EINHELL TE-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah) Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
rotary hammers
Malli
TE-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)
Tyyppi
Ohjekirja
TE-CD 18 Li-i BL-Solo
TE-CD 18 Li-i BL
Art.-Nr.: 45.138.60 (Solo) I.-Nr.: 11029
Art.-Nr.: 45.138.61 (2x2.0 Ah) I.-Nr.: 11029
7
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Schlagbohrschrauber
GB Original operating instructions
Cordless Hammer Drill/Screwdriver
F Instructions d’origine
Perceuse visseuse à percussion
sans l
I Istruzioni per l’uso originali
Trapano avvitatore a percussione
a batteria
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-slagbore-/skruemaskine
S Original-bruksanvisning
Batteridriven slagskruvdragare
NL Originele handleiding
Accu-klopboorschroever
E Manual de instrucciones original
Taladro atornillador a percusión
con batería
P Manual de instruções original
Aparafusadora de impacto sem o
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-iskuporakone-ruuvinväännin
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Kρουστικό δραπανοκατσάβιδο
μπαταρίας
H Eredeti használati utasítás
Akku-ütvefúró-csavarozó
RO Instrucţiuni de utilizare originale
Maşină de găurit şi înşurubat cu
percuţie cu acumulator
PL Instrukcją oryginalną
Akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka z udarem
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 1Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 1 31.10.2019 06:24:2731.10.2019 06:24:27
FIN
- 104 -
Sisällysluettelo
1. Turvallisuusmääräykset
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
3. Määräysten mukainen käyttö
4. Tekniset tiedot
5. Ennen käyttöönottoa
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
9. Säilytys
10. Latauslaitteen näyttö
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 104Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 104 31.10.2019 06:25:4731.10.2019 06:25:47
FIN
- 105 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje.
Huomio! Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Huomio! Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt
saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria. Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä ter-
veydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
Vaihteiston vahingoittumisen välttämiseksi saa vaihteen vaihtaa vain laitteen ollessa pysähdyksissä
Säilytä akut vain kuivassa tilassa, jossa lämpötila on +10°C ja +40°C välillä. Säilytä akkuja vain ladattu-
na (väh. 40 % lataus).
Saa käyttää vain kuivissa tiloissa.
Suojaluokka II
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 105Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 105 31.10.2019 06:25:4731.10.2019 06:25:47
FIN
- 106 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Varoitus!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet,
kuvat ja tekniset erittelyt, joilla tämä sähkö-
työkalu on varustettu. Jos seuraavia ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.
Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja oh-
jeet myöhempää tarvetta varten.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Vääntömomentin säätö
2. Akun tehonnäyttö
3. Kiertosuuntakytkin
4. Päälle-/pois-katkaisin
5. Akku
6. Latauslaite
7. Vaihtokytkin 1. vaihde – 2. vaihde
8. Lukituspainike
9. Pikakiinnitysistukka
10. Valodiodilamppu
11. Tukikahva
12. Vaihtokytkin ruuvinvääntö/poraus/iskuporaus
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Akkuporakone-ruuvinväännin
Tukikahva
Latauslaite (ei kuulu tuotenumeron 45.138.60
toimitukseen)
Akku (ei kuulu tuotenumeron 45.138.60 toi-
mitukseen)
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Akkukäyttöinen iskuporakone-ruuvinväännin on
tarkoitettu ruuvien kiristämiseen ja irrottamiseen,
puun, metallin ja muovin poraamiseen sekä kiven
iskuporaamiseen käyttäen aina kuhunkin tarkoi-
tukseen sopivia liitostyökaluja.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 106Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 106 31.10.2019 06:25:4831.10.2019 06:25:48
FIN
- 107 -
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Moottorin virranotto: ...............................18 V d.c.
Joutokäyntikierrosluku: ....... 0-500 / 0-1800 min-
1
Vääntömomenttiportaat: .......................... 20+1+1
Oikea/vasen-suuntaus: ................................ kyllä
Poranistukan läpimitta: .....................max. 13 mm
Latauslaitteen antojännite: .............21 V tasavirta
Latauslaitteen antovirta: .................................3 A
Latauslaitteen verkkojännite: ................................
............................................200-250 V~ 50-60 Hz
Akkutyyppi: .........................................Litium-ioni
Akun kennojen lukumäärä: ........................... 5/10
Akun latausteho: ..........................1,5 Ah / 5,2 Ah
Paino: .......................................... 1,69 kg / 2,2 kg
Suurin ruuvin läpimitta: ............................... 6 mm
Suurin ruuvin läpimitta tarkoittaa puuhun ruuvatta-
van ruuvin suurinta sallittua läpimittaa. Puulajista
riippuen ruuvin läpimitta voi vaihdella.
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin
EN 62841 mukaisesti.
Äänen painetaso L
pA
........................ 79,88 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso L
WA
.......................... 90,88 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
........................................... 3 dB
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin EN 62841 mukai-
sesti.
Poraus metalliin
Tärinän päästöarvo ah 2,5 m/s
2
Mittausvirhe K = 1,5 m/s
2
Iskuporaus betoniin
Tärinänpäästöarvo a
h,ID
= 10,62 m/s
2
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s
2
Annetut tärinän kokonaispäästöarvot ja annetut
melunpäästöarvot on mitattu normitetulla koes-
tusmenetelmällä ja niitä voidaan käyttää sähköty-
ökalun vertaamiseksi toiseen sähkötyökaluun.
Annettuja tärinän päästöarvoja ja annettuja me-
lunpäästöarvoja voidaan käyttää myös rasituksen
alustavaan arviointiin.
Varoitus:
Tärinä- ja melupäästöt voivat poiketa annetuista
arvoista sähkötyökalua käytettäessä tositilan-
teessa, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja
erityisesti siitä, minkätyyppistä työstökappaletta
käsitellään.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Vaara!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
Rajoita työskentelyaika.
Tällöin tulee huomioida käyttöjakson kaikki osu-
udet (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on
sammutettu, sekä ne ajat, jolloin se on tosin kyt-
ketty päälle, mutta käy kuormittamatta).
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 107Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 107 31.10.2019 06:25:4831.10.2019 06:25:48
FIN
- 108 -
5. Ennen käyttöönottoa
Lue nämä ohjeet ehdottomasti ennen akkuruuvin-
vääntimesi käyttöönottoa:
1. Lataa akku mukana toimitetulla latauslaitte-
ella. Tyhjä akku on ladattu täyteen n. 1 tunnin
kuluttua.
2. Käytä ainoastaan teräviä poranteriä sekä
moitteettomia, sopivia ruuvipaloja.
3. Kun poraat reikiä tai kiinnität ruuveja seiniin ja
muureihin, tarkasta ensin, ettei niissä ole
kätkettyjä sähkövirta-, kaasu- tai vesijohtoja.
6. Käyttö
6.1 LI-akkusarjan lataaminen (kuvat 2-3)
1. Vedä akkusarja (5) ulos kahvasta painamalla
samanaikaisesti lukituspainike (8) alas.
Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkko-
jännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojän-
nitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke
(1) pistorasiaan. Vihreä valodiodi alkaa vilk-
kua.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkko-
jännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojän-
nitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke
(6) pistorasiaan. Punainen ja vihreä valodiodi
palavat samanaikaisesti n. 1 sekunnin ajan.
3. Työnnä akku latauslaitteeseen.
Kohdasta 10 (latauslaitteen näyttö) löydät taulu-
kon, josta selviävät latauslaitteen valodiodinäytön
merkitykset.
Jos akun lataaminen ei onnistu, tarkistakaa,
onko pistorasiassa jännitettä
onko kontakti latauslaitteen latauspisteisiin
hyvä.
Jos akun lataaminen ei vieläkään onnistu, pyy-
dämme Teitä lähettämään
latauslaitteen
akun
asiakaspalveluumme.
Jotta LI-akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataa-
minen on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat
akkuruuvinvääntimen tehon heikkenevän.
6.2 Vääntömomentin säätö (kuva 4/nro 1)
Huomio! Säädä vääntömomentin säätörengasta
vain kun kone ei käy.
Akkuruuvinväännin on varustettu mekaanisella
vääntömomentin säädöllä.
Tietyn ruuvinkoon vääntömomentti säädetään
säätörenkaasta. Vääntömomentti on riippuvainen
useammista tekijöistä:
työstettävän materiaalin laadusta ja kovu-
udesta,
käytettyjen ruuvien lajista ja pituudesta,
ruuviliitokselle asetetuista vatimuksista.
Vääntömomentin saavuttamisesta ilmoittaa kytki-
men rasahtava irroitus.
6.3 Ruuvinväännön/porauksen/iskuporauk-
sen vaihtokytkin (kuva 4/nro 12)
Ruuvinvääntöä varten aseta vaihtokytkin (12)
asentoon „ruuvi“. Vääntömomentti säädetään
vääntömomentin säädöllä (1) (katso kohta
6.2).
Porausta varten aseta vaihtokytkin (12) asen-
toon „poraus“. Luistokytkin on kytketty pois ja
käytettävissä on suurin vääntömomentti, riip-
pumatta vääntömomentin säädöstä (1).
Iskuporausta varten aseta vaihtokytkin säätö
(12) asentoon „vasara“. Luistokytkin on kyt-
ketty pois ja käytettävissä on suurin vääntö-
momentti, riippumatta vääntömomentin
säädöstä (1).
Viite! Muuta vääntömomentin säätöä (1) ja
ruuvinväännön/porauksen/iskuporauksen
vaihtokytkimen (12) asentoa vain kun kone
ei käy!
6.4 Pyörimissuunnan vaihtokytkin (kuva 5/
nro 3)
Päällä-/pois-kytkimen yläpuolella olevalla työnt-
ökytkimellä voidaan vaihtaa akkuruu vinvääntimen
pyörimissuuntaa sekä varmistaa akkuruuvin-
väännin tahatonta käynnis tämistä vastaan. Voitte
valita vasemman- ja oikeansuuntaisen pyörimisen
välillä. Pyörimissuuntaa tulee muuttaa vain ruuvi-
vääntimen seistessä, ettei vaihteisto vahin goitu.
Kun työntökytkin on keskiasennossa, on päälle-/
pois-kytkin lukittu.
6.5 Päälle-/pois-kytkin (kuva 5/nro 4)
Päälle-/pois-kytkimellä voitte säätää kierosluvun
portaattomasti. Mitä pidemmälle kytkintä paineta-
an, sen suurempi on ruuvinvääntimen kierrosluku.
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 108Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 108 31.10.2019 06:25:4831.10.2019 06:25:48
FIN
- 109 -
6.6 Vaihtaminen 1. vaihteelta 2. vaihteelle
(kuva 4/nro 7)
Vaihtokytkimen asennosta riippuen voit työsken-
nellä korkeammalla tai alhaisemmalla kierros-
luvulla. Jotta vältytään vaihteiston vahingoittu-
miselta, tulee vaihteen vaithokytkimen asentoa
muuttaa ainoastaan koneen ollessa pysähdyk-
sissä.
6.7 Akun tehonäyttö (kuva 6/nro 2)
Paina akun tehonnäytön katkaisinta (a). Akun
tehonnäyttö (2) ilmoittaa akun lataustilan 3 valo-
diodin avulla.
Kaikki kolme valodiodia palavat:
Akku on ladattu täyteen.
2 valodiodia palaa:
Akussa on vielä riittävästi tehoa.
1 valodiodi vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.
Kaikki valodiodit vilkkuvat:
Akun lataus on tyhjentynyt täysin ja akku on vi-
oittunut. Viallista akkua ei saa enää käyttää eikä
ladata!
