Bose 591 in-ceiling Omistajan opas

Brändi
Bose
Kategoria
loudspeakers
Malli
591 in-ceiling
Tyyppi
Omistajan opas
Bose
®
Virtually Invisible
®
791 series II and 591
in-ceiling speakers
Owner’s Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d’utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning
English - 5
Installing the Speakers
Cutting the speaker hole
1. Trace the template in the speaker location.
WARNING: Do not cut into surfaces that have hazards
concealed behind them such as electrical
wiring or plumbing. If you are unsure of
your ability to mount this speaker, contact a
professional installer.
2. Drill a hole inside the template area large enough for your
cutting tool.
3. Cut along the line you traced.
4. Remove the cutout section.
5. Clear away any torn or rough material from around
the hole.
Connecting the speaker wire
1. Pull out at least 14 in. (36 cm) of the speaker wire.
Allow enough wire to connect the speaker from where you
are standing.
2. Connect the positive wire to the red marked terminal on
the speaker.
Note: The terminal marking is located on the top of
the terminal.
Virtually Invisible
®
591 speaker
3. Connect the negative wire to the black marked terminal on
the speaker.
Red (positive)
marking
Dansk - 5
Installation af højttalerne
Skæring af højttalerhullet
1. Tegn efter skabelonen ved højttalerens placering.
ADVARSEL: Du må ikke skære i overflader, som har farer
skjult bag dem, såsom elektriske ledninger
eller VVS-installationer. Hvis du tvivler på,
at du er i stand til at udføre denne installation,
kan du kontakte en professionel montør.
2. Bor et hul inde i skabelonområde, der er stort nok til din
skæreværktøj.
3. Skær langs den linje, du har tegnet.
4. Fjern den udskårede del.
5. Fjern alt flosset eller groft materiale omkring hullet.
Tilslutning af højttalerkablet
1. Træk mindst 36 cm af højttalerkablet ud.
Sørg for, at der er nok ledning til at forbinde højttaleren
derfra, hvor du står.
2. Forbind den positive ledning til den røde markerede
terminal på højttaleren.
Bemærk: Terminalens markering findes øverst på
terminalen.
Virtually Invisible
®
591 højttaler
3. Forbind den negative ledning til den sort markerede
terminal på højttaleren.
Rød (positiv)
markering
6 - Dansk
Installation af højttaleren
1. Hold på de udvendige kanter, og sæt højttaleren ind i hullet.
Bemærk: Sørg for ikke at trykke på de små drivere,
der sidder på højttalerens forside. Dette kan
beskadige højttaleren.
Virtually Invisible
®
591 højttaler
FORSIGTIG:
Visse typer isoleringsmateriale (f.eks.
visse typer gips, aviser, cellulose eller
indblæste materialer) kan udgøre en risiko
for antændelse. Sørg for at holde al isolering
væk fra højttalerne.
2. Spænd alle klemmeskruer med en stjerneskruetrækker.
Bemærk: Hvis du bruger en boremaskine, skal du vælge
indstillingen med det laveste moment.
Virtually Invisible
®
591 højttaler
Montering af fronten
Fronten fastsættes magnetisk til kanten på højttaleren.
Placer fronten på højttaleren.
Virtually Invisible
®
591 højttaler
Maling af fronten
Du kan male højttalerfronten, før du fastgør dem til højttaleren.
Bose
®
er ikke ansvarlig for kvaliteten af vedhæftning eller finish
ved brug af maling, der ikke er påført af fabrikken.
Plast- eller oliebaseret vægmaling skal fortyndes for at
kunne bruges med en sprøjtepistol. Se den brugervejledning,
der følger med din sprøjtepistol.
Vær forsigtig, hvis du bruger et skarpt redskab i frontens
perforeringer til at fjerne en klump maling, da dette kan
beskadige fronten.
Installation af højttalerne
Dansk - 7
Pleje og vedligeholdelse
Fejlfinding
Problem Gør følgende
Ingen lyd fra
højttalerne
Kontroller, at højttalerledningerne ikke er
blevet koblet fra højttalerne eller modtageren/
forstærkeren.
Kontroller modtagerens eller forstærkerens
indstillinger. Se brugervejledningen til modtager/
forstærker for at få instruktioner til indstillinger.
Hvis der er tilsluttet andre stereohøjttalere til
et andet sæt lydudgange på forstærkeren/
modtageren, skal du sørge for at vælge den
korrekte A- eller B-højttalerindstilling svarende
til de A- eller B-udgange, der er tilsluttet dine
højttalerne.
Kun lyd fra
den ene
højttaler
Placer modtagerens eller forstærkerens
balanceknap i miderste position.
Sørg for, at ingen ledninger fra de positive og
negative terminaler på modtageren/forstærkeren
rører ved noget.
Kobl højttalerkablet fra modtageren eller
forstærkeren, og slut det til en anden kanal.
Sørg for, at ingen ledninger fra de positive og
negative terminaler på modtageren/forstærkeren
rører ved noget, når højttalerkablet tilsluttes
højttaleren.
Frakobl højttalerkablet fra højttaleren, og slut det
til en anden højttaler. Hvis denne højttaler fungere,
har din højttaler brug for service. Se adresselisten
i kassen.
Udskift og installer højttalerkablet igen, hvis disse
trin til fejlfinding ikke løste problemet.
Bas/diskant
er svag
Tilpas modtagerens/forstærkerens
tonebalanceindstilling.
Sørg for, at der ikke mellemrum mellem
højttalerens ramme og væggen.
Skift kablerne, der er forbundet til de positive og
negative terminaler på modtageren/forstærkeren.
Kobl højttalerkablet fra modtageren eller
forstærkeren, og slut det til en anden kanal.
Statisk/støj
fra højttaleren
Sørg for, at kablerne er i god stand, er fast
forbundet til højttaleren og modtageren/
forstærkeren og ikke rører hinanden mellem
terminalerne.
Tilslut musikkilden til modtageren/forstærkeren
korrekt.
Se ”Kun lyd fra den ene højttaler”.
Tilbehør
Til ufærdige konstruktioner skal du bruge Bose
®
Rough-in Kit.
Dette kit indeholder dele til to højttalere og er designet til
at installeres, efter at loftsbjælkerne på plads, og inden
loftspladerne monteres. Når kittet er installeret, sørger det for
plads til hver af højttalerne og angiver, hvor i loftspladerne
højttalerhullet skal laves.
Kontakt Boses kundeservice for at få oplysninger om bestilling
af tilbehør. Se adresselisten i kassen.
Kundeservice
Yderligere hjælp til at bruge systemet:
Besøg owners.Bose.com
Kontakt Bose Kundeservice. Se adresselisten i kassen.
Begrænset garanti
Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede
oplysninger om den begrænsede garanti findes på
produktregistreringskortet, som ligger i kassen. Oplysninger
om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du
undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for
den begrænsede garanti.
Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke
for Australien og New Zealand. Se vores websted på
www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.co.nz/warranty for
at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.
Tekniske oplysninger
Kompatibilitet
Kompatible med forstærkere eller modtagere klassificeret til
10-100W pr. kanal/klassificeret til 4 til 8 ohms
Virtually Invisible
®
791 series II: 50W IEC kontinuerlig
strømkapacitet; klassificeret til 6 ohm
Virtually Invisible
®
591: 50W IEC kontinuerlig strømkapacitet;
klassificeret til 8 ohm
Virtually Invisible
®
791 series II driver supplement:
To 25,4 mm dome-diskanthøjtalere konfigureret i et array
En 178 mm bashøjttaler med stor vandring
Virtually Invisible
®
591 driver supplement:
To 19 mm dome-diskanthøjtalere konfigureret i et array
En 127 mm bashøjttaler med stor vandring
Virtually Invisible
®
791 series II dimensioner:
Diameter: 214 mm
Loftsdybde: 105,2 mm
Frontdiameter: 254 mm
Loftshuldiameter : 219 mm
Virtually Invisible
®
591 dimensioner:
Diameter: 166 mm
Loftsdybde: 96,7 mm
Frontdiameter: 206 mm
Diameter i loftshul, der kræves: 170 mm diameter
Vægt
Virtually Invisible
®
791 series II: 2,18 kg for hver
Virtually Invisible
®
591: 1,45 kg for hver
6 - Deutsch
Installieren der Lautsprecher
1. Halten Sie den Lautsprecher an den Außenkanten,
während Sie ihn in die Öffnung einführen.
Hinweis: Drücken Sie nicht auf die zwei kleinen Treiber an
der Vorderseite des Lautsprechers. Dies könnte
den Lautsprecher beschädigen.
Virtually Invisible
®
591 Lautsprecher
ACHTUNG:
Bestimmte Formen der Dämmung
(wie Zeitungen, Zellulose oder andere
eingeblasene Materialien) können eine
Brandgefahr darstellen. Halten Sie
Dämmstoffe von den Lautsprechern fern.
2. Ziehen Sie alle Klemmschrauben mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher fest.
Hinweis: Wenn Sie einen Akkuschrauber verwenden,
stellen Sie die niedrigste Geschwindigkeit ein.
Virtually Invisible
®
591 Lautsprecher
Anbringen des Gitters
Das Gitter wird mit Magneten am Rand des Lautsprechers
angebracht.
Bringen Sie das Gitter am Lautsprecher an.
Virtually Invisible
®
591 Lautsprecher
Lackieren des Gitters
Sie können die Lautsprechergitter lackieren, bevor Sie
sie am Lautsprecher anbringen. Bose
®
übernimmt keine
Verantwortung für die Haftfähigkeit und Qualität der
nachträglich aufgebrachten Farbe.
Latexfarbe oder Wandfarbe auf Ölbasis muss zum
Sprühen mit einer Spritzpistole verdünnt werden. Nähere
Informationen finden Sie in der mit Ihrer Spritzpistole
mitgelieferten Bedienungsanleitung.
Gehen Sie bei der Verwendung von scharfen oder spitzen
Gegenständen vorsichtig vor, um Lackansammlungen in
den Gitterlochungen zu entfernen. Dies kann das Gitter
beschädigen.
Installieren der Lautsprecher
4 - Dutch
Over uw Virtually Invisible
®
791
series II- of 591-luidsprekers voor
inbouw in het plafond
De Bose
®
Virtually Invisible
®
791- of 591-luidsprekers
voor inbouw in het plafond bieden superieure prestaties
voor het luisteren naar stereomuziek en genieten van een
thuisbioscoopsysteem.
Uitpakken
Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende
onderdelen aanwezig zijn:
Virtually Invisible
®
791
series II-luidsprekers
Virtually Invisible
®
591
luidsprekers
Twee luidsprekers Twee luidsprekers
Twee luidsprekerroosters Twee luidsprekerroosters
Sjabloon Sjabloon
Opmerking: Als een onderdeel van het systeem beschadigd
is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact
op met uw erkende Bose
®
-dealer of de Bose-
klantenservice. Zie het blad met contactgegevens
in de doos.
Aanbevolen gereedschap
U kunt het volgende gereedschap gebruiken voor de installatie:
Kruiskopschroevendraaier Zaag
Boormachine Veiligheidsbril
Vereisten voor luidsprekerdraden
Dikte Maximumlengte
18 AWG (0,82 mm
2
) 6 m
16 AWG (1,3 mm
2
) 9 m
14 AWG (2,1 mm
2
) 15 m
12 AWG (3,3 mm
2
) 27 m
Zorg vóór de installatie dat er voldoende draad uit het
plafond komt om de luidsprekers aan te sluiten.
Verwijder 13 mm isolatie aan beide uiteinden van beide draden.
Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften en gebruik
uitsluitend het juiste type draad voor installatie in het plafond.
Voor informatie over het installeren van luidsprekerdraad
raadpleegt u een professionele elektricien of audio-/video-
installateur.
Richtlijnen voor plaatsing
Voor optimale stereoprestaties installeert u de luidsprekers
in posities als te zien is in het onderstaande schema,
met minimale afstanden als aangegeven:
Opmerkingen:
Gebruik een balkzoeker om te zorgen dat het gat voor de
luidspreker zich op een afstand van ten minste 12 cm van
een balk bevindt.
Monteer deze luidsprekers uitsluitend in een houtskelet-
of vergelijkbare constructie. Bose adviseert om deze
luidsprekers uitsluitend te installeren in een houtskelet- of
vergelijkbare wandconstructie met staanders op voldoende
afstand, zoals in 2x6-constructie.
Plaatsing in een onvoltooide constructie
Als u de luidsprekers wilt installeren in een onvoltooide
constructie, koop dan de Bose-‘rough in kit’. Zie “Accessoires”
op pagina 7.
Inleiding
> 2 m
> 0,6 m
> 1 m > 1 m
> 0,6 m
> 0,6 m
> 0,6 m
Dutch - 5
De luidsprekers installeren
Het gat voor de luidspreker
uitzagen
1. Teken de sjabloon af op de plaats van de luidspreker.
WAARSCHUWING: Zaag niet in oppervlakken waarachter
gevaren verborgen zijn, zoals
elektrische bedrading of water-,
gas- of afvoerleidingen. Als u twijfelt
of u deze luidspreker kunt monteren,
neem dan contact op met een
professionele installateur.
2. Boor een gat binnen het gebied van de sjabloon dat groot
genoeg is voor uw zaag.
3. Zaag langs de lijn die u hebt afgetekend.
4. Verwijder het uitgezaagde deel.
5. Verwijder oneffenheden of rafelig materiaal rond het gat.
De luidsprekerdraad aansluiten
1. Trek minimaal 36 cm van de luidsprekerdraad uit het
plafond.
Zorg dat er genoeg draad is om de luidspreker aan te
sluiten vanaf de plaats waar u staat.
2. Sluit de positieve draad aan op de aansluitklem met een
rode markering op de luidspreker.
Opmerking: De markering van de aansluitklem bevindt
zich aan de bovenkant van de aansluitklem.
Virtually Invisible
®
591-luidspreker
3. Sluit de negatieve draad aan op de aansluitklem met een
zwarte markering op de luidspreker.
Rode (positieve)
markering
6 - Dutch
De luidspreker installeren
1. Houd de buitenste randen van de luidspreker vast en
breng deze in het gat in.
Opmerking: Druk niet op de twee kleine drivers aan de
voorkant van de luidspreker. Hierdoor kan de
luidspreker worden beschadigd.
Virtually Invisible
®
591-luidspreker
LET OP:
Bepaalde soorten isolatie (zoals pleister met
paardenhaar, kranten, cellulose of ingespoten
materiaal) kunnen ontbrandingsgevaar
opleveren. Zorg dat u alle isolatie weghoudt van
de luidsprekers.
2. Draai alle klemschroeven aan met een
kruiskopschroevendraaier.
Opmerking: Als u een boormachine gebruikt, kies dan de
laagste torsie-instelling.
Virtually Invisible
®
591-luidspreker
Het rooster bevestigen
Het rooster wordt magnetisch aan de rand van de
luidspreker bevestigd.
Plaats het rooster op de luidspreker.
Virtually Invisible
®
591-luidspreker
Het rooster verven
U kunt de luidsprekerroosters verven voordat u deze aan de
luidspreker bevestigt. Bose
®
is niet verantwoordelijk voor
de kwaliteit van adhesie of afwerking van niet in de fabriek
aangebrachte verf.
Als u verf op basis van latex of olie gebruikt, moet u de verf
verdunnen als u een verfspuit gebruikt. Raadpleeg voor
richtlijnen de handleiding die is bijgeleverd bij uw verfspuit.
Wees voorzichtig bij het gebruik van een scherp instrument
in de perforaties van het rooster om verf te verwijderen,
aangezien dit kan leiden tot schade aan het rooster.
De luidsprekers installeren
Dutch - 7
Verzorging en onderhoud
Problemen oplossen
Probleem Wat te doen
Geen geluid
uit de
luidsprekers
Controleer of de luidsprekerdraden niet zijn
losgeraakt van de luidsprekers of de receiver/
versterker.
Controleer de instellingen van de receiver/
versterker. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van de receiver/versterker voor aanwijzingen voor
instellingen.
Als er andere stereoluidsprekers worden
aangesloten op een tweede set audio-uitgangen
op uw receiver/versterker, selecteer dan de juiste
instelling voor luidspreker A of B zodat deze
overeenkomt met de uitgangen A of B die zijn
aangesloten op uw luidsprekers.
Geluid uit
slechts één
luidspreker
Centreer de balansregeling van de receiver/
versterker.
Zorg dat de draden van de positieve en negatieve
aansluitklemmen op de receiver/versterker elkaar
niet raken.
Koppel de luidsprekerdraad los van het receiver-/
versterkerkanaal en sluit deze opnieuw aan op een
ander kanaal.
Controleer of de draden van de positieve en
negatieve aansluitklemmen elkaar niet raken
op het punt waar de luidsprekerdraad op de
luidspreker is aangesloten.
Koppel de luidsprekerdraad los van de luidspreker
en sluit deze opnieuw aan op een andere
luidspreker. Als deze luidspreker werkt, moet uw
luidspreker mogelijk worden gerepareerd. Zie het
blad met contactgegevens in de doos.
Als het probleem met deze stappen niet wordt
opgelost, vervang dan de luidsprekerdraad en
installeer deze opnieuw.
Zwakke lage/
hoge tonen
Stel de toonbalansinstelling op uw receiver/
versterker bij.
Zorg dat er geen spleten zitten tussen het
luidsprekerframe en het muuroppervlak.
Wissel de draden om die zijn aangesloten op de
positieve en negatieve aansluitklemmen op de
receiver/versterker.
Koppel de luidsprekerdraad los van het receiver-/
versterkerkanaal en sluit deze opnieuw aan op een
ander kanaal.
Storing/
ruis van
luidspreker
Zorg dat alle draden in goede staat verkeren,
stevig zijn aangesloten op de luidspreker en
receiver/versterker en elkaar niet raken tussen de
aansluitklemmen.
Sluit de muziekbron goed op de receiver/
versterker aan.
Zie “Geluid uit slechts één luidspreker”.
Accessoires
Voor onvoltooide constructies gebruikt u de Bose
®
-‘rough-in kit’.
De kit bevat onderdelen voor twee luidsprekers en is
ontworpen voor installatie nadat de balken zijn geplaatst en
voordat wandplaten zijn toegevoegd. Na installatie houdt de
kit ruimte vrij voor elke luidspreker en geeft deze aan waar de
gaten in de wandplaten moeten komen.
Voor meer informatie of voor het bestellen van accessoires
neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad
met contactgegevens in de doos.
Klantenservice
Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:
Ga naar owners.Bose.com
Neem contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad
met contactgegevens in de doos.
Beperkte garantie
Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie
over de beperkte garantie wordt vermeld op de
productregistratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie
over hoe u het product registreert. Als u het product niet
registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de
beperkte garantie.
De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van
toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op
www.Bose.com.au/warranty of www.Bose.co.nz/warranty voor
informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.
Technische informatie
Compatibiliteit
Compatibel met versterkers of receivers van
10-100 W per kanaal/geschikt voor 4 tot 8 ohm
Virtually Invisible
®
791 series II: 50 W IEC voortdurende
belastbaarheid; 6 ohm
Virtually Invisible
®
591: 50 W IEC voortdurende belastbaarheid;
8 ohm
Virtually Invisible
®
791 series II-drivers:
Twee koepeltweeters van 25,4 mm geconfigureerd in een array
Eén woofer van 178 mm met hoge uitslag
Virtually Invisible
®
591-drivers:
Twee koepeltweeters van 19 mm geconfigureerd in een array
Eén woofer van 127 mm met hoge uitslag
Afmetingen van de Virtually Invisible
®
791 series II:
Diameter: 214 mm
Diepte in plafond: 105,2 mm
Diameter van het rooster: 254 mm
Diameter van het gat in het plafond: 219 mm
Afmetingen van de Virtually Invisible
®
591:
Diameter: 166 mm
Diepte in plafond: 96,7 mm
Diameter van het rooster: 206 mm
Benodigde diameter van het gat in het plafond: 170 mm
Gewicht
Virtually Invisible
®
791 series II: 2,18 kg per stuk
Virtually Invisible
®
591: 1,45 kg per stuk
Instrucciones importantes de seguridad
Lea atentamente esta guía del usuario y consérvela
para consultarla en el futuro.
ADVERTENCIAS:
No coloque sobre el producto, o en su proximidad fuentes de
llamas al descubierto, como velas encendidas.
Todos los productos Bose
®
deben cumplir con las
reglamentaciones locales, estatales, federales e industriales.
Es la responsabilidad del instalador que la instalación de
los altavoces y el sistema de montaje se realice conforme a
los códigos aplicables, incluyendo regulaciones y códigos
edilicios locales.
Un montaje no seguro o la suspensión aérea de cualquier
objeto pesado puede resultar en lesiones graves y daño
al equipo. Es la responsabilidad del instalador evaluar la
confiabilidad de cualquier método de montaje que se use.
PRECAUCIONES:
Estos altavoces no están diseñados ni recomendados para
la instalación en la pared, cielorrasos de mampostería o en
cielorrasos falsos.
Este producto no se debe usar en espacios de cámaras de
aire acondicionado.
Vea la documentación del producto para las indicaciones
de seguridad.
No realice modificaciones a los altavoces ni a los
accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden
comprometer la seguridad, el cumplimiento regulatorio y el
desempeño del sistema.
Asegúrese de mantener alejado de los altavoces todo
material aislante conforme con las instrucciones de
instalación en esta guía.
ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden
representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de
menos de tres años de edad.
ADVERTENCIA:
Este producto contiene material magnético.
Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas acerca
de si esto podría afectar el funcionamiento de un dispositivo
médico implantable.
NOTA: Este producto se debe utilizar en interiores. No está diseñado
ni probado para su uso al aire libre, en vehículos recreacionales o en
embarcaciones.
Instrucciones importantes de seguridad
1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas
de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores)
que emanen calor.
8. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos
Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos
Nombre
de parte
Plomo
(pb)
Mercurio
(Hg)
Cadmio
(Cd)
Hexavalente
Bifenilo
polibromado
(PBB)
Difeniléter
polibromado
(PBDE)
PCB
X O O O O O
Partes
metálicas
X O O O O O
Partes
plásticas
O O O O O O
Altavoces
X O O O O O
Cables
X O O O O O
Esta tabla está preparada conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los
materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de
GB/T 26572.
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos
uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra
por encima del requisito de límite de GB/T 26572
Este símbolo significa que el producto no debe desecharse
como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro
de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y
el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos
naturales, la salud de las personas y el medioambiente.
Para obtener más información sobre la eliminación y
el reciclado de este producto, póngase en contacto con su
municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio
donde haya comprado este producto.
Por la presente, Bose Corporation declara que este
producto cumple con los requisitos esenciales y con otras
cláusulas relevantes de la Directiva 1999/5/EC y con todos
los demás requisitos de directivas correspondientes de la
UE. La declaración de conformidad completa se puede
encontrar en www.Bose.com/compliance
Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited,
Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghái) Pilot Free
Trade Zone
Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG
Purmerend, Países Bajos
Importador en Taiwán: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F,
Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, T
aipei, Taiwán,
105
Complete y conserve para su registro:
Número de modelo: _________________________________________
Número de serie: ___________________________________________
Fecha de compra: __________________________________________
Le sugerimos que guarde el recibo con esta guía del usuario
Fecha de fabricación:
El primer dígito en negritas del número de serie indica el año de
fabricación; “5” es 2005 ó 2015.
VIRTUALLY INVISIBLE es una marca comercial registrada de Bose Corporation en EE.UU. y en otros países.
© 2017 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo
consentimiento por escrito.
2 - Español
Español - 5
Instalación de los altavoces
Agujero para los altavoces
1. Marque la plantilla en la ubicación de los altavoces.
ADVERTENCIA: No los monte sobre una superficie que
no sea lo suficientemente estable, o que
pueda presentar peligro como cables
de electricidad o cañerías. Si no está
seguro de cómo montar los altavoces,
contacte a un instalador profesional.
2. Perfore un agujero en el área de la plantilla lo
suficientemente grande para la herramienta de corte.
3. Corte a lo largo de la línea trazada.
4. Quite la sección cortada.
5. Lije los bordes del agujero.
Conexión del cable de altavoz
1. Saque por lo menos 36 cm del cable de altavoz.
Tenga suficiente cable para conectar el altavoz desde la
distancia seleccionada.
2. Conecte el cable positivo al terminal de color rojo en
el altavoz.
Nota: El color del terminal se encuentra en la parte
superior del terminal.
Altavoz Virtually Invisible
®
591
3. Conecte el cable negativo al terminal de color negro en
el altavoz.
Marca roja
(positivo)
6 - Español
Instalación del altavoz
1. Sujetando el altavoz por los bordes exteriores, inserte
el altavoz en el agujero.
Nota: No presione sobre los dos pequeños parlantes en
la cara del altavoz. Se podría dañar el altavoz.
Altavoz Virtually Invisible
®
591
PRECAUCIÓN: Ciertos tipos de materiales aislantes (por
ejemplo yeso, periódicos, celulosa o materiales inyectados)
pueden presentar riego de incendio. Asegúrese de
mantener el material aislante alejado de los altavoces.
2. Ajuste los tornillos con un destornillador tipo phillips.
Nota: Si usa un taladro, elija la velocidad más baja.
Altavoz Virtually Invisible
®
591
Fijación de la rejilla
La rejilla se fija magnéticamente al borde del altavoz.
Coloque la rejilla en el altavoz.
Altavoz Virtually Invisible
®
591
Pintar las rejillas
Puede pintar las rejillas del altavoz antes de colocar en
el altavoz. Bose
®
no es responsable por las calidad de la
adhesión o terminado de pinturas no aplicada en fábrica.
La pintura a base de látex o aceite requiere solvente
para usar con aplicador de aerosol. Consulte la guía del
usuario suministrada con el aplicador de aerosol para más
información.
Tenga cuidado cuando usa un elemento filoso en las
perforaciones de la rejilla para quitar pintura acumulada,
se podría dañar la rejilla.
Instalación de los altavoces
Finnish - 3
Sisältö
Johdanto
Tietoja katonsisäisistä Virtually Invisible
®
791 series II- tai 591- kaiuttimista ....................................................................................................... 4
Purkaminen pakkauksesta ............................................................................................................................................................................................. 4
Suositellut työkalut ................................................................................................................................................................................................. 4
Kaiutinjohtojen vaatimukset ......................................................................................................................................................................................... 4
Paikan valitseminen ........................................................................................................................................................................................................ 4
Sijoittaminen keskeneräiseen rakenteeseen...................................................................................................................................................... 4
Kaiuttimien asentaminen
Aukon sahaaminen kaiutinta varten ............................................................................................................................................................................ 5
Kaiutinjohdon liittäminen .............................................................................................................................................................................................. 5
Kaiuttimen asentaminen ................................................................................................................................................................................................ 6
Säleikön kiinnittäminen .......................................................................................................................................................................................... 6
Hoito ja kunnossapito
Ongelmanratkaisu ............................................................................................................................................................................................................ 7
Tarvikkeet ........................................................................................................................................................................................................................... 7
Asiakaspalvelu .................................................................................................................................................................................................................. 7
Rajoitettu takuu ................................................................................................................................................................................................................ 7
Tekniset tiedot .................................................................................................................................................................................................................. 7
4 - Finnish
Tietoja katonsisäisistä Virtually
Invisible
®
791 series II- tai 591-
kaiuttimista
Katon sisään asennettavat Bose
®
Virtually Invisible
®
791 series
II- tai 591-kaiuttimet tuottavat erinomaisen stereokuuntelu-
ja kotiteatterikokemuksen.
Purkaminen pakkauksesta
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää
seuraavat osat:
Virtually Invisible
®
791
series II -kaiuttimet
Virtually Invisible
®
591
-kaiuttimet
Kaksi kaiutinta Kaksi kaiutinta
Kaksi kaiutinsäleikköä Kaksi kaiutinsäleikköä
Malli Malli
Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut,
älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose
®
-
jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.
Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
Suositellut työkalut
Asennuksessa saatetaan tarvita seuraavia työkaluja:
Ristipääruuvimeisseli Sahaustyökalu
Porakone Suojalasit
Kaiutinjohtojen vaatimukset
Läpimitta Enimmäispituus
18 AWG (0,82 mm
2
) 6 m
16 AWG (1,3 mm
2
) 9 m
14 AWG (2,1 mm
2
) 15 m
12 AWG (3,3 mm
2
) 27 m
Jätä riittävästi johtoa vapaaksi katosta, jotta voit liittää johdot
kaiuttimiin ennen asennusta.
Kuori 13 mm eristettä molempien johtojen molemmista päistä.
Perehdy paikallisiin rakennusmääräyksiin ja käytä vain
katonsisäisessä asennuksessa vaadittavaa johtotyyppiä.
Ohjeita kaiutinjohdon asentamiseen saat sähköalan
ammattilaiselta tai AV-asentajalta.
Paikan valitseminen
Optimaalisen stereolaadun takaamiseksi kaiuttimet kannattaa
sijoittaa seuraavaa kaaviota vastaavasti noudattaen
vähimmäisetäisyyksiä:
Huomautuksia:
Varmista rakenneilmaisimen avulla, että kaiutinaukko on
vähintään 12 cm:n etäisyydellä koolauksesta.
Asenna nämä kaiuttimet vain puiseen tai vastaavasta
materiaalista valmistettuun kehykseen. Bose suosittelee,
että nämä kaiuttimet asennetaan vain puukehykseen
tai vastaavaan rakenteeseen, jonka koolausväli on
asianmukainen (esim. 2 x 6 -rakenne).
Sijoittaminen keskeneräiseen rakenteeseen
Jos suunnittelet asennusta keskeneräiseen rakenteeseen,
hanki Bose Rough-in Kit -sarja. Katso ”Tarvikkeet” sivulla 7.
Johdanto
> 2 m
> 6 m
> 1 m > 1 m
> 6 m
> 6 m
> 6 m
Finnish - 5
Kaiuttimien asentaminen
Aukon sahaaminen kaiutinta varten
1. Jäljennä malli kaiuttimen paikalle.
VAARA: Älä sahaa pintoja, joiden takana voi olla sähkö-
tai vesijohtoja tai muita rakenteita, jotka eivät saa
vaurioitua. Jos olet epävarma asennustaidoistasi,
ota yhteys ammattiasentajaan.
2. Poraa mallin alueelle sahaustyökalulle sopiva aukko.
3. Sahaa piirtämääsi viivaa pitkin.
4. Irrota sahattu osa.
5. Puhdista repeytymät aukon ympäriltä.
Kaiutinjohdon liittäminen
1. Vedä ulos vähintään 36 cm kaiutinjohtoa.
Johdon tulee ulottua reilusti seisomapaikasta kaiuttimen
liittämiskohtaan.
2. Liitä positiivinen johdin kaiuttimen punaisella merkittyyn
liitäntään.
Huomautus: Liitännän merkintä on sen yläosassa.
Virtually Invisible
®
591 -kaiutin
3. Liitä negatiivinen johdin kaiuttimen mustalla merkittyyn
liitäntään.
Punainen
(positiivinen)
merkintä
6 - Finnish
Kaiuttimen asentaminen
1. Työnnä kaiutin aukosta pitelemällä sitä ulkoreunoista.
Huomautus: Älä paina kaiuttimen etuosan kahta pientä
ohjainta. Kaiutin voi vaurioitua.
Virtually Invisible
®
591 -kaiutin
VAROITUS:
Tietyt eristeet, kuten sanomalehdet,
selluloosa ja oljet, voivat syttyä tuleen.
Pidä eristeet loitolla kaiuttimista.
2. Kiristä kaikki pidätinruuvit ristipääruuvimeisselillä.
Huomautus: Jos käytät poraa, valitse pienin
vääntömomentti.
Virtually Invisible
®
591 -kaiutin
Säleikön kiinnittäminen
Säleikkö kiinnitetään kaiuttimen reunaan magneeteilla.
Aseta säleikkö kaiuttimeen.
Virtually Invisible
®
591 -kaiutin
Säleikön maalaaminen
Kaiutinsäleiköt voi maalata ennen niiden kiinnittämistä
kaiuttimiin. Bose
®
ei vastaa muiden kuin tehtaalla levitettyjen
maalien pysyvyydestä tai laadusta.
Lateksi- tai öljypohjainen sisustusmaali on ohennettava
ruiskumaalausta varten. Lisätietoja on maaliruiskun
käyttöohjeessa.
Ole varovainen, jos poistat maalin aiheuttamaa tukosta
lävistämällä säleikön terävällä esineellä, sillä säleikkö voi
vaurioitua.
Kaiuttimien asentaminen
Finnish - 7
Hoito ja kunnossapito
Ongelmanratkaisu
Ongelma Toimintaohjeet
Kaiuttimista ei
kuulu ääntä.
Varmista, että kaiutinjohdot eivät ole irronneet
kaiuttimista tai vastaanottimesta/vahvistimesta.
Tarkista vastaanottimen tai vahvistimen asetukset.
Asetusohjeet ovat vastaanottimen tai vahvistimen
käyttöoppaassa.
Jos vastaanottimen tai vahvistimen toiseen
äänen lähtöliitäntään on yhdistetty toiset
stereokaiuttimet, varmista, että oikea A- tai
B-asetus on käytössä. Sen tulee vastata sitä A- tai
B-liitäntää, johon kaiuttimet on yhdistetty.
Ääni kuuluu
vain toisesta
kaiuttimesta.
Aseta vastaanottimen tai vahvistimen
tasapainoasetus keskitetyksi.
Varmista, että vastaanottimen tai vahvistimen
positiivisen ja negatiivisen liitännän johtimet eivät
kosketa toisiaan.
Irrota kaiutinjohto vastaanottimen tai vahvistimen
kanavaliitännästä ja kiinnitä se toiseen
kanavaliitäntään.
Varmista, että positiivisen ja negatiivisen liitännän
johtimet eivät kosketa toisiaan kohdassa,
jossa kaiutinjohto yhdistyy kaiuttimeen.
Irrota kaiutinjohto kaiuttimesta ja liitä se toiseen
kaiuttimeen. Jos tämä toinen kaiutin toimii, kaiutin
vaatii huoltoa. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
Jos ongelma ei ratkea noudattamalla näitä ohjeita,
asenna kaiutinjohto uudelleen.
Basso tai
diskantti
kuuluu
vaimeasti.
Säädä vastaanottimen tai vahvistimen äänen
tasapainoasetusta.
Varmista, että kaiutinkehyksen ja seinäpinnan
väliin ei jää rakoja.
Vaihda vastaanottimen tai vahvistimen
positiiviseen ja negatiiviseen liitäntään kytketyt
johdot päittäin.
Irrota kaiutinjohto vastaanottimen tai vahvistimen
kanavaliitännästä ja kiinnitä se toiseen
kanavaliitäntään.
Kaiuttimesta
kuuluu
suhinaa/
kohinaa.
Varmista, että johdot ovat hyvässä
kunnossa, ne on liitetty tukevasti kaiuttimeen
ja vastaanottimeen tai vahvistimeen ja että ne
eivät kosketa toisiaan liitäntöjen kautta.
Liitä musiikkilähde kunnolla vastaanottimeen tai
vahvistimeen.
Katso ”Ääni kuuluu vain toisesta kaiuttimesta.”.
Tarvikkeet
Voit asentaa kaiuttimet rakennusvaiheessa käyttämällä
®
Rough-in Kit -sarjaa.
Sarja sisältää osat kahta kaiutinta varten. Se asennetaan,
kun koolaus on paikallaan mutta levyjä ei ole vielä asennettu.
Asennettu sarja varaa paikat kaiuttimille ja auttaa tekemään
levyihin reiät niitä varten.
Bosen asiakaspalvelu auttaa kysymyksissä
ja tarviketilauksissa. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
Asiakaspalvelu
Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:
Käy osoitteessa owners.Bose.com.
Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat
pakkauksessa.
Rajoitettu takuu
Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot
ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa.
Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin
laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.
Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole
voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa.
Osoitteessa www.Bose.com.au/warranty ja
www.Bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-
Seelannissa voimassa olevasta takuusta.
Tekniset tiedot
Yhteensopivuus
Yhteensopiva seuraavien vahvistimien ja vastaanottimien kanssa:
10–100 W kanavaa kohti / 4–8 ohmia
Virtually Invisible
®
791 series II: Jatkuva 50 W:n IEC teho, 6 ohmia
Virtually Invisible
®
591: Jatkuva 50 W:n IEC teho, 8 ohmia
Virtually Invisible
®
791 series II -ohjaimen täydennys:
Kaksi 1 tuuman (25,4 mm) diskanttikaiutinta
Yksi 7 tuuman (178 mm) pitkäiskuinen bassokaiutin
Virtually Invisible
®
591 -ohjaimen täydennys:
Kaksi
3
4 tuuman (19 mm) diskanttikaiutinta
Yksi 5 tuuman (127 mm) pitkäiskuinen bassokaiutin
Virtually Invisible
®
791 series II -kaiuttimen mitat
Halkaisija: 214 mm
Syvyys katossa: 105,2 mm
Säleikön halkaisija: 254 mm
Kattoaukon halkaisija: 219 mm
Virtually Invisible
®
591 -kaiuttimen mitat:
Halkaisija: 166 mm
Syvyys katossa: 96,7 mm
Säleikön halkaisija: 206 mm
Tarvittavan kattoaukon halkaisija: 170 mm
Paino
Virtually Invisible
®
791 series II: 2,18 kg / kaiutin
Virtually Invisible
®
591: 1,45 kg / kaiutin
Instructions importantes relatives à la sécurité
Consultez attentivement cette notice d’utilisation et
conservez-la pour toute référence future.
AVERTISSEMENTS:
Ne placez jamais d’objets enflammés, tels que des bougies
allumées, sur l’appareil.
Tous les produits Bose
®
doivent être utilisés en respectant
les réglementations locales et nationales. L’installateur est
responsable du respect des codes et règlements locaux et
nationaux en vigueur applicables lors de l’installation et du
montage des enceintes.
Tout montage non sécurisé d’une lourde charge peut
provoquer des dégâts matériels et des blessures graves. Il en
va de la responsabilité de l’installateur d’évaluer la fiabilité de
la méthode de montage utilisée, en fonction de l’application.
ATTENTION :
Ces enceintes ne sont ni conçues ni recommandées pour
une installation encastrée dans un mur en maçonnerie ou un
plafond suspendu.
Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les espaces de
ventilation.
Consultez les marquages de sécurité sous le boîtier du produit.
N’apportez aucune modification aux enceintes ou aux
accessoires. Toute modification non autorisée peut
compromettre votre sécurité, le respect des réglementations
et les performances.
Veillez à éloigner les enceintes de toute isolation
conformément aux instructions d’installation de ce guide.
AVERTISSEMENT: certaines pièces présentent un risque de
suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins
de 3 ans.
AVERTISSEMENT: ce produit contient des composants
magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question
relative à l’effet de ces composants sur le fonctionnement d’un
appareil médical implanté.
REMARQUES: Ce produit doit être utilisé à l’intérieur. Il n’a pas été
conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou
sur des bateaux.
Instructions importantes relatives à la sécurité
1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau ou d’une source
d’humidité.
6. Suivez les instructions du fabricant pour l’installation.
7. N’installez pas cet appareil à proximité d’une source de chaleur,
telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout autre
appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux
Substances ou éléments toxiques ou dangereux
Nom
Plomb
(Pb)
Mercure
(Hg)
Cadmium
(Cd)
Chrome
hexavalent
(CR(VI))
Biphényle
polybromé
(PBB)
Éther de
diphényle
polybromé
(PBDE)
Polychlorobiphényles
X O O O O O
Pièces métalliques
X O O O O O
Pièces en plastique
O O O O O O
Enceintes
X O O O O O
Câbles
X O O O O O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T
11364.
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue
dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite
définie dans GB/T 26572.
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue
dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à
la limite définie dans GB/T 26572
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec
les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre
de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et
un recyclage adéquats permettent de protéger
les ressources naturelles, la santé humaine et
l’environnement. Pour plus d’informations sur l’élimination et
le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre
service de ramassage des ordures ou le magasin où vous
avez acheté ce produit.
Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux
critères essentiels et autres dispositions de la Directive
1999/5/CE et des autres directives européennes applicables.
L’attestation complète de conformité est disponible à
l’adresse www.Bose.com/compliance
Importateur pour la Chine: Bose Electronics (Shanghai) Company
Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï)
Pilot Free Trade Zone
Importateur pour l’UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG
Purmerend, Pays-Bas
Importateur pour Taïwa
n: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F,
Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 105
Renseignements à noter et conserver:
Modèle : ___________________________________________________
Numéro de série : ___________________________________________
Date d’achat : ______________________________________________
Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice
d’utilisation.
Date de fabrication:
Le premier chiffre en caractères gras dans le numéro de série indique
l’année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.
VIRTUALLY INVISIBLE est une marque déposée de Bose Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
© 2017 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite
sans autorisation écrite préalable.
2 - Français
6 - Magyar
A hangszóró beszerelése
1. A hangszórót a külső pereménél tartva illessze be a nyílásba.
Megjegyzés: Vigyázzon, hogy ne nyomja meg a
hangszóró elülső részén található két
kis vezetőelemet. Ezzel kárt okozhat a
hangszóróban.
Virtually Invisible
®
591 hangszóró
FIGYELEM:
Bizonyos fajta szigetelések (például
újságpapír, cellulóz, lószőrrel felerősített
vakolat és bármilyen befújt szigetelőanyag)
gyulladásveszélyesek lehetnek. Ügyeljen rá,
hogy minden szigetelés megfelelő távolságra
legyen a hangszóróktól.
2. Szorítsa meg az összes rögzítőcsavart egy csillagfejű
csavarhúzóval.
Megjegyzés: Ha elektromos csavarbehajtót
használ, válassza a legalacsonyabb
nyomatékfokozatot.
Virtually Invisible
®
591 hangszóró
A rács felhelyezése
A rács mágnesek révén rögzül a hangszóró pereméhez.
Helyezze fel a rácsot a hangszóróra.
Virtually Invisible
®
591 hangszóró
A rács festése
A rácsok a hangszóróhoz való rögzítés előtt lefesthetők.
A Bose
®
nem felel a nem gyári festés tartósságáért vagy
minőségéért.
A latex vagy olajbázisú falfestéket szívótartályos festékszóró
pisztollyal való használathoz hígítani kell. Olvassa el az
útmutatást a festékszóró pisztoly felhasználói útmutatójában.
Legyen óvatos, ha éles tárgy segítségével teszi szabaddá a
festék által eltömített rácsnyílásokat, mert ezzel kárt tehet
a rácsban.
A hangszórók beszerelése
/