Princess 212065 Mini Blender Omistajan opas

Kategoria
Blenders
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

40
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-tuotteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit tuotteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Kuvaus (kuva A)
212065 Princess-tehosekoittimesi on
suunniteltu sekoittamiseen ja jauhamiseen.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Laite sopii vain
kotikäyttöön.
1. Moottoriyksikkö
2. Sekoituskuppi (tuoremehu)
3. Sekoituskuppi (tuoremehu / jäinen mehu)
4. Jauhamiskuppi
5. Sekoitusterä
6. Jauhamisterä
7. Kansi (suuret aukot) *
8. Kansi (pienet aukot) *
9. Kansi (ei aukkoja) *
* Kansi (7) ja kansi (8) sopivat vain jauhamiseen.
Kansi (9) sopii sekä sekoittamiseen että jauhamiseen.
Käyttöönotto
Valmistus
Puhdista laite. •
Katso osiota "Puhdistus ja ylläpito".
Puhdista lisävarusteet. •
Katso osiota "Puhdistus ja ylläpito".
Käyttö (kuva A & B)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kokoamista tai purkamista, kytke
laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta
ja odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä jätä laitetta päälle yli yhden minuutin
ajaksi yhtäjaksoisesti. Jos haluat käyttää
laitetta uudelleen, odota yhden minuutin
ajan kahden jatkuvan toimintasyklin välissä.
- Varmista, ettei moottoriyksikkö pääse
kosketuksiin veteen tai muihin nesteisiin.
Sekoittaminen (kuva A & B)
Sekoituskuppeja (2/3) ja sekoitusterää (5) voidaan
käyttää seuraaviin tarkoituksiin: smoothie-
juomien, pirteiden ja mehujen valmistaminen;
kylmien keittojen valmistaminen; kastikkeiden ja
dippien valmistaminen. Sekoituskuppi (2) sopii
tuoremehun valmistamiseen. Sekoituskuppi (3)
sopii tuoremehun ja jäisen mehun
valmistamiseen. Sekoituskuppien (2/3)
maksimitilavuus on 400 ml.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Älä kytke laitetta päälle, kun sekoituskuppi
(2/3) on tyhjä.
- Älä ylitä sekoituskupin (2/3) maksimi-
merkintää.
- Varmista, että tiiviste on oikein paikoillaan
sekoitusterässä (5).
- Pienet ruokapalat sekoittuvat paremmin ja
nopeammin kuin suuret palat.
- Ennen jäisen mehun valmistamista tulee
sekoituskuppi (3) asettaa pakastimeen,
kunnes sekoituskupin (3) neste on jäätynyt.
Jäisen mehun valmistamisen jälkeen on
odotettava muutama minuutti parhaan
maun saavuttamiseksi.
Aseta moottoriyksikkö (1) tukevalle ja •
tasaiselle pinnalle.
Leikkaa hedelmät ja vihannekset paloiksi.•
Aseta ainekset sekoituskuppiin (2/3).•
Kiristä sekoitusterä (5) sekoituskuppiin •
(2/3).
Asenna sekoituskuppi (2/3) moottori-•
yksikköön (1).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Kytke laite älle kääntämäl sekoituskuppi •
(2/3) asentoon "LOCK". Laite sekoittaa
ainekset. Mi pitempi laitteen toiminta-aika
on, sitä hienommaksi ainekset sekoittuvat.
Kytke laite pois päältä kääntämällä •
sekoituskuppi (2/3) asentoon "OPEN".
Irrota pistoke laitteen käytön jälkeen •
verkkovirtalähteestä.
Poista sekoituskuppi (2/3) moottoriyksikös•
(1).
Löysää sekoitusterä (5) sekoituskupista (2/3).•
41
FI
Huom.: Mehu on suositeltavaa juoda heti
valmistamisen jälkeen. Jos et juo mehua heti
valmistamisen jälkeen, aseta oikea kansi (9)
sekoituskuppiin (2/3) ja säilytä mehua jääkaapissa.
Ainekset Maksimimäärä
Hedelmät 200 g
Vihannekset 200 g
Kasviskeitto Keitetyt vihannekset: 160 g
Vesi: 240 ml (valinnainen)
Pirtelö Hedelmät: 100 g
Maito: 300 ml
Jauhaminen (kuva A & B)
Jauhamiskuppia (4) ja jauhamisteä (6) voidaan
käyttää pähkinöiden, mausteiden, riisin ja
kahvipapujen jauhamiseen. Jauhamiskupin (4)
maksimitilavuus on 175 ml.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Älä kytke laitetta päälle, kun jauhamiskuppi
(4) on tyhjä.
- Älä ylitä jauhamiskupin (4) maksimimerkintää.
- Varmista, että tiiviste on oikein paikoillaan
jauhamisterässä (6).
Aseta moottoriyksikkö (1) tukevalle ja •
tasaiselle pinnalle.
Aseta ruoka-ainekset jauhamiskuppiin (4).•
Kiristä jauhamisterä (6) jauhamiskuppiin (4).•
Asenna jauhamiskuppi (4) •
moottoriyksikköön (1).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Kytke laite älle kääntämällä jauhamiskuppi •
(4) asentoon "LOCK". Laite jauhaa ainekset.
Mitä pitempi laitteen toiminta-aika on, sitä
hienommaksi ainekset jauhetaan.
Kytke laite pois päältä kääntämällä •
jauhamiskuppi (4) asentoon "OPEN".
Irrota pistoke laitteen käytön jälkeen •
verkkovirtalähteestä.
Poista jauhamiskuppi (4) moottoriyksikös•
(1).
Löysää jauhamisterä (6) jauhamiskupista (4).•
Huom.: Ruoka on suositeltavaa käyttää heti
valmistamisen jälkeen. Jos et käytä ruokaa heti
valmistamisen lkeen, aseta oikea kansi (7/8/9)
paikoilleen jauhamiskuppiin (4):
- Käytä suurilla aukoilla varustettua kantta
(7) pähkinöiden jauhamiseen.
- Käytä pienillä aukoilla varustettua kantta
(8) salaattikastikkeen valmistamiseen.
- Käytä aukotonta kantta (9) ruokien
säilyttämiseen.
Ainekset Maksimimäärä
Pähkinät 50 g
Mausteet 50 g
Riisi 20-80 g
Kahvipavut 20-80 g