6.8 Valodiodilamppu (kuva 6/nro 10)
Valodiodilampun (10) avulla voit valaista ruuvaus-
tai porauskohdan, kun valaistusolosuhteet ovat
epäedulliset. Valodiodilamppu (10) syttyy auto-
maattisesti heti kun painat päälle-/pois-katkaisinta
(4).
6.9 Työkalun vaihto (kuva 7)
Huomio! Aseta kaikkien toimien (esim. työka-
lunvaihdon, huollon jne.) ajaksi akkuruuvaimen
kiertosuuntakytkin (3) keskiasentoon.
Akkuruuvinväännin on varustettu pikaistukalla
(9), josa on automaattinen karan lukitus. Kierrä
poranistukka (9) auki. Istukan aukon (a) tulee olla
kyllin iso, jotta työkalu (poranterä tai ruuvauskär-
ki) mahtuu siihen. Valitse tarkoitukseen sopiva
työkalu. Työnnä työkalu mahdollisimman syvälle
poranistukan aukkoon (a).
Kierrä poranistukka (9) tiukkaan kiinni, ja tarkasta
sitten, että työkalu on tukevasti paikallaan.
6.10 Ruuvinvääntö:
Käyttäkää vain itsekeskittyviä ruuveja (esim.
ristiuraruuveja), jolloin työskentely on turvallis-
empaa. Huolehtikaa siitä, että käytetty talttapala
sopii ruuvin kokoon ja muotoon. Säätäkää vääntö-
momentti ruuvin koon mukaan, kuten liitteessä
selitetään.
6.11 Tukikahvan asentaminen (kuva 8/nro 11)
Tukikahva (11) antaa lisätukea laitteen käytössä.
Tämän vuoksi älä käytä laitetta ilman tukikahvaa.
Tukikahva (11) voidaan ruuvata kiinni 2 asentoon
(A, B). Se sopii siksi sekä oikea- että vasenkäti-
sille.
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
puhdistusstoimia.
7.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
7.2 Huolto
Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvits-
evia osia.
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 109Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 109 31.10.2019 06:25:4931.10.2019 06:25:49
FIN
- 110 -
7.3 Varaosa- ja lisävarustetilaus:
Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:
laitteen tyyppi
laitteen tuotenumero
laitteen tunnusnumero
tarvittavan varaosan varaosanumero
Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivus-
tosta www.isc-gmbh.info
Vinkki: Hyvän työtuloksen
saamiseksi suosittelemme
:n korkealaatuisia va-
rusteita! www.kwb.eu
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
9. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 110Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 110 31.10.2019 06:25:4931.10.2019 06:25:49
FIN
- 111 -
10. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Merkitys ja toimenpiteet
Punainen
LED
Vihreä
LED
Pois Vilkkuu Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei
ole akkua
Palaa Pois Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella. Vastaavat latausajat löytyvät suora-
an latauslaitteesta.
Viite! Todelliset latausajat voivat poiketa hieman annetuista latausajoista.
Ne ovat riipüuvaiset akun jäljelläolevasta lataustehosta.
Pois Palaa Akku on ladattu ja valmis käyttöön.
Sen jälkeen latauslaite kytkeytyy hellävaraiselle lataukselle, kunnes akku
on ladattu aivan täyteen.
Jätä tätä varten akku vielä noin 15 minuutin ajaksi latauslaitteeseen.
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Vilkkuu Pois Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen ke-
stää pitempään. Mahdollisia syitä ovat:
-Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan.
-Akun lämpötila ei ole ihannealueella.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta
ladata edelleen.
Vilkkuu Vilkkuu Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Palaa Palaa Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä
(alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n. 20°C).
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 111Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 111 31.10.2019 06:25:4931.10.2019 06:25:49
FIN
- 112 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EU loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 112Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 112 31.10.2019 06:25:4931.10.2019 06:25:49
FIN
- 113 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Poranistukka, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat* Palat/poranterät
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 113Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 113 31.10.2019 06:25:4931.10.2019 06:25:49
FIN
- 114 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 114Anl_TE_CD_18_2_Li_i_BL_SPK7.indb 114 31.10.2019 06:25:5031.10.2019 06:25:50
/