Melissa 643-108 Ohjekirja

Brändi
Melissa
Kategoria
toasters
Malli
643-108
Tyyppi
Ohjekirja
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa, niin hyödyt enemmän uudesta
leivänpaahtimestasi.
Suosittelemme lisäksi käyttöohjeen säilyttämistä,
jos leivänpaahtimen toimintoja pitää myöhemmin
tarkistaa.
TÄRKEÄT TURVATOIMET
- Lue koko käyttöohje huolella.
- Leivänpaahdinta, johtoa tai pistoketta ei saa
upottaa mihinkään nesteisiin.
- Valvonta on välttämätöntä, jos
leivänpaahdinta käytetään lasten lähettyvillä.
- Ota pistoke pistorasiasta, kun
leivänpaahdinta ei käytetä tai sitä
puhdistetaan. Leivänpaahtimen tulee olla
jäähtynyt ennen sen puhdistamista.
- Laite tulee toimittaa ammattilaisen
tarkistettavaksi/korjattavaksi, jos laite tai sen
johto on vaurioitunut tai jos laitteen
toiminnassa on häiriöitä, sillä korjaus vaatii
erikoistyökaluja. Luvattomien lisäosien käyttö
saattaa vaurioittaa leivänpaahdinta.
- Leivänpaahdinta ei saa käyttää ulkona.
- Johto ei saa roikkua pöydänreunalta tai
vastaavalta, eikä se saa koskettaa kuumia
pintoja.
- Leivänpaahdinta ei saa laittaa kaasu- tai
sähköhellan päälle tai läheisyyteen.
- Folioon pakattuja ruokia, erittäin paksuja
leipäviipaleita tai halkaistuja leipiä ei saa
lämmittää leivänpaahtimessa, sillä ne
saattavat aiheuttaa palovaaran.
- Varmista aina, ettei leivänpaahtimen
lähettyvillä ole palavia materiaaleja sen
ollessa käytössä.
- Leivänpaahdinta ei saa koskaan peittää sen
ollessa käytössä.
-
Leipää ei saa ottaa leivänpaahtimesta
paahtimen ollessa päällä. Keskeytä paahto
painamalla keskeytyspainikkeesta.
- Leivänpaahtimesta tulee säännöllisesti
tyhjentää leivänmurut, jottei se aiheuttaisi
palovaaraa.
- Leivänpaahdin on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
- Leivänpaahdinta ei saa jättää ilman valvontaa
sen ollessa päällä.
- Johtoa ei saa laskea leivänpaahtimen päälle
paahtimen ollessa vielä lämmin.
- Huomioi, että leivänpaahdin on käytössä
ollessaan erittäin kuuma.
- Leivänpaahdinta ei saa käyttää ilman
murutarjotinta.
TUOTEKUVAUS
1. Elektroninen paahtoasteen säädin
2. Keskeytyspainike
3. Leipäkorin kädensija
4. Murutarjotin
5. Johtokelo
TÄRKEITÄ HUOMIOITA
- Poista leivän päältä kaikki pakkausmateriaali
ennen sen laittamista leivänpaahtimeen.
- Sokerilla ja/tai kuorrutteella päällystettyjä
leipiä ei saa paahtaa, eikä myöskään
täytettyjä toast-tyyppisiä leipiä tai vastaavia.
- Leivänpaahtimeen ei saa laittaa paksuja
leipäviipaleita, sillä ne saattavat juuttua
leipäkoriin.
- Jos leipäviipale juuttuu paahtimen sisään,
irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että
leivänpaahdin jäähtyy.
- Heiluta käynnistyskytkintä muutaman kerran
edestakaisin saadaksesi leivän irti. Jos leipä
on edelleen jumissa, käännä leivänpaahdin
ylösalaisin ja ravistele varovasti, kunnes leipä
irtoaa paahtimesta.
- Metallisia välineitä ei saa koskaan käyttää
leivän irrottamiseen, koska ne voivat
vahingoittaa laitetta.
8
FI
1.
2.
3.
5.
4.
643109_IM 12/06/07 15:37 Side 8
KÄYTTÖ
- Huomioi, että ensimmäisillä käyttökerroilla
saattaa leivänpaahtimesta tulla savua/hajua.
Se on täysin vaaratonta ja häviää nopeasti.
- Laita pistoke pistorasiaan.
- Aseta leipä paahtoaukkoon. Säädä
paahtoaste halutulle tasolle kääntämällä
säädintä oikealle. Paahtoasteita on 5.
- Laske leipäkori alas painamalla
käynnistyskytkimestä. Huomaa, että
käynnistyskytkin pysyy alhaalla ainoastaan,
jos leivänpaahdin on kytketty pistorasiaan.
- Kun leipä on paahtunut, leipäkori ponnahtaa
ylös alkuasentoon. Leivänpaahdin sammuu
automaattisesti.
- Kun leivänpaahtimen käyttö lopetetaan, tulee
pistoke ottaa pistorasiasta. Laite säilytetään
lasten ulottumattomissa.
Keskeytyspainike
Paahdon voi keskeyttää painamalla
keskeytyspainiketta. Leipäkori ponnahtaa ylös,
jolloin voidaan tarv. tarkistaa onko leivän
paahtoaste/väri toivotun mukainen.
HYVIÄ NEUVOJA
Tässä leivänpaahtimessa voi paahtaa monenlaisia
leipiä. Paahtoasteita on kuitenkin vaikea
suositella, kun kyseessä on makuasia. Tästä
syystä suosittelemme eri säätöjen kokeilemista.
Paksut viipaleet vaativat pidemmän paahtoajan.
PUHDISTUS
- Ota aina pistoke pistorasiasta ja anna
leivänpaahtimen jäähtyä kunnolla.
- Leivänpaahdin tulee säännöllisesti tyhjentää
leivänmuruista.
- Pyyhi ulkopinnat kuivalla tai nihkeällä liinalla.
Älä käytä mitään voimakkaita tai
naarmuttavia puhdistusaineita. Teräsvillaa ei
missään tapauksessa saa käyttää
leivänpaahtimen puhdistukseen.
- Älä koskaan puhdista leivänpaahdinta
kuurausharjalla. Harjakset saattavat katketa
ja kiinnittyä paahtimen sähköosiin, ja näin
vaurioittaa leivänpaahdinta.
-
Leivänpaahdinta ei saa upottaa
minkäänlaiseen nesteeseen.
IETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
K
IERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa
käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja
tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUU EI KATA:
- Jos yllämainittuja ohjeita ei ole noudatettu.
- Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti,
jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on
vaurioitettu jollain muulla tavalla.
- Jos laitetta on jollain tavalla korjannut tai
muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole
siihen asianmukaista valtuutusta.
- Jakelukanavien virheistä ja puutteista
johtuvia virheitä ja vikoja.
Koska jatkuvasti kehitämme sekä tuotteidemme
toimivuutta että niiden muotoilua, varaamme
oikeuden tuotteen muuttamiseen ilman edeltävää
ilmoitusta.
MAAHANTUOJA:
Adexi group
V
almistaja ei vastaa painovirheistä.
9
643109_IM 12/06/07 15:37 Side 9
/