Indesit RSG 744 JK EU Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
RSG 744 JK EU
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
49
Suomi
FI
PYYKINPESUKONE
Yhteenveto
Asennus, 50-51
Pakkauksen purku ja vaakatasoon asettaminen
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Huolto ja hoito, 52
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Varotoimia ja suosituksia, 53
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Pyykinpesukoneen kuvaus, 54-55
Ohjauspaneeli
Näyttö
Miten toteuttaa pesujakso, 56
Ohjelmat ja lisätoiminnot, 57
Ohjelmataulukko
Pesun lisätoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 58
Pesuainelokerikko
Pyykin valmistelu
Erityisohjelmat
Lastin tasapainotusjärjestelmä
Häiriöt ja korjaustoimet, 59
Huoltoapu, 60
RSG 744 J
Käyttöohjeet
50
FI
! On tärkeää säilyttää huolella tämä
ohjekirjanen, jotta sitä voidaan tutkia
tarvittaessa. Myytäessä, luovutettaessa tai
muuton yhteydessä varmista, että se pysyy
yhdessä pyykinpesukoneen kanssa, jotta
myös uusi omistaja voi tutustua toimintaan ja
vastaaviin varoituksiin.
! Lue ohjeet huolellisesti: niissä on
tärkeitä tietoja asennuksesta, käytöstä ja
turvallisuudesta.
Pakkauksen purku ja vaakatasoon
asettaminen
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Mikäli se on
vahingoittunut, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4
kuljetuksen
suojaruuvia ja
tiiviste vastaavan
välikappaleen kanssa,
jotka sijaitsevat
takaosassa ( katso
kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta
tulee kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
! Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaakatasoon asettaminen
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja
kovalle lattialle siten, että se ei kosketa seiniin,
huonekaluihin tai muihin esineisiin.
2. Jos lattia ei ole
täysin tasainen, sen
epätasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten
kiinni tai auki etujalkoja
(katso kuvaa);
kallistuman kulma
työskentelytasolta
mitattuna ei saa olla
yli 2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle
sekä estää tärinää, meluisuutta ja koneen
liikkumista toiminnan aikana. Mikäli asennat
koneen kokolattiamaton tai muun maton
päälle, säädä tukijalat siten, että pesukoneen
alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden tuloletkun liittäminen
1. Liitä tuloletku
ruuvaten se
kylmävesihanaan,
jonka suuaukossa
on ¾” putkikierteet
(katso kuvaa).
Ennen liitäntää anna
veden juosta, kunnes
se kirkastuu.
2. Liitä tuloletku
pyykinpesukoneeseen
ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan
koneen takana
oikeassa yläkulmassa
olevaan vesiliittimeen
(katso kuvaa).
3. Ole varovainen, jotta letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
! Hanan vedenpaineen tulee olla Teknisten
tietojen taulukossa esitettävien arvojen
mukainen (katso viereistä sivua).
! Jos tuloletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai alan ammattilaisen puoleen.
! Älä koskaan käytä käytettyjä letkuja.
! Käytä koneen mukana toimitettuja letkuja.
Asennus
FI
51
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku
lattiaviemäriin tai
65 - 100 cm:n
korkeudella olevaan
seinäviemäriin
välttäen ehdottomasti
taittamasta sitä;
tai aseta se
pesualtaan tai
kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu
ohjain vesihanaan
(katso kuvaa).
Poistoletkun vapaa
pää ei saa jäädä
veden alle.
! Älä mielellään käytä jatkoletkuja; jos niiden
käyttö on välttämätöntä, käytä halkaisijaltaan
alkuperäisen kokoista ja korkeintaan 150 cm
mittaista jatkoletkua.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan
varmista, että:
• pistorasiaonmaadoitettujaettäseonlain
vaatimusten mukainen;
• pistorasiakestääkoneentehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);
• syöttöjännitesisältyyarvoihin,jotkaon
annettu Teknisten tietojen taulukossa (katso
viereen );
• pistorasiaonyhteensopivapesukoneen
pistokkeen kanssa. Päinvastaisessa
tapauksessa vaihda pistorasia tai pistoke.
! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin,
kun asennustila on suojattu katoksella, koska
on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi
sateelle ja ukkosenilmalle.
! Pesukoneen asentamisen jälkeenkin
pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.
! Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
! Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua
puristuksiin.
65 - 100 cm
! Sähköjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä
tulee suorittaa yksi pesujakso pesuaineen
kanssa ilman pyykkiä asettaen ohjelma
auto puhdistus (katso “Pyykinpesukoneen
puhdistaminen”).
Tekniset tiedot
Malli
RSG 744 J
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 60,5
Täyttömäärä
1 - 7 kg
Sähköliitän-
nät
Katso koneessa olevaa
teknisten tietojen tietolaat-
taa.
Vesiliitänt
maks. Vedenpaine
1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine
0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 62 litraa
Linkousno-
peus
1400 kierr./min saakka
Testiohjel-
mat ätö
1061/2010
ja 1015/2010
mukaisesti
Ohjelma 9; 60°C:n
Eco puuvilla;
Ohjelma 9; 40°C:n
Eco puuvilla.
Tämä kodinkone on seu-
raavien Euroopan yhteisön
direktiivien vaatimusten
mukainen:
- 2004/108/CE (Sähköma-
gneettinen yhteensopivuus)
- 2006/95/CE Pienjännite)
- 2012/19/EU (WEEE)
52
FI
Huolto ja hoito
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään
puhdistuvalla pumpulla, joka ei tarvitse
huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että pienet
esineet (rahat, napit) putoavat pumppua
suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän
alapuolella.
! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja
irrota pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla
(katso kuvaa);
2. ruuvaa irti
kansi kiertäen sitä
vastapäivään (katso
kuvaa): on normaalia,
että tulee ulos hieman
vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen
ennen sen työntämistä konetta kohden, että
olet työntänyt koukut asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran
vuodessa. Jos siinä on havaittavissa
halkeamia tai säröjä, se tulee vaihtaa: pesujen
aikana kova paine voi aiheuttaa yllättävän
halkeamisen.
! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Veden ja sähkövirran pois
sulkeminen
•Suljevesihanajokaisenpesunjälkeen.Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden
kulumista ja estetään vuotovaara.
•Irrotasähköpistokekonettapuhdistaessasija
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
•Ulkoisetjakumisetosatvoidaanpuhdistaa
rievulla, joka huuhdellaan lämpimän veden
ja saippuan muodostamassa liuoksessa. Älä
käytä liuottimia tai hankaavia aineita.
•Pyykinpesukoneessaonerityinensisäisten
osien puhdistusta varten suunniteltu ohjelma:
auto puhdistus Ohjelma tulee suorittaa rumpu
tyhjänä.
Parhaan
lopputuloksen saat
kun käytät kyseisen
puhdistusohjelman
apuaineina pesuainetta
(noin 10 % määrästä,
joka suositellaan
likaisille pyykeille) ja
erityisiä lisäaineita
pyykinpesukoneen
puhdistusta varten. Puhdistusohjelma
suositellaan suoritettavaksi joka 40 pesujakson
jälkeen.
Ohjelman kytkemiseksi päälle paina
samanaikaisesti painikkeita A ja B noin 5
sekuntia (katso kuvaa).
Ohjelma käynnistyy automaattisesti ja se kestää
noin 70 minuuttia. Jakson pysäyttämiseksi
paina painiketta START/PAUSE.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrotalokerikko
nostaen sitä ja vetäen
sitä ulospäin (katso
kuvaa).
Pese se juoksevan
veden alla;
tämä puhdistus
tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
•Jätäluukkuainahiemanauki,jottavältetään
pahan hajun muodostuminen.
1
2
A
B
FI
53
Varotoimet ja neuvot
! Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
•Tämälaiteonsuunniteltuainoastaankotitalouskäyttöön.
•Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen,
henkinen tai aistien toimintakyky on
alentunut, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta
ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
valvotaan asianmukaisesti tai jos heidät on
opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja
he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
suorittaa huolto- ja puhdistustoimenpiteitä
ilman valvontaa.
•Äläkoskekoneeseenavojalointaisilloin,kunkätesitai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
•Äläirrotapistokettapistorasiastajohdostavetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
•Äläavaapesuainelokerikkoa,mikälipesukoneon
käynnissä.
•Äläkosketapesukoneestapoistettavaanveteen,koska
se voi olla hyvin kuumaa.
•Älämissääntapauksessayritäavataluukkuaväkisin:
vahingonomaisilta avaamisilta suojaava turvamekanismi
voi vahingoittua.
•Viantapauksessaälämilloinkaanyritäkäsitelläsisäisiä
mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
•Tarkistaaina,ettälapseteivätpääsetoimivankoneen
läheisyyteen.
•Pesunaikanaluukkuvoikuumentua.
•Pesukoneenmahdollinensiirtoonsuoritettavavarovasti
kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä
yksin, sillä kone on erittäin painava.
•Tarkista,ettärumpuontyhjäennenkuinpanetpyykit
pesukoneeseen.
Hävittäminen
•Pakkaustarvikkeidenhävittäminen:noudatapaikallisia
määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen.
•EuroopanDirektiivi2012/19/EUWasteEelectricaland
Electronic Equipment (elektroniikka romulle), vaatii
vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen normaali
jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet tulee kerätä
erikseen, jotta näin voidaan optimoida laitteiden kierrätys
ja näin ollen vähentää vaaran aiheutumista ihmisille ja
luonnolle. Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa
vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin
tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhojen laitteiden
oikeasta kierrättämisestä.
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. poista pistoke
pistorasiasta.
2. tarkista, että veden
taso koneen sisällä on
alhaisempi kuin luukun
suu; päinvastaisessa
tapauksessa poista liiallinen
vesi tyhjennysletkun kautta
keräten se ämpäriin kuten
osoitettu kuvassa.
3. poista pesukoneen
etupuolella oleva suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla (katso
kuva).
4. kuvassa osoitettua kielekettä käyttäen vedä ulospäin,
kunnes vapautetaan muovinen vetonipukka kiinnittimestä;
sen jälkeen vedä sitä alaspäin ja samanaikaisesti avaa
luukku.
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen sen
työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt koukut
asiaankuuluviin reikiin.
20
20
54
FI
Pyykinpesukoneen kuvaus
Ohjauspaneeli
Painike
LÄMPÖTILA
OHJELMIEN
NAPPULA
Pesuainelokerikko
Painike ON/OFF
Painike
LINKOUS
Painike ja merkkivalo
START/PAUSE
NÄYTTÖ
Painike
VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
Painikkeet ja merkkivalot
LISÄTOIMINNOT
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden
lisäämiseksi (katso “Pesuaineet ja pyykit”).
Painike ON/OFF : paina lyhyesti painiketta koneen
kytkemiseksi päälle tai sen sammuttamiseksi.
Hitaasti sinisenä vilkkuva merkkivalo START/PAUSE
osoittaa koneen olevan päällä. Pyykinpesukoneen
sammuttamiseksi pesun aikana tulee painiketta painaa
pitkään, vähintään 3 sekuntia; lyhyt tai vahingonomainen
painallus ei sammuta konetta. Koneen sammuttaminen
käynnissä olevan pesun aikana peruuttaa kyseisen
pesun.
NAPPULA OHJELMAT: halutun ohjelman
asettamiseksi (katso ”Ohjelmataulukko”).
Painikkeet ja merkkivalot LISÄTOIMINTO: saatavilla
olevien lisätoimintojen valitsemiseksi. Merkkivalo, joka
vastaa valittua lisätoimintoa jää palamaan.
Näppäin ja merkkivalot
DIRECT INJECTION
: paina
lisätoiminnonDIRECTINJECTIONvalitsemiseksi.
Painike LÄMPÖTILA : Paina vähentääksesi tai
sulkeaksesi kokonaan pois lämpötila; arvo osoitetaan
näytöllä.
Painike LINKOUS : paina vähentääksesi
linkousnopeutta tai sulkeaksesi linkouksen kokonaan
pois; arvo osoitetaan näytöllä.
Painike VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS : paina
asettaaksesi esivalitun ohjelman viivästetty käynnistys;
viivästys osoitetaan näytöllä.
Merkkivalollinen painike START/PAUSE: kun vihreä
merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta pesun
käynnistämiseksi. Jakson käynnistyttyä merkkivalo
muuttuu kiinteäksi. Pesun keskeyttämiseksi taukoon,
paina uudelleen painiketta; merkkivalo vilkkuu oranssina.
Jos tunnus ei ole pala, voidaan avata luukku. Pesun
käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se oli
keskeytetty, paina uudelleen painiketta.
Painike PAINIKKEIDEN LUKITUKSELLE: ohjaus-
paneelin lukituksen kytkemiseksi päälle, pidä painiketta
painettuna noin 2 sekuntia. Palava tunnus
osoittaa, että ohjauspaneeli on lukittu. Täten estetään
vahingonomaiset muutokset ohjelmiin (lukuun ottamatta
painiketta ON/OFF), erityisesti mikäli läheisyydessä on
lapsia. Ohjauspaneelin lukituksen kytkemiseksi pois päältä,
pidä painiketta painettuna noin 2 sekuntia.
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön
liittyvien määräysten mukaisella automaattisella
sammutusjärjestelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan
30 minuutissa, mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti
painiketta ON/OFF ja odota, että kone kytkeytyy uudelleen
päälle.
Antimikrobinen tiiviste
Luukun tiiviste on valmistettu erityisestä seoksesta, joka
kykenee takaamaan antimikrobisen suojan vähentäen
bakteerien lisääntymistä jopa 99,99 %.
Luukun tiiviste sisältää pyritionisinkkiä, joka on biosidinen aine,
jonka avulla voidaan ehkäistä monien vahingollisten mikrobien
lisääntymistä (*). Mikrobit kuten bakteerit ja homeet voivat
aiheuttaa tahroja, ikäv hajuja ja tuotteen huononemista.
(*) Asiaa todistavat Perugian yliopiston suorittamat testit
seuraaville mikrobeille: Staphylococcus aureus, Escherichia coll,
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger,
Penicillium digitatum.
Harvinaisissa tapauksissa pitkäaikaiset kosketukset tiivisteisiin voivat aiheuttaa
ihon allergisia reaktioitae.
Painike
PAINIKKEIDEN
LUKITUKSELLE
Näppäin ja
merkkivalot DIRECT
INJECTION
FI
55
Näyttö on hyödyllinen koneen ohjelmoimiseksi ja sen kautta saadaan paljon tietoja.
Lohkossa A näytetään käytettävissä olevien eri ohjelmien kestoaika ja jakson käynnistyttyä sen jäljellä oleva aika (näytöllä
näkyy valitun jakson enimmäiskestoaika, joka saattaa lyhentyä muutaman minuutin kuluttua, koska ohjelman todellinen
kestoaikavaihteleelastattujenpyykkienjaannettujenasetustenmukaan);mikälionasetettuVIIVÄSTETTYKÄYNNISTYS,
näytetään aika, jonka kuluttua käynnistetään valittu ohjelma.
Lisäksi painettaessa vastaavaa painiketta osoitetaan linkousnopeuden ja lämpötilan enimmäisarvot, jotka kone voi suorittaa
asetetun ohjelman mukaan, tai viimeksi valittujen arvojen mukaan, mikäli ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa.
Lohkossa B näytetään valitun jakson mukaiset ”pesuvaiheet” ja käynnistetylle ohjelmalle käynnissä oleva ”pesuvaihe”:
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Vedenpoisto
Lohkosta C löydetään vasemmalta lähtien kuvakkeet, jotka liittyvät “lämpötilaan”, “linkoukseen” ja “viivästettyyn
käynnistykseen”.
”Lämpötilan” palkit osoittavat korkeimman lämpötilatason, joka voidaan valita asetetulle jaksolle.
“Linkouksen” palkit osoittavat korkeimman linkoustason, joka voidaan valita asetetulle jaksolle.
Kunmerkkivalo“VIIVÄSTETTYKÄYNNISTYS” palaa, osoitetaan asetettu “viivästetyn käynnistyksen” arvo näytöllä.
Merkkivalo Luukku lukossa
Palava tunnus osoittaa, että luukku on lukittu. Vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että tunnus sammuu ennen kuin luukku
avataan.
Luukku voidaan avata jakson ollessa käynnissä painamalla painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU LUKOSSA on
sammuksissa, on mahdollista avata luukku.
Näyttö
B
C
A
56
FI
Miten suorittaa pesujakso
1. KONEEN KÄYNNISTYS. Paina painiketta ;
merkkivalo START/PAUSE vilkkuu hitaasti vihreänä.
2. PYYKKIEN LAITTAMINEN. Avaa luukkuovi.
Laita pyykit koneeseen varoen ylittämästä seuraavalla
sivulla olevan ohjelmataulukon mukaisia täyttömääriä.
3. PESUAINEEN ANNOSTELU.Vedä lokerikko ulos
ja kaada pesuaine asianmukaisiin kaukaloihin kuten
osoitettu kappaleessa ”Pesuaineet ja pyykit”.
4. SULJE LUUKKU.
5. OHJELMAN VALINTA.ValitseOHJELMIEN
nappulalla haluttu ohjelma; siihen liitetään lämpötila ja
linkousnopeus, joita voidaan muuttaa. Näytölle ilmestyy
jakson kesto.
6. PESUJAKSON RÄÄTÄLÖINTI. Käsittele
asianmukaisia painikkeita:
Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden
muuttaminen. Kone näyttää automaattisesti
asetetun ohjelman sallimat enimmäisarvot lämpötilalle
ja linkousnopeudelle tai viimeksi valitut arvot, jos ne
sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Painettaessa
painiketta vähennetään asteittain lämpötilaa, kunnes
saavutetaan kylmäpesu “OFF”. Painettaessa painiketta
vähennetään asteittain linkousnopeutta aina siihen
saakka, että linkous on poissuljettu “OFF”. Painettaessa
vielä kerran painikkeita asetetaan uudelleen korkeimmat
mahdolliset arvot.
! Poikkeus: valittaessa ohjelma 2 lämpötila voidaan
nostaa aina 40° saakka.
! Poikkeus: valittaessa ohjelma 3 lämpötila voidaan
nostaa aina 90° saakka.
! Poikkeus: valittaessa ohjelma 4 lämpötila voidaan
nostaa aina 60° saakka.
Viivästetyn käynnistyksen asettaminen.
Esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistyksen
asettamiseksi paina vastaavaa painiketta, kunnes
saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun kyseinen
lisätoiminto on kytketty päälle, näytöllä vilkkuu tunnus
. Viivästetyn käynnistyksen poistamiseksi paina
painiketta, kunnes näytölle tulee näkyviin kirjoitus “OFF”.
Jakson ominaisuuksien muuttaminen.
• Painapainikettalisätoiminnonkytkemiseksipäälle;
painiketta vastaava merkkivalo syttyy.
• Painauudelleenpainikettalisätoiminnonkytkemiseksi
pois päältä; merkkivalo sammuu.
! Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun
ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja lisätoiminto ei
kytkeydy päälle.
! Jos valittu lisätoiminto ei ole yhteensopiva toisen
aiemmin asetetun lisätoiminnon kanssa, ensimmäisen
valitun toiminnon merkkivalo vilkkuu ja kytketään päälle
ainoastaan myöhemmin valittu lisätoiminto, aktivoidun
lisätoiminnon merkkivalo syttyy palamaan.
! Lisätoiminnot voivat muuttaa suositeltua täyttömäärää
ja/tai jakson kestoa.
7. OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN. Paina painiketta
START/PAUSE. Vastaava kiinteä vihreä merkkivalo
syttyy ja luukku lukkiutuu (tunnus LUUKKU LUKOSSA
palaa). Ohjelman muuttamiseksi käynnissä olevan
jakson aikana, laita pyykinpesukone taukotilaan
painaen painiketta START/PAUSE (merkkivalo START/
PAUSE vilkkuu hitaasti meripihkan värisenä); valitse
sitten haluttu jakso ja paina uudelleen painiketta START/
PAUSE. Luukun avaamiseksi jakson ollessa käynnissä
paina painiketta START/PAUSE; jos tunnus LUUKKU
LUKOSSA on sammuksissa, voidaan avata luukku.
Paina uudelleen painiketta START/PAUSE ohjelman
käynnistämiseksi uudelleen siitä kohdasta, johon se oli
keskeytetty.
8. OHJELMAN LOPPU. Osoitetaan näytölle tulevalla
kirjoituksella“END”,kuntunnusLUUKKULUKOSSA
sammuu, luukku voidaan avata. Avaa luukku, poista
pyykit ja sammuta kone.
! Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina
pitkään painiketta . Jakso keskeytetään ja kone
sammuu.
FI
57
Pesun lisätoiminnot
! Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun ohjelman
kanssa, merkkivalo vilkkuu ja lisätoiminto ei kytkeydy päälle.
! Jos valittu lisätoiminto ei ole yhteensopiva toisen aiemmin
asetetun lisätoiminnon kanssa, ensimmäisen valitun
toiminnon merkkivalo vilkkuu ja kytketään päälle ainoastaan
myöhemmin valittu lisätoiminto, aktivoidun lisätoiminnon
merkkivalo syttyy palamaan.
Direct Injection
Pyykinpesukone on varustettu innovatiivisella tekniikalla
«DirectInjection»,jokasekoittaavedenjapesuaineen
ensin aktivoiden siten heti pesuaineen puhdistavat
tehoaineet. Tämä aktiivinen emulsio laitetaan suoraan
pesukoneen rumpuun ja se imeytyy tehokkaammin kuituihin
poistaen pinttyneimmänkin lian jo alhaisissa lämpötiloissa
vahingoittamatta värejä ja tekstiilejä.
Ohjelmat ja lisätoiminnot
Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä
kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot.
1) Testiohjelma standardin 1061/2010 mukaisesti aseta ohjelma 9 ja lämpötilaksi 60°C.
Tämä jakso sopii normaalilikaisen puuvillapyykkikoneellisen pesuun ja se tehokkain otettaessa huomioon energian ja veden kulutus, sopii 60°C :ssa pestäville pyykeille. Pesun todellinen lämpötila voi
poiketa ilmoitetusta.
2) Testiohjelma standardin 1061/2010 mukaisesti aseta ohjelma 9 ja lämpötilaksi 40°C.
Tämä jakso sopii normaalilikaisen puuvillapyykkikoneellisen pesuun ja se tehokkain otettaessa huomioon energian ja veden kulutus, sopii 40°C :ssa pestäville pyykeille. Pesun todellinen lämpötila voi
poiketa ilmoitetusta.
Kaikille testauslaitoksille:
3) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 9 lämpötilaan 40°C ja paina näppäintä DIRECT INJECTION tilassa “Power”.
4) Pitkä synteettisetohjelma: aseta ohjelma 4 ja lämpötilaksi 40°C.
Ohjelmataulukko
Voidaanvalitatila«Power»parhaanpuhdistustehon
saavuttamiseksitaitila«EcoEnergy»,joshalutaansäästää
energiaa.
Lisähuuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun
tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen
poistaminen. Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
Pikapesu
Valitsemalla tämä lisätoiminto ohjelman kestoa lyhennetään
jopa 50% valitusta jaksosta riippuen ja samalla säästetään
vettä sekä energiaa. Käytä tätä jaksoa pyykeille, jotka eivät
ole kovin likaisia.
* Kun valitaan ohjelma ja suljetaan pois linkous, kone suorittaa vain vedenpoiston.
** Pesuohjelmien kestoa voidaan seurata näytöltä..
Ohjelmat
Ohjelman kuvaus
Enimmäis-
lämpö-tila
(°C)
Enim-
mäis-
nopeus
(kier-
ros-ta/
min)
Pesuaineet
ja lisäaineet
Jäämäko-
steus%
Residual
dampness%
Energian kulu-
tus kWh
Kokonaisvesi-
määrä lt
Jakson kesto
Pesu
Huuhte-
luaine
DAILY CLEAN
1
Tahranpoisto Power 20°C
20° 1400
7 - - - **
2 Tahranpoisto Turbo 45’
20°
(Max. 40°C)
1200
4,5 - - - **
3
Puuvilla: erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
40°
(Max. 90°C)
1400
7 - - - **
4
Synteettiset (4): hieman likainen kestävä kirjopyykki.
40°
(Max. 60°C)
1000
4,5 46 0,60 61 110’
5
Pika 30’: kevyesti likaisten pyykkien raikastamiseen (ei sovi villalle, silkille tai
käsin pestäville tuotteille).
30° 800
3,5 71 0,13 42 30’
SPECIALS
6
Tummat
30° 800
5 - - - **
7
Ultra Herkät
30° 0
1 - - - **
8
Villa: villa-, cashmeretuotteet ym. 40° 800
2 - - - **
9
60°C:n Eco Puuvilla
60°/4
(1): erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1400
7 53 0,80 51,3 210’
9
40°C:n Eco Puuvilla
60°/4
(2): hieman likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
40° 1400
7 53 0,80 87 210’
9
40°C:n Eco Puuvilla (3): hieman likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki. 40° 1400
7 53 0,89 87 195’
10
Vauva
40° 1000
5 - - - **
EXTRA
11
Antiallergia
60° 1400
5 - - - **
12
Tekstiilit 7 Päivää: vuodevaatteet ja pyyhkeet. 60° 1400
7 - - - **
13
Silkki/Verhot: silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet. 30° 0
2 - - - **
14
Höyhentuote: untuvilla tai höyhenillä täytetyt tuotteet. 30° 1000
3,5 - - - **
Osittaiset
Huuhtelu
- 1400 -
7 - - - **
Linkous + Vedenpoisto
- 1400 - - 7 - - - **
Vain vedenpoisto *
- OFF - - 7 - - - **
58
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei
paranneta pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen
sisäosien karstautumista ja saastutetaan ympäristöä.
! Käy jauhemaista pesuainetta, joka sopii valkoisille
puuvillapyykeille, esipesuun ja pesuun yli 6C:en mpötiloissa.
! Noudata pesuainepakkauksen ohjeita.
! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden
liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Vedä ulos pesuainelokerikko
ja laita pesuaine tai lisäaine
seuraavasti.
! Ä laita pesuainetta Keski (*).
Kaukalo 1: Pesuaine
varsinaista pesua varten
(jauheena tai nesteenä)
Mikäli käytetään nestemäistä
pesuainetta, käytä (mukana
toimitettua) seinämää A
oikeaa annostelua varten. Jauhemaista pesuainetta varten
aseta seinämä uudelleen koloon B.
Kaukalo 2: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
Pyykin valmistelu
•Jaottelepyykitseuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
•Tyhjennätaskutjatarkistanapit.
•Äläylitäosoitettujaarvoja,jotkaviittaavatkuivaan
pyykkimäärään: katso ”Ohjelmataulukko”.
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityisohjelmat
Tahranpoisto Power 20°C: tämän ohjelman avulla
saavutetaan paras mahdollinen tahranpoisto ilman
esikäsittelyä ja alhaisessa lämpötilassa, säilyttäen tekstiilit
ja värit muuttumattomina.
Tahranpoisto Turbo 45’: tämä jakso takaa erinomaisen
tahranpoistokyvyn jo 20 °C:ssa vain 45 minuutissa. Tämän
jakson lämpötilaa voidaan nostaa aina 40 °C:een.
Tummat: käytä ohjelmaa 6 tummien pyykkien
pesua varten. Ohjelma on suunniteltu tummien värien
säilyttämiseksi. Parhaan lopputuloksen saamiseksi
suositellaan tarkoitukseen soveltuvan nestemäisen
pesuaineen käyttöä.
Ultra Herkät: käytä ohjelmaa 7 pestäessä erittäin herkkiä
pyykkejä, joissa on strassi- tai paljettikoristeita.
Ennen pesua käännä vaatteet nurinpäin ja laita pienet
pyykit asianmukaiseen pesupussiin. Herkän pyykin pesuun
soveltuvat parhaiten nestemäiset pesuaineet.
Villa - Woolmark Apparel Care - Green:
tämän pesukoneen ”Villa”-pesujakson on hyväksynyt
Woolmark Company, jonka mukaan se sopii
“käsinpestäville” villatuotteille, kunhan pesu suoritetaan
noudattaen tuotteen merkintöjä sekä tämän kodinkoneen
valmistajan ohjeita. (M1127)
Vauva
: ohjelma, joka kykenee poistamaan lasten
vaatteille tyypillisen likaisuuden ja joka takaa pesuaineen
huolellisen huuhtelun, jotta voidaan välttää allergiat
lasten herkällä iholla. Jakso
10
on suunniteltu
vähentämään bakteereja käyttämällä enemmän vettä
ja optimoimalla erityisten pesuaineeseen lisättyjen
hygienisoivien aineiden vaikutusta.
Antiallergia: käytä ohjelmaa 11 poistaaksesi tärkeimmät
allergeenit kuten siitepölyt, pölypunkit, kissan ja koiran
karvat.
Tekstiilit 7 Päivää: pestäksesi koko kodin liinavaatteet
kerralla käytä ohjelma 12, joka optimoi huuhteluaineen
käytön ja mahdollistaa ajan sekä energian säästämisen.
Suositellaan käyttämään jauhemaista pesuainetta.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 13 kaikkien silkkivaatteiden
pesuun. Suositellaan käyttämään erityistä herkkien
tuotteiden pesuun soveltuvaa pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai
verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa 13.
Höyhentuote: höyhen- tai untuvatäytteisten tuotteiden
kuten untuvaisten tavallisten tai parisängynpeitteiden
(ei yli 3,5 kg painavien), tyynyjen tai takkien pesuun
sopii erityinen ohjelma 14. Suositellaan asettamaan
untuvatuotteet rumpuun taittaen niiden reunat sisäänpäin
(katso kuvaa) sekä ettei ylitetä ¾ rummun tilavuudesta.
Parhaan mahdollisen pesutuloksen saamiseksi suositellaan
käyttämään nestemäistä pesuainetta, joka annostellaan
pesuainelokerikkoon.
Lastin tasapainotusjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja
lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia
kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos toistuvista
yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän tasaisesti,
kone suorittaa linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella.
Mikäli epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa
jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan lastin
jakautumista ja sen tasapainottumista oikein, suositellaan
sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
1
2
A
B
*
FI
59
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista seuraavan
luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukone ei ota vettä (Näytöllä
näytetään vilkkuva kirjoitus
”H2O”).
Pesukone ottaa ja poistaa vettä
jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai
linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
”Lisätoimintojen” merkkivalot
sekä merkkivalo START/PAUSE
vilkkuvat nopeasti ja näytöl
näkyy virhekoodi (esim.: F-01, F-..).
Koneeseen muodostuu liikaa
vaahtoa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
• Pistokettaeioletyönnettypistorasiaantaiseontyönnettysiten,ettäei
muodostu kontaktia.
• Kodistapuuttuusähkövirta.
• Luukkueiolekunnollakiinni.
• PainikettaON/OFFeiolepainettu.
• PainikettaSTART/PAUSEeiolepainettu.
• Vesihanaeioleauki.
• Käynnistyshetkeäonviivästetty.
• Vedentuloletkuaeioleliitettyvesihanaan.
• Letkuontaittunut.
• Vesihanaeioleauki.
• Kodistapuuttuuvesi.
• Vedenpaineeioleriittävä
• PainikettaSTART/PAUSEeiolepainettu.
• Poistoletkuaeioleasennettu65–100cm:nkorkeudellemaasta(katso
“Asennus”).
• Poistoletkunpääonveteenupotettuna(katso “Asennus”).
• Seinäviemärissäeioleilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta
pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa
voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone ottaa ja poistaa vettä
jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva
lappoilmiön estoventtiili.
• Ohjelmaaneikuuluvedenpoisto:joidenkinohjelmienkanssasetuleekäynnistää
manuaalisesti.
• Vedenpoistoletkuontaittunut(katso ”Asennus”).
• Viemäriontukkeutunut.
• Rumpuaeiolevapautettukunnollisestiasennuksenyhteydessä(katso
“Asennus”).
• Pesukoneeiolevaakatasossa(katso “Asennus”).
• Pesukoneontiukassahuonekalujenjaseinänvälissä(katso “Asennus”).
• Vedentuloletkuaeiolekiinnitettykunnolla(katso “Asennus”).
• Pesuainelokerikkoontukkeutunut(senpuhdistamiseksikatso ”Huolto ja hoito”).
• Vedenpoistoletkuaeiolekiinnitettykunnolla(katso ”Asennus”).
• Sammutakonejapoistapistokepistorasiasta,odotanoin1minuuttijakäynnistä
se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
• Pesuainettaeioletarkoitettupesukoneille(siitätäytyylöytyäkirjoitus
“pesukoneille”, “pesukoneille tai käsinpesuun”, tai vastaava).
• Annosteluonollutliiallinen.
60
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoliikkeeseen soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso ”Häiriöt ja korjaustoimet”);
• Käynnistäohjelmauudelleentarkistaaksesi,onkoongelmajoratkennut;
• Kielteisessätapauksessaotayhteyttähuoltoliikkeeseen.
! Älä koskaan käytä muita kuin alan ammattilaisia.
Ilmoita:
• häiriöntyyppi;
• koneenmalli(Mod.);
• sarjanumero(S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla luukku.
/