Princess Compact-4-All määrittely

Kategoria
Coffee makers
Tyyppi
määrittely
41
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-tuotteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit tuotteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja
sivanhemmat lapset sekä henkilöt,
joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä
tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita,
tai joilla ei ole kokemusta tai
tuntemusta, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa
ytössä. Lapset eivät saa leikk
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta, elleivät he ole
hintään 8-vuotiaita ja heitä
valvota. Pilaite ja sen virtajohto
kaukana alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Kuvaus (kuva A & B)
244000 Princess-kahvinkeitin on tarkoitettu
kahvin valmistamiseen. Laite sopii vain
sisäkäyttöön. Laite sopii vain kotikäyttöön.
1. Nollauspainike / On/off-merkkivalo
2. Kahvisuodatin
3. Kahvisuodattimen pidike
4. Vesisäiliö
5. Vesitason osoitin
6. Kahviyksikkö
7. Alalevy
Huom.: Laitetta voidaan käyttää seuraavien
mallien kanssa: 204000 Princess-mehukone.
Liitä laitteen pistoke mehukoneen takana •
olevaan pistorasiaan.
Aseta mehukoneen pistoke •
verkkovirtalähteeseen.
Käyttöönotto
Puhdista laitteen siosa ennen ensimmäistä •
käyttökertaa, käytä ainoastaan vettä
ensimmäisten kertojen aikana.
Katso osio "Vinkkejä laitteen käyttöön".
Älä ytä kahvisuodatinta tai kahvijauhetta.
Hävitä vesi käytön jälkeen.
Puhdista laite. •
Katso osiota "Puhdistus ja ylläpito".
Puhdista lisävarusteet. •
Katso osiota "Puhdistus ja ylläpito".
Käyttö
Vesisäiliön täyttäminen (kuva C)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen vesisäiliön täyttämistä pistoke on
aina irrotettava pistorasiasta.
- Älä täytä vesisäiliötä vaadittua määrää
suuremmalla vesimäärällä.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä.
- Älä ylitä vesisäiliön maksimimerkintää
säiliötä täyttäessä.
- ytä vesisäiliön täyttämiseen ainoastaan
kylmää vettä.
- Älä täytä vesisäiliötä hiilihapollisella vedel
tai muilla nesteillä.
Poista vesisäiliö (4) laitteesta.•
Täytä vesisäiliö (4) vedellä maksimimerkintään •
saakka.
Aseta vesisäiliö (4) laitteeseen.•
Vinkkejä laitteen käyttöön
(kuva A - C)
Täytä vesisäiliö (4) vedellä. •
Katso osio "Vesisäiliön täyttäminen".
Poista kahvisuodattimen pidike (3) •
laitteesta.
Irrota kahvisuodatin (2) kahvisuodattimen •
pidikkeestä (3).
Aseta vaadittu määrä kahvia •
kahvisuodattimeen (2). Ravista
kahvisuodatinta (2), kunnes kahvi tasoittuu.
Aseta kahvisuodatin (2) kahvisuodattimen •
pidikkeeseen (3).
Aseta kahvisuodattimen pidike (3) •
laitteeseen.
Aseta alalevy (7) laitteen pohjaan.•
42
FI
Aseta tyhjä kahvikuppi alalevyyn (7) •
kahviyksikön (6) alle.
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Kytke laite päälle painamalla •
nollauspainiketta (1). On/off-merkkivalo (1)
syttyy. Laite käynnistää kahvin valmistuksen.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Älä poista vesisäiliötä, kun vesi kiehuu.
- Älä poista kahvikuppia alalevyltä
kahvinkeiton aikana.
Jos prosessi on suoritettu loppuun, laite •
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
On/off-merkkivalo (1) sammuu.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.•
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole •
vaurioita.
Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä ja •
kostealla liinalla. Kuivaa laite huolellisesti
ulkoapäin puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
Puhdista kahvisuodatin ja •
kahvisuodattimen pidike saippuavedellä.
Huuhtele kahvisuodatin ja kahvisuodattimen
pidike juoksevan veden alla. Kuivaa
kahvisuodatin ja kahvisuodattimen pidike
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
Puhdista vesisäiliö saippuavedellä. •
Huuhtele vesisäiliö juoksevan veden alla.
Kuivaa vesisäiliö huolellisesti puhtaalla ja
kuivalla liinalla.
Puhdista alalevy saippuavedellä. Huuhtele •
alalevy juoksevan veden alla. Kuivaa alalevy
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
Kalkin poistaminen laitteesta
(kuva A - C)
Laitteesta tulee poistaa kalkki 25 käyttökerran
välein. Jos laitteesta on poistettava kalkki,
käytä sopivaa kalkinpoistoainetta. Erityinen
kalkinpoistoaine on saatavilla
huoltopalvelustamme.
Huom.: Princess ei ota vastuuta
kalkinpoistoaineiden aiheuttamista
vahingoista. Takuu ei kata laitevikoja, jotka
aiheutuvat puutteellisesta kalkin poistamisesta.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kalkin poistamista kytke laite aina
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Ole varovainen poistaessasi kalkkia
laitteesta niin, ettei kalusteisiin tai
vaatteisiin tule vaurioita.
- Älä käytä viinietikkaa tai etikan tiivistettä
kalkin poistamiseen.
- Älä käytä sitruunahappoa kalkin
poistamiseen.
Kaada tyhjään vesisäiliöön (4) sopivaa •
kalkinpoistoainetta.
Aseta kahvikuppi alalevyyn (7) •
kahviyksikön (6) alle.
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Kytke laite päälle nollauspainikkeella (1).•
Anna laitteen käydä, kunnes 1/3 •
kalkinpoistoaineesta on kahvikupissa.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.•
Annan kalkinpoistoaineen vaikuttaa noin •
30 minuuttia.
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Anna laitteen käydä, kunnes loput •
kalkinpoistoaineesta on kahvikupissa.
43
FI
Huuhtele laite puhtaalla vedellä:•
- Täytä vesisäiliö (4) puhtaalla vedel
maksimimerkintään saakka.
- Aseta tyhjä kahvikuppi alalevyyn (7)
kahviyksikön (6) alle.
- Kytke laite päälle nollauspainikkeella (1).
- Anna kaiken veden poistua laitteesta.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.•
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Puhdista laite. Katso osiota "Puhdistus ja •
ylläpito".
Säilytys
Aseta laite ja varusteet alkuperäiseen •
pakkaukseen.
Säilytä laitetta ja sen lisävarusteita kuivassa •
ei-pakastuvassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen •
laitteen käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohjeet tulevia käyttökertoja varten.
Käytä laitetta ja sen lisävarusteita •
ainoastaan niiden suunniteltuihin
käyttötarkoituksiin. Älä käytä laitetta ja sen
lisävarusteita muihin kuin näissä ohjeissa
kuvattuihin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai •
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen. Jos
jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he •
leiki laitteella.
Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta •
yttävät lapset tai henkilöt, joilla on fyysis,
aistillisia, henkisiä tai liikkumisrajoitteita tai
joilla ei ole riittävää tuntemusta tai
kokemusta. Heidän turvallisuudestaan
vastaavien henkilöiden on ohjattava tai
valvottava heitä laiteen käytössä.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, •
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Älä upota laitetta veteen tai muihin •
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Jos laite upotetaan
veteen tai muihin nesteisiin, älä käytä enää
laitetta.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi •
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen ruokailutiloissa,
maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa,
B&B-majataloissa sekä muissa
majoitusympäristöissä.
Sähköturvallisuus
Tarkista aina ennen käyttöä, että •
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. •
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1 mm
2
).
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai •
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina •
kokonaan auki.
Varmista, ettei virtajohto roiku työtason •
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja •
teräviltä reunoilta.
Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai •
pistoke on vaurioitunut tai viallinen. Jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat •
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun •
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
44
FI
Kahvinkeittimien turvallisuusohjeet
Älä käytä laitetta ulkoilmassa.•
Älä käytä laitetta kosteissa ympäristöissä.•
Älä käytä laitetta erittäin kylmissä •
ympäristöissä, jos laitteen säiliö on täytetty
vedellä.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta •
ja roiskeita.
Älä aseta laitetta keittolevylle.•
Älä aseta laitetta kuumille alustoille tai •
avotulien lähettyville.
Varmista, ettei laite koske syttyviin •
materiaaleihin.
Pidä laite kaukana lämpölähteistä.•
Ole varovainen kuuman veden ja höyryn •
kanssa palovammojen välttämiseksi.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin, kun •
sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Princess Compact-4-All määrittely

Kategoria
Coffee makers
Tyyppi
määrittely