Melissa 643-035 Ohjekirja

Brändi
Melissa
Kategoria
toasters
Malli
643-035
Tyyppi
Ohjekirja
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin
käytät laitetta ensimmäisen kerran
saadaksesi parhaan tuloksen
leivänpaahtimellasi.
Suosittelemme, että säilytät ohjeet
myöhempää tarvetta varten.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Lue käyttöohjeet läpi.
Älä upota leivänpaahdinta, johtoa tai
pistoketta mihinkään nesteeseen.
Ole varovainen käyttäessäsi paahdinta
lasten läheisyydessä.
Irrota leivänpaahtimen virtajohto
pistorasiasta puhdistuksen ajaksi tai kun
et käytä paahdinta. Anna
leivänpaahtimen jäähtyä ennen
pudistusta.
Jos leivänpaahdin tai virtajohto on
vahingoittunut tai jos tuote ei toimi
asianmukaisesti, se on toimitettava
ammattilaisen huollettavaksi, sillä
korjauksessa tarvitaan erikoistyökaluja.
Luvattomien varaosien käyttö saattaa
vahingoittaa leivänpaahdinta.
Paahdin on tarkoitettu ainoastaan
sisäkäyttöön.
Älä anna virtajohdon roikkua pöydän
reunan yli tai joutua kosketuksiin kuumien
pintojen kanssa.
Älä sijoita leivänpaahdinta kaasu- tai
sähkölieden päälle tai läheisyyteen.
Älä laita paahtimeen folioon käärittyjä
ruokia tai erittäin paksuja tai ohuita
leipäviipaleita, sillä ne saattavat aiheuttaa
palovaaran.
Varmista aina leivänpaahdinta
käyttäessäsi, että sen läheisyydessä ei
ole helposti palavaa materiaalia.
Älä koskaan peitä leivänpaahdinta käytön
aikana.
Älä koskaan yritä poistaa leipää
paahtimesta paahtamisen aikana.
Poista leivänmurut säännöllisesti
paahtimesta, sillä murut saattavat
aiheuttaa tulipalon.
Paahdin on tarkoitettu ainoastaan
tavalliseen kotitalouskäyttöön.
Valvo aina laitteen toimintaa käytön
aikana.
Älä koskaan aseta virtajohtoa
paahtoaukkojen päälle paahtimen ollessa
kuuma.
Ole varovainen – paahdin on erittäin
kuuma käytön aikana.
Älä käytä paahdinta ilman murutarjotinta.
TÄRKEÄÄ
Poista leivästä pakkausmateriaalit, ennen
kuin asetat sen paahtimeen.
Älä paahda täytettyjä leipiä tai leipää,
jonka pinnalla on sokeria tai muuta
kuorrutusta.
Älä paahda liian paksuja leipäviipaleita,
sillä ne saattavat juuttua kiinni
paahtoaukkoihin.
Jos leipäviipale juuttuu kiinni, irrota
virtajohto pistorasiasta ja anna paahtimen
jäähtyä.
Liikuta painiketta muutaman kerran ylös
ja alas, jotta leipä irtoaisi. Jos leipä on
edelleen juuttuneena, käännä paahdin
ylösalaisin ja ravistele sitä varovasti,
kunnes leipä irtoaa.
Älä koskaan yritä irrottaa leipää
metalliesineellä.
KÄYTTÖ
Paahtimesta saattaa tulla hieman savua
tai hajua ensimmäisten käyttökertojen
aikana. Tämä on täysin normaalia, eikä
jatku pitkään.
Työnnä pistoke pistorasiaan ja kytke
paahtimeen virta.
Aseta leivät aukkoihin. Valitse paahtoaste
kääntämällä säätönuppia asteikolla 1–6. 1
on vaalein ja 6 tummin paahtoaste. Älä
säädä paahtoastetta paahtamisen
8
FI
ST-29_IM 11/02/04 15:55 Side 8
aikana. Laske leivät paahtimeen.
Huomaa, että leivät voi laskea
paahtimeen ainoastaan silloin, kun
paahtimeen on kytketty virta. Muita
paahdintoimintoja voidaan käyttää
ainoastaan silloin, kun leipäteline on
laskettu alas.
Kun leipä on paahtunut, teline ponnahtaa
ylös.
Paahdin kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Peruutus-painike
Leivän paahtaminen voidaan keskeyttää
CANCEL-painikkeella. Leipäteline
ponnahtaa ylös ja voit tarkistaa, onko leipä
paahtunut tarpeeksi.
Uudelleenkuumennus
Leipä voidaan lämmittää uudelleen. Paina
REHEAT-painiketta. Punainen merkkivalo
syttyy, ja leipä paahtuu automaattisesti 30
sekunnin ajan.
Älä säädä paahtoastetta
uudelleenkuumennuksen aikana.
Sulatus
Paahtimessa on sulatustoiminto. Paina
DEFROST-painiketta.
Punainen merkkivalo syttyy, ja paahtoaikaan
lisätään automaattisesti 30 sekuntia.
Paahtoaika määräytyy paahtopainikkeen
asetuksen mukaan.
VINKKEJÄ
Paahtimessa voidaan paahtaa
monentyyppistä tuoretta tai pakastettua
leipää. Paahtoaste voidaan valita oman
mieltymyksen mukaan. Kokeile eri asteita ja
valitse niistä mieleisesi.
Paksuja viipaleita on paahdettava
pidempään.
PUHDISTUS
Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna
paahtimen jäähtyä täysin.
Vedä murutarjotin ulos paahtimen
pohjasta ja poista murut. Käännä paahdin
ylösalaisin ja ravista sitä varovasti,
kunnes paahtimessa ei ole leivänmuruja.
Poista murut mahdollisimman usein.
Pyyhi paahtimen ulkopinta kuivalla tai
kuivaksi väännetyllä liinalla. Älä käytä
vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita.
Älä käytä puhdistukseen teräsharjaa.
Älä käytä puhdistukseen juuriharjaa.
Irtoavat harjakset saattavat osua
sähköelementteihin ja vahingoittaa
paahdinta.
YMPÄRISTÖVINKKI
Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on
hävitettävä paikallisia säädöksiä noudattaen
siten, että ympäristölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa.
Sähkölaitteet voidaan usein toimittaa
paikalliseen kierrätyspisteeseen.
TAKUU EI OLE VOIMASSA
jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta
jos laitetta on korjattu luvattomasti
jos laitetta on käsitelty väärin, rajusti tai
se on kärsinyt muita vaurioita
jos syntyneet viat johtuvat sähköverkon
vioista.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA:
Adexi Group
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
9
ST-29_IM 11/02/04 15:55 Side 9
/