WMF Schnellkochtopf PerfectPlus Safety instructions & instructions for use

Brändi
WMF
Malli
Schnellkochtopf PerfectPlus
Tyyppi
Safety instructions & instructions for use
63
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Kauppiaan Leima
FI
Ssisältö
1. Turvaohjeet
2. Painekattilan käyttö
3. Käyttövihjeita
4. Keittäminen painekattilalla
5. Neljä tapaa purkaa paine
6. Painekattilan hoito
Puhdistaminen, säilyttäminen, hoito
7. Monia käyttömahdollisuuksia
8. Takuuehdot
9. Vastuun rajoitus
10. Häiriöiden poistaminen
11. Kypsennysaikataulukko
Lisävarusteet ja varaosat
katso kansi
1. Turvaohjeet
1. Lue käyttöohjeet ja kaikki ohjeet täydelli-
sesti ennen kuin käytät WFM-painekattilaa.
Virheellinen käyttö voi johtaa vaurioihin.
2. Älä luovuta painekattilaa kenellekään, joka
ei tunne käyttöohjeita.
3. Älä päästä lapsia painekattilan lähelle, kun
käytät sitä.
4. Älä käytä painekattilaa koskaan uunissa.
Korkeat lämpötilat vahingoittavat
kahvoja, venttiilejä ja suojalaitteita. Käytä
painekattilaa vain sen käyttötarkoituksen
mukaisesti, siis elintarvikkeiden
kypsentämiseen.
5. Siirrä painekattilaa erittäin varovasti, kun
siinä painetta. Älä koske kuumiin pintoihin.
Käytä kahvoja ja nuppeja. Käytä tarvittaessa
uunilapasia.
6. Käytä painekattilaa vain tarkoituksiin, joihin
se on suunniteltu.
7. Laite käyttää painetta keittämiseen.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa
palovammoja. Tarkista ennen
kuumentamista, että olet sulkenut laitteen
oikein. Katso lisätietoja käyttöohjeista.
8. Älä koskaan avaa pikakeitintä väkisin.
Varmista ennen avaamista, että sisäinen
paine on purkautunut täysin tarkistamalla,
että keittosignaalitiiviste on kahvassa täysin
uponneena. Keittosignaalitiivistettä ei saa
koskettaa.
9. Älä kuumenna painekattilaa täyttämättä sitä
ensin vedellä, koska muuten se vaurioituu
pahasti.
Vähintään: 1/4 l vettä.
Tärkeä ohje:
Huolehdi siitä, että kaikki neste ei höyrysty.
Muuten valmistettava ruoka voi palaa, sulavat
muoviosat voivat vaurioittaa laitetta ja pohjan
65
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
2. Painekattilankäyttö
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
2.1. Avaa kattila
Työnnä keittoluisti (7) kummaltakin puolelta
kahvan päähän. Keittoluistin (7) merkintöjen
on oltava AUF/OPEN kohdalla (A).
Käännä kädensijaa kahvaa (5) oikealle, kunnes
kannen ja kattilan varren (6) merkinnät ovat
toistensa kohdalla (B). Avaa kansi.
2.2. Kattilan puhdistaminen
Poista kaikki tarrat ja pese painekattilan kaikki
osat ennen ensimmäistä käyttöä (katso
»Puhdistaminen«).
Käännä kansi ja irrota kahva (5) kannesta.
Vedä kannen kahvan (5) oranssia salpaa (4) nu-
olen suuntaan kahvan päähän asti (C), käännä
kahva irti ja poista (D). Poista tiivisterengas
(10) kannesta (O).
2.3. Kattilan sulkeminen
Kiinnitä kahva kanteen ja työnnä oranssi salpa
(4) kannen reunan yli niin, että se napsahtaa
kuuluvasti paikalleen (E). Aseta tiivisterengas
(10) kannen reunaan niin, että se on kannen
sisään taivutetun reunan alla (G). Aseta kansi
paikalleen (katso kannen ja kattilan kahvan
merkintä), ja käännä kannen kahva ääriasen-
toon vasemmalle (B). Työnnä keittoluisti (7)
tarkasti asentoon ZU/LOCKED.
Painekattilaa ei saa koota virheellisesti. Sen
saa koota vain määrätyllä tavalla.
3. Käyttövihjeita
3.1. Turvalaitteiden tarkistus
Aina ennen käyttöä
Varmista, että tiivisterengas (10) ja kannen
reuna ovat puhtaat. Tarkasta, onko kuula
näkyvästi kannen alapuolella varoventtiilissä
(9) (G).
Jos kuula on kannen varoventtiilin / keittoauto-
matiikan (9) yläkammiossa, irrota kädensija (5)
ja työnnä kuula sormella alakammioon (F).
Irrota kahva ja testaa pääventtiilin (3) liikku-
vuus sormella painamalla (H).
Tarkasta keittosignaalin tiivisteen (2) kiinnitys
ja kunto silmämääräisesti.
Huomaa: Älä paina keittosignaalin tiivistettä
läpi, koska muuten jäämäpainevarmistus voi
vaurioitua, eikä painekattila toimi enää
oikein (P).
Kiinnitä kahva kanteen (E). Aseta kansi paikal-
leen ja sulje se (B).
3.2. Nestemäärät
Höyryn tuottamista varten tarvitaan vähintään
1/4 l nestettä siitä riippumatta, käytetäänkö
keitettäessä mahdollisesti sisäosia (12).
Painekattilan saa täyttää enintään 2/3 tilavu-
udestaan, jotta sen toiminta ei häiriintyisi (M).
Kun ruoka-aine on vaahtoavaa ja erittäin laa-
jentuvaa (esim. lihaliemi, kivettömät hedelmät,
sisäelimet, kompotti), kattilan saa täyttää vain
puolilleen. Katso osa »Täysravinnon valmista-
minen«.
Jos haluat ruskistaa ainekset (esim. sipulin,
lihan palat tai vastaavat), WMF-painekattilaa
voi käyttää tavallisen kasarin tavoin.
Ennen kuin suljet painekattilan kypsentämistä
varten, poista ruskistussarja ja lisää tarvittava
määrä nestettä (vähintään 1/4 l).
64
alumiinin sulaminen vahingoittaa liettä. Mi-
käli näin käy, katkaise lämmönlähde ja siirrä
kattilaa vasta, kun se on täysin jäähtynyt.
10. Täytä painekattila enintään 2/3
tilavuuteensa. Kun keität elintarvikkeita,
jotka turpoavat keitettäessä, esimerkiksi
riisiä tai kuivattuja vihanneksia, täytä
painekattila enintään puolilleen ja huomioi
valmistajan mahdollisesti antamat lisäohjeet.
11. Älä jätä painekattilaa vaille silmälläpitoa.
Säädä lieden teho niin, että keittosignaali
ei nouse oranssinvärisen keittorenkaan yli.
Jos et pienennä lieden tehoa, venttiilistä
purkautuu höyryä. Keittoajat pitenevät ja
nestehukka voi häiritä toimintaa.
12. Käytä vain käyttöohjeissa lueteltuja
lämmönlähteitä.
13. Jos keität lihaa nahkoineen (esimerkiksi
naudan kieltä), joka voi turvota paineen
vaikutuksesta, älä koske liian niin kauan
kuin nahka on koholla – palovamma vaara.
14. Ravistele painekattilaa aina ennen
avaamista, jotta roiskuvat höyrykuplat
eivät polttaisi. Tämä on erityisen tärkeää
päästettäessä höyryä pois keittoluistilla tai
juoksevan veden alla.
15. Kun päästät höyryä pois keittoluistilla tai
juoksevan veden alla, pidä kädet, pää ja keho
poissa vaarallisella alueella. Ulos virtaava
höyry voi vahingoittaa.
16. Tarkasta turvalaitteiden, venttiilien ja
tiivisteiden toimintakuntoisuus aina ennen
käyttöä. Vain siten voi varmistaa turvallisen
toiminnan. Katso lisätietoja käyttöohjeista.
17. Älä käytä painekattilaa ruoka-ainesten
keittämiseen paineenalaisena öljyssä.
Painekattilan virheellinen käyttö voi
aiheuttaa vammoja.
18. Huolla turvalaitteet käyttöohjeiden mukaan,
mutta älä puutu muuten niiden toimintaan.
19. Vaihda kulutusosat (katso Takuu)
säännöllisesti. Värjäytyneet, halkeilleet
tai muuten vaurioituneet osat sekä osat,
jotka eivät mene kunnolla paikalleen, on
korvattava alkuperäisillä WMF-varaosilla.
20. Käytä vain alkuperäisiä WMF-varaosia.
Käytä erityisesti vain saman mallin astioita
ja kansia.
21. Älä käytä painekattilaa, jos se tai sen osia
on vaurioitunut tai vääntynyt ja/tai ellei
niiden toiminta vastaa tämän käyttöoppaan
kuvausta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä
lähimpään WMF-ammattiliikkeeseen tai
WMF Group GmbH:n asiakaspalveluosastoon.
Säilytä tämä käyttöohje huolella.
67
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Jäämäpainevarmistus takaa sen, että kattilan
voi avata vain, kun paine on täysin purkau-
tunut, eli keltainen painerengas ei saa olla
enää näkyvissä.
Jos keltainen rengas näkyy (K), jäämäpaine-
varmistus on toiminut. Vapauta se työntämällä
keittoluisti (7) hetkeksi asentoon ZU/LOCKED.
Kun höyryä ei enää poistu, ravista kattilaa
hetken verran.
Mahdolliset höyrykuplat irtoavat materiaalista.
Kuplia muodostuu erityisesti nesteisiin ja taiki-
namaisiin aineisiin, ja ne voi roiskua ulos, kun
kansi on irti. Käännä kannen kahva oikealle ja
avaa kattila.
4.6. Induktioliedet
TransTherm®-pohja (11) soveltuu kaikille
liesityypeille, myös induktioliesille.
Induktioliesistä voi suurilla tehoilla kuulua
surinaa.
Ääni johtuu tekniikasta, eikä se ole merkki
lieden tai painekattilan viasta.
Kattilan ja kuumenevan alan on oltava
samankokoiset, koska varsinkin pieniä astioita
käytettäessä on mahdollista, että lieden ma-
gneettikenttä ei vaikuta kattilan pohjaan.
5. Kolme tapaa purkaa paine
Tärkeitä ohjeita:
Jos ruoat olet kypsentänyt vaahtoavia tai
turpoavia ruokia (esim. hernekasveja,
lihalientä, viljaa), älä käytä menetelmää
2 tai 3 paineen poistamiseen.
Kuoriperunat halkeavat, jos höyryn poistoon
käyttää menetelmää 2 tai 3.
Kun päästät höyryä pois keittoluistilla tai
juoksevan veden alla, pidä kädet, pää ja
keho poissa vaarallisella alueella.
Ulos virtaava höyry voi vahingoittaa.
Menetelmä 1
Poista kattila liedeltä. Keittosignaali laskeutuu
lyhyen ajan kuluttua (1). Kun se on hävinnyt
kokonaan kahvaan (I), työnnä keittoluisti
hitaasti asentoon AUF/OPEN (A). Höyry pääsee
poistumaan kannen kahvan alta. Kun höyryä ei
enää poistu, ravista kattilaa hetken verran,
jotta höyrykuplat irtoaisivat ruoasta.
Menetelmä 2
Kun kypsennysaika on lyhyt (esim. vihannek-
set), työnnä keittoluistia (7) vähitellen hitaasti
suuntaan AUF/OPEN (A), kunnes kannen kah-
van alta poistuu höyryä.
Kun keittoluisti on täysin asennossa AUF/OPEN,
höyryä ei poistu ja keittosignaali on täysin
laskeutunut (I), ravista kattilaa ja avaa se.
Menetelmä 3
Jos purkautuva höyry häiritsee, aseta kattila
pesualtaaseen ja juoksuta kylmää vettä kannen
päälle (L), kunnes keittosignaali (1) on hävin-
nyt kannen kahvaan (I). Ravistele kattilaa ja
avaa se.
66
Huomio! Älä keitä, jos nestettä ei ole riit-
tävästi, ja varmista, että neste ei höyrysty
täysin. Muuten valmistettava ruoka voi palaa,
kattila ja muoviosat voivat vaurioitua.
4. Keittäminen painekattilalla
4.1. Yleistä
Ruoat kypsyvät painekattilassa paineen alaisina,
t.s. yli 100 °C lämpötiloissa. Kypsentämisajat
lyhenevät jopa 70 %, mikä säästää merkittävästi
energiaa. Kypsentäminen höyryllä säilyttää
aromit, maun ja vitamiinit.
4.2. Keittäminen käyttäen sisäosia
Painekattilassa voin koon salliessa käyttää
sisäosia (12) ja tukea (13).
Sisäosia ja tukia saa lisävarusteena erikoisli-
ikkeistä (katso »Lisävarusteet ja varaosat«).
4.3. Lämmittäminen
Aseta suljettu, täytetty kattila liedelle ja valitse
suurin teho. Keittoautomatiikasta (9), joka on
samalla varoventtiili, poistuu alkuvaiheessa
ilmaa, kunnes venttiili sulkeutuu kuuluvasti
ja paine voi nousta. Keittosignaali (1) nousee,
keltainen painerengas ja kumpikin oranssi keit-
torengas tulee näkyviin (J).
Pienennä lieden tehoa ajoissa ja niin paljon,
että reseptissä suositeltava oranssi keittorengas
on juuri näkyvissä.
4.4. Kypsentämisajat
Kypsentämisajat alkavat vasta, kun reseptissä
suositeltava keittorengas näkyy kokonaan. Pidä
huoli siitä, että rengas pysyy paikallaan. Säädä
lieden tehoa vastaavasti. Jos keittosignaali (1)
vajoaa alle halutun oranssin keittorenkaan,
lieden tehoa on lisättävä. Kypsennysaika pitenee
silloin hieman.
Jos keittosignaali (1) nousee yli toisen oranssin
keittorenkaan, höyryn paine kasvaa liian suu-
reksi, ja se poistuu kuuluvasti (3) kannen kahvan
pääventtiilistä.
Poista kattila liedeltä, odota, kunnes keittosign-
aali laskee toiseen oranssin keittorenkaan alle, ja
kytke lieden teho uudelleen.
Lyhyet kypsennysajat ovat mahdollisia, koska
paineisessa kattilassa on suurempi lämpötila:
Ensimmäinen rengas; noin 110 °C aroille
ruoka-aineille, kuten kala tai kompotti.
(45 kPa työpaine, 130 kPa säätöpaine)
Toinen rengas: noin 119 °C kaikille
muille aineille.
(95 kPa työpaine, 130 kPa)
Kun lämmön kytkee pois jo ennen kypsentymi-
sajan päättymistä, kattilaan varastoitunut lämpö
riittää kypsentämän ruoan valmiiksi. Kypsen-
nysajat voi vaihdella samaa ruokaa valmistet-
taessa, koska määrä, muoto ja ominaisuudet
vaihtelevat.
4.5. Kattilan avaaminen
Kun kypsennysaika on päättynyt, nosta kattila
liedeltä. Kattilan saa periaatteessa avata ja
poistaa vain, kun kattila on paineeton, toisin sa-
noen keittosignaalin (1) on hävittävä kokonaan
kahvaan (I).
69
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
7.5. Sterilisointi
Tuttipullot, säilöntätölkit jne. voi steriloida
nopeasti.
Aseta pullot tai tölkit reiälliseen sisäosaan suu
alaspäin, täytä 1/4 l vettä ja steriloi 20 min
(2. oranssi keittorengas). Anna jäähtyä hitaasti
(menetelmä 1).
7.6. Keittäminen käyttäen sisäosia
Painekattilassa voin koon salliessa sisäosia
ja tukia. Sisäosia ja tukia saa lisävarusteina
erikoisliikkeistä.
Painekattilassa voi valmistaa samanaikaisesti
myös useita ruokia. Sisäosat erottavat eri
kerrokset. Aseta pisimmän ajan vaativa ruoka
ensin kattilaan ilman sisäosaa.
Esimerkkejä
Paisti (20 min) – kattilan pohja
Perunat (8 min) – rei’itetty sisäosa
Vihannekset (8 min) – reiätön sisäosa
Keitä paistia ensin 12 minuuttia. Avaa kattila
ohjeiden mukaisesti. Pane perunat reiällisessä
sisäosassa tuen päälle, vihannekset reiät-
tömässä sisäosassa, sulje kattila ja keitä vielä
8minuuttia.
Jos keittoajat eivät eroa olennaisesti, kaikki
aineet voi panna kerralla kattilaan.
Kun kattilan avaa välillä, siitä poistuu höyryä,
joten täytä nestettä hieman enemmän kuin
vaadittava määrä.
8. Takuuehdot
Takaamme takuuaikana tuotteen ja kaikkien
sen osien moitteettoman toiminnan. Takuuaika
on 3 vuotta ja se alkaa päivämäärästä, jolloin
tuote on hankittu WMF-ammattiliikkeestä, ja
myyjän on dokumentoitava se täyttämällä ta-
kuuosio täydellisesti.
Jos tuotteeseen tulee vikoja takuuaikana, viat
korjataan maksutta vaihtamalla vialliset osat
ehjiin.
Viallisten osien vaihdon voi suorittaa WMF-
ammattiliike tai WMF Group GmbH:n (Geis-
lingen) asiakaspalveluosasto. Takuu ulottuu
ainoastaan tähän vaatimukseen. Takuu ei kata
muita
vaatimuksia.
Takuuvaatimuksen voimaansaattamiseksi täy-
tyy esittää takuuosio.
Myyjän tulee luovuttaa se samanaikaisesti
WMF-painekattilan kanssa. Takuuvaatimus on
voimassa vain, jos takuuosio on täydellisesti
täytetty.
Tämä takuuilmoitus ei luonnollisestikaan ra-
joita lakisääteisiä takuuoikeuksia.
Takuuajan puitteissa asiakkaalle kuuluvat
lakisääteiset takuuoikeudet, jotka koskevat
suorittamista jälkikäteen, alennusta, kaupan
purkamista ja vahingonkorvausta.
Takuuvelvoite ei ulotu seuraaviin:
– Keittosignaalitiiviste
– Varoventtiili
– Tiivisterengas
Nämä osat ovat luonnollisesti kuluvia. Varao-
sille on 10 vuoden toimitustakuu.
68
6. Painekattilan hoito
6.1. Puhdistaminen
Pese painekattila jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Irrota kannen kahva ja pese kummaltakin
puolelta juoksevalla vedellä (D)(N).
Irrota tiivisterengas (10) kannesta (O) ja
pese käsin.
Kattilan, kannen ja sisäosat voi pestä koneessa.
Älä raaputa jäämiä, vaan pehmitä ne.
Jos kattilaan on kertynyt kalkkia, keitä etikka-
vedellä. Puhdista myös kattilan pohja säänn-
öllisesti.
6.2. Säilyttäminen
Laita kansi puhdistuksen jälkeen ylösalaisin
kattilan päälle. Säilytä tiivisterengas (10) puh-
distuksen jälkeen erikseen sen suojaamiseksi.
6.3. Huolto
Painekattila on tekninen kulutustuote, joka osat
voivat kulua. Kun olet käyttänyt kattilaa pit-
kään, tarkasta kaikki osat varaosaluettelon mu-
kaan. Selvästi muuttuneet osat on vaihdettava.
Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia.
Huomautus: Vahingoittunut kannen
kädensija (5) toimitettava valmistajalle
korjattavaksi.
7. Monia käyttömahdollisuuksia
Painekattilasta on hyötyä muutenkin
kuin valmistettaessa ruokaa tavalliseen tapaan.
7.1. Pakasteiden valmistaminen
Pakasteet voi panna suoraan kattilaan. Lihaa
on sulatettava hieman ennen ruskistamista.
Pane vihannekset suoraan pakkauksesta
sisäosaan. Lämmitysajat pitenevät, kypsennysa-
jat ovat samat.
7.2. Terveysruokien valmistaminen
Terveysruokiin käytetään usein viljoja ja
hernekasveja. Käytettäessä valmistukseen
painekattilaan viljaa ja hernekasveja ei
välttämättä tarvitse esikeittää. Kypsentämisajat
pidentyvät silloin noin 50 %.
Lisää vähimmäisnestemäärän 1/4 l lisäksi
vähintään 2 osaa nestettä per 1 osa viljaa/
hernekasveja. Lieden jälkilämpöä voi käyttää
jälkiturvottamiseen. Kun ruoka-aine on
vaahtoavaa tai paisuvaa (vilja, hernekasvit),
kattilan saa täyttää vain puolilleen.
7.3. Säilöntä
Lasitölkit 1 l täytteineen kypsennetään 6,5l ja
8,5 l painekattilassa, pienemmät lasitölkit 4,5l
painekattilassa. Valmista elintarvikkeet taval-
liseen tapaan. Täytä kattilaan 1/4 l vettä. Aseta
lasitölkit rei’itettyyn sisäosaan.
Kypsennä vihanneksia/lihaa 20 min niin, että
2. oranssi keittorengas on näkyvissä, kivellisiä
hedelmiä noin 5 min niin, että 1. oranssi keit-
torengas on näkyvissä.
Kypsennä siemenkodallisia hedelmiä noin
10min (1. keittorengas).
Anna kattilan jäähtyä hitaasti (menetelmä
1) – älä käytä keittoluistia tai juoksevaa vettä,
koska muuten mehu vuotaa tölkeistä.
7.4. Mehustaminen
Painekattilassa voi mehustaa pieniä määriä
hedelmiä.
Täytä kattilaan 1/4 l vettä, aseta hedelmät
rei’itetyssä sisäosassa reiättömän sisäosan päälle
ja sokeroi tarvittaessa. Käytä keitettäessä
2. oranssia keittorengasta. Aika vaihtelee
10 – 20 minuuttiin. Poista paine juoksevan
veden alla (menetelmä 3). Ravista lyhyesti
ennen avaamista.
71
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Syy
Lämmönlähteen halkaisija ei ole sopiva.
Lieden teho on väärä.
Kansi ei ole oikein paikallaan.
Varoventtiilin kuula (9) ei ole oikein paikallaan.
Neste puuttuu (väh. 1/4 l).
Tiivisterengas (10) ja/tai kattilan reuna ei ole
puhdas.
Keittoluisti (7) ei ole asennossa ZU/LOCKED.
Tiivisterengas (10) vaurioitunut tai kova
(kulunut).
Kuula ei ole oikein venttiilissä. Kuula on painettu
yläkammioon.
Kun havaitset häiriön, poista kattila liedeltä.
Älä avaa väkisin.
Poistaminen
Valitse lämmönlähde, joka vastaa kattilan
läpimittaa.
Säädä suurin teho.
Poista paine kokonaan, avaa kansi. Tarkasta,
että tiivisterengas (10) oikein paikallaan, ja sulje
kattila uudelleen.
Poista paine täysin, irrota kädensija, tarkasta
varoventtiili (9), tarkasta, että metallikuula
on kunnolla kannessa (F) ja (G), ja sulje kattila
uudelleen.
Poista paine kokonaan, avaa kansi. Täytä nestettä
ja sulje kattila uudelleen.
Poista paine kokonaan, avaa kansi. Puhdista
tiivisterengas (10) ja kattilan reuna, ja sulje
kattila uudelleen.
Työnnä keittoluisti (7) asentoon ZU/LOCKED.
Korvaa tiivisterengas (10) alkuperäisellä
WMF-tiivisterenkaalla.
Poista paine kokonaan, avaa kansi ja irrota
kädensija. Paina kuula alakammioon (F), tarkasta
pääventtiilin (3) liikkuvuus (G) ja sulje kattila
uudelleen..
70
9. Vastuun rajoitus
Takuu ei korvaa vaurioita, joiden syynä on:
– sopimaton tai asiaton käyttö
– virheellinen tai huolimaton käyttö
– virheelliset korjaukset
alkuperäistä vastaamattomien varaosien
käyttö
kattilan pintoihin kohdistuvat kemialliset
tai fysikaaliset vaikutukset
– käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
Takuun antajan nimi ja osoite
WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com
Takuuvaatimukset on esitettävä valtuutetulle
jälleenmyyjälle, maahantuojalle tai suoraan
takuun antajalle.
10. Häiriöiden poistaminen
Painekattilan häiriöt
Liian pitkä lämmitysaika tai keitto-
signaali (1) ei nouse.
Kannesta poistuu höyryä.
Varoventtiilistä/kuumennusautomatiikasta
(9) poistuu jatkuvasti höyryä (ei koske
kuumennusaikaa).
73
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Keitot
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä ja täytä väh.
1/4 l - enint. 1/2 katti-
lan sisällöstä. Erityistä
sisäosaa ei tarvita.
Vihannekset
Kypsennä 1. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Hapankaalia ja punajuuria
varten ei tarvita sisäosaa.
Muita ruokia varten tar-
vitaan rei‘itetty sisäosa.
Pavuista alkaen suurempi
kypsentämislämpötila
(2.rengas).
Palkokasvit
Vilja
Kypsennä 2. rengas näk-
vissä ja täytä väh. 1/4 l
- enint. 1/2 kattilan sisäl-
löstä. Yhtä osaa viljaa
kohti kaksi osaa vettä.
Liottamatonta viljaa on
kypsennettävä 20 - 30
min kauemmin. Valmista
puuroriisi 1. rengas nä-
kyvissä.
Hedelmät
Kypsennä 1. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Kypsennysvihjeitä
Minuuttia
Herne-, linssikeitto 12 - 15 Liotetut palkokasvit
Lihaliemi 25 - 30 koskee kaikkia lihalaatuja
Vihanneskeittp 5 - 8
Gulassi 10 - 15
Kanakeitto 20 - 25 Aika riippuu koosta
Häränhäntäkeitto 35
Perunakeitto 5 - 6
Munakoisot, kurkut,tomaatit 2 - 3 Vihannesten hyödylliset aineet säilyvät
Kukkakaali, paprika, purjo 3 - 5 höyrytettäessä pidempään
Herneet, selleri, kohlrabi 4 - 6
Fenkoli, porkkana, savoijinkaali 5 - 8
Pavut, kaali, punakaali 7 - 10
Hapankaali 10 - 15
Punajuuri 15 - 25
Perunat 6 - 8
Kuoriperunat 6 - 10 Kuoriperunat halkeavat, jos höyryn
poistaa nopeasti
Kypsennä paksuja papuja
Herneet, pavut, linssit 10 - 15 10 min pidempään
Tattari, hirssi 7 - 10 Liotetun viljan kypsennysaika
Maissi, riisi, speltti 6 - 15 Liotetun viljan kypsennysaika
Puuroriisi 20 - 25 1. rengas näkyvissä
Pitkäjyväinen riisi 6 - 8
Ruskea riisi 12 - 15
Vehnä, ruis 10 - 15 Liotetun viljan kypsennysaika
Kirsikka, luumu 2 - 5 Rei‘itettyä sisäosaa suositellaan
Omena, päärynä 2 - 5 Rei‘itettyä sisäosaa suositellaan
Kypsennysaika alkaa, kun ohjeessa ilmoitettu rengas näkyy
Kypsennysajat ovat ohjeellisia
Valitse mieluummin lyhyt aika, ja kypsennä tarvittaessa lisää
Vihanneksista tulee näitä aikoja noudattaen “al dente”
Lämpötila on 1. renkaan näkyessä 110 °C ja 2.renkaan 119 °C
Reseptejä on osoitteessa www.wmf.com
72
11. Kypsennysaikataulukko
Porsas ja vasikka
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Erillistä sisäosaa ei tarvita.
Nauta
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4l nestettä.
Naudankieltä varten
tarvitaan rei‘itetty sisäosa.
Kana
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Kanaa varten tarvitaan
rei‘itetty sisäosa.
Riista
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Erityistä sisäosaa ei
tarvita.
Karitsa
Kypsennä 2. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Kala
Kypsennä 1. rengas
näkyvissä, ja täytä
vähintään 1/4 l nestettä.
Raguuta ja gulassia varten
ei tarvita sisäosaa, muuten
käytä reiätöntä.
Minuuttia
Possunsuikaleet 5 - 7
Raguu 10 - 15
Porsaanpaisti 20 - 25 Aika riippuu koosta ja muodosta
Naudansuikaleet 5 - 7
Raguu 10 - 15
Ossobuco 25 - 30
Vasikan kieli 15 - 20 Peitä vedellä
Vasikanpaisti 20 - 25 Aika riippuu koosta ja muodosta
Lihamureke 10 - 15
Marinoitu naudan paisti 30 - 35
Naudankieli 45 - 60
Lihasuikaleet 6 - 8
Gulassi 15 - 20
Rullat 15 - 20
Naudanpaisti 35 - 45 Aika riippuu koosta ja muodosta
Kana 20 - 25 Enint. 1/2 tilavuudesta
Broilerin palat 6 - 8
Kalkkunan koipi 25 - 30 Riippuu koipien paksuudesta
Kalkkunaraguu 6 - 10
Kalkkunaleike 2 - 3
Jänispaisti 15 - 20
Jänis 10 - 12
Peurapaisti 25 - 30
Riistagulassi 15 - 20
Karitsaragout 20 - 25 Lammas vaatii pidemmät ajat
Karitsanpaisti 25 - 30 Aika riippuu koosta ja muodosta
Kalafilee 2 - 3 Höyrytetään omassa mehussaan
Kokonainen kala 3 - 4 Höyrytetään omassa mehussaan
Raguu tai gulassi 3 - 4
/