Melissa 245-060 Ohjekirja

Brändi
Melissa
Kategoria
washer dryers
Malli
245-060
Tyyppi
Ohjekirja
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa, niin hyödyt enemmän uudesta
kahvinkeittimestäsi.
Suosittelemme lisäksi käyttöohjeen säilyttämistä,
jos kahvinkeittimen toimintoja pitää myöhemmin
tarkistaa.
TAVALLISET TURVATOIMET
- Lue koko käyttöohje huolella.
- Älä koske kuumiin pintoihin.
- Johtoa, pistoketta tai itse laitetta ei saa
upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Valvonta on välttämätöntä, jos lapset
käyttävät laitetta tai oleskelevat sen
läheisyydessä.
- Ota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei
käytetä tai sitä puhdistetaan.
- Laitetta ei saa käyttää, jos johto/pistoke on
vaurioitunut tai jos laitteen toiminnassa on
häiriöitä. Palauta laite lähimmälle valtuutetulle
myyjälle tarkistettavaksi, korjattavaksi tai
säädettäväksi.
- Jos laitteessa käytetään osia, joita ei ole
hankittu valtuutetulta myyjältä, ne saattavat
johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai
henkilövahinkoihin.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Johto ei saa roikkua pöydänreunalta tai
vastaavalta. Huolehdi, ettei johto joudu
kosketuksiin kuumien pintojen, uunin tai
vastaavien kanssa.
- Vesisäiliöön ei saa koskaan kaataa
kuuma/kiehuvaa vettä. Käytä vain kylmää
vettä.
- Lasikannua ei saa laittaa keittolevylle tai
uuniin/mikroaaltouuniin.
- Kuumaa lasikannua ei saa laskea märälle tai
kylmälle pinnalle.
-
Kannua ei saa käyttää, jos kannun kädensija
on löystynyt tai hauras.
- Kahvinkeitintä ei saa puhdistaa
hankausjauheilla, teräsvillalla tai muilla
naarmuttavilla materiaaleilla.
- Kahvinkeitintä saa käyttää vain
käyttötarkoituksen mukaisesti.
TUOTEKUVAUS
1. Vesisäiliön kansi
2. Vesisäiliö
3. Vesimääränilmaisin
4. Käynnistys/katkaisupainike merkkivalolla
5. Lämpölevy lämpimänäpito-toiminnolla
6. Suodatintelineen kansi
7. Suodatinteline tippalukolla
8. Kannella varustettu kannu
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
- Kahvinkeittimen johto tulee olla täysin auki
rullattu ennen kahvinkeittimen käyttöönottoa.
- Jotta kahvinkeitin puhdistuisi tehdaspölyistä,
sillä tulee keittää yksi pannullinen pelkkää
VETTÄ ennen varsinaista kahvinkeittoa.
- Käyttä 1 x 4 suodatinpaperia.
KAHVINKEITTO
- Avaa kahvinkeittimen kansi. Laita
kahvisuodatin paikalleen.
- Laita haluttu kahvimäärä suodattimeen.
- Laita kansi kiinni.
-
Kaada haluttu määrä vettä lasikannuun.
-
Kaada vesi vesisäiliöön.
-
Aseta lasikannu lämpölevylle.
11
FI
1.
6.
4.
8.
5.
7.
3.
2.
245060_im 14/06/07 22:30 Side 11
- Paina käynnistys/katkaisupainiketta, niin
merkkivalo syttyy. Nyt kahvinkeitin on päällä.
- Jos haluat keittää toisen pannullisen kahvia,
sammuta kahvinkeitin painamalla
käynnistys/katkaisupainiketta, anna keittimen
jäähtyä 3-4 minuuttia ennen uuden pannullisen
keittämistä. Noudata sen jälkeen yllä mainittuja
ohjeita.
TIPPALUKKOTOIMINTO
- Tässä kahvinkeittimessä on automaattinen
tippalukkotoiminto, joka mahdollistaa kahvin
kaatamisen kannusta kesken kahvin
tippumisen.
- Kannu ei kuitenkaan saa olla pois keittimestä
yli 30 sekuntia.
PUHDISTUS
- Ota pistoke pistorasiasta ja anna
kahvinkeittimen jäähtyä. Suodatinsuppilo ja
lasikannu voidaan tiskata tavallisella
astianpesuaineella (osia ei saa pestä
astianpesukoneessa).
- Itse kahvinkeitin voidaan pyyhkiä kostealla
liinalla.
- Ei saa käyttää minkäänlaisia hankausjauheita,
naarmuttavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
ITSE KAHVINKEITINTÄ EI SAA UPOTTAA
MIHINKÄÄN NESTEESEEN.
KALKINPOISTO
- Veden sisältämä kalkki aiheuttaa pidemmän
päälle kalkkisaostumia kahvinkeittimeen.
Tämän kalkin voi poistaa etikalla tai
käyttämällä kaupoista saatavaa
kalkinpoistoainetta.
- Sekoita 1 dl etikkaa ja 3 dl kylmää vettä tai
noudata kalkinpoistoaineen pakkauksessa
olevia ohjeita.
- Kaada sekoitus vesisäiliöön ja käynnistä
kahvinkeitin. Anna puolet seoksesta tippua
kahvinkeittimen läpi, ja sammuta sitten keitin
n. 10 minuutin ajaksi. Käynnistä kahvinkeitin
uudelleen ja anna lopun seoksen tippua
keittimen läpi.
- Poistaaksesi loput kalkki ja etikkajäänteet laita
vesisäiliöön 21⁄2 dl kylmää vettä ja käynnistä
kahvinkeitin. Anna veden tippua
kahvinkeittimen läpi. Toista tämä toiminto
kolme kertaa. Kahvinkeitin on sen jälkeen taas
valmis kahvinkeittoon.
- Kalkinpoiston tarve riippuu kahvinkeittimen
käyttöasteesta ja veden kalkkipitoisuudesta.
HUOM! Laita kahvinkeittimeen vain kylmää vettä
tai yllämainittua etikkaseosta.
Takuu ei ole voimassa, jos edellä mainittua
kalkinpoistoa ei ole suoritettu oikein.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa
käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja
tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUU EI OLE VOIMASSA:
- Jos yllämainittuja kohtia laiminlyödään.
- Jos laitetta on käsitelty väärin, väkivalloin tai
jos sitä on ylikuormitettu.
- Jos vika on aiheutunut sähköverkosta.
- Jos laitteeseen on tehty luvattomia
toimenpiteitä.
Tuotteidemme jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi
pidätämme itsellämme oikeuden tehdä
tuotteeseen muutoksia ilman ennakkovaroituksia.
12
245060_im 14/06/07 22:30 Side 12
MAAHANTUOJA:
Adexi group
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
13
245060_im 14/06/07 22:30 Side 13
/