AL-KO BC 225 B Ohjekirja

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

3
BC 225 L / B
D: Betriebsanleitung ................................. 9
GB: Instruction manual ............................. 18
NL: Gebruikshandleiding .......................... 27
F: Mode d’emploi ................................... 36
E: Instrucciones de uso .......................... 45
PT: Instruções de uso .............................. 54
I: Libretto di istruzioni ............................ 63
SLO: Navodilo za uporabo .......................... 72
HR: Upute za uporabu .............................. 81
SRB: Uputstvo za upotrebu ........................ 90
PL: Instrukcjaobsługi ............................... 99
CZ: Návodkpoužití ................................ 108
SK: Návodnapoužitie ............................ 117
H: Használat ......................................... 126
DK: Brugsanvisning ................................ 135
S: Bruksanvisning ................................ 144
N: Bruksanvisning ................................ 153
FIN: Käyttöohjeet ..................................... 162
EST: Kasutusjuhend ................................. 171
LV: Lietošanas instrukcija ...................... 180
LT: Naudojimo instrukcija ...................... 189
RUS:Руководствопоиспользованию.... 198
UA: Інструкціящодовикористання ...... 207
BG: Ръководствозаексплоатация ...... 216
RO: Manual de utilizare .......................... 225
GR: Οδηγίεςχρήσης ............................... 234
MK: Упатствозаупотреба .................... 243
TR: Kullanımkılavuzu ............................ 252
162
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Merkkien selitykset
Huomio!
Näiden varoitusohjeiden tarkka noudattaminen voi estää
henkilö- ja/tai esinevahinkojen syntymisen.
Ymmärrettävyyttä ja käsittelyä helpottavat
erityisohjeet.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu nurmikon leikkaamiseen ja
trimmaamiseen yksityisalueilla.
Muu, tästä poikkeava käyttö, ei ole määräystenmukaista
käyttöä.
Huomio!
Laitetta ei saa käyttää ammattikäytössä.
Laitteessa olevien symbolien merkitykset
Huomio!
Lue käyttöopas
Käytä suojalaseja, suojakypärää ja
kuulosuojaimia
Käytä suojahansikkaita
Käytä turvakenkiä
Käytä laitetta vain leikkuusiiman kanssa.
Ulos sinkoutuvien esineiden aiheuttama
vaara
Laitteen ja ulkopuolisten henkilöiden välillä
on ylläpidettävä vähintään 15 m etäisyyttä
BC 225 L: Terät kiellettyjä!
Johdanto
Lue tämä dokumentaatio ennen käyttöönottoa. Se on
työskentelyn turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan
edellytys.
Huomioi tässä dokumentaatiossa ja laitteessa olevat
turvallisuus- ja varoitusohjeet ja noudata niitä.
Tämä dokumentaatio on tuotteen erottamaton osa ja
se on luovutettava tuotteen mukana, jos se myydään
uudelle omistajalle.
Turvallisuusohjeet
Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa
kunnossa
Työskentele laitteella vain riittävässä päivänvalossa tai
keinovalaistuksessa
Laitetta ei saa käyttää muiden leikkuutyökalujen tai
lisälaitteiden kanssa
Käytä tarkoituksenmukaisia työvaatteita:
Pitkät housut, tukevat jalkineet, käsineet
Suojalasit, suojakypärä ja kuulosuojaimet
Seiso tukevasti, kun työskentelet
Älä käytä laitetta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena
Käsittele laitetta aina kaksin käsin
Pidä kahvat kuivina ja puhtaina
Pidä vartalosi ja vaatteesi loitolla leikkuutyökalusta
Pidä ulkopuoliset henkilöt poissa vaara-alueelta
Poista vieraat esineet työskentelyalueelta
Pidä suojalevy, siimapää ja moottori aina puhtaina
leikkuujätteistä
Kun poistut laitteen luota:
Sammuta moottori
Odota, kunnes leikkuutyökalut ovat pysähtyneet
Älä jätä laitetta valvomatta
Älä koskaan anna lasten tai muiden käyttöohjetta
tuntemattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa tätä
konetta. Paikallisissa määräyksissä on voitu asettaa
vähimmäisikäraja laitteen käyttäjälle.
Tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava
Käyttäjä on vastuussa toisille henkilöille tapahtuneista
tapaturmista ja heille aiheutuneista omaisuusvahingoista
Aseta teräsuoja aina paikoilleen, ennen kuin kuljetat
laitetta tai leikkuuterää tai varastoit ne
163
FIN
469545_a
Määrittely
BC 225 L BC 225 B
Moottorin tyyppi Ilmajäähdytetty 2-tahtimoottori Ilmajäähdytetty 2-tahtimoottori
Iskunpituus 25 cm³ 25 cm³
Teho: 0,7 kW 0,7 kW
Paino kuivana 7,1 kg 5,5 kg
Polttoaine-tilavuus 113 dB(A) K = 3,0 dB (A) 109 dB(A) K = 3,0 dB (A)
Äänentehotaso ISO 22868 98,5 dB(A) 105,5 dB(A)
Äänenpainetaso ISO 22868 6,2 m/s² K=1,5 m/s² 3 m/s² K=1,5 m/s²
Leikkuusiiman leikkuuleveys 38 cm 41,5 cm
Leikkuusiiman läpimitta 2 mm 2,4 mm
Leikkuuterän leikkuuleveys - 25 cm
Kahva L-kahva „Bike”-kahva
Sytytys elektroninen elektroninen
Sytytystulppa L8RTC L8RTC
Käyttökoneisto Keskipakokytkin Keskipakokytkin
Moottorin kierrosluku maks. 10000 r/min 10000 r/min
Moottorin kierrosluku joutokäynnillä 2800 r/min 2800 r/min
Työkalun käyntinopeus 7000 r/min 7000 r/min
Turvallisuus- ja suojalaitteet
Huomio!
Turvallisuus- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä - loukkaantumisvaara!
Suojalevy kiven iskemiä vastaan
Suojaa käyttäjää sinkoutuvilta esineiltä. Mukana oleva
veitsi katkaisee leikkuusiiman sallittuun pituuteen.
Hätäpysäytys
Kytke virtakytkin hätätilanteessa asentoon "STOP".
Huomio!
Pidempään kestävien töiden aikana voi tulla tärinästä johtuvia häiriöitä verisuoniin tai sormien, käsien tai
ranteiden hermostoihin. Edelleen voi ilmaantua kehon osien puutumista, pistelyä, kipuja tai ihonmuutoksia Mene
lääkärintutkimukseen, jos merkkejä häiriöistä ilmenee.
164
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Asennus BC 225 B
Osien yleiskuva (kuva 1)
1 Siimapää
2 Käyttöakseli
3 Suojus
4 „Bike”-pyöränkahva
5 Käsikahva, ks. moottorin käynnistys
Huomio!
Laitetta saa käyttää vain, kun se on täydellisesti asennettu.
„Bike“-pyöränkahva (kuva 2) (kuva 3)
1. Aseta kumiholkki palkin yli.
2. Ruuvaa neljällä kuusioruuvilla alempi kiristin ja
kahvapidike toisiinsa kumiholkin kautta.
3. Aseta kahvatanko kahvapidikkeeseen.
4. Kiinnitä neljällä kuusioruuvilla ylempi kiristin
kahvapidikkeeseen.
Leikkuuterän asennus (kuva 5)
1. Työnnä vääntiölevy käyttöakselin ohjauskaraan.
2. Aseta leikkuuterä siten vääntiölevylle, että
leikkuuterän aukko osuu tarkasti vääntiölevyn
ohjausrenkaaseen.
3. Työnnä laippa siten leikkuuterään, että tasainen puoli
osoittaa leikkuuterään.
4. Työnnä hammaskiekko paikoilleen.
5. Ruuvaa kiinnitysmutteri ohjauskaraan kiinni. Työnnä
tätä varten kuusioavain tätä varten varattuun
aukkoon ja kiristä sytytystulppa-avaimella. Se sisältyy
toimitukseen. Huomio: vasenkätinen kierre!
6. Varmista mutteri sokalla.
Suojuksen asennus (kuva 6)
1. Kiinnitä suojus keskipitkän ruuvi ohjaustankoon.
2. Suojus ja loput kaksi Kuusiokantaruuveille ja mutterit
kiristetään.
Asennus BC 225 L
Osien yleiskuva (kuva 1)
1 Siimapää
2 Vääntiö
3 Suojus
4 „Loop“ pyöränkahva
5 Käsikahva, ks. moottorin käynnistys
Huomio!
Laitetta saa käyttää vain, kun se on täydellisesti asennettu.
L-kahvan (BC 225 L) asennus (kuva 2)
1. Aseta kumiholkki palkin yli.
2. Ruuvaa neljällä kuusioruuveilla alempi kahvan osa ja
ylempi kahvan osa toisiinsa kumiholkin kautta.
Suojuksen asennus (BC 225 L) (kuva 3)
1. Kiinnitä kansi ja kiinnityshylsy keskustan kanssa kuu-
siokolo karan ruuvi ja kiristä.
2. Guard kiristä muiden kahdella kuusiokoloruuvilla.
Siimapään asennus (BC 225 L) (kuva 4)
1. Pidä vääntiölevyä kiinni kädellä.
2. Kierrä siimapää ohjauskaraan.
Huomio: vasenkätinen kierre!
165
FIN
469545_a
Siimapään asennus (kuva 7)
1. Työnnä vääntiölevy käyttöakselin ohjauskaraan.
2. Työnnä lukitusta varten kuusioavain vääntiölevyn
aukkoon.
3. Ruuvaa siimapää ohjauskaraan.
Huomio: vasenkätinen kierre!
Olkapäähihnan säätö (kuva 1)
1. Aseta olkahihna vasemman olkapään yli.
2. Kiinnitä lukituskoukut silmukoihin.
3. Tarkasta olkahihnan pituus muutamalla
kääntöliikkeellä moottoria käynnistämättä.
Siimapään tai leikkuuterän täytyy liikkua maan
pinnan suuntaisesti.
Huomio!
Käytä työskennellessäsi aina olkahihnaa.
Ripusta olkahihna vasta moottorin käynnistyttyä ja
käydessä tyhjäkäyntiä.
Polttoaine ja käyttöaineet
Turvallisuusohjeet
Varoitus!
Bensiini on erittäin herkästi syttyvää - tulipalovaara!
Varmista, että moottorista, tankista tai
polttoainejohdoista ei valu ulos polttoaineitta!
Sekoita ja säilytä bensiiniä vain sitä varten tarkoitetuissa
säiliöissä
Älä käytä sellaista polttoainetta, joka on ollut varastossa
yli 90 päivää
Tankkaa vain ulkona
Älä tupakoi tankatessasi
Säiliön korkkia ei saa avata moottorin käydessä tai kun
moottori on kuuma
Jos säiliö tai sen korkki on viallinen, se on vaihdettava
Sulje säiliön kansi aina kunnolla
Tyhjennä polttoainetankki ulkona!
Jos bensiiniä on vuotanut ulos:
Älä käynnistä moottoria
Zündversuche vermeiden
Gerät reinigen
Restlichen Kraftstoff verdunsten lassen
Polttoaineseoksen valmistaminen
Käytä polttoainetta vain suhteessa 25:1.
1. Annostele bensiiniä ja 2-tahtiöljyä taulukon mukaisesti
asianmukaiseen säiliöön.
2. Sekoita osat kunnolla keskenään.
Polttoaineen sekoitussuhteen taulukko
Sekoitustapahtuma Bensiini Sekoiteöljy
25 osaa bensiiniä :
1 osa sekoiteöljyä
2-tahtiöljy
1 l 40 ml
3 l 120 ml
5 l 200 ml
Käyttöönotto BC 225 L ja BC 225 B
Huomio!
Suorita aina ennen käyttöä silmämääräinen tarkastus.
Tarkasta ennen käyttöä kaikkien ruuvien, mutterien ja
pulttien tiukka kiinnitys laitteessa
Jos leikkauslaitteisto on irronnut, vaurioitunut tai kulunut
ja/tai kiinnitysosia puuttuu, laitetta ei saa käyttää
Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat alkuperäisvaraosiin.
Käytä moottoriviikatetta vain suojuksen kanssa
Noudata aina moottorin valmistajan mukanatoimitettua
käyttöohjetta
Noudata maakohtaisia käyttöaikoja koskevia määräyksiä
Moottorin käynnistäminen
Varoitus!
Älä koskaan käytä moottoria suljetuissa tiloissa.
Myrkytysvaara!
Lyhennä leikkuusiimat ennen käynnistystä 13 cm
pituuteen, jotta moottori ei ylikuormittuisi.
166
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Käynnistysventtiilin (kuristimen) tasot:
CHOKE (kuristus) RUN (käynti)
Laitteiden BC 225 L ja BC 225 B
kylmäkäynnistyksessä otettava huomioon:
1. Aseta moottoriviikate tasaiselle ja esteettömälle
alustalle.
2. Kiinnitä huomiota siihen, että leikkuutyökalu ei
kosketa mitään esineitä tai alustaa.
3. Ota tukeva asento.
4. Pidä laitteesta kiinni vasemmalla kädellä.
Tartu oikealla kädellä käynnistysvaijeriin.
5. Älä seiso tai ole polvillasi palkin päällä.
Vedä käynnistysvaijeria aina suoraan ulos. Älä anna
sen pudota äkkinäisesti takaisin.
Käyttöönotto BC 225 L
BC 225 L kylmäkäynnistys (kuva 5) (kuva 6)
5-1 Käynnistyskytkin „START - STOP“
5-2 Kaasuvivun lukitus
5-3 Kaasuvipu
6-1 Ilmansuodattimen suojus
6-2 Bensiinisäiliö
6-3 Käynnistysventtiili „CHOKE - RUN“
6-4 Primer (kylmäkäynnistyspumppu)
6-5 Käynnistysvaijeri
1. Aseta käynnistyskytkin asentoon ”START”.
2. Paina kaasuvivun lukitusta ja pidä painettuna, paina
kaasuvipua.
3. Aseta käynnistysläppä asentoon ”CHOKE”.
4. Paina kylmäkäynnistyksen kalvopumppua 10 kertaa.
5. Vedä käynnistysvaijeria suoraan ulospäin 3-4 kertaa,
kunnes moottori kuultavasti ja lyhytaikaisesti
käynnistyy (virta).
Vedä tasaisesti ja nopeasti.
6. Moottorin käynnistymisen jälkeen: aseta
käynnistysläppä asentoon ”RUN”.
7. Vedä käynnistysvaijeria ulospäin, kunnes moottori
käynnistyy.
8. Jos moottori ei käynnisty, toista vaiheet 1 -7.
BC 225 L lämminkäynnistys (kuva 5) (kuva 6)
1. Aseta käynnistyskytkin asentoon „START“.
2. Aseta käynnistysventtiili asentoon ”RUN”.
Vedä käynnistysvaijerista - moottori käynnistyy.
Moottori ei käynnisty:
Aseta käynnistysventtiili asentoon ”RUN”
Vedä käynnistysvaijeria 5 kertaa
Vedä käynnistysvaijeria 5 kertaaMoottori ei vieläkään
käynnisty:
Odota 5 minuuttia ja yritä sitten uudestaan pitäen
kaasuvipua pohjassa
Huomioi luvussa ”Ohjeet häiriöiden varalta” olevat
ohjeet.
Sammuta moottori (kuva 5)
1. Vapauta kaasuvipu ja anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä.
2. Aseta käynnistyskytkin asentoon ”STOP”.
Huomio!
Moottori ja leikkuulaitteisto jälkikäy sammuttamisen
jälkeen - loukkaantumisvaara!
Käyttöönotto BC 225 B
BC 225 B kylmäkäynnistys (kuva 8) (kuva 9)
8-1 Käynnistyskytkin „START - STOP“
8-2 „LOCK OFF“ -kytkin
8-3 Kaasuvivun lukitus
8-4 Kaasuvipu
9-1 Ilmansuodattimen suojus
9-2 Bensiinisäiliö
9-3 Käynnistysventtiili „CHOKE - RUN“
9-4 Primer (kylmäkäynnistyspumppu)
9-5 Käynnistysvaijeri
1. Aseta käynnistyskytkin asentoon ”START”.
2. Kaasuvivun kiinnitys:
Paina kaasuvivun lukitusta ja pidä painettuna
Paina kaasuvipua ja pidä painettuna
Paina ”LOCK OFF” -kytkintä ja pidä painettuna
Vapauta kaasuvipu
