Microlife BP A2 BASIC Ohjekirja

Kategoria
Blood pressure units
Tyyppi
Ohjekirja
14
Näyttö
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Hyvä asiakas,
Uusi Microlife-verenpainemittarisi on luotettava lääketieteellinen
laite, jolla voit suorittaa mittauksia käsivarren yläosasta. Se on
helppokäyttöinen, tarkka ja suositeltava väline verenpaineen
mittaukseen kotona. Laite on kehitetty yhdessä lääkäreiden
kanssa ja kliiniset testit osoittavat sen mittaustarkkuuden olevan
hyvin korkealaatuinen.*
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki toiminnot
ja turvallisuutta koskevat tiedot. Tahdomme sinun olevan tyyty-
väinen Microlife-tuotteeseesi. Jos sinulla on kysyttävää, ongelmia
tai, jos tarvitset varaosia, ota yhteys paikalliseen Microlife-asiakas-
palveluusi. Saat paikallisen Microlife-jälleenmyyjän osoitteen
kauppiaaltasi tai apteekistasi. Voit vaihtoehtoisesti käydä
www.microlife.fi-sivustollamme, josta löydät paljon tuotteitamme
koskevia tärkeitä tietoja.
Pysy terveenä – Microlife AG!
* Tämä laite käyttää samaa mittaustekniikkaa kuin palkittu
«BP 3BTO-A» -malli, joka on testattu British Hypertension Society
(BHS) -järjestön sääntöjen mukaan.
Sisällysluettelo
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta mittaa-
misesta
Miten arvioin verenpaineeni?
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Oikean mansetin valitseminen
3. Verenpaineen mittaus laitteen avulla
Kuinka jätät mittaustuloksen tallentamatta
4. Pulssin rytmihäiriön ilmaisimen ilmestyminen näyttöön
varhaista havaitsemista varten
5. Näytön liikennevaloilmaisin
6. Tietomuisti
Tallennettujen arvojen katselu
Muisti täynnä
Tyhjennä kaikki arvot
7. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Microlife BP A2 Basic
FI
1
ON/OFF-painike
2
Näyttö
3
Mansetin liitoskohta
4
Verkkoadapterin liitoskohta
5
Paristolokero
6
Mansetti
7
Mansetin liitin
8
Aika-painike
9
M-painike (muisti)
AT
Pariston näyt
AK
Päivämäärä/kellonaika
AL
Systolinen arvo
AM
Diastolinen arvo
AN
Pulssin taajuus
AO
Liikennevalo ilmaisin
AP
Pulssin ilmaisin
AQ
Mansetin tarkastuksen ilmaisin
AR
Käsivarren liikkeen ilmaisin
AS
Pulssin rytmihäiriön ilmaisin (PAD)
BT
Tallennettu arvo
Säilytä kuivassa
15BP A2 Basic
FI
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Ladattavien paristojen käyttäminen
8. Verkkoadapterin käyttäminen
9. Virheilmoitukset
10. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Laitteen huolto
Mansetin puhdistaminen
Tarkkuustesti
Hävittäminen
11. Takuu
12. Tekniset tiedot
Takuukortti (katso takakantta)
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta
mittaamisesta
Verenpaine
on valtimoissa virtaavan veren verenpaine sydämen
pumpatessa verta valtimoihin. Mittauksen yhteydessä mitataan
aina kaksi arvoa,
systolinen
(ylempi) arvo ja
diastolinen
(alempi)
arvo.
Laite osoittaa myös pulssin (kuinka monta kertaa sydän lyö
minuutin aikana).
Pysyvästi korkeat verenpainearvot saattavat olla haitallisia
terveydellesi ja niiden hoitamiseen tarvitaan lääkäriä!
Keskustele verenpainearvoistasi aina lääkärisi kanssa ja kerro
hänelle, jos olet huomannut jotakin erikoista, tai jos olet epävarma
jostakin.
Älä milloinkaan luota yksittäisiin verenpainelukemiin.
Liian korkeisiin verenpainearvoihin on olemassa monia syitä.
Lääkärisi selittää niiden merkityksen yksityiskohtaisesti ja
ehdottaa tarpeen tullen hoitoa. Lääkityksen lisäksi myös laih-
duttaminen ja liikunta alentavat verenpainettasi.
Sinun ei tule missään tapauksessa muuttaa lääkärisi
määräämiä lääkeannoksia!
Verenpaine vaihtelee suuresti päivän aikana riippuen fyysi-
sestä kuormituksesta ja kunnosta. Tämän takia sinun tulisi
suorittaa mittaus aina samoissa rauhallisissa olosuhteissa
ja silloin kun tunnet olevasi rentoutunut! Ota joka kerta
vähintään kaksi mittaustulosta (aamulla ja illalla) ja laske tulok-
sista keskiarvo.
On normaalia, että kaksi peräkkäin tehtyä mittausta antaa
toisistaan huomattavasti eroavia tuloksia.
Erot lääkärisi tai apteekkisi suorittamien mittausten ja kotona
saamiesi tulosten välillä ovat normaaleja, koska nämä tilanteet
ovat aivan erilaiset.
Useammat mittaukset tarjoavat paljon luotettavampaa tietoa
verenpaineestasi kuin yksittäinen mittaus.
Jätä kahden mittauksen väliin pieni, vähintään 15 sekunnin
mittainen tauko.
Jos kärsit sydämen rytmihäiriöistä (arytmia, katso «osio 4.»),
kannattaa tällä laitteella otetut mittaukset arvioida yhdessä
lääkärisi kanssa.
Pulssinäyttö ei sovellu sydämentahdistimien pulssitiheyden
tarkistamiseen!
Jos olet
raskaana
, sinun tulisi tarkkailla verenpainettasi huolelli-
sesti, koska se saattaa vaihdella merkittävästi tämän ajanjakson
aikana!
Tämä laite on erityisesti testattu raskauden ja raskausmyr-
kytyksen aikaiseen käyttöön. Kun havaitset epätavallisen
korkeita lukemia raskauden aikana, sinun kannattaa tehdä
mittaus uusiksi 4 tunnin jälkeen. Jos mittaustulos on edel-
leen liian korkea, ota yhteyttä lääkäriisi tai gynekologiisi.
Miten arvioin verenpaineeni?
Korkeampi arvo määrittää arvioinnin. Esimerkki: verenpainearvo
140/80
mmHg tai
130/90
mmHg ilmaisee «liian korkea verenpaine».
Taulukko kotona mitattavien verenpainearvojen luokitteluun aikui-
silla kansainvälisten ohjeistusten mukaisesti (ESH, AHA, JSH).
Tiedot muodossa mmHg.
Vaihteluväli Systolinen Diastolinen Suositus
liian alhainen
paine
100
60
Käänny lääkärin
puoleen
1. optimaalinen
verenpaine
100 - 130 60 - 80
Omatoiminen
seuranta
2. kohonnut veren-
paine
130 - 135 80 - 85
Omatoiminen
seuranta
3. liian korkea veren-
paine
135 - 160 85 - 100
Ota yhteyt
lääkäriin
4. vaarallisen korkea
verenpaine
160
100
Ota kiireisesti
yhteyttä lääkäriin!
16
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Kun olet ottanut laitteen pakkauksesta, aloita asettamalla paristot
paikalleen. Paristolokero
5
on laitteen pohjassa. Aseta paristot (
4
x
1,5 V:n, tyyppi
AA
) paikalleen: varmista, että navat ovat oikein päin.
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
1. Sen jälkeen kun paristot on asetettu sisään, näytössä vilkkuu
vuosiluku. Voit asettaa oikean vuoden painamalla M-painiketta
9
.
Vahvista ja aseta kuukausi painamalla aika-painiketta
8
.
2. Aseta kuukausi painamalla M-painiketta. Vahvista painamalla
aika-painiketta ja aseta sen jälkeen päivä.
3. Seuraa yllä esitettyjä ohjeita ja aseta päivä, tunnit ja minuutit.
4. Kun olet asettanut minuutit ja painanut aika-painiketta, päivä-
määrä ja kellonaika on näin asetettu ja näytössä näkyy kellonaika.
5. Jos haluat muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa, paina aika-
painiketta ja pidä painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes
vuosiluku alkaa vilkkua. Nyt voit syöttää uudet arvot yllä kuva-
tulla tavalla.
Oikean mansetin valitseminen
Microlife-yhtiöllä on tarjolla erikokoisia mansetteja. Valitse käsivar-
tesi yläosan ympärysmittaa vastaava mansettikoko (mitattuna
sopivan tiukasti käsivarren yläosan keskeltä).
Vaihtoehtoinen ergonomisesti muotoiltu «Easy»-mansetti
on saatavilla paremmalla istuvuudella ja mukavuudella.
Käytä ainoastaan Microlife-mansetteja!
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi, jos toimitettu
mansetti 6 ei sovi.
Kytke mansetti laitteeseen työntämällä mansettiliitin 7
mansetin liitoskohtaan 3 niin syvälle kuin se menee.
3. Verenpaineen mittaus laitteen avulla
Luotettavan mittauksen takaava tarkistuslista
1. Vältä fyysisiä aktiviteetteja, syömistä ja tupakointia välittömästi
ennen mittausta.
2. Istuudu vähintään 5 minuutiksi ennen mittausta - ja rentoudu.
3. Mittaa aina samasta käsivarresta (normaalisti vasemmasta).
On suositeltavaa, että lääkärit suorittavat mittauksen molem-
mista käsistä potilaan ensikäynnillä, jotta hän pystyy päättä-
mään, kummasta kädestä mittaus otetaan tulevaisuudessa.
Mittaus tulisi suorittaa kädestä, jossa verenpaine on korkeampi.
4. Poista tiukka vaatetus käsivarrelta. Paidan hihat voivat kiristää,
jos ne kääritään ylös. Sileät ja kiristämättömät hihat eivät
haittaa mansetin käyttöä.
5. Varmista aina, että käytössä on oikean kokoinen mansetti (kts.
merkintä mansetissa).
Aseta mansetti ihonmyötäisesti, mutta älä liian tiukalle.
Varmista, että mansetti on sijoitettu 2 cm kyynärpään
yläpuolelle.
Mansetissa olevan valtimo-merkin (noin 3 cm pitkä palkki)
tulee sijaita käsivarren sisäpuolella olevan valtimon päällä.
Tue käsivartesi niin, että se on rentona.
Varmista, että mansetti on samalla korkeudella sydämesi kanssa.
6. Aloita mittaus painamalla ON/OFF-painiketta 1.
7. Mansetti täyttyy nyt automaattisesti ilmalla. Älä liiku äläkä
jännitä käsivarsilihaksiasi, vaan rentoudu, kunnes mittaustulos
ilmestyy näyttöön. Hengitä normaalisti ja älä puhu.
8. Kun laite saavuttaa oikean paineen, pumppaaminen loppuu ja
paine laskee vähitellen. Jos vaadittua painetta ei saavutettu,
laite pumppaa automaattisesti hieman lisää ilmaa mansettiin.
9. Mittauksen aikana pulssin ilmaisin AP välkkyy näytöllä.
10.Tulos, johon kuuluvat systolinen
AL
ja diastolinen
AM
verenpaine
sekä pulssi
AN
, näkyy näytöllä.
11.Kun mittaus on päättynyt, poista mansetti.
12.Kytke laite pois päältä. (Verenpainemittari kytkeytyy automaat-
tisesti pois päältä noin 1 minuutin kuluttua.).
Kuinka jätät mittaustuloksen tallentamatta
Kun lukema on näytössä, pidä ON/OFF-painike 1 pohjassa,
kunnes «M» BT vilkkuu näytöllä. Vahvista lukeman poistaminen
painamalla M-painiketta 9.
Voit keskeyttää mittauksen milloin tahansa painamalla
ON/OFF-painiketta (esim. jos olet rauhaton tai tunnet
epämiellyttävää painetta).
Jos tiedetään, että systolinen verenpaine (yläpaine) on
hyvin korkea, paine kannattaa asettaa yksilöllisesti. Paina
ON/OFF-painiketta, kun mittarin paine on noussut noin
30 mmHg:iin (näkyy näytöllä). Pidä painike painettuna,
Mansetin koko olkavarren yläosan ympärysmitta
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
17BP A2 Basic
FI
kunnes paine on noin 40 mmHg yli oletetun systolisen
paineen arvon, ja vapauta sitten painike.
4. Pulssin rytmihäiriön ilmaisimen ilmestyminen
näyttöön varhaista havaitsemista varten
Tämä symboli AS merkitsee sitä, että laite on havainnut tiett
pulssin epäsäännöllisyyttä mittauksen aikana. Tässä tapauksessa
tulos saattaa poiketa normaalista verenpaineestasi – toista
mittaus. Useimmissa tapauksissa ei ole syytä huoleen. Mutta jos
symboli ilmestyy säännöllisesti (esim. useita kertoja viikossa, kun
mittauksia suoritetaan päivittäin), suosittelemme yhteyden otta-
mista lääkäriin. Näytä lääkärillesi seuraavaa selostetta:
5. Näytön liikennevaloilmaisin
Näytön
AO
vasemmassa reunassa olevat palkit osoittavat sinulle
millä välillä verenpaineesi on. Palkin korkeudesta riippuen lukeman
arvo on joko optimaalisessa (vihreä), kohonneessa (keltainen), liian
korkeassa (oranssi), tai vaarallisen korkeassa (punainen) luokassa.
Luokittelu vastaa 4 luokkaa, jotka määriteltiin kansainvälisen ohjeis-
tuksen taulukossa (ESH, AHA, JSH), kuten «osiossa 1.» kuvattiin.
6. Tietomuisti
Tämä laite tallentaa automaattisesti viimeiset 30 mittausarvoa.
Tallennettujen arvojen katselu
Paina M-painiketta 9 lyhyesti, kun laite on sammutettuna.
Näytössä näkyy ensin «M» BT ja «A», joka tarkoittaa kaikkien
tallennettujen mittauksien keskiarvoa.
Painamalla M-painiketta uudelleen, saat näkyville edeltävän
arvon. Painamalla M-painiketta toistuvasti voit siirtyä yhdestä
tallennetusta arvosta ja toiseen.
Muisti täynnä
Huolehdi siitä, ettei muistin enimmäiskapasiteetti (30 arvoa)
ylity. Kun 30 muistipaikkaa on täynnä, tallentuu 31. arvo
automaattisesti vanhimman arvon päälle. Lääkärin tulisi
tulkita arvot ennen kuin muistin enimmäiskapasiteetti
täyttyy, muuten osa tiedoista ehtii hävitä.
Tyhjennä kaikki arvot
Jos olet varma siitä, että haluat poistaa pysyvästi kaikki tallennetut
arvot, pidä M-painiketta painettuna (laitteen täytyy olla sammutettu
ennen sitä), kunnes näyttöön ilmestyy «CL» ja vapauta sitten
painike. Kun haluat tyhjentää muistin pysyvästi, paina M-painiketta
silloin kun «CL» vilkkuu. Yksittäisiä arvoja ei voi poistaa.
7. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Kun paristoista on käytetty noin ¾, paristojen symboli AT alkaa
vilkkua heti kun laite kytketään päälle (näytössä näkyy osittain
ladattu paristo). Vaikka laite mittaa edelleen luotettavasti,
kannattaa sinun hankkia vaihtoparistot.
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Kun paristot ovat tyhjät, paristo-symboli
AT
alkaa vilkkua heti kun
laite kytketään päälle (näytössä näkyy tyhjä paristo). Tällöin ei voida
suorittaa uusia mittauksia, vaan paristot täytyy vaihtaa uusiin.
1. Avaa laitteen takana oleva paristolokero 5.
2. Vaihda paristot – huolehdi, että asetat navat oikein päin paris-
tolokeron symbolien osoittamalla tavalla.
3. Asettaaksesi päivämäärän ja kellonajan, seuraa ohjeita, jotka
on kuvattu «osiossa 2.».
Kaikki arvot säilyvät muistissa, mutta päivämäärä ja kellon-
aika täytyy asettaa uudelleen – tästä syystä vuosiluku
vilkkuu automaattisesti, kun paristot on vaihdettu.
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Käytä kahta (4) uutta, pitkäikäistä 1,5 V:n AA -tyypin alkali-
paristoa.
Älä käytä paristoja niiden viimeisen suositellun käyttöpäivän
jälkeen.
Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
Ladattavien paristojen käyttäminen
Voit käyttää laitteessa myös ladattavia paristoja.
Käytä ainoastaan «NiMH»-tyyppisiä ladattavia paristoja!
Tietoa lääkärille rytmihäiriön ilmaisimen säännöllisestä
esiintymises
Laite on oskillometrinen verenpainemittari, joka analysoi myös
pulssin epäsäännöllisyyttä mittauksen aikana. Laite on kliinisesti
testattu.
Rytmihäiriön symboli näkyy näytössä mittauksen jälkeen, jos
mittauksen aikana ilmenee pulssin epäsäännöllisyyttä. Jos symboli
ilmestyy usein (esim. useita kertoja viikossa, kun mittauksia suori-
tetaan päivittäin), suosittelemme lääkinnällisen avun hakemista.
Laite ei korvaa sydäntutkimusta, mutta se auttaa havaitsemaan
sydämen rytmihäiriöt aikaisessa vaiheessa.
18
Paristot täytyy poistaa ja ladata uudelleen, jos näyttöön
ilmestyy paristo-symboli (tyhparisto)! Niitä ei saa jättää
laitteen sisälle, koska ne voivat vaurioitua (täydellinen
latauksen purkautuminen laitteen vähäisen käytön takia,
myös sammutetussa tilassa).
Poista aina ladattavat paristot, jos et aio käyttää laitetta viik-
koon tai sitä pidempään aikaan!
Paristoja EI voi ladata niiden ollessa verenpainemittarissa!
Lataa paristot erillisessä latauslaitteessa ja noudata niiden
latausta, huoltoa ja käyttöaikaa koskevia ohjeita!
8. Verkkoadapterin käyttäminen
Voit käyttää laitetta yhdessä Microlife-verkkoadapterin kanssa
(DC 6V, 600 mA).
Käytä ainoastaan
Microlife
-verkkoadapteria, jota on saata-
vana alkuperäislaitteena ja joka sopii käyttämääsi verkkovirran
jännitteeseen.
Varmista, että verkkoadapteri ja johto eivät ole vaurioituneet.
1. Kytke adapterin johto verenpainemittarissa olevaan verkko-
adapterin liitoskohtaan 4.
2. Kytke adapterin pistoke seinässä olevaan pistorasiaan.
Kun verkkoadapteri on kytkettynä, laite ei kuluta paristojen virtaa.
9. Virheilmoitukset
Jos mittauksen aikana ilmenee jokin vika, mittaus keskeytyy ja
näyttöön ilmestyy virheviesti, esim. «ERR 3» .
* Neuvottele lääkärisi kanssa, jos tämä tai jokin muu ongelma
esiintyy toistuvasti.
Jos tulokset ovat mielestäsi poikkeuksellisia, lue huolellisesti
«osiossa 1.» olevat tiedot.
10.Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan näissä ohjeissa mainit-
tuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä
aiheutuneista vahingoista.
Laitteessa on herkkiä osia ja sitä täytyy käsitellä varoen. Noudata
säilytys- ja käyttöolosuhteita koskevia neuvoja, jotka on mainittu
«Tekniset tiedot» -kappaleessa!
Suojaa laitetta seuraavilta:
- vesi ja kosteus
- äärimmäiset lämpötilat
- iskut ja putoamiset
- lika ja pöly
- suora auringonvalo
- kuumuus ja kylmyys
Mansetit ovat herkkiä ja niitä täytyy käsitellä varoen.
Älä vaihda tai käytä muunlaisia mansetteja tai mansettiliittimiä
tällä tuotteella mittaukseen.
Pumppaa ilmaa mansettiin ainoastaan silloin kun se on asetettu
paikoilleen.
Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten
matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään
3,3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsi sitä.
Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai jos
huomaat jotakin epätavallista.
Älä koskaan pura laitetta.
Virhe Kuvaus Mahdollinen syy ja ratkaisu
«ERR 1»
Liian heikko
signaali
Mansetin pulssisignaalit ovat liian heik-
koja. Aseta mansetti uudelleen paikoilleen
ja toista mittaus.*
«ERR 2»
AR
Virhesig-
naali
Mansetti havaitsi mittauksen aikana virhe-
signaaleja, jotka aiheutuivat esim. liikku-
misesta tai lihasjännityksestä. Toista
mittaus ja pidä käsivartesi paikoillaan.
«ERR 3»
AQ
Mansetissa
ei ole
painetta
Mansettiin ei saada riittävää painetta.
Siihen on saattanut syntyä vuoto.
Tarkista, että mansetti on oikein kytketty ja
ettei se ole liian löysällä. Vaihda paristot
uusiin, jos tarpeen. Toista mittaus.
«ERR 5»
Poikkeava
tulos
Mittaussignaalit ovat epätarkkoja ja laite ei
voi sen takia näyttää tulosta. Lue luotet-
tavat tulokset takaava tarkistuslista ja
toista mittaus.*
«HI»
Liian korkea
pulssi tai
mansetin
paine
Mansetissa oleva paine on liian korkea
(yli 299 mmHg) TAI pulssi on liian korkea
(yli 200 lyöntiä minuutissa). Rentoudu
5 minuutin ajan ja toista mittaus.*
«LO»
Liian matala
pulssi
Pulssi on liian matala (vähemmän kuin
40 lyöntiä minuutissa). Toista mittaus.*
Virhe Kuvaus Mahdollinen syy ja ratkaisu
19BP A2 Basic
FI
Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristot.
Lue myös tämän kirjasen muissa kappaleissa olevat turvalli-
suusohjeet.
Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole diagnoosi. Se ei
korvaa lääkärin konsultaatiota, etenkään jos se ei vastaa potilaan
oireita. Älä luota vain mittaustulokseen, harkitse aina myös muita
esiintyviä oireita ja potilaalta saatua palautetta. Lääkärin tai
ambulanssin soittaminen on suositeltavaa tarvittaessa.
Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa;
jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi. Ole tietoinen
tukehtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, että laitteen
mukana toimitetaan kaapeleita ja putkia.
Laitteen huolto
Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Mansetin puhdistaminen
Puhdista mansetti varovasti kostealla liinalla.
VAROITUS: Älä pese mansettia pyykinpesukoneessa tai
astianpesukoneessa!
Tarkkuustesti
Suosittelemme laitteen tarkkuuden testaamista joka 2. vuosi tai
mekaanisen iskun jälkeen (jos laite on esim. päässyt putoamaan).
Järjestä testiaika ottamalla yhteyttä paikalliseen Microlife-palve-
luusi (katso johdanto).
Hävittäminen
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
teiden mukana.
11.Takuu
Laitteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu on
voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen yhteydessä
esitetään kauppiaan täyttämä takuukortti (katso takakantta), joka
vahvistaa laitteen ostopäivän, tai kuitti.
Takuu ei koske paristoja eikä kulutusosia.
Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä,
lataamattomista paristoista, onnettomuuksista tai käyttöohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
Mansetilla on toiminnallinen takuu (kumipussin tiiviys) 2 vuotta.
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi (katso johdantoa).
12.Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista
asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Käyttöolosuhteet:
10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95
% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Säilytysolosuhteet:
-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95
% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Paino:
340g (mukaan lukien paristot)
Mitat:
135,5 x 82 x 57 mm
Mittaustapa:
oskillometrinen, vastaa Korotkoff-mene-
telmää: vaihe I systolinen, vaihe V diastolinen
Mittausalue:
20 - 280 mmHg – verenpaine
40 - 200 lyöntiä minuutissa – pulssi
Mansettipaineen
näyttöalue:
0 - 299 mmHg
Resoluutio:
1 mmHg
Staattinen
tarkkuus:
paine vaihteluvälillä ± 3 mmHg
Pulssin tarkkuus:
±5 % lukemasta
Virtalähde:
4 x 1,5 V:n alkaliparistot, tyyppi AA
Verkkoadapteri DC 6 V, 600 mA (valinnainen)
Paristojen
käyttöikä:
noin 920 mittausta (uusia paristoja
käytettäessä)
IP luokka:
IP20
Viittaukset
normeihin:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Odotettavissa
oleva käyttöikä:
Laite: 5 vuotta tai 10000 mittausta
Lisävarusteet: 2 vuotta
1 / 1