Kahvipapujen jauhaminen (kuva A & B)
Aseta kahvipavut jauhamiskuppiin (4).•
Lisää muita aineksia kahvipapujen sekaan •
erityisen aromin saavuttamiseksi (esim.
vaniljaa tai kanelia).
Jauha, kunnes saavutat sopivan jauheen.•
Jos haluat mietoa kahvia, jauha kahvipavut •
karkeaksi jauheeksi. Jos haluat vahvaa kahvia
(espresso), jauha kahvipavut hienoksi
jauheeksi.
Puhdistus ja huolto (kuva A & B)
Laite on puhdistettava jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen puhdistusta tai huoltoa kytke laite
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
- Lisävarusteet voidaan pestä astianpesu-
koneessa. Kun lisävarusteet on pesty
astianpesukoneessa, varmista sekoitusterän
(5) ja jauhamisterän (6) tiivisteiden oikea
asento. Astianpesukoneen lämpö voi
aiheuttaa tiivisteiden löystymisen.
42
FI
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole •
vaurioita.
Puhdista moottoriyksikkö (1) pehmeällä ja •
kostealla liinalla. Kuivaa moottoriyksik
(1) huolellisesti puhtaalla kuivalla liinalla.
Puhdista lisävarusteet:•
- Pese sekoituskupit (2/3) ja jauhamiskuppi
(4) saippuavedessä tai astianpesukoneessa.
- Pese sekoitusterä (5) ja jauhamisterä (6)
saippuavedessä tai astianpesukoneessa.
- Pese kannet (7/8/9) saippuavedellä tai
astianpesukoneessa.
- Huuhtele varusteet juoksevan veden alla.
- Kuivaa lisävarusteet huolellisesti puhtaalla
ja kuivalla pyyhkeellä.
Aseta laite ja varusteet alkuperäiseen •
pakkaukseen.
Säilytä laitetta ja sen lisävarusteita kuivassa •
ei-pakastuvassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
Lue ytohjeet huolellisesti ennen laitteen •
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
ytä laitetta ja sen lisävarusteita ainoastaan •
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Älä käytä laitetta ja sen lisävarusteita
muihin kuin näissä ohjeissa kuvattuihin
tarkoituksiin.
Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he •
leiki laitteella.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
henkilöiden toimesta (mukaan lukien lapset)
joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai
henkinen kyvykkyys, tai kokemusten tai
tietojen puute, ellei näille ole annettu
valvontaa tai ohjeistusta liittyen laitteen
käyttöön henkilön toimesta joka on
vastuussa heidän turvallisuudestaan.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai •
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen. Jos
jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa huoltopalvelussa.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, •
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Älä upota laitetta veteen tai muihin •
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi verkkovirta-
lähteestä. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi •
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden työym-
päristöjen ruokailutiloissa, maalaistaloissa,
hotelleissa, motelleissa, B&B-majataloissa
sekä muissa majoitusympäristöissä.
Sähköturvallisuus
Tarkista aina ennen käyttöä, että •
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. •
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa (vähinän
3 x 1 mm
2
).
Asenna turvallisuuden lisäämiseksi •
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka ytvirta
ei ylitä arvoa 30 mA.
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai •
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina •
kokonaan auki.
Varmista, ettei virtajohto roiku työtason •
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja •
teräviltä reunoilta.
Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai •
pistoke on vaurioitunut tai viallinen. Jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa huoltopalvelussa.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat •
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun •
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Tehosekoittimien turvallisuusohjeet
Älä käytä laitetta ulkoilmassa.•
Älä käytä laitetta kosteissa ympäristöissä.•
43
FI
Pi laite kaukana lämhteistä. Ä aseta •
laitetta kuumille alustoille tai avotulien
lähettyville.
Älä käytä laitetta kovien hedelmien ja •
vihannesten prosessoimiseen.
Älä käytä laitetta kananmunien •
vatkaamiseen.
Älä käytä laitetta taikinan vaivaamiseen.•
Älä käytä laitetta lihan jauhamiseen.•
Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen •
laitteeseen koskemista.
Älä koske liikkuviin osiin. Pidä kädet kaukana •
liikkuvista osista käytön, puhdistuksen ja
huollon aikana.
Varo teräviä osia. Pidä kädet loitolla •
laitteen liikkuvista osista. Laitteen sekoitus-
ja silppuamisosassa on teräviä teriä.
Varo kuumia osia. Odota, kunnes laite on •
jäähtynyt ennen laitteen rungon ja osien
koskettamista. Laite kuumenee käytön
aikana.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön •
aikana.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Princess 212065 Mini Blender Omistajan opas

Kategoria
Blenders
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös