ONKYO BD-SP809 Ohjekirja

Brändi
ONKYO
Kategoria
DVD players
Malli
BD-SP809
Tyyppi
Ohjekirja
Liitännät Etupaneeli
Kaukosäädin
Mukana tulevat vakiovarusteet
Aloitusopas
BD-SP809
BLU-RAY DISC™ PLAYER
Kaukosäädin (1) Paristo (2)
Virtajohto (1)
Käyttöohje
(CD-ROM) (1)
Ääni- / videokaapelit (1)
Paristojen paneminen kaukosäätimeen
Pane kaukosäätimen paristokoteloon 2 R6 (1,5 V)
-paristoa. Varmista, että navat ovat oikein päin.
Jos paristoja käytetään väärin, tuloksena voi olla pariston
vuotaminen tai halkeaminen. Huomaa seuraavat
varoitukset:
• Älä käytä alkaliparistoja, normaaleja (hiilisinkki)
paristoja ja ladattavia akkuja (nikkelikadmium,
nikkelimetallihydridi) yhtä aikaa.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhtä aikaa.
• Älä käytä erilaisia paristoja yhtä aikaa. Vaikka paristot
voivat näyttää samalta, eri paristojen jännitteet voivat
vaihdella.
• Varmista, että jokaisen pariston plus- (+) ja miinusnapa
(-) on paristokotelon kuvien mukaisesti.
• Irrota paristot paristokotelosta, jos kaukosäädintä ei
käytetä yli kuukauteen.
• Noudata paikallisia säädöksiä ja ympäristöohjeita
hävittäessäsi paristoja.
• Älä lataa uudelleen, saata oikosulkuun, kuumenna, polta
tai pura paristoja.
Aloitusopas (1)
Turvallisuustiedot (1)
1 DISPLAY
2 . (päälle/valmiustila)
3 Numeropainikkeet
4 SEARCH
5 A / B / C / D
6 HOME
7 Î / ï / Í / Æ
8 POP UP MENU / MENU
9 SUBTITLE
10 ¢ (pikakelaus
taaksepäin)
11 Æ (toisto)
12 H (ohita)
13 Δ (tauko)
14 RESOLUTION
15 OPEN / CLOSE
16 PIP
17 ANGLE
18 REPEAT
19 CLEAR
20 A-B
21 TOP MENU
22 ENTER
23 RETURN
24 AUDIO
25 (pikakelaus
eteenpäin)
26 Ê (pysäytys)
27 G (ohita)
28 MODE
1
3
6
9
13
5
4
17
18
20
21
25
26
14
16
15
22
23
24
12
11
2
19
10
7
8
27
28
911
12 3 4 5678
10
Fi
1 . ON/STANDBY
2 3D-ilmaisin
3 Levykelkka
4 Näytä
5 (avaa/sulje)
6 Δ (tauko)
7 Ê (pysäytys)
8 Æ (toisto)
9 H / G
(siirry
edelliseen / seuraavaan)
10 Infrapunasensori
11 SOURCE DIRECT
Audio-/videokaapeleita käytettäessä kuva ja ääni ovat normaalilaatuisia. HDMI-kaapelia käytettäessä kuvan
ja äänen laatu ovat korkealaatuisia.
Tarvittaessa voit liittää laitteeseen AV-vastaanottimen digitaalisella optisella
audiokaapelilla.
Liitä lähiverkon kaapeli ETHERNET tämän soittimen liittimeen ja laajakaistareitittimen LAN-
porttiin.
Liitä virtajohto AC INLET soittimen takana olevaan liittimeen. Kytke sitten pistotulppa pistokkeeseen.
VIDEO IN
AUDIO IN
RL
* Ei mukana pakkauksessa
Laajakaistapalvelu
Virtajohto
AV-vastaanotin
TV
USB-liitin
Jos haluat käyttää BD-Live™ -toimintoja, liitä
USB Flash -muisti (enemmän kuin 1 Gt) tähän
liittimeen.
Reititin / modeemi
LAN-kaapeli*
Digitaalinen
optinen
audiokaapeli*
HDMI-kaapeli*
HDMI-kaapeli*
HUOMAA:
• Jos haluat katsella 3D-kuvia, soitin tulee liittää 3D-yhteensopivaan televisioon.
• Kun käytät HDMI OUT-liittimiä, voit valita 7.1-kanavaisen digitaalisen signaalin.
• Kun käytät ulostuloa AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL), voit valita 5.1-kanavaisen digitaalisen signaalin.
(7.1-kanavainen digitaalinen signaali ei ole käytettävissä.)
• Internet-yhteyden käyttämiseen vaaditaan sopimus internet-palveluntarjoaja kanssa. Lisätietoja saat ottamalla
yhteyttä lähimpään internet-palveluntarjoajaan.
• Käytä lähiverkkokaapelia/reititintä, joka tukee 10BASE-T/100BASE-TX-verkkoa.
• Lisätietoja on käyttöohjeen kohdassa “CONNECTIONS”.
Videokaapeli
Audiokaapeli
TV
1 Avaa aloitusvalikko painikkeella [HOME ].
2 Siirry painikkeilla [Î / ï / Í / Æ] kohtaan
“Settings” (asetukset) ja paina [ENTER].
3 Siirry painikkeilla [Î / ï] kohtaan “Playback”
(toisto) ja paina [ENTER].
4 Siirry painikkeilla [Î / ï] kohtaan “Player
Menu” (soittimen valikko) ja paina [ENTER].
5 Siirry painikkeilla [Î / ï] sen kielen kohdalle,
jonka haluat näyttää ruudussa, ja paina [ENTER].
Video Out
Player Menu
Audio
Subtitle
Disc Menu
DivX Subtitle
BD Rating Level
DVD Rating Level
Password Change
Auto
Deutsch
English
Español
Polski
Nederlands
Français
Italiano
Audio Out
HDMI
Playback
Network
Others
6 Poistu painamalla [HOME ].
4 Valitse toistettava tiedostotyyppi ja paina
[ENTER].
esim.)
Music
5 “AVCHD”-tiedostojen toisto alkaa
automaattisesti.
Jos valitset “Music” (musiikki), näytetään
raita-/tiedostoluettelo. Valitse ryhmä (kansio)
tai raita / tiedosto, jonka haluat toistaa ja aloita
toisto painamalla [Æ (toisto)] tai [ENTER].
6 Pysäytä toisto painikkeella [HOME ] tai
[Ê(pysäytys)].
HUOMAA:
• Lisätietoja on käyttöohjeen kohdassa “BASIC
PLAYBACK”.
1 Valmistele toistettava levy tai sisältö.
Lataa levy soittimeen.
Liitä USB Flash -muisti USB-liittimeen.
Muodosta internet-yhteys laajakaistalla ja
määritä asetukset.
HUOMAA:
• Irrota USB Flash -muisti pysäytystilassa vetämällä
muisti hitaasti ulos liittimestä.
• Kaikki USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän
soittimen kanssa.
• Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai
USB-kortinlukijaa, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta.
• Virtuaalipakettien/BD-Live
TM
-toiminnon tiedot
tallennetaan soittimeen liitettyyn USB Flash -muistiin.
Jos haluat käyttää näitä toimintoja, liitä USB Flash-
muisti (enemmän kuin 1 Gt) tähän liittimeen.
2 Avaa aloitusvalikko painikkeella [HOME ].
3 Valitse painikkeilla [Î / ï / Í / Æ] haluttu
materiaali kotivalikosta ja paina [ENTER].
Virta
Ongelma Mahdollinen syy ja korjausehdotus
Soittimen virta
ei mene päälle.
• Onko virtajohdon pistotulppa kunnolla
kiinni pistorasiassa?
• Irrota virtajohto, odota noin 5-10
sekuntia ja kiinnitä se uudelleen.
Soittimen virta
sammuu.
• Onko “Auto Power Off”
(automaattinen sammutus) -toiminnon
asetuksena “On” (päällä)? Jos
“Auto Power Off” (automaattinen
sammutus) -toiminnon asetuksena on
“On” (päällä), soittimen virta sammuu
automaattisesti, kun sitä ei käytetä 30
minuuttiin (toisto ei ole päällä).
Peruskäyttö
Ongelma Mahdollinen syy ja korjausehdotus
Kaukosäädin ei
toimi.
• Käytä kaukosäädintä sen
toimintasäteen sisäpuolella.
• Vaihda paristot.
Soitinta ei pysty
käyttämään.
Onko soitin paikassa, jonka lämpötila
on määritellyn käyttölämpötilan
mukainen?
Soitin ei toista
levyä.
Ota levy pois soittimesta ja puhdista se.
• Varmista, että levy on ladattu
soittimeen oikein (kohdistettu oikein
levykelkkaan ja etikettipuoli ylöspäin).
• Anna soittimessa tai sen lähettyvillä
olevan kosteuden kuivua.
Levykelkka
aukeaa
automaattisesti
sulkemisen
jälkeen.
• Varmista, että levy on ladattu
soittimeen oikein (kohdistettu oikein
levykelkkaan ja etikettipuoli ylöspäin).
Ota levy pois soittimesta ja puhdista se.
• Varmista, että soitin pystyy
toistamaan levyn.
Video pysähtyy. • Onko soittimeen kohdistunut iskuja?
Käytätkö soitinta epävakaalla
alustalla? Toisto lopetetaan, jos soitin
tunnistaa iskun tai tärinää.
Kuva
Ongelma Mahdollinen syy ja korjausehdotus
Kuva ei näy. • Varmista, että kaapeli on kunnolla
kiinni.
Kuvassa on
kohinaa.
• Jos televisio tukee Deep Color
-toimintoa, käytä suositeltua HDMI-
kaapelia.
3D-kuvat eivät
näy televisiossa.
• Käytätkö 3D-yhteensopivaa
televisiota ja 3D-laseja?
Varmista, että sekä liitetty TV että AV-
vastaanotin ovat 3D-yhteensopivia.
Ääni
Ongelma Mahdollinen syy ja korjausehdotus
Ääni ei kuulu
tai se on
vääristynyt.
Jos television tai AV-vastaanottimen
äänenvoimakkuus on pieni, lisää
äänenvoimakkuutta.
• Pysäytyskuvan, taaksepäin
hidastuksen ja pikakelauksen eteen
ja taaksepäin aikana ei kuulu ääntä.
Kun kaikki liitännät on tehty, kytke soittimen virta päälle
painikkeesta [. (päälle/valmiustila)] tai soittimen
painikkeesta [. ON/STANDBY].
Kytke television virta ja käytettävä AV-sisääntulo päälle
(lisätietoja television käyttöohjeessa). (Kyseessä voi
olla “SOURCE”, “AV”, “AUX”, “SELECT” jne.)
.
(päälle/valmiustila)
Soittimen ja television virran kytkeminen päälle
Kieliasetukset
Peruskäyttö Vianetsintä
. ON/STANDBY
/