limex 80053 Ohjekirja

Brändi
limex
Malli
80053
Tyyppi
Ohjekirja
1
LIMEX CONCRETE
MIXER TYPE 125LP
INSTRUCTION MANUAL
MODEL 80053MODEL 80053
MODEL 80053MODEL 80053
MODEL 80053
LIMEX BETONBLANDER TYPE 125LP
Brugsanvisning
LIMEX BETONGBLANDER TYPE 125LP
Bruksanvisning
LIMEX BETONGBLANDARE TYP 125LP
Bruksanvisning
LIMEX BETONINSEKOITIN TYYPPI 125LP
Käyttöohje
LIMEX CONCRETE MIXER TYPE 125LP
Instruction manual
LIMEX BETONMISCHER TYP 125LP
Gebrauchsanweisung
3
17
31
45
59
73
EN
DE
DA
N
S
FI
Yhteisön tuoja:
HP Værktøj A/S
DK-7080 Børkop
Tanska
© 2006 HP Værktøj A/S
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa
jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai
mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää
tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj
A/S:n kirjallista lupaa.
FI
EU-Importeur:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Dänemark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung
darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder
ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung
elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel
durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt
oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert
werden.
DE
EU importer:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Denmark
© 2006 HP Værktøj A/S
All rights reserved. The content of this user guide may not be
reproduced in part or whole in any way, electronically or
mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored
in a database and retrieval system without the prior written
consent of HP Værktøj A/S.
EN
EU-importör:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte
under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av
elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller
fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslag-
rings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande
från HP Værktøj A/S.
SV
EU-importør
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må
ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av
elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering
eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og
informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra
HP Værktøj A/S.
NO
EU-Importør:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark
© 2006 HP Værktøj A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke
gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af
elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller
optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S.
DA
45
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Asennusohje
1. Työnnä pyörä akseliin.
2. Kiinnitä pyörä akselikiinnikkeellä (Ø 25)
käyttämällä kättä tai kumivasaraa apuna.
Kiinnitä toinen pyörä samalla tavalla.
3. Kiinnitä pyörähaarukka siihen asennettuine
pyörineen sekoittimen runkoon ruuveilla
(M 10 x 80), aluslaatoilla (Ø 10) ja muttereilla
(M 10).
4. Kiinnitä jalkatuki rungon kuljetuskahvan
puoleiseen päähän ruuvilla (M 10 x 80),
aluslaatalla (Ø 10) ja muttereilla (M 10).
Rummun ja rummun rungon
kokoaminen
Irrota neljä ruuvia ja hammaspyörä
betoninsekoittimen alaosasta.
46
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Levitä tarvittaessa hieman silikonia kuvassa näkyvälle
pinnalle, jotta rummusta ei purkaudu betonimassaa.
Asennuksen valmisteleminen
Ylä- ja alaosan hammaspyörän asentaminen Sekoittimen asentaminen
47
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
5. Rumpu ja rummun runko on asennettu valmiiksi. On suositeltavaa, että kaksi henkilöä asentaa
sähkömoottorin ja koskettimen sisältävän kotelon.
5.a Toinen henkilö pitelee rumpua aukko alaspäin. Toinen henkilö asentaa moottorikotelon
työntämällä moottorikotelon päällä näkyvän akselin rummun rungon reiän läpi pitämällä
samalla kiinni pienestä hammaspyörästä ja asentamalla sen moottorin akseliin.
HUOM! Pieni hammaspyörä kiinnitetään moottorin akseliin joustavalla kiinnityssokalla (Ø 6 x 40).
Asennettaessa on varmistettava, että pienen hammaspyörän ja moottorin akselin reiät ovat
kohdakkain.
Hammaspyörät on asetettava näin.
Aseta rumpu aukko alaspäin.
48
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
6. Kiinnitä moottorikotelo sekoittimen runkoon ruuveilla (M 8 x 80) ja muttereilla (M 8).
7. Kiinnitä laakerikuori sekoittimen runkoon ruuvilla (M 8 x 80) ja mutterilla (M 8).
8. Kiinnitä suojus rummun runkoon levyruuveilla (ST 4,8 x 9,5).
49
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
9. Kiinnitä säätölevy sekoittimen runkoon ruuvilla (M 8 x 80) ja mutterilla.
10. Työnnä jousi kokonaan alas käsipyörän karaan.
11. Aseta käsipyörä rummun rungon päälle ja kiinnitä se pitävästi, mutta älä liian tiukasti ruuvilla
(M 10 x 60) ja muttereilla (M 10 x 60) niin, että jousi toimii varmasti.
12. Kiinnitä suojus rummun runkoon levyruuveilla (ST 4,8 x 9,5).
GS-merkintä on otettava huomioon vain, jos hammaspyörän suojus on asennettu.
Aseta rumpu aukko ylöspäin.
50
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Hyvä ostaja,
olet ostanut uuden sekoittimen, joka on suunniteltu betonin ja laastin sekoittamiseen. LIMEX takaa,
että valintasi on oikea, koska laadukkaiden tuotteidemme laadunvalvonta, kokoonpano ja
lopputarkastus on toteutettu ainutlaatuisen hyvin.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Toimitettavan mallinen sekoitin täyttää seuraavat voimassa olevat määräykset: Konedirektiivi 98/37/EY
ja prEN 12151, painos 12/98.
Pudotussekoitin on suunniteltu betonin ja laastin sekoittamiseen. Se soveltuu sekä yksityis- että
ammattikäyttöön.
Sekoittimen suunnittelussa on käytetty seuraavia harmonisoituja normeja: EN 292-1 ja EN 292-2 sekä
EN-60204-1.
D. Miholjac, Kroatia, 25.9.2001
HUOM! Lue käyttöohje, ennen kuin otat sekoittimen käyttöön.
HUOM! Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin avaat suojuksen. Sekoitinta saa käyttää vain, kun suojus
on kokonaan suljettu.
HUOM! Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin ryhdyt huoltamaan tai korjaamaan sekoitinta.
HUOM! Hammaspyöriä ei saa missään tapauksessa voidella.
Pyydämme sinua perehtymään huolellisesti tähän käyttöohjeeseen, jotta voit käyttää sekoitinta
monien vuosien ajan.
Tämä käyttöohje TÄYTYY lukea ennen sekoittimen käyttöönottoa. Varmista, että ymmärrät koko
käyttöohjeen ja noudatat kaikkia ohjeita.
TEKNISET TIEDOT:
Moottori
P1 = 700 W / S1 = (6–25 %) ED
230 V / 50 Hz / 2,6 A
2 700 min-1
Suojausluokka II
Kotelointiluokka IP 44
Teoreettinen täyttömäärä 0,125 m
3
(125 l) ±5 %
Täyttömäärä 0,055 m
3
(55 I)
Äänenpainetaso 85 dB (A)
Äänenpainetaso työ
skentelypaikalla
Paino 58 kg
Mitat asennettuna A x B x C (cm) 114 x 72 x 134
51
OIKEA KÄYTTÖ
Sekoitin on suunniteltu betonin ja laastin sekoittamiseen. Se soveltuu sekä yksityis- että
ammattikäyttöön.
Betoninsekoitinta ei saa käyttää tavalla, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa. Betoninsekoitinta
ei saa käyttää räjähtävien tai palavien aineiden sekoittamiseen tai elintarvikealan sovelluksissa.
- KOROSTAMME,
ETTÄ KÄYTTÄJÄ, JOKA EI NOUDATA MÄÄRÄYKSIÄ SEKOITTIMEN OIKEASTA KÄYTÖSTÄ,
KANTAA TOIMINNASTAAN TÄYDEN VASTUUN.
MUUT RISKIT
Vaikka käyttäjä käyttää sekoitinta oikein ja noudattaa kaikkia turvamääräyksiä, sekoittimen rakenteesta
aiheutuu vielä tiettyjä muita riskejä, jotka määräytyvät sekoittimen käyttötarkoituksen mukaan.
Virta aiheuttaa vaaran, jos sekoittimessa ei käytetä määräysten mukaista liitäntäjohtoa. Sekoitin voi
vaurioitua, minkä yhteydessä jännitettä johtavat osat tai itse sekoitin voivat aiheuttaa riskejä. Pyörivät
ja liikkuvat osat tai itse rumpu aiheuttavat vaaran. Näin on etenkin silloin, jos sekoitinta käytettäessä,
huollettaessa tai korjattaessa ei noudateta määräyksiä. Käyttäjä voi minimoida nämä riskit noudattamalla
ohjeita, jotka on lueteltu kohdissa „Turvaohjeet“ ja „Oikea käyttö“.
TURVAOHJEET
HENGENVAARA!
TÄRKEÄÄ: IRROTA PISTOKE PISTORASIASTA, ENNEN KUIN
siirrät sekoitinta tai kuljetat sitä
puhdistat, huollat tai korjaat sekoitinta
avaat moottorikotelon, johon sähkömoottori on sijoitettu.
PEREHDY NÄIHIN TURVAOHJEISIIN JA MUISTA NOUDATTAA NIITÄ. SUOJAA ITSESI JA MUUT
MAHDOLLISILTA RISKEILTÄ. Sekoittimen TYÖSKENTELYALUEELLA TÄYTYY noudattaa
TURVAMÄÄRÄYKSIÄ.
Sementtiä tai muita aineita lisättäessä on huolehdittava siitä, että ne eivät pölyä liikaa.
Sekoitusrumpua täytettäessä ja tyhjennettäessä on käytettävä suojavaatetusta (suojakäsineitä,
suojalaseja ja pölysuojainta).
Kun sekoitin on käynnissä, sen sisään ei saa työntää käsiä tai työkaluja.
VARO PYÖRIVIÄ SEKOITTIMEN OSIA!
Rumpua saa täyttää ja tyhjentää vain, kun sekoitusrummun moottori on käynnissä. Ota huomioon
rummun pyörimissuunta. KATSO RUMMUSSA OLEVAA MERKINTÄÄ.
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
52
MEKAANISET TURVALAITTEET
1. Betoninsekoittimen rakenne estää käyttäjää saamasta ruhjeita tai palovammoja seuraavien töiden
aikana:
Kun sekoitinta täytetään tai tyhjennetään.
Kun rumpu pyörii työn aikana tai tyhjänä.
Kun moottori sammutetaan.
Kun sekoitinta kuljetetaan tai nostetaan nosturilla siirrettäessä. Sekoittimen osia ei ole vaarallista
käsitellä.
Kaikki ruuvit on varmistettu lukitusmuttereilla (DIN 985) ja aluslaatoilla, joten ne eivät löysty.
2. Moottorikotelo ja pistorasia on varmistettu lisäksi teräsputkella, joka on hitsattu moottorikoteloon.
Moottorikotelo on myös suojattu putoavien esineiden tai niiden aiheuttamien iskujen varalta.
3. Kallistusmekanismi on suunniteltu niin, että se jää aina lukittuun asentoon. Rakenne takaa
turvallisuuden (laastia valmistettaessa, rumpua huollettaessa tai tyhjennettäessä tai sekoitinta
kuljetettaessa). Jos rumpu jää väliasentoon, mekanismi palauttaa rummun automaattisesti
lukittuun asentoon.
SÄHKÖISET TURVALAITTEET
NÄIDEN OHJEIDEN PUUTTEELLINEN NOUDATTAMINEN AIHEUTTAA HENGENVAARAN!
HUOM!
Kone on suojaeristetty. Kone voidaan säilyttää suojausluokan II määräykset täyttävänä vain,
jos konetta korjattaessa käytetään alkuperäisiä eristysosia ja eristysvälejä ei muuteta.
Liitäntäjohdon on oltava normien IEC 245-4:1980 (DIN 57 282) mukainen, tyypiltään H 07 RN-F tai
sitä vastaava. Johdon poikkipinnan on oltava vähintään 3 x 1,5 mm
2
, jos johto on enintään 25 m pitkä.
Jos johto on yli 25 m pitkä, johdon poikkipinnan on oltava vähintään 3 x 2,5 mm
2
. Johdon on
kestettävä vaikeita olosuhteita. Sen on oltava suojattu mekaanisilta vioilta ja täysin suojattu
roiskevedeltä. Johto on aina tarkistettava ennen käyttämistä, jolloin sen on täytettävä täysin kaksi
ensimmäistä vaatimusta. Älä koskaan käytä viallisia johtoja.
Vedä johto niin, että se ei jää puristuksiin tai taitu voimakkaasti. Varmista, että esineet tai maa eivät
voi aiheuttaa oikosulkua pistorasioissa. Älä käytä tilapäisiä sähköliitäntöjä. Suojalaitteita ei saa koskaan
kiertää tai poistaa muulla tavalla käytöstä. Sähköliitäntöjä saa korjata vain sähköasentaja, joka on
velvollinen noudattamaan määrättyjä normeja. Koneen sähköosia saa korjata vain koneen valmistaja
tai sen osoittama yritys. Sähkökatkon yhteydessä koneesta katkeaa virta automaattisesti. Koneeseen
kytketään uudelleen virta painamalla kosketinta.
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
53
MOOTTORISUOJA
Moottorissa on automaattinen lämpökatkaisin. Ylikuormittuessaan moottori ylikuumenee. Silloin
lämpökatkaisin katkaisee moottorista automaattisesti virran. Moottorin on annettava jäähtyä, ennen
kuin siihen kytketään uudelleen virta (kosketinta painamalla).
Sähkökatkon yhteydessä koneesta katkeaa virta automaattisesti. Koneeseen kytketään uudelleen virta
painamalla kosketinta.
Vaikka käyttäjä käyttää sekoitinta oikein ja noudattaa kaikkia turvamääräyksiä, sekoittimen rakenteesta
aiheutuu vielä tiettyjä muita riskejä, jotka määräytyvät sekoittimen käyttötarkoituksen mukaan.
Virta aiheuttaa vaaran, jos sekoittimessa ei käytetä määräysten mukaista liitäntäjohtoa. Sekoitin voi
vaurioitua, minkä yhteydessä jännitettä johtavat osat tai itse sekoitin voivat aiheuttaa riskejä. Pyörivät
ja liikkuvat osat tai itse rumpu aiheuttavat vaaran. Näin on etenkin silloin, jos sekoitinta käytettäessä,
huollettaessa tai korjattaessa ei noudateta määräyksiä. Käyttäjä voi minimoida nämä riskit
noudattamalla ohjeita, jotka on lueteltu kohdissa „Turvaohjeet“ ja „Oikea käyttö“.
LISÄTURVAOHJEET
On valvottava, että kaikkia määrättyjä suojajärjestelyjä noudatetaan ja että osat on asennettu
oikein.
On valvottava, että laitteen käyttäjät ovat lukeneet turvaohjeet ja että he ovat ymmärtäneet
ja muistavat ne.
Virtakosketin on samassa kotelossa pistokkeen kanssa. Molemmat osat on liitetty moottorikoteloon,
jossa sähkömoottori sijaitsee. Kosketin on suojattu roiskevedeltä.
KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELEMINEN
LUE KAIKKI TURVAOHJEET.
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN
SEKOITTIMEEN EI SAA KYTKEÄ VIRTAA, KUN RUMPU ON TÄYNNÄ.
ENNEN KUIN OTAT SEKOITTIMEN KÄYTTÖÖN, TARKISTA, ONKO RUMPU TYHJÄ VAI TÄYNNÄ.
Sekoittimen saa asettaa vain kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Sekoitin saattaa kaatua, jos se voi
luisua epätasaisella alustalla.
Sekoittimen ympärillä oleva alue on pidettävä puhtaana, jotta kukaan siellä työskentelevä ei kaadu.
Työskentelyalue on valaistava hyvin.
Asiattomat eivät saa päästä sekoittimen luona olevalle työskentelyalueelle.
Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää betoninsekoitinta.
Sekoitinta saa käyttää vain kohdassa „Oikea käyttö“ lueteltuihin töihin.
Sekoitinta tai sen osia ei saa muuttaa. Vaihda viallisten/vaurioituneiden osien tilalle vain
alkuperäisiä varaosia. Sekoittimen saa ottaa käyttöön vain, jos sen suojalaitteet ovat täydelliset ja
tarkistetut. Sekoittimen kaikkien varoitusten ja turvaohjeiden on oltava kokonaan näkyvissä ja
ehjiä.
Tarkista, että sekoitin on tukevasti paikallaan. Sekoitinta asennettaessa on huolehdittava, että
sekoitusrumpu ei tyhjene vahingossa.
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
54
BETONIN JA LAASTIN VALMISTAMINEN
Betonia ja laastia valmistettaessa sekoitusrummun on oltava paikallaan oikeassa sekoitusasennossa.
Mahdollisimman hyvät sekoitustulokset ja työn häiriötön sujuminen voidaan varmistaa vain, jos sekoitin
on oikeassa sekoitusasennossa.
Rumpua saa täyttää ja tyhjentää vain, kun sekoitusrummun moottori on käynnissä. Ota huomioon
rummun pyörimissuunta. KATSO RUMMUSSA OLEVAA MERKINTÄÄ.
Kallista sekoitusrumpu ja lukitse se haluamaasi asentoon käsipyörällä, jossa on säätölevy.
RUMPU TYHJENNETÄÄN SEURAAVASTI: KALLISTA RUMPU TYHJENNYSASENTOON (3). KÄYNNISTÄ
KIERTO PAINAMALLA KOSKETINTA. PIDÄ TUKEVASTI KIINNI KÄSIPYÖRÄSTÄ, KUN KALLISTAT
RUMPUA.
1. Laasti
2. Betoni
3. Tyhjentäminen ja puhdistaminen
4. Kuljettaminen
Vapauta käsipyörä rummun kallistamista varten. Rumpu asetetaan sekoitusasentoihin (betoni tai laasti)
kiertämällä käsipyörää. SÄÄTÖLEVYN ASENNOT.
Betonin tai laastin valmistaminen
1. Lisää rumpuun vettä ja perusaineita (hiekka, sora tai...)
2. Lisää sidosaineita.
3. Toista vaiheita 1 ja 2, kunnes olet saavuttanut haluamasi sekoitussuhteen.
4. Sekoita aineita, kunnes seos on tasainen. Lisää vettä.
Kysy alan ammattilaisilta neuvoa perusaineiden, sidosaineiden ja veden tarkoista määristä tasaisen
seoksen varmistamiseksi.
PIDÄ KÄSIPYÖRÄSTÄ KUNNOLLA KIINNI,
KUN TYHJENNÄT SEKOITUSRUMPUA.
Sekoitusrumpua saa täyttää ja tyhjentää vain, kun sen moottori on käynnissä ja sekoitusrumpu pyörii.
Tarkista, että sekoitin pysyy varmasti ja vakaasti pystyssä.
Vapauta käsipyörän lukitusmekanismi vetämällä käsipyörää itseesi päin. Kallista sekoitusrumpua
hitaasti. Aseta rumpu tyhjennysasentoon käsipyörällä. Toista tyhjennystoimet.
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
55
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
KULJETUSOHJE
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen sekoittimen kuljettamista.
Sekoitinta ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi tiellä. Sekoitinta on kuljetettava sille soveltuvassa vaunussa.
Työskentelyalueella sekoitinta on siirrettävä käsivoimin tai nosturilla.
Sekoittimen valmisteleminen kuljetettavaksi tai siirrettäväksi:
(Aseta kummassakin tapauksessa säätölevy asentoon 4 käsipyörällä.)
Aseta sekoitin kuljetusasentoon (kuvat 1, 2, 3, 4) ja kuljeta sekoitinta sille soveltuvassa vaunussa.
Jos sekoitinta on siirrettävä nosturilla työskentelyalueella, sekoitinta on nostettava nostokohdista
(katso kohtia 1 ja 2 kuvissa 3 ja 4). Nostoköyden kantokyvyn on oltava 200 kg. Sekoitinta nostettaessa
on noudatettava rakennustyömailla voimassa olevia määräyksiä tällaisten esineiden nostamisesta.
PUHDISTAMINEN
Irrota pistoke pistorasiasta ennen sekoittimen puhdistamista.
Älä puhdista sekoitinta vedellä, kun moottorikotelo on auki.
Aseta sekoitusrumpu asentoon 3 käsipyörällä. Katkaise sekoittimesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta,
kun puhdistamisen aikana on koskettava suoraan sekoittimeen ja myös silloin, kun puhdistettaessa
käytetään apuvälineitä. Puhdista rummun sisäosa lastalla ja teräsharjalla ja huuhtele se vesisuihkulla.
Poista heti betoni- ja laastijäämät hammaskehältä. Kone ei saa olla käynnissä puhdistamisen aikana.
Älä ruiskuta vettä moottorikotelon tai koskettimen tai moottorin jäähdytysaukkojen päälle.
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Nostoköysi
Kappaleet 1 ja 2
56
KUNNOSSAPITO
Sekoitin on suunniteltu niin, että se ei tarvitse erityistä kunnossapitoa. Rummussa ja käyttöakselissa
on kestovoidellut kuulalaakerit, jotka on suojattu roiskevedeltä. ÄLÄ KOSKAAN VOITELE
HAMMASKEHÄÄ! Jotta sekoitin säilyy kunnossa, sitä on käsiteltävä turvaohjeissa, sekoittimen oikeaa
käyttämistä, kuljettamista ja säilyttämistä koskevissa kohdissa kuvatulla tavalla.
Kannattaa noudattaa seuraavia neuvoja, jotta voit pidentää sekoittimen käyttöikää ja varmistaa sen
virheettömän käyttämisen. Aseta sekoitusrumpu asentoon 4 (katso kuljetusohje) puhdistamisen jälkeen.
Säilytä sekoitinta kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Jos sekoitinta ei käytetä pitkään aikaan,
käyttöhihnaa on löysättävä seuraavasti: Löysää ruuveja ja nosta hitaasti käyttölaitteen koteloa noin 2
mm:n verran. Kun löysäät käyttöhihnaa, varo nostamasta käyttölaitteen koteloa liikaa, koska silloin
hihna voi irrota. Jos hihna kuitenkin irtoaa, nosta kotelo kokonaan ylös ja aseta hihna oikein
paikalleen. Varmista, että hihna on oikein paikallaan, koska muutoin sekoitin voi vaurioitua.
KORJAAMINEN
Irrota pistoke pistorasiasta ennen sekoittimen puhdistamista.
Katkaise koneesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Kone ei saa olla käynnissä korjaamisen aikana.
Korjaamisen vuoksi irrotettavat suojukset ja muut osat TÄYTYY asentaa korjaamisen päätyttyä takaisin
alkuperäisille paikoilleen. Koneen sähköosia saavat korjata vain laitteen valmistaja tai sen osoittamat
yritykset. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
KÄYTTÖVIAT
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Vika Mahdollinen syy Ratkaisu
Moottori ei käy.
Verkkojännite puuttuu. Liitäntäjohto on
viallinen. Moottori on ylikuormittunut.
Moottori saa liian vähän ilmaa.
Poistoilma-aukko on liian pieni.
Imuaukossa on esineitä, tai kanavat ovat
muuttaneet mekaanisesti muotoaan.
Tarkista sulake ja johto (sähköalan
ammattilaisen tehtävä). Anna moottorin
jäähtyä. Tarkista poistoilmakanavat
(tukossa tai muuttaneet muotoaan).
Moottori surisee, mutta
rumpu ei pyöri.
Hammaspyörä on jumissa. Hihnaa ei ole
kiristetty riittävästi. Hihna on katkennut.
Hammaspyörän kiinnityssokka on
katkennut. Hihnapyörän kiinnityssokka
on katkennut. Kondensaattori on
viallinen.
Katkaise koneesta virta. Irrota pistoke
pistorasiasta. Kiristä hihnaa. Tarkista hihna.
Vaihda tarvittaessa (molemmat)
kiinnityssokat. Jos rumpu ei vieläkään pyöri,
ota yhteys huoltoon.
57
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
VARAOSAT
TAKUUEHDOT
Limex GmbH myöntää tuotteelle yhden vuoden takuun myyntipäivämäärästä, joka on merkitty
takuutodistukseen. Tuote toimii oikein, jos käyttäjä noudattaa käyttöohjetta. Limex GmbH takaa
tuotteen huollon ja varaosien saatavuuden. Tuote, jota ei korjata 45 päivän kuluessa, korvataan ostajan
pyynnöstä.
Vahinkoilmoituksen TÄYTYY sisältää seuraavat tiedot:
Tuotteen nimi ja tyyppi
Ostopäivämäärä
Vahingon kuvaus
Tarkka osoite
Sekoittimen numero.
Ilman näitä tietoja Limex GmbH ei hyväksy takuun mukaisia velvoitteita.
1. 01 Rumpu akseleineen ja hammaspyörineen täydellisenä
0,125 m
3
(125 l); hammaspyörä muovia
2. 01 Käyttömekanismin kotelo, kaksi osaa Muovia
3. 01 Pieni hammaspyörä T = 12
4. 01 Yksivaihemoottori P1 = 700 W
S1 = (6–25 %) ED; IP00
5. 01 Käyttöakseli Ø 17
6. 02 Käyttöakselin laakeri 6003 (2RSR)
7. 01 Koskettimellinen pistoke Tripus: KSWA23, R1., tuotenro: 20P0352
8. 01 Hihnapyörä Ø 150
9. 01 Hihna Hutchinson: Poly V PJ 660
10. 02 Kiinnityssokka, joustava Ø 6 x 40; DIN 7346
11. 01 Rummun runko
12. 01 Sekoittimen runko
13. 01 Jalkatuki
14. 01 Pyörätuki
15. 01 Pyörä, kantokyky 1 000 N (100 kg)
16. 02 Rummun laakeri 6006 (2RSR)
17. 02 Käsipyörä
18. 01 Jousi Galvanoitu
19. 01 Kuljetuskahva Muovia
20. 01 Kahva Muovia
58
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Takuu ei kata vahinkoja seuraavissa tapauksissa:
1. Käyttäjä ei noudata tuotteen käyttöohjetta.
2. Sekoitinta ylikuormitetaan.
3. Tuote vahingoittuu huoltoon kuljetettaessa riittämättömän pakkaamisen ja väärän käsittelemisen
seurauksena.
4. Varaosat vaurioituvat tai häviävät, kun niitä kuljetetaan ostajalle.
5. Käyttäjä itse tai muu henkilö tai yritys korjaa tuotetta takuuaikana ilman Limex GmbH:n
myöntämää valtuutusta.
6. Sarjanumeron (arvokilpeen merkitty sekoittimen numero) on vastattava takuutodistukseen
merkittyä numeroa.
OIKEUS MUUTOKSIIN TEKNISTEN PARANNUSTEN MUODOSSA PIDÄTETÄÄN.
TAKUUTODISTUS
BETONINSEKOITIN 125 LP
Tuotenro 106002
Sekoittimen nro:
Myyntipäivämäärä:
Myyjän leima:
Reklamaatiopäivämäärä: Vahingon kuvaus: Varaosat: Huolto-osaston leima:
/