HUSQVARNA-ELECTROLUX QSP5410 Ohjekirja

Kategoria
Mixer/food processor accessories
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

QSP 5410
342700482
2
Sisällys
Innehåll
Sisällys
Innehåll
Turvallisuus …………………………………
Liesi………………………………………….
Pakkauksen purkaminen
……………
Varusteet
……………………………..
Turvavarusteet ……………………………..
Kaatumiseste
………………………..
Keittotason suoja
(lisävaruste)
…………………………
Luukun salpa
…………………….……
Ennen lieden käyttöönottoa………..……….
Yleistä
……………………………….
Puhdista varusteet
……………………
Kuumenna keittolevyt
………………
Polta uunin suojarasva
………….…....
Toimintopaneeli……………………………..
Merkkivalolamput
…………………….
Keittolevyt………………………………….
Keittotason käyttäminen
……………
Keittolevyjen puhdistaminen
…………
Uuni…………………………………………
Uunin toiminnot
…………………….
Hyödyllisiä ohjeita
……………………
Puhdistus ja hoito
……………………
Asennus ……………………………………
Jalustan syvyyden ja korkeuden
muuttaminen
………….……………….
Asennus vaakasuoraan ……………….
Sähköliitäntä
……………………………
Huolto…………………………………….
Tekniset tiedot………………………………
Leivontataulukko……………………………
Ruoanvalmistustaulukko&grillaus……………
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin ….
Neuvoja ja vinkkejä …………………………
Romutus. ……………………………………
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
10
11
11
11
14
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
24
Säkerhet…………………………………….
Spisen ………………………………………
Uppackning
……………………………
Tillbehören
…………………………
Säkerhetsutrustningen……………………
Tippskyddet
…………………………
Kastrullskyddet
(extra tillbehör
)……………………
Luckspärren
……………………..….
Före första användning..……………………
Rengöring av spisen
…………………
Rengör tillbehören
………………….
Upphetta plattorna
…………………
Bränn av ugnen
…………….……….
Manöverpanelen……………………………
Kontrollamporna
……………………
Platthällen…………………………………..
Användning av hällen
……………….
Rengöring av plattorna
………………
Ugnen..……………………………………
Ugnens funktioner
……………………
Praktiskt användning
………………..
Rengöring och skötsel
………………
Installation………………………………….
Ä
ndring
av
sockelhöjd och –djup……
Nivåjustering
………………….………
Elektrisk anslutning
……………………
Service ……………………………………
Tekniska uppgifter..………………………
Bakning tabell…………………………….
Grill & matlagning tabell………………….
Praktiska råd och tips………………………
Problem och åtgärder………………………
Skrotning……………..……………………..
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
32
33
33
33
36
39
39
40
40
41
42
43
44
45
46
46
3
Turvallisuus
Turvallisuus
Liedet kehittyvät ja uudessa liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet
huolellisesti ja tutustu uuden lietesi käyttöön ja sen toimintoihin. Liesi on tarkoitettu normaaliin
kotitalouskäyttöön. Säilytä käyttöohje myös mahdollista seuraavaa omistajaa varten. Ota yhteyttä, jos sinulla
on kysyttävää lieden ominaisuuksista tai sen toiminnasta. Yhteydenottotiedot löydät kohdasta “Huolto”.
Teksti, joka on merkitty
VAROITUSKOLMIO
-symbolilla sisältää tietoa lieden turvallisesta käytöstä.
LUE NE
KOHDAT HUOLELLISESTI
, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi, muita tai liettä.
Lapset
Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita
kaikesta, jopa liesistä. Haluamme turvallisuuden
vuoksi painottaa muutamia asioita, jos sinulla on
lapsia:
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa
lieden molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi
voidaan asentaa siten, että toisella puolella on seinä
tai kaappi ja toisella puolella laskutila.
Keittotason suojan (lisävarusteena)
tulee olla
asennettu ja luukkujen turvasalvan toiminnassa.
Anna lasten olla mukana lieden käyttämisessä,
mutta kerro heille, että kattilat, taso ja uuni
kuumenevat ja pysyvät kuumana vielä jonkun aikaa
käytön jälkeenkin.
PALOVAMMAN VAARA!
Asennus
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike
tai henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö-
ja/tai omaisuusvahinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun
ei yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä.
Käytä käsineitä liettä siirrettäessä.
KAATUMISESTEEN
tulee olla asennettu. Silloin liesi
ei kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Käyttö
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä vääntimet nolla-asentoon ja katkaise virta
liesituulettimesta.
TUKAHDUTA TULI KANNEN AVULLA,
älä koskaan käytä vettä.
Käytä vain keittolevyä ja uunia varten
suunniteltuja astioita.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nolla-
asennossa, kun liettä ei käytetä.
Laite kuumenee käytön aikana. Ole varovainen,
etenkin ettet polta itseäsi uunin sisällä oleviin
kuumennusvastuksiin.
Puhdistus
Pidä keittolevyt ja uuni puhtaina hygienia- ja
turvallisuussyistä. Rasva ja roiskeet käryävät
kuumennettaessa ja aiheuttavat pahimmassa
tapauksessa palovaaran.
Huolto ja hoito
Nollaa kaikki vääntimet ennen viallisen lampun
vaihtoa.
Huollot ja tarvittavat korjaukset saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
Romutus
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen
yhteydessä: kun lieden kaapeli on irrotettu
liesirasiasta, katkaise kaapeli lieden puoleisesta
päästä ja poista uunin luukun turvalukitus
toiminnasta.
4
Liesi
Liesi
1. Höyryaukko
2. Keittotaso
3. Toimintopaneeli ja vääntimet
4. Uuni
5. Säilytyslaatikko
6. Jalusta
Lieden takaosassa on pyörät, jotka helpottavat
lieden siirtämistä puhdistuksen yhteydessä. Avaa
luukku, nosta liettä varovasti uunin yläreunasta ja
vedä liesi ulos.
1
4
6
3
5
2
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että liesi on virheetön. Ilmoita
mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi
myyjälle.
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä
kierrätyskeskukseen, jos et ole varma minne voit
viedä pakkausmateriaalin.
Varusteet
NÄMÄ TOIMITETAAN LIEDEN MUKANA:
Emaloitu uunipannu
Emaloidut leivinpellit (2 kpl)
Uuniritilä
Kaatumiseste asennustarvikkeineen
Käyttöohje
Kondenssivesisuoja
SEURAAVAT OVAT OSTETTAVISSA LISÄVARUSTEINA:
Keittotason suoja asennustarvikkeineen
5
Turvavarusteet
Turvavarusteet
Varmista, että lieden molemmilla puolilla on 40
cm leveä laskutila
(KATSO KUVA).
Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asentaa siten, että
toisella puolella on seinä tai kaappi ja toisella
puolella laskutila.
Liesi täyttää lapsiturvallisuutta koskevat
vaatimukset, jos seuraavat varusteet/toiminnot on
asennettu:
Kaatumiseste
Huomioi liettä asennettaessa, että
kaatumiseste on asennettava paikalleen.
Kaatumiseste tulee olla asennettu, ettei liesi
kaadu normaalia suuremmassakaan
kuormituksessa.
Ennen kuin asennat kaatumisesteen, varmista,
että liesi on asennettu oikealle korkeudelle, katso
kappale Asennus, s.17.
1. Piirrä seinään viiva – vaakatasoon asettamisen
jälkeen – pitkin lieden takareunaa (katso kuva)
2. Katso kuvasta mitta, joka pätee vasemmalle
puolelle (katso kuva). Mittaa kaatumisesteen
paikka ja ruuvaa este kiinni tukevaan
materiaaliin tai sopivaan vahvikkeeseen.
HUOM!
Jos asennusaukko on liettä leveämpi, ja
haluat asentaa lieden keskelle aukkoa, kuvan
vaakamittaan pitää lisätä lieden ja kalusteen
väliin jäävän raon leveys.
3.
Jos muutat mittaa, muista sovittaa
kaatumiseste lieden takaosassa olevaan
reikään, kun siirrät liettä paikalleen.
Muista, että kaatumiseste toimii vain, jos liesi on
työnnetty paikalleen.
Keittotason suoja (lisävaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu,
etteivät lapset vetäisi keittoastioita liedeltä.
1. Aseta suoja keittotasolle.
2. Työnnä suoja keittotason reunan yli
takimmaiset kiinnikkeet ylös nostettuna.
3. Lukitse suoja painamalla etummaiset
kiinnikkeet paikalleen ja paina takimmaiset
kiinnikkeet alas.
6
Turvavarusteet
Luukun salpa
Luukun salvan eli lapsilukon ansiosta lasten on
vaikeampi avata uunin luukkua. Avataksesi luukun,
nosta salpaa samalla kun vedät luukkua itseäsi
kohden.
Salpa estää luukun avaamisen, mutta luukun
ympärille
ja ohjauspaneelin ja luukun väliin jää
pienet raot, joihin
etenkin pienet lapset voivat
työntää sormensa ja
polttaa itsensä.
Ennen lieden käyttöönottoa
Yleistä
Puhdista liesi heti käytön jälkeen puhtaalla liinalla
ja lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti
lisätty käsitiskiainetta.
ÄLÄ KÄYTÄ KOSKAAN
HANKAUSAINEITA TAI MUITA NAARMUTTAVIA
AINEITA
lieden puhdistukseen. Tehokkaampi
puhdistus voi kuitenkin joissakin tapauksissa tulla
kysymykseen.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan
puhdistaaksesi sen takaa, haluamme varmuuden
vuoksi muistuttaa, että lieden kaatumiseste toimii
vain, kun liesi on sijoituspaikallaan.
Puhdista varusteet
Pese leivinpelti, uunipannu ym. lämpimällä vedellä
ja käsitiskiaineella. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi.
Kuumenna keittolevyt
Keittolevyt on käsitelty ruosteenestoaineella, joka
kiinnittyy keittolevyihin paremmin, jos levyjä
kuumennetaan ennen käyttöä.
Kuumenna yhtä levyä kerrallaan täydellä teholla
enintään 5 minuutin ajan. Muista pitää levyjä
silmällä, ettei kukaan polta niissä itseään.
Liuotinaineen jäänteet savuavat hieman
höyrystyessään. Älä polta uunin suojarasvaa,
ennenkuin olet kuumentanut kaikki levyt.
7
Toimintopaneeli
Polta uunin suojarasva
Pidä lapsia silmällä!
Uuni tulee erittäin kuumaksi.
Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa, se
tulee kuumentaa tyhjänä. Toimi seuraavasti:
1. Valitse (ylä-/alalämpö) ja korkein lämpötila.
Uunin luukun pitää olla kiinni.
2. Tuuleta keittiö. Katkaise virta uunista, kun käry
ja savuaminen on lakannut.
3. Puhdista uuni, luukku ja kannattimet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella. Pyyhi kuivaksi.
Toimintopaneeli
23 1
4a 4b
1
2
3
4a
4b
KEITTOLEVYJEN
vääntimet
UUNIN
lämpötilan valitsin
UUNIN
toimintoväännin
UUNIN
merkkivalo
LIEDEN
merkkivalo
Merkkivalolamput
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja ja niiden
kestoikä on normaalisti pitkä. Jos lamppu vioittuu,
ota yhteys huoltoliikkeeseen.
8
Keittolevyt
Keittolevyt
Liedessä on neljä keittolevyä. Pikalevyt on merkitty
punaisella merkillä ja varustettu
ylikuumenemissuojalla.
Ø 145 mm
Ø 145 mm
Ø 180 mm
Ø 180 mm
Keittotason käyttäminen
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä keittolevyjen vääntimet 0-asentoon ja
katkaise virta liesituulettimesta.
TUKAHDUTA
TULI KANNEN AVULLA,
älä koskaan käytä vettä.
Levyissä on kiinteät asennot 0-6 (Asennossa 6 teho
on suurimmillaan). Vääntimiä voi kääntää sekä
myötä- että vastapäivään.
Ajan myötä opit valitsemaan sopivan vääntimen
asennon valmistettavan ruoan, ruokamäärän ja
keittoastian mukaan.
Keittäminen
Voit käyttää korkeinta tehoa kiehauttamiseen ja sen
jälkeen asettaa alemman tehon ruoan
kypsentämiseen ja hauduttamiseen. Veden
kiehumisääni ja vesikuplien koko auttavat
valitsemaan oikean tehoalueen:
MIETO TEHO
: Melkein äänetön kiehuminen, hieman
poreileva vesi. Sopivaa puurojen hauduttamiseen,
kalan kypsentämiseen sekä vihannesten, kuten
herneiden ja parsakaalin keittämiseen.
KESKI TEHO:
Kiehuva ääni, hiilihappopitoisen juoman
kokoiset poreet. Sopii suurimmalle osalle
keitettäviä ruokatarvikkeita, esim. punajuuret ja
liha.
KORKEA TEHO
: Ääni hiljenee ennen kiehumisen
alkamista. Poreileva vesi. Sopiva kiehauttamiseen.
9
Keittolevyt
Paistaminen
Paistaessasi saat parhaan tuloksen, kun paistettava
ruoka ei ole jääkaappikylmää ja ruokamäärä peittää
korkeintaan 2/3 osaa paistinpannun pohjasta.
Lisää margariini/voi paistinpannuun ja aseta
tehoalue väännintä kääntämällä. Rasvan väri
kertoo, milloin paistaminen voidaan aloittaa. Näet
värin helposti painamalla teräksisen paistinlastan
pannun pohjaa vasten, kun rasva ei enää sihise.
MIETO TEHO:
Hieman ruskea rasva. Sopii esim.
munien, raa’an perunan, sipulin, kyljysten ja
pihvien, sekä kokonaisen kalan paistamiseen.
KESKI TEHO:
Keskiruskea rasva. Sopii useimpien
ruokien paistamiseen, esim. jauheliha, lihakuutiot,
makkara ja ohuen kalafileet, sekä ohukaiset.
KORKEA TEHO:
Tummanruskea rasva. Sopiva
ohuiden pihvien nopeaan paistamiseen. Ole
varovainen, rasva palaa helposti.
Kattilan/paistinpannun valinta
Ajan- ja energiansäästön vuoksi pitäisi
kattilan/paistinpannun pohjan olla:
yhtä suuri suuri kuin keittolevyn. Liian pieni
pohjan halkaisija lisää vaaraa, että ruoka palaa
kiinni levyyn ylikiehumisen yhteydessä.
sileäpohjainen
tasainen. Epätasainen pohja pidentää
keittoaikaa.
Levyn lämpö vaikuttaa keittoastiaan. Hankkiessasi
uusia keittoastioita, valitse mielummin
kerrospohjaisia teräskattiloita.
10
Keittolevyt
Säästä energiaa!
Käytä kantta keittoastialla, niin energiankulutus
alenee.
Käyttämällä tasapohjaisia keittoastioita energiaa
säästyy 25% (verrattuna keittoastiaan, jossa on
epätasainen pohja).
Pidä keittolevyt puhtaana ja kuivana. Lika ja
kosteus alentavat lämmönjohtumista
keittoastioihin ja pannuihin.
Käytä jälkilämpö hyväksi.
Höyryttämällä kypsentäminen ja painekeittimen
käyttö alentavat energiankulutusta.
Keittolevyjen puhdistaminen
Likainen keittolevyn pinta huonontaa lämmön
johtumista levystä keittoastiaan. Pyyhi levyn pinta
jokaisen käyttökerran jälkeen kostealla liinalla ja
käsitiskiaineella.
Puhdistus ja ruosteenestokäsittely
1. Puhdista levyt perusteellisesti saippuoidulla
teräsvillalla. Huuhtele ja kuivaa talouspaperilla.
2. Levitä, esim. pienellä kangastilkulla, ohut kerros
ruosteenestoainetta kuivalle, kylmälle levylle.
Aineen voit hankkia valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
3. Polta aine kiinni keittolevyyn kuumentamalla
yhtä levyä kerrallaan täydellä teholla,
korkeintaan viisi minuuttia. Kevyttä savua ja
höyryä muodostuu, kun liuotinaineet
höyrystyvät.
4. Kaikki väri puhdistuu emalista (jonka on oltava
kylmä) ja käsistä lakkabensiinillä.
11
Uuni
Uuni
Uunissa on irrotettavat uunikannattimet, joissa on
neljä kannatintasoa.
Uunin toiminnot
Kaikissa toiminnoissa merkkivalo palaa
kuumennusvaiheessa ja sammuu, kun haluttu
lämpötila on saavutettu (syttyy ja sammuu, kun
termostaatti kytkee ja katkaisee). Valitaksesi
uunitoiminnon, käännä uunin toimintoväännintä
myötäpäivään haluamasi toiminnon kohdalle (katso
alla).
UUNISSA ON SEURAAVAT TOIMINNOT:
Valaistus
Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun
valitset toimintoja. Voit halutessasi kytkeä
ainoastaan valon, ilman että mikään muu toiminto
on kytkettynä.
Ylä/alalämpö
Ylä- ja alavastus kytkettynä.
Ylälämpö
Ylävastus kytkettynä.
Alalämpö
Alavastus kytkettynä.
Grilli
Grilli- ja ylävastus kytkettynä.
Pikakuumennus
Grilli- ja alavastus kytkettynä. Uuni lämpiää
200°C:een noin 7 minuutissa. Voidaan käyttää
myös kuorrutuksen yhteydessä.
Haudutus
Haudutus, enintään 125ºC.
Ylä- ja alavastus toimivat 500 W teholla.
Hyödyllisiä ohjeita
Älä koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä
tai uunipannua suoraan uunin pohjalle. Mikäli
uunin alalämmön siirtyminen estetään, uunin
pohjan emali saattaa vaurioitua
ylikuumenemisesta. Uuni kuumenee käytössä.
PIDÄ LAPSIA SILMÄLLÄ.
Pelti voi vääntyä lämpötilan vaihtumisen
yhteydessä ja/tai jos se on täytetty epätasaisesti
esimerkiksi pizzalla.
12
Uuni
Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen
muotoonsa. Miten valita oikea uunitoiminto?
Seuraavassa käytännön ohjeita ja vihjeitä miten
valitset uunitoiminnon valmistaessasi erilaisia
ruokalajeja:
Leivonta
Kokeile pehmeitä kakkuja hammastikulla noin 5
minuuttia ennen täyttä aikaa. Voit lyhentää tai
pidentää paistoaikaa. Valmistusohje, vuokien
materiaali, väri, muoto ja koko voivat vaikuttaa
lopputulokseen. Kirkkaissa alumiinivuoissa
paistetut kakut ovat yleensä vaaleita.
YLÄ-/ALALÄMPÖ
antaa tasaisen värin koko pinnalle.
Ruoanvalmistus
YLÄ-/ALALÄMPÖ
on yleensä paras ruoan
kypsennykseen yhdellä kannattimella. Noudata
taulukon ohjeita.
Paistaminen
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää.
Valitse uuninkestävä vuoka, johon liha juuri
mahtuu, tällöin paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta
valuu paistettaessa yleensä paljon nestettä. Käytä
sen vuoksi suurta paistovatia tai uuniritilää ja sen
alla uunipannua. Laita pannulle tilkka vettä, joka
estää rasvan kiinnipalamisen.
Grillaus
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä
ja lämpötila vaikuttavat kypsymisaikaan ja
lopputulokseen. Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka
ja porsas) eivät ruskistu yhtä helposti kuin punainen
liha (nauta ja riista). Grillausöljy ja/tai grillimauste
parantavat väriä, mutta lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin,
kun ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista.
Kuivaa ruoka ja aseta se uuniritilälle. Mausta
mieleiseksesi. Muista aina laittaa ritilän alle foliolla
peitetty pelti, joka kerää rasvan tms.
Porsaankyljykset, pihvit, kalafileet yms. asetetaan
uunin yläosaan, kun taas esimerkiksi paksut
paahtokyljet asetetaan alaosaan.
13
Uuni
Käännä toimintoväännin asentoon ja lämpötilan
valitsin haluttuun lämpötilaan. Aloita grillaus 3-5
minuutin esilämmityksen jälkeen.
Tarkkaile
kypsymistä ja käännä ruoka ainakin kerran
kypsennyksen aikana. Liian pitkä grillausaika
kuivattaa ja pahimmassa tapauksessa polttaa
ruokasi. Uunin luukun on oltava suljettuna
grillauksen aikana.
Pikakuumennus (Gratinointi)
Antaa väriä kuorrutuksiin esim. paistoksiin ja
lämpimiin voileipiin. Tätä toimintoa voit myös
käyttää uunin pikakuumentamiseksi asetettuun
lämpötilaan. Kun uuni on lämmennyt haluamaasi
lämpötilaan, valitset haluamasi uunitoiminnon.
Uuni kuumenee 200ºC:seen n. 8 minuutissa. Älä
valitse tätä toimintoa, jos aiot paistaa pikkuleipiä tai
marenkeja.
Haudutus - enint. 125°C.
Käännä uunin toimintoväännin asentoon ja
aseta lämpötilan valitsimella haluamasi lämpötila,
enint. 125°C. Hauduttaminen sopii sellaisten
ruokien valmistamiseen, jotka vaativat pitkän
valmistusajan ja matalan lämpötilan. Ota
huomioon, että käytettäessä alhaisempaa
lämpötilaa, ruoan valmistusaika pitenee.
Naudan paistit (paahto- pata- ja uunipaistit)
kypsyvät mehukkaiksi käytettäessä
haudutustoimintoa. Paistin painohävikki jää myös
pienemmäksi tätä toimintoa käytettäessä. Käytä
lihalämpömittaria paistia kypsentäessäsi.
HUOM!
Lihaa kypsennettäessä on lämpötilaksi valittava
vähintään 100°C.
Imellytys vaatii aikaa useampia tunteja ja sen
aikana ruoka-aineiden tärkkelys muuttuu
makeahkoksi. Hauduttaminen sopii erinomaisesti
esim. puurojen ja perunalaatikon valmistamiseen.
Aseta lämpötilan valitsin alhaisimmalle
lämpötilalle. Kun ruoka on imeltynyt useamman
tunnin hauduttamisen jälkeen, se kypsennetään
kullekin ruokalajille ominaisessa lämpötilassa.
Aseta lämpötilaksi ”normaalilämpö” ja käännä
uunin toimintoväännin ylä/alalämpö-toiminnalle.
14
Uuni
Puhdistus ja huolto
Puhdista uuni säännöllisesti. Rasva ja muut
ruoantähteet saattavat aiheuttaa palonvaaran.
Varmista ennen puhdistusta, että kaikki
vääntimet ovat nolla-asennossa ja että laite on
kunnolla jäähtynyt.
Puhdistusaineet
Tarkista, että käyttämäsi puhdistusaine soveltuu
uuninpuhdistamiseen.
ÄLÄ
käytä valkaisuainetta sisältäviä
puhdistusaineita, koska ne saattavat
vahingoittaa pinnoitetta. Laitteen puhdistus
höyrysuihkupuhdistimella on kielletty. Vältä
hankausaineiden käyttöä.
Ulkoinen puhdistus
Käytä naarmuttamattomia puhdistusaineita; vältä
hankaavien välineiden, kuten teräsvillan ym.
käyttöä. Puhdista käyttöpaneeli, uunin luukku ja
luukun tiiviste säännöllisesti pyyhkimällä
pehmeällä, kostealla liinalla, joka kastettu
puhdistusaineeseen.
Uuni
Emalilla pinnoitettu uunikammio on paras
puhdistaa, kun se on vielä vähän lämmin. Pyyhi
uuni jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeällä,
kostealla liinalla, johon on lisätty hieman
käsitiskiainetta.
JOS UUNI ON HYVIN LIKAINEN, MENETTELE
SEURAAVASTI:
1. Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset
esim. puisella tai muovisella paistinlastalla.
2. Levitä sienellä uunin pohjalle suopaa,
mieluimmin nestemäistä.
3. Sulje luukku. Valitse lämpötilaksi 100°C ja
kytke ylä-/alalämpö noin 10 minuutiksi.
4. Kun uuni on jäähtynyt, pese se puhtaalla
vedellä. Käytä tarvittaessa saippuoitua
teräsvillaa varovasti. Pyyhi kuivaksi.
15
Uuni
Uunin luukku
Uunin luukku voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Uunin luukun irrottaminen
1. Avaa uunin luukku kokonaan.
2. Käännä molemmissa saranoissa olevat
lukitusvivut täysin auki (1).
3. Sulje luukku 3/4 verran vastuksesta huolimatta
(2).
4. Tartu kiinni molemmin käsin luukun reunoista.
Nosta luukkua ylöspäin (varo: painava!) ja vedä
luukku pois uunista (3).
Uunin luukun kiinnittäminen paikalleen
1. Tartu kiinni molemmin käsin luukun reunoista
kahvapuolelta.
2. Pidä luukkua n. 60°:een kulmassa.
3. Työnnä saranat uunin alaosan oikeassa ja
vasemmassa reunassa oleviin koloihin
samanaikaisesti mahdollisimman pitkälle (1).
4. Nosta luukkua ylös, kunnes tunnet vastusta (2)
ja avaa sitten kokonaan (3).
5. Käännä molempien saranoiden lukitusvivut
takaisin alkuperäiseen asentoon (4).
6.
Sulje uunin luukku.
Uunilampun vaihto
Ennen uunilampun vaihtamista:
Käännä kaikki vääntimet nolla-asentoon!
1. Aseta liina uunin pohjalle.
2. Irrota suojalasi kääntämällä vastapäivään ja
puhdista se.
3. Asenna tilalle uusi lamppu, jossa on merkinnät
25 W, 230V ja 300°C.
4. Asenna suojalasi paikalleen.
5. Poista liina uunista.
Uunivarusteet
1. Irrota kiinnitysruuvit (A) ruuvaamalla, poista
kannattimet uunista. Pese kannattimet ja ritilä
käsin tai astianpesukoneessa. Mikäli
kannattimet ovat erittäin likaiset, liota niitä
ennen kuin esim. puhdistat ne saippuoidulla
teräsvillalla.
2. Aseta varusteet takaisin paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä kuin äsken
kuvattu.
Leivinpellit ja uunipannu pyyhitään talouspaperilla
käytön jälkeen ja voidaan tarvittaessa pestä käsin.
Kiinnipalanutta likaa voi kaapia esim. puu- tai
muovilastalla.
16
Uuni
Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko kuumenee, jos uuni on
käytössä pidemmän aikaa. Älä säilytä
vetolaatikossa kuumuudelle arkoja
materiaaleja, kuten esim. muovipusseja,
leivinliinoja, ym.
1. Tartu laatikosta kuvan mukaisesti ja vedä sitä
ulospäin.
2. Vedä laatikko auki pysäyttimeen asti. Nosta
laatikkoa, jotta se vapautuu pysäyttimestä ja
nosta se pois.
3. Puhdistuksen jälkeen aseta laatikko takaisin
paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin
aikaisemmin kuvattu.
Säilytyslaatikon yläpuolella olevissa kannattimissa
on mahdollisuus säilyttää uunipannua.
Kondenssisuoja kerää uunin toiminnan aikana
uuniin muodostuvan kondenssiveden. Suoja
asetetaan säilytyslaatikkoon. Käytön jälkeen suoja
tulee tyhjentää.
17
Asennus
Asennus
Lieden asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava
huoltoliike tai henkilö. Liesi on painava.
Reunat ja kulmat, joihin sinun ei yleensä
tarvitse koskea, saattavat olla teräviä.
KÄYTÄ
KÄSINEITÄ
liettä siirrettäessä.
Tarkista ennen lieden asennusta, että sen mitat
ovat keittiökalusteiden mukaiset. Mittaa
työpöydän korkeus lattiasta tason yläreunaan ja
jalustan syvyys seinästä jalustan reunaan (katso
kuva). Liesi voidaan myös asentaa seinän tai
vaihtoehtoisesti korkean kaapin viereen.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu
90 cm korkeuteen ja 50 cm sokkelisyvyyteen.
Ellei tämän lieden korkeusmitta ole sopiva, sitä
voidaan muuttaa korkeudelle 85, 88 tai 90 cm ja
syvyydeksi 49, 50, 51 tai 52 cm (katso kuva).
Tarkista, ettei lieden johto jää puristuksiin liettä
liikuteltaessa.
Jalustan syvyyden ja korkeuden muuttaminen
Jos molempia mittoja muutetaan, se kannattaa
tehdä samalla kertaa. Lue alla olevat ohjeet ennen
kuin aloitat.
1. Laske liesi varovasti takaosan varaan. Aseta
esim. pakkauksessa oleva suojakappale lattian
ja lieden väliin.
2. Muuttaaksesi sokkelin syvyyttä, irrota ruuvit
A (2 ruuvia) ja irrota ruuvit B (2 ruuvia), katso
kuva.
3. Aseta sokkeli haluttuun syvyyteen
(KATSO
KUVA ).
4. Kiinnitä ruuvit A ja B.
49 50 51
52
18
Asennus
5. Muuttaaksesi lieden korkeutta, irrota ruuvi C
(1 ruuvi) sokkelin takaa keskeltä. Irrota sivulta
ruuvit D (4 ruuvia,
KATSO KUVA
).
6. Aseta sokkeli haluttuun korkeuteen, 90, 88 tai
85 cm (
KATSO KUVA
).
7. Kiinnitä ruuvit C ja D.
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva
leviäisi tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista
vaakasuoruus asettamalla vesivaaka tai vedellä
täytetty paistinpannu keraamiselle tasolle. Ensin
lieden vasemmalle tai oikealle sivureunalle, sitten
etureunalle.
Lieden jalkoja ja pyöriä voi tarvittaessa nostaa ja
laskea. Säädä etujalat moniotepihdeillä ja
takapyörät ristipääruuvitaltalla.
Sähköliitäntä
Lieden asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava
huoltoliike tai henkilö. Puutteellisesti
suoritettu työ saattaa heikentää lieden
toimintaa ja aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Liitäntäohje on liitäntäriman välittömässä
yhteydessä. Lieden liitäntäteho ja jännite on
mainittu arvokilvessä (uunitilan etuosassa alhaalla
vasemmalla puolen).
19
Huolto
Huolto
Lieden korjaukset saa suorittaa vain
asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa
henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
Joitakin yksinkertaisia toimenpiteitä saa ja voi itse
tehdä, mikäli liesi ei toimi moitteettomasti, katso
sivut 23 ja 24.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen.
Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty,
noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja
kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat
vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuuajan alkaminen
määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta
voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä
ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Huollot
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min+pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Lieden arvokilvessä, kiinnitetty uunitilan etuosaan
alhaalle vasemmalla puolen, on tiedot liedestä.
Kopioi tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne
löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
Ostopäivä:
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin
saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597
€/min+pvm). Voit olla yhteydessä
kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa [email protected].
20
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämä laite täyttää EN:n asettamat
määräykset 89/336/EEC ja 73/23/EEC IEC luokka:Y.
QSP5410
Leveys (mm):
Korkeus (mm):
Syvyys (mm):
Tilavuus, uuni (litraa):
Liitäntäteho
230V-liesi (W):
500
850/880/900
600
49
8925
KEITTOLEVYT
Takavasen
Takaoikea:
Etuvasen:
Etuoikea:
KOKO (mm)
145
180
180
145
TEHO (W)
1000
1500
2000
1500
ENERGIALUOKKA
ENERGIAN KULUTUS
Ylä-/alalämpö (kWh)
Kiertoilma (kWh)
A
0,79
-
VALMISTUSAIKA VAKIOKUORMITUKSELLA
Ylä-/alalämpö (min)
Kiertoilma (min)
LEIVINPELLIN ALA (cm
2
)
43
-
1200
Energialuokkamäärityksessä on käytetty ylä-/alalämpötoimintoa.
MERKKIVALOLAMPUT:
glimlamppu
UUNILAMPUN KANTA:
E-14, merkinnät 230V, 25W ja 300ºC.
1 / 1

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSP5410 Ohjekirja

Kategoria
Mixer/food processor accessories
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös