ohjeissa mainit-
tuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä
aiheutuneista vahingoista.
Laitteessa on herkkiä osia ja sitä täytyy käsitellä varoen. Noudata
säilytys- ja käyttöolosuhteita koskevia neuvoja, jotka on mainittu
«Tekniset tiedot» -kappaleessa!
Suojaa laitetta seuraavilta:
- vesi ja kosteus
- äärimmäiset lämpötilat
- iskut ja putoamiset
- lika ja pöly
- suora auringonvalo
- kuumuus ja kylmyys
Mansetit ovat herkkiä ja niitä täytyy käsitellä varoen.
Älä vaihda tai käytä muunlaisia mansetteja tai mansettiliittimiä
tällä tuotteella mittaukseen.
Pumppaa ilmaa mansettiin ainoastaan silloin kun se on asetettu
paikoilleen.
Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten
matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään
3,3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsi sitä.
Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai jos
huomaat jotakin epätavallista.
Älä koskaan pura laitetta.
Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristot.
Lue myös tämän kirjasen muissa kappaleissa olevat turvalli-
suusohjeet.
Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole diagnoosi. Se ei
korvaa lääkärin konsultaatiota, etenkään jos se ei vastaa poti-
laan oireita. Älä luota vain mittaustulokseen, harkitse aina myös
Virhe Kuvaus Mahdollinen syy ja ratkaisu
«ERR 1»
Liian heikko
signaali
Mansetin pulssisignaalit ovat liian heik-
koja. Aseta mansetti uudelleen paikoilleen
ja toista mittaus.*
«ERR 2»
BO
Virhesig-
naali
Mansetti havaitsi mittauksen aikana virhe-
signaaleja, jotka aiheutuivat esim. liikku-
misesta tai lihasjännityksestä. Toista
mittaus ja pidä käsivartesi paikoillaan.
«ERR 3»
BL
Mansetissa
ei ole
painetta
Mansettiin ei saada riittävää painetta.
Siihen on saattanut syntyä vuoto.
Tarkista, että mansetti on oikein kytketty ja
ettei se ole liian löysällä. Vaihda paristot
uusiin, jos tarpeen. Toista mittaus.
«ERR 5»
Poikkeava
tulos
Mittaussignaalit ovat epätarkkoja ja laite ei
voi sen takia näyttää tulosta. Lue luotet-
tavat tulokset takaava tarkistuslista ja
toista mittaus.*
«ERR 6» MAM-tila Liian monta virhettä esiintyi MAM-tilassa
tehdyn mittauksen aikana, joten lopul-
lisen tuloksen määrittäminen on mahdo-
tonta. Lue luotettavat mittaukset takaava
tarkistuslista ja toista mittaus.*
«HI»
Liian korkea
pulssi tai
mansetin
paine
Mansetissa oleva paine on liian korkea
(yli 299 mmHg) TAI pulssi on liian korkea
(yli 200 lyöntiä minuutissa). Rentoudu
5 minuutin ajan ja toista mittaus.*
«LO»
Liian matala
pulssi
Pulssi on liian matala (vähemmän kuin
40 lyöntiä minuutissa). Toista mittaus.*
20
muita esiintyviä oireita ja potilaalta saatua palautetta. Lääkärin
tai ambulanssin soittaminen on suositeltavaa tarvittaessa.
Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman
valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi. Ole
tietoinen tukehtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, että
laitteen mukana toimitetaan kaapeleita ja putkia.
Laitteen huolto
Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Mansetin puhdistaminen
Puhdista mansetti varovasti kostealla liinalla.
VAROITUS: Älä pese mansettia pyykinpesukoneessa tai
astianpesukoneessa!
Tarkkuustesti
Suosittelemme laitteen tarkkuuden testaamista joka 2. vuosi tai
mekaanisen iskun jälkeen (jos laite on esim. päässyt putoamaan).
Järjestä testiaika ottamalla yhteyttä paikalliseen Microlife-palve-
luusi (katso johdanto).
Hävittäminen
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
teiden mukana.
12.Takuu
Laitteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu on
voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen yhteydessä
esitetään kauppiaan täyttämä takuukortti (katso takakantta), joka
vahvistaa laitteen ostopäivän, tai kuitti.
Takuu ei koske paristoja eikä kulutusosia.
Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä,
lataamattomista paristoista, onnettomuuksista tai käyttöohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
Mansetilla on toiminnallinen takuu (kumipussin tiiviys) 2 vuotta.
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi (katso johdantoa).
13.Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista
asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Käyttöolosuhteet:
10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95
% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Säilytysolosuhteet:
-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95
% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Paino:
385g (mukaan lukien paristot)
Mitat:
143 x 85 x 58 mm
Mittaustapa:
oskillometrinen, vastaa Korotkoff-mene-
telmää: vaihe I systolinen, vaihe V diastolinen
Mittausalue:
20 - 280 mmHg – verenpaine
40 - 200 lyöntiä minuutissa – pulssi
Mansettipaineen
näyttöalue:
0 - 299 mmHg
Resoluutio:
1 mmHg
Staattinen
tarkkuus:
paine vaihteluvälillä ± 3 mmHg
Pulssin tarkkuus:
±5 % lukemasta
Virtalähde:
4 x 1,5 V:n alkaliparistot, tyyppi AA
Verkkoadapteri DC 6 V, 600 mA (valinnainen)
Paristojen
käyttöikä:
noin 580 mittausta (uusia paristoja
käytettäessä)
IP luokka:
IP20
Viittaukset
normeihin:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Odotettavissa
oleva käyttöikä:
Laite: 5 vuotta tai 10000 mittausta
Lisävarusteet: 2 vuotta
1 / 1