EHEIM 3250 Omistajan opas

Brändi
EHEIM
Kategoria
water pumps
Malli
3250
Tyyppi
Omistajan opas
Turvallisuusmääräykset
Paljon kiitoksia
siitä että ostitte uuden EHEIM pumpun, joka tarjoaa teille parhaan mahdollisen
työsuorituksen ja joka on erittäin turvallinen ja luotettava.
Suomi
geprüfte
Sicherheit
Huolto- ja hoitotoimien aikana on kaikki vedessä olevat sähkölaitteet irroitet-
tava sähköverkosta.
Tämän laitteen verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa uuteen. Jos johto vahingoit-
tuu, ei laitetta saa enää käyttää. Älä koskaan kanna moottoria johdosta; älä-
taita johtoa.
Pumpun käyttö puutarhaaltaissa ja niiden suojaalueella on sallittua vain, jos
asennus on suoritettu voimassa olevien säädöksien mukaisesti.
Suojana liian korkeaa kosketusjännitettä vastaan asennuksessa on oltava vir-
hevirta-suojalaite, jossa on korkeintaan 30 mA:n mittausjäännösvirta. Kysy-
kää sykää sähköasiantuntijaltanne.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaanlukien lapset)
käyttöön, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset joh-
tuen kokemuksen ja/tai tiedon puutteesta, ellei turvallisuudesta vastuussa
oleva henkilö valvo käyttöä tai ole antanut ohjeita miten laitetta käytetään
asianmukaisesti.
Valvo lasten käyttäytymistä ja varmista, että he eivät leiki laitteella.
Viite: Magneettikentät voivat aiheuttaa näissä laitteissa elektroni-
sia tai mekaanisia häiriöitä tai vauriotia. Tämä koskee myös sy-
dämen tahdistinta.
Tarpeelliset turvallisuusetäisyydet voidaan löytää näiden lääke tieteellisten
laitteiden käsikirjoista.
Huomio: huoltotöissä ruhjontavaara suurten magneettivoimien johdosta.
Tätä pumppua ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa. Toimita
käytöstä poistettu laite asianmukaiseen jätteenkeruupisteeseen.
Tuote on hyväksytty kunkin maan kansallisten määräysten ja ohjesääntöjen
mukaan ja se vastaa EU-standardien määräyksiä.
20 cm
Yleispumput 1250019 - 1250209
– sopivia avomaakäyttöön –
Valmistustapa: katso nimilaattaa pumpun suojuksessa
Toiminta
A
Moottoriosa
Kiinnitylista
Kierreliitin, poistopuoli
Kul-
malista
Juoksupyörä ja akseli
Lukkorengas
Esisuodatin
Imusiivilä
Kierreliitin, imupuoli
Suljinosa.
Pumppua voidaan käyttää sekä veden alla että ilmatilassa. Pumppu ei ole it-
seimevä, joten se täytyy ilmatilassa käytettäessä asentaa veden pintatason
alapuolelle.
Käyttöönotto
Pumppua käyttöön otettaessa imetään poistoletkun päästä vettä siten että se
virtaa pumpuun. Vasta tämän jälkeen kytketään pumppu verkkovirtaan. On
normaalia, että pumppu tällöin lyhtaikaisesti pitää kovempaa ääntä.
Hobby-pumppua voidaan käyttää monella eri tavalla: veden ulkopuolella
pumppua käytettäessä yhdistetään letku pumpuun suuttimella. Kun pumppua
käytetään vedessä, on aina käytettävä pumpuun päähän asennettavaa esi-
suodatinta. Tätä tarkoitusta varten poistetaan suutin ja aukko peitetään sul-
jinosalla.
Poistopuolen ulostuloaukko voidaan yhdistää kahdenlaisilla yhdyskappaleilla:
letkuun liitettävälla kierreliittimellä tai eri suuttimiin sovitettavalla kierreliiti-
mellä tai eri suuttimiin sovitettavalla kierreliitimellä.
B/C Kiinnityslistat voidaan asentaa pumpuun eri kulmissa oleviin vakoihin.
Tätä varten on ensin poistettava kulmalistat.
Hoito ja huolto
D/E Vetäkää johto sähköverkosta. Irroittakaa imusiivilä puristaen kevyesti
sivuista ja puhdistakaa esisuodatin juoksevan veden alla.
Jos vesi on kovin likaista on esisuodatin puhdistettava usein. Jos pumppu on
imu- tai poistopuolella hyvin likainen, ääni voimistuu, ja silloin on aika suo-
rittaa perusteellinen puhdistus.
Kiertäkää lukkorengas irti (D) ja irroittakaa pumpun osat (A).
Pumppu harjataan puhtaaksi harjoilla (til.nro 4009570) kuten kuvassa E. Osat
puhdistetaan juoksevan veden alla ja asetetaan jälleen paikoilleen kuvan
osoittamassa järjestyksessä.
Toiminta
F
Täydellinen pumppu esisuodattimen kanssa
Suljiinosa
Sovi-
tettava kierreliitin
Nousuputki
Suihkusuutin.
Pumppu imee pääsasiallisesti esisuodattimen kautta. Suihkukorkeuden sää-
din työnnetään nousuputkessa olevan aukon päälle.
Laittakaa nousuputki kierreliittimeen ja kiinnitäkää suihkusuutin.
Suihkulähdepumppu 3250010 - 3250200
Valmistustapa: katso nimilaattaa pumpun suojuksessa
Samanlainen kuin 1250019, varustettu 1,7 m kaapelilla (PVC), oi sovellu ul-
koilmakäyttöön.
Laitteiden 1250/3250 juoksupyörää ei voida käyttää laitteissa 1050/3150 ja
päinvastoin.
Universal keskipakopumppu 1250219 - 1250499
– ei sovi avomaakäyttöön –
Valmistustapa: katso nimilaattaa pumpun suojuksessa
Lisätarvikkeet
Ohitusventtiili (til.nro 3052400) voidaan asentaa kierreliittimen ja nou-
suputken väliin, joka mahdollistaa suihkukorkeuden säädön.
Pumppuun on myös mahdollita asentaa letku (til.nro 4003940 tai
4004940) veden ohivirtausta varten.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös