Indesit IWE 7168 B (EU) Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
IWE 7168 B (EU)
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
25
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 26-27
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pyykinpesukoneen kuvaus, 28-29
Ohjauspaneeli
Näyttö
Ohjeet pesujakson toteuttamiseen, 30
Ohjelmat ja toiminnot, 31
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 32
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityisohjelmat
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 33
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Huolto ja hoito, 34
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Häiriöt ja korjaustoimet, 35
Huoltoapu, 36
FI
IWE 7168
Käyttöohjeet
PESUKONE
26
FI
Asennus
On tärkeää säilyttää huolella tämä ohjekirjanen, jotta
sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myytäessä,
luovutettaessa tai muuton yhteydessä varmista, että
se pysyy yhdessä pyykinpesukoneen kanssa, jotta
myös uusi omistaja voi tutustua toimintaan ja
vastaaviin varoituksiin.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siinä on
havaittavissa vaurioita, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia sekä tiiviste
vastaavan välikappaleen
kanssa, jotka sijaitsevat
takaosassa (katso
kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta tulee
kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai
muihin esineisiin.
2. Jos lattia ei ole täysin
tasainen, sen
epätasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten kiinni
tai auki etujalkoja (katso
kuvaa); kallistuman kulma
työskentelytasolta
mitattuna ei saa olla yli
2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle sekä
estää tärinää, meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan
aikana. Mikäli asennat koneen kokolattiamaton tai
muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että
pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Liitä syöttöletku
ruuvaten se
kylmävesihanaan, jonka
suuaukko on ¾
putkikierteitetty (katso
kuvaa). Ennen liitäntää
anna veden juosta,
kunnes se kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku
pyykinpesukoneeseen
ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan koneen
takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso
kuvaa).
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen
mukainen, jotka esitetään Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereistä sivua).
Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.
FI
27
65 - 100 cm
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku
taittamatta sitä
lattiaviemäriin tai
seinäviemäriin, joka
sijaitsee 65 - 100 cm
korkeudella maasta;
tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu
ohjain hanaan (katso
kuvaa). Poistoletkun
vapaan pään ei tule
jäädä upoksiin veteen.
Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun
käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan
alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista,
että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat
yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun
asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin
vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja
ukkosenilmalle.
Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian
tulee olla helposti saavutettavissa.
Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee
suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman
pyykkiä asettaen ohjelma 2.
Te kn i s e t ti e d o t
Malli
IWE 7168
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 53,5
yttömäärä
1 - 7 kg
hköliitännät
katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa
Vesiliitännät
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa
Linkousnopeus
1600 kierr./min saakka
Te s t i o h j e l m a t
normin EN 60456
mukaisesti
Ohjelma
2;
mpötila 60°C; toteutettu
7 kg:n täyttömäärällä.
mä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 89/336 pvm. 03/05/89
(Sähmagneettinen yhteensopivuus)
ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset
- 2002/96/EY
- 2006/95/EY (Pienjännite)
28
FI
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden
lisäämiseksi (katso Pesuaineet ja pyykit).
Painike KÄYNNISTYS/SAMMUTUS
: paina
lyhyesti painiketta koneen kytkemiseksi päälle tai sen
sammuttamiseksi. Hitaasti vihreänä vilkkuva
merkkivalo START/TAUKO, osoittaa koneen olevan
päällä. Pyykinpesukoneen sammuttamiseksi pesun
aikana tulee painiketta painaa pitkään, vähintään 2
sekuntia; lyhyt tai vahingonomainen painallus ei
sammuta konetta. Koneen sammuttaminen käynnissä
olevan pesun aikana peruuttaa kyseisen pesun.
Nappula OHJELMAT: halutun ohjelman asettamiseksi
(katso "Ohjelmataulukko").
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla
olevien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa
vastaava merkkivalo jää palamaan.
Painike LINKOUKSELLE
: paina vähentääksesi tai
sulkeaksesi kokonaan pois linkous - arvo osoitetaan
näytöllä.
Painike LÄMPÖTILALLE
: 2.Paina vähentääksesi
tai sulkeaksesi kokonaan pois lämpötila; arvo
osoitetaan näytöllä.
Painike VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS
: paina
asettaaksesi esivalitun ohjelman viivästetty käynnistys.
Viivästys osoitetaan näytöllä.
Merkkivalollinen painike START/TAUKO
: kun
vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta
pesun käynnistämiseksi. Jakson käynnistyttyä
merkkivalo muuttuu kiinteäksi. Pesun
keskeyttämiseksi taukoon, paina uudelleen painiketta;
merkkivalo vilkkuu oranssina. Jos tunnus
ei ole
pala, voidaan avata luukku. Pesun käynnistämiseksi
uudelleen pisteestä, johon se oli keskeytetty, paina
uudelleen painiketta.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön
liittyvien määräysten mukaisella automaattisella
sammutusjärjestelmällä, joka siirtää koneen
valmiustilaan muutamassa minuutissa, mikäli konetta
ei käytetä. Paina lyhyesti painiketta ON-OFF ja odota,
että kone kytkeytyy uudelleen päälle.
Pyykinpesukoneen kuvaus
Merkkivalollinen
painike
START/TAUKO
Ohjauspaneeli
Painike
LÄMPÖTILALLE
Painike
LINKOUKSELLE
Painike
KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS
Pesuainelokerikko
Painike
VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
Näyttö
Näppäimet
merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Nappula
OHJELMAT
FI
29
Näyttö
Näyttö on hyödyllinen koneen ohjelmoimiseksi ja sen kautta saadaan paljon tietoja.
Osassa A näytetään käytettävissä olevien eri ohjelmien kestoaika ja jakson käynnistyttyä sen jäljellä oleva aika;
mikäli on asetettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS, näytetään aika, jonka kuluttua käynnistetään valittu ohjelma.
Lisäksi painettaessa vastaavaa näppäintä, kone näyttää automaattisesti asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot
lämpötilalle ja linkousnopeudelle tai viimeksi valitut arvot, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa.
Osassa B näytetään valitun jakson olemassa olevat "pesuvaiheet" ja käynnistetylle ohjelmalle käynnissä oleva
"pesuvaihe".
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Veden poisto
Osassa C löytyvät ylhäältä alas siirryttäessä kuvakkeet, jotka liittyvät "lämpötilaan"
, "viivästettyyn
käynnistykseen"
ja "linkoukseen" :
Palava tunnus
osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu "lämpötila".
Palava tunnus
osoittaa, että on asetettu "viivästetty käynnistys".
Palava tunnus
osoittaa, että näytöllä näytetään asetettu "linkouksen arvo.
Tunnus Luukku lukossa
Palava tunnus osoittaa, että luukku on lukittu. Vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että tunnus sammuu ennen
kuin avataan luukku.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla painiketta START/TAUKO; jos tunnus LUUKKU
LUKOSSA
on sammuksissa, on mahdollista avata luukku.
B
C
A
30
FI
Ohjeet pesujakson
toteuttamiseen
1. KONEEN KÄYNNISTYS. Paina painiketta ;
merkkivalo START/TAUKO vilkkuu hitaasti
vihreänä.
2. PYYKKIEN LAITTAMINEN. Avaa luukkuovi.
Laita pyykit koneeseen varoen ylittämästä
seuraavalla sivulla olevan ohjelmataulukon
mukaisia täyttömääriä.
3. PESUAINEEN ANNOSTELU. Vedä lokerikko
ulos ja kaada pesuaine asianmukaisiin kaukaloihin
kuten osoitettu kappaleessa "Pesuaineet ja
pyykit".
4. SULJE LUUKKU.
5. OHJELMAN VALINTA. Valitse nappulalla
OHJELMAT haluttu pesuohjelma; kuhunkin
ohjelmaan liittyy tietty lämpötila ja tietty
linkousnopeus, joita voidaan haluttaessa muuttaa.
Näytölle ilmestyy jakson kesto.
6. PESUJAKSO RÄÄTÄLÖINTI. Käsittele
asianmukaisia painikkeita:
Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden
muuttaminen. Kone näyttää automaattisesti
asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot
lämpötilalle ja linkousnopeudelle tai viimeksi valitut
arvot, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman
kanssa. Painettaessa painiketta
vähennetään
asteittain lämpötilaa, kunnes saavutetaan
kylmäpesu "OFF". Painettaessa painiketta
vähennetään asteittain linkousnopeutta aina siihen
saakka, että linkous on pois suljettu "OFF".
Painettaessa vielä kerran painikkeita asetetaan
uudelleen korkeimmat mahdolliset arvot.
Viivästetyn käynnistyksen asettaminen.
Esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistyksen
asettamiseksi paina vastaavaa painiketta, kunnes
saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun kyseinen
lisätoiminto on päällä, näytölle ilmestyy tunnus
.
Viivästetyn käynnistyksen poistamiseksi paina
painiketta, kunnes näytölle ilmestyy teksti OFF.
Jakson ominaisuuksien
muuttaminen.
Paina painiketta toiminnon kytkemiseksi päälle;
painiketta vastaava merkkivalo syttyy.
Paina uudelleen painiketta toiminnon
kytkemiseksi pois päältä; merkkivalo sammuu.
Jos valittu toiminto ei sovi yhteen asetetun
ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei
kytkeydy päälle.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen toisen
aiemmin asetetun toiminnon kanssa, ensimmäistä
valittua toimintoa vastaava merkkivalo alkaa
vilkkua ja päälle kytketään ainoastaan viimeksi
valittu lisätoiminto, päälle kytketyn lisätoiminnon
merkkivalo syttyy.
Toiminnot voivat vaihdella suositellun
täyttömäärän ja/tai jakson keston mukaan.
7. OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN. Paina
painiketta START/TAUKO. Vastaava kiinteä vihreä
merkkivalo syttyy ja luukku lukkiutuu (tunnus
LUUKKU LUKOSSA
palaa). Ohjelman
vaihtamiseksi käynnissä olevan jakson aikana,
laita pyykinpesukone taukotilaan painaen
painiketta START/TAUKO (merkkivalo START/
TAUKO vilkkuu hitaasti oranssina); valitse sitten
haluttu jakso ja paina uudelleen painiketta START/
TAUKO.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä
painamalla painiketta START/TAUKO; jos tunnus
LUUKKU LUKOSSA
on sammuksissa, on
mahdollista avata luukku. Paina uudelleen
painiketta START/TAUKO ohjelman
käynnistämiseksi uudelleen siitä kohdasta, johon
se oli keskeytetty.
8. OHJELMAN LOPPU. Se osoitetaan näytölle
ilmestyvällä kirjoituksella "END", kun tunnus
LUUKKU LUKOSSA
sammuu, voidaan avata
luukku. Avaa luukku, poista pyykit ja sammuta
kone.
Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina
pitkään painiketta
. Jakso keskeytetään ja kone
sammuu.
FI
31
Ohjelman kuvaus
Enimmäi-
slämpötila
(°C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/min.
Pesuaineet
Enimmäistäyttö
(kg)
Jakson
kesto
Esipesu Pesu
Valkai-
suaine
Huuht-
eluaine
Normaali
Eco
Time
Päivittäiset ohjelmat (Daily)
1
PUUVILLA ESIPESU 90°:
Erittäin likainen valkopyykki.
90°
1600
ll
-
l
7
-
2
PUUVILLA:
Erittäin likainen valkopyykki.
90°
1600
-
ll l
7
-
2
PUUVILLA (1):
Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60°
1600
-
ll l
7
-
2
PUUVILLA (2):
Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40°
1600
-
ll l
7
-
3
PUUVILLA:
Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60°
1600
-
ll l
73,5
4
VÄRILLINEN PUUVILLA (3):
Hieman likainen valkopyykki ja herkkä
kirjopyykki.
40°
1600
-
ll l
73,5
5
SYNTEETTISET:
Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
60° 800 -
ll l
32
6
SYNTEETTISET:
Hieman likainen kestävä kirjopyykki.
4
800 -
ll l
32
Erikois ohjelmat (Special)
7
VILLA:
Villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 600 -
l
-
l
1,5
-
8
SILKKI/VERHOT:
Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 -
l
-
l
1
-
9
JEANS
40° 800 -
l
-
l
3
-
10
EXPRESS:
hän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen
(ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
l
-
l
1,5 -
Sport
11
Sport Intensive
30° 600 -
l
-
l
3
-
12
Sport Light
30° 600 -
l
-
l
3
-
13
Sport Shoes
30° 600 -
l
-
l
ENINTÄ-
ÄN 2
paria
-
Liohjelmat
HUUHTELU -
1600
- -
ll
7
-
LINKOUS -
1600
- - - -
7
-
VEDEN POISTO - 0 - - - -
7
-
Ohjelmat ja toiminnot
Ohjelmataulukko
Pesutoiminnot
Valittaessa tämä vaihtoehto mekaaninen liike,
lämpötila ja veden käyttö optimoidaan vähäiselle
täyttömäärälle vähän likaisten puuvillaisten tai
synteettisten tuotteiden pesua varten (katso
"Ohjelmataulukko"). Vaihtoehdolla
voit pestä
lyhyemmässä ajassa säästäen vettä ja energiaa.
Suositellaan, että käytät nestemäistä pesuainetta ja
annostelet sen täyttömäärän mukaan.
Sitä ei voida käyttää ohjelmien 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13,
, , .
Tahranpoisto
Tämä toiminto on hyödyllinen vaikeimpien tahrojen
poistamiseksi. Aseta toimitettu lisäkaukalo 4 kaukaloon 1.
Annosteltaessa
valkaisuainetta älä ylitä
tasoa "max", joka näkyy
keskitapissa (katso
kuvaa). Ainoastaan
valkaisun suorittamiseksi
kaada valkaisuainetta
lisäkaukaloon 4, aseta
ohjelma "Huuhtelu"
ja
käynnistä toiminto
"Tahranpoisto"
.
Valkaistaksesi pesun
aikana laita pesuaine ja lisäaineet, aseta haluttu
ohjelma ja kytke päälle toiminto "Tahranpoisto"
.
Lisäkaukalon 4 käyttö sulkee pois esipesun.
Sitä ei voida käyttää ohjelmien 1, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13,
, .
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun
tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras
mahdollinen poistaminen. Tämä on tärkeää erityisesti
herkkäihoisille.
Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien 10, , .
Helppo silittää
Valittaessa tämä lisätoiminto, pesua ja linkousta
muutetaan siten, että vähennetään ryppyjen
muodostumista. Jakson lopuksi pyykinpesukone
suorittaa rummun hitaita kiertoliikkeitä, lisätoiminnon
HELPPO SILITTÄÄ merkkivalo sekä merkkivalo
START/TAUKO vilkkuvat (ensimmäisen vihreä, toinen
oranssi). Jakson lopettamiseksi tulee painaa
näppäintä START/TAUKO tai näppäintä HELPPO
SILITTÄÄ. Ohjelmassa 8 kone jättää pyykit veteen
jakson päättyessä, toiminnon HELPPO SILITTÄÄ
merkkivalo ja START/TAUKO -merkkivalo vilkkuvat.
Jotta voidaan tyhjentää vesi ja poistaa pyykit tulee
painaa näppäintä START/TAUKO tai näppäintä
HELPPO SILITTÄÄ.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 7, 10, 11,
12, 13,
ja kanssa.
Ohjelmien kestoa voidaan seurata näytöltä.
Ohjelmat
1
2
3
4
Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 60°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
32
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei
paranneta pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen
sisäosien karstautumista ja saastutetaan ympäristöä.
Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita
niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Vedä ulos
pesuainelokerikko ja laita
pesuaine tai lisäaine
seuraavasti.
kaukalo 1: Pesuaine
esipesua varten
(jauheena)
Ennen pesuaineen kaatamista varmista, että
lisäkaukalo 4 ei ole pesuainelokerikossa.
kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten
(jauheena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen
käynnistystä.
kaukalo 3: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
lisäkaukalo 4: Valkaisuaine
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan
pyykkimäärään.
Kestävät kuidut: enintään 7 kg
Synteettiset kuidut: enintään 3 kg
Herkät kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 1,5 kg
Silkki: enintään 1 kg
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityisohjelmat
Villa: Ohjelmalla 7 voidaan pestä pesukoneessa
kaiken tyyppisiä villatuotteita, myös merkinnällä "vain
käsipesuun"
varustettuja vaatteita. Parhaan
tuloksen saavuttamiseksi käytä erityistä
villapesuainetta äläkä ylitä täyttömäärää 1,5 kg.
1
2
3
4
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 8 kaikkien
silkkivaatteiden pesuun. Suositellaan käyttämään
erityistä herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa
pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai
verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa 8.
Jeans: käännä vaatteet ennen pesua ja käytä
nestemäistä pesuainetta. Käytä ohjelmaa 9.
Express: on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden
pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 15
minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön.
Asettamalla ohjelma (
10
, 30°C:ssa) voidaan pestä
yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun
ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Sport Intensive (programma 11): on suunniteltu erittäin
likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut,
sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi
suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka
osoitetaan "Ohjelmataulukossa".
Sport Light (programma 12): on suunniteltu hieman
likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut,
sukat, jne.); parhaan pesutuloksen saamiseksi
suositellaan, että et ylitä enimmäistäyttömäärää, joka
osoitetaan "Ohjelmataulukossa". Suositellaan
käyttämään nestemäistä pesuainetta, käytä
puolitäytölle sopivaa annostelua.
Sport Shoes (programma 13): on suunniteltu
urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi
älä pese enemmän kuin 2 paria kerrallaan.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi
ja lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa
muutamia kiertoja hieman tavallista pesua
nopeammin. Jos toistuvista yrityksistä huolimatta lasti
ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone suorittaa
linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikäli
epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa
jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan
lastin jakautumista ja sen tasapainottumista oikein,
suositellaan sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
33
Varotoimet ja neuvot
Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea
huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Ainoastaan aikuisten tulee käyttää tätä
pyykinpesukonetta noudattaen huolellisesti tämän
oppaan ohjeita.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi
tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on
käynnissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua
väkisin: vahingonomaisilta avaamisilta suojaava
turvamekanismi voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä
sisäisiä mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan
koneen läheisyyteen.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä
yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet
pyykit pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen
normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet
tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida
laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkinä rasti
jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden
hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viran-
omaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa
vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. poista pistoke
pistorasiasta.
2. tarkista, että veden taso
koneen sisällä on
alhaisempi kuin luukun
suu; päinvastaisessa
tapauksessa poista liiallinen
vesi tyhjennysletkun kautta
keräten se ämpäriin kuten
osoitettu kuvassa.
3. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli ruuvimeisselin
avulla (katso kuva).
4. kuvassa osoitettua kielekettä käyttäen vedä
ulospäin, kunnes vapautetaan muovinen vetonipukka
kiinnittimestä; sen jälkeen vedä sitä alaspäin ja
samanaikaisesti avaa luukku.
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
20
34
FI
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois
sulkeminen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista
ja estetään vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla,
joka huuhdellaan lämpimän veden ja saippuan
muodostamassa liuoksessa. Älä käytä liuottimia tai
hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä
ulospäin (katso kuvaa).
Pese se juoksevan
veden alla; tämä
puhdistus tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin
tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat
pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän
alapuolella.
Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota
pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla
(katso kuvaa);
2. ruuvaa irti kansi
kiertäen sitä
vastapäivään (katso
kuvaa): on normaalia,
että tulee ulos hieman
vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos
siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee
vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa
yllättävän halkeamisen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
FI
35
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso Huoltoapu), tarkista
seuraavan luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä
(Näytölle tulee näkyviin vilkkuva
kirjoitus "H2O").
Pesukone täyttää ja poistaa
vettä jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai
linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
"Lisätoimintojen" merkkivalot sekä
merkkivalo "start/tauko" vilkkuvat
ja näytölle tulee näkyviin
virhekoodi (esim.: F-01, F-..).
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti,
että ei muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS ei ole painettu.
Näppäintä START/TAUKO ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso Ohjeet pesujakson
toteuttamiseen).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/TAUKO ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso Asennus).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso Asennus).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana,
sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon
ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi
pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön
poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön
estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä
tulee käynnistää se manuaalisesti.
On kytketty päälle lisätoiminto Helppo silittää: ohjelman loppuun
suorittamiseksi paina painiketta START/TAUKO (Ohjelmat ja toiminnot).
Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso
Asennus).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso Asennus).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso Asennus).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso Huolto ja hoito).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja
käynnistä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus
pesukoneille, pesukoneille tai käsinpesuun, tai vastaava).
Annostelu on ollut liiallinen.
36
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy
takuutodistuksesta.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla
luukku.
/