Russell Hobbs 20631-56 Ohjekirja

Kategoria
Irons
Tyyppi
Ohjekirja
42
Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle.
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.
RKEI VAROTOIMIA
Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:
Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen,
aistienvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole
kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymrtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikk laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli
8-vuotiaita ja valvonnan alla.
ytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
Käytä silitysrautaa ja laita se kannalleen vakaalla, vaakasuoralle, kuumuutta
kestävälle pinnalle mieluiten silityslaudalle.
Älä jätä silitysrautaa vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon
tai kun se on silitysalustalla.
Irrota silitysrauta sähköverkosta ennen sen täyttämistä ja puhdistamista ja
aina käytön jälkeen.
Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, se toimii
virheellisesti tai se vuotaa.
Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän
huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön
vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
h Pinnat tulevat kuumiksi - älä koske.
Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
Älä silitä vaatteita kenenkään päällä – se aiheuttaa henkilövahingon.
Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
Varo, että et naarmuta pohjalevyä – vältä nappeja, vetoketjuja jne.
Laitteessa on suojaava lämpösulake, joka palaa, jos laite kuumenee liikaa. Jos näin tapahtuu, laite
lakkaa toimimasta ja se on palautettava korjattavaksi.
VAIN KOTIKÄYTTÖÖN
PIIRROKSET
1. valo
2. lämpötilansäätö
3. veden sisääntulo
4. veden sisääntulon kansi
5. suihkutussuutin
6. pohjalevy
7. höyrynsää
8. kanta
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTKERTAA
Poista kaikki etiketit, tarrat ja pakkausmateriaalit silitysraudasta ja sen pohjalevystä.
Ei ole syytä huolestua, jossa laite savuttaa hieman aluksi, se loppuu, kun elementti puhdistuu.
Silitä vanhaa puuvillakangaskappaletta pohjalevyn puhdistamiseksi.
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
Silitysraudasta katkeaa virta automaattisesti, jos se on liikkumatta vaaka-asennossa noin 30 sekuntia
tai liikkumatta pystyasennossa noin 8 minuuttia.
Silitysrauta kytkeytyy jälleen päälle ja kuumenee toimintalämpötilaan, kun nostat sen ylös, kallistat
sitä eteenpäin ja asetat pystyasentoon.
43
käyttöohjeet
VALMISTELU
1. Tarkasta tekstiilin hoitosymbolit (i j k l).
2. Silitä ensin kankaita, jotka vaativat matalaa lämpötilaa j, sitten niitä, jotka vaativat keskitasoista
lämpötilaa k ja lopuksi korkeaa lämpötilaa l vaativia kankaita.
TÄYTTÖ
Silitysrautaa voi käyttää vesijohtovedellä, mutta jos asut alueella, jossa vesi on kovaa, sinun on tislattava
vesi (tai käytä kemiallisesti tislattua vettä).
Jos ostat tislattua vettä, tarkista, että se sopii silitysraudoille.
Älä käytä silitysraudassa muuta kuin vettä, muutoin silitysrauta vaurioituu.
1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Aseta lämpötilansäädin asentoon . Aseta höyrynsäädin asentoon S.
3. Avaa veden sisääntulon kansi
4. Kaada hitaasti, jotta ilma poistuu säiliöstä ja vältät ilmalukon.
5. Älä ylitä säiliössä olevaa max -merkkiä tai vettä pääsee valumaan käytössä.
6. Sulje veden sisääntulon kansi. Pyyhi yli valunut vesi.
KYTKE LAITE PÄÄLLE
1. Aseta lämpötilansäädin asentoon . Aseta höyrynsäädin asentoon S.
2. Laita silitysrauta kannalleen.
3. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
4. Käännä lämpötilansäätöä siten, että haluamasi asetus on merkin kohdalla.
5. Merkkivalo sammuu, kun silitysrauta saavuttaa asetetun lämpötilan. Se syttyy ja sammuu sitten
termostaatin toimiessa ja pitäessä lämpötilan tasaisena.
LÄMTILAN SÄÄTÖOPAS
etiketin merkintä lämpötilavalinta
j viileä – nylon, akryyli, polyesteri
k lämmin – villa, polyesteriseokset
••
l kuuma – puuvilla, pellava
•••/max
i älä silitä
-
Jos kankaan etiketin ohjeet poikkeavat tästä oppaasta, noudata etiketin ohjeita.
HÖYRYSILITYS
1. Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla S tai korkeampi.
2. Aseta höyrynsäätö haluamaasi asetukseen (S = ei höyryä, # = korkea).
3. Odota kunnes merkkivalo sammuu, ja aloita sitten silittäminen.
SUIHKE
Veden suihkutus vaikuttaa joihinkin kankaisiin. Testaa tämä jollain kankaan piilossa olevalla osalla.
1. Nosta silitysrauta ylös kankaalta.
2. Suuntaa suihkutussuutin kankaalle.
3. Paina ?-painiketta.
4. Sinun on ehkä painettava 2 tai 3 kertaa pumpataksesi vettä järjestelmän läpi.
YRYSUIHKE
1. Jos haluat käyttää höyryä, lämpötila-asetuksen tulee olla ~ tai korkeampi.
2. Jos et toimi näin, vaatteille joutuu vettä, ei höyr.
3. Nosta silitysrauta ylös kankaalta.
4. Paina ~-painiketta.
5. Jätä 4 sekuntia suihkausten välille, jotta höyryä voi muodostua.
44
KUIVASILITYS
1. Jos aiot silittää ilman höyryä 20 minuuttia tai pidempään, tyhjennä säiliö ensin, jotta vältät höyryn
spontaanin purkautumisen.
2. Aseta höyrynsäädin asentoon S.
3. Odota kunnes merkkivalo sammuu, ja aloita sitten silittäminen.
HÖYRYTYS PYSTYASENNOSSA
Poista rypyt ripustimella roikkuvista vaatteista, verhoista tai sisustuskankaista.
Tarkasta, että kankaan taustapuolella on riittävästi ilmankiertoa, muuten kosteus kerääntyy ja
aiheuttaa hometta.
Tarkasta, että kankaan taustapuolella ei ole mitään, mitä höyry voisi vahingoittaa.
Tarkasta että taskut, käänteet ja hihat ovat tyhjiä.
1. Aseta lämpötilansäädin asentoon max. Aseta höyrynsäädin asentoon S.
2. Nosta silitysrauta ylös kankaalta.
3. Paina ~-painiketta.
4. Jätä 4 sekuntia suihkausten välille, jotta höyryä voi muodostua.
KÄYTÖN JÄLKEEN
1. Aseta lämpötilansäädin asentoon . Aseta höyrynsäädin asentoon S.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Avaa veden sisääntulon kansi
4. Pitele silitysrautaa tiskialtaan yllä, käännä se ylösalaisin ja anna veden valua säiliöstä veden
sisääntulon kautta.
5. Sulje veden sisääntulon kansi.
6. Laita silitysrauta kannalleen.
7. Anna sen jäähtyä kokonaan.
8. Kun silitysrauta on jäähtynyt, pyyhi kosteus pois ja kierrä johto kannan ympärille.
9. Säilytä silitysrautaa kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.
AUTOMAATTINEN PUHDISTUS
Käytä automaattista puhdistustoimintoa ainakin kerran kuukaudessa normaalin veden alueilla ja
useammin kovan veden alueilla, jotta kalkin kerääntyminen estetään.
Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen
korjauksesta veloitetaan.
Tarvitset altaan tai ison kulhon, johon pohjalevystä ulos tuleva vesi kerätään.
1. Täytä säiliö max-merkkiin saakka.
2. Aseta lämpötilansäädin asentoon max. Aseta höyrynsäädin asentoon S.
3. Laita silitysrauta kannalleen.
4. Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
5. Odota, kunnes merkkivalo sammuu.
6. Pidä silitysrautaa altaan tai kulhon yläpuolella pohjalevy alaspäin.
7. Paina C–valitsinta ja pidä se painettuna.
8. Liikuta silitysrautaa varovasti edestakaisin. Pysy poissa purkautuvan veden ja höyryn luota.
9. Vesi ja höyry huuhtelevat kalkkikarstan ja lian pohjalevyn läpi tiskialtaaseen.
10. Jatka kunnes säiliö on tyhjä.
11. Vapauta C–valitsinta.
12. Irrota silitysrauta verkkovirrasta ja aseta se kantansa päälle, kunnes se jäähtyy.
13. Kun silitysrauta on jäähtynyt, pyyhi kosteus pois ja kierrä johto kannan ympärille.
14. Säilytä silitysrautaa kannallaan, jotta vältät pohjalevyn ruostumisen ja vahingoittumisen.
PUHDISTUS
1. Irrota silitysrauta verkkovirrasta ja aseta se kantansa päälle, kunnes se jäähtyy.
2. Puhdista laitteen ulkopinta kostealla kankaalla.
3. Poista pohjalevyn tahrat tilkalla etikkaa.
45
KALKKIKARSTAN POISTO
Silitysraudassa oleva kalkkikarstan esto ehkäisee kalkkikarstan muodostumisen.
Älä käytä kalkkikarstaa poistavia liuottimia tai muuten estät kalkkikarstan eston toiminnan.
W
YMPÄRISTÖN SUOJELU
Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista
sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään
lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.
1 / 1

Russell Hobbs 20631-56 Ohjekirja

Kategoria
Irons
Tyyppi
Ohjekirja