Princess 112246 määrittely

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
määrittely
37
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-laitteen. Tavoitteemme
on tarjota tyylikkäästi suunniteltuja laatutuotteita
kohtuulliseen hintaan. Toivomme, että nautit
laitteen käytöstä monen vuoden ajan.
Turvallisuusohjeet
Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja
sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt,
joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä
tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita,
tai joilla ei ole kokemusta tai
tuntemusta, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa
käytössä. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta, elleivät he ole
vähintään 8-vuotiaita ja heitä
valvota. Pidä laite ja sen virtajohto
kaukana alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Yleinen turvallisuus
• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
• Käytä laitetta ja sen lisävarusteita ainoastaan
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin. Älä
käytä laitetta ja sen lisävarusteita muihin kuin
näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
• Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen. Jos
jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
• Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen,
pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien
astioiden lähellä.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä poista laitetta käsillä. Irrota
pistoke välittömästi verkkovirtalähteestä.
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
Sähköturvallisuus
• Tarkista aina ennen käyttöä, että
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1,5 mm
2
).
• Asenna turvallisuuden lisäämiseksi
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka
käyttövirta ei ylitä arvoa 30 mA.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
• Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai
jatkojohtoon pääse vettä.
• Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina
kokonaan auki.
• Varmista, ettei virtajohto roiku työtason
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
• Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
• Tarkista säännöllisesti virtajohto ja pistoke
vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta, mikäli
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on
vaurioitunut tai viallinen, se tulee vaihdattaa
laitteen valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
• Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
BBQ-grillauslaitteiden
turvallisuusohjeet
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
• Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta
ja roiskeita.
• Älä aseta laitetta keittolevylle.
• Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi
tilaa lämmön poistumista ja riittävää
tuuletusta varten.
• Älä peitä laitetta.
38
FI
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Älä peitä grillausritilää alumiinifoliolla.
- Älä peitä grillausritilää alumiiniastioilla.
• Pidä laite kaukana lämpölähteistä.
• Varmista, ettei laite koske syttyviin
materiaaleihin.
• Älä käytä hiiltä tai vastaavia polttoaineita.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä. Älä käytä
laitetta avojaloin.
• Varo kuumia osia. Varoitusmerkillä merkityt
pinnat kuumuvat käytön aikana. Käyttöpinnat
voivat kuumentua laitteen käytön aikana.
Ulkopinta voi kuumentua laitteen käytön
aikana.
• Grillausritilä kuumenee huomattavasti käytön
aikana. Älä koske kuumaan grillausritilään.
• Käytä patalappuja, jos aiot koskea laitetta
sen käytön aikana tai pian sen jälkeen.
• Älä käytä laitetta, jos ulkona sataa vettä.
Älä käytä laitetta kosteissa ympäristöissä.
• Älä käytä laitetta vesialtaiden, kuten
lampien tai uima-altaiden lähellä.
• Älä liikuta laitetta sen ollessa päällä tai
edelleen kuuma. Irrota pistoke
verkkovirtalähteestä ja odota, kunnes laite
jäähtyy.
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin,
kun sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
Kuvaus (kuva A)
112245/112246 Princess BBQ-grilli on tarkoitettu
ruokien paistamiseen ja grillaukseen ilman rasvan
käyttöä. Laite sopii ulkokäyttöön. Laite sopii
vain kotikäyttöön.
1. Termostaatin säädin
2. Lämpötilan merkkivalo
3. Grillausritilä
4. Kuumeneva osa
5. Pöytä
6. Vesitason osoitin
7. Kahva
8. Pöytätuki
Käyttöönotto
• Puhdista laite.
Katso osio ”Puhdistus ja ylläpito”.
• Puhdista grillausritilä kostealla pyyhkeellä.
Kuivaa grillausritilä huolellisesti.
Kokoonpano (kuva B)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kokoamista on pistoke aina
irrotettava verkkovirtalähteestä.
Pöydän kokoaminen (kuva B1 & B2)
• Aseta varren (11) päät päydässä (5) oleviin
reikiin.
• Asenna kahvat (7) pöytään (5) ruuveilla (9).
• Aseta liitoskappaleet (10) kahvoihin (7).
• Aseta kuumeneva osa (4) pöytään (5).
Varmista, että kuumenevaa osaa (4) tukee
varsi (11).
• Varmista, etta kannatin (21) on asennettu
oikein ohjauslaatikon (22) reikaan, jotta
mikrokytkin aktivoituu (kuva B2).
• Aseta grillausritilä (3) pöydän (5) päälle.
112245 - Käyttö pöytätuen kanssa
(kuva B3 & B4)
• Asenna jalat (12) kannattimien alaosaan
(13) ja yläosaan (14).
• Asenna alaosa (13) yläosaan (14).
• Asenna pitkä tukikannatin (15) ja lyhyt
tukikannatin (16) jalkoihin pultilla (17) ja
siipimutterilla (18).
• Aseta alusritilä (19) tukikannattimiin (15 & 16).
• Aseta pöytä (5) liitoskappaleilla (10)
jalkoihin (20).
112245 & 112246 - Käyttö ilman
pöytätukea (kuva B5)
• Aseta pöytä (5) vakaalle ja tasaiselle pöydälle.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva A)
Laitteessa on termostaatti, joka säilyttää
grillausritilän lämpötilan asetetussa arvossa.
• Kytke laite päälle asettamalla pistoke
verkkovirtalähteeseen.
39
FI
• Käännä termostaatin säädin (1) vaadittuun
lämpötila-asetukseen. Lämpötilan merkkivalo
(2) palaa silloin, kun termostaatti kuumentaa
kuumenevaa osaa (4). Lämpötilan merkkivalo
(2) sammuu, kun kuumeneva osa (4) on
saavuttanut vaaditun lämpötilan.
• Laitteen ollessa päällä lämpötilan merkkivalo
(2) syttyy ja sammuu termostaatin kytkiessa
kuumenevan osan (4) päälle ja pois päältä
vaaditun lämpötilan ylläpitämiseksi.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla pistoke
verkkovirtalähteestä.
Lämpötilan säätö (kuva A)
• Käännä termostaatin säädintä (1)
myötäpäivään korottaaksesi grillausritilän
(3) lämpötilaa.
• Käännä termostaatin säädintä (1)
vastapäivään vähentääksesi grillausritilän (3)
lämpötilaa.
Vinkkejä laitteen käyttöön
• Valmista ruoka-ainekset.
• Puhdista grillausritilä kostealla pyyhkeellä.
• Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
• Täytä vesisäiliö vedellä käyttäen viitteenä
vesitason osoittimen maksimimerkintää
(kuva C). Älä ylitä vesisäiliön
maksimimerkintää säiliötä täyttäessä.
• Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
• Käännä termostaatin säädin vaadittuun
lämpötila-asetukseen.
• Odota 10 minuuttia, kunnes lämpötilan
merkkivalo sammuu. Grillausritilä on
saavuttanut vaaditun lämpötilan.
• Huom.: Pienet ruokapalat grillautuvat tai
paistuvat paremmin ja nopeammin kuin
suuret palat.
• Aseta termostaatti valmistettavien ruokien
mukaan. Kokeile eri kypsennysaikoje ja
lämpötiloja parhaiden tuloksien
saavuttamiseksi.
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
• Tarkista laite säännöllisesti mahdollisten
vaurioiden varalta.
• Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen:
- Poista mahdolliset jäämät
paperipyyhkeellä.
- Puhdista grillausritilä kostealla pyyhkeellä.
Kuivaa grillausritilä huolellisesti.
- Puhdista kuumeneva osa kostealla liinalla.
Kuivaa kuumeneva osa huolellisesti.
- Puhdista laite kostealla pyyhkeellä.
Kuivaa laite huolellisesti.
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Princess 112246 määrittely

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
määrittely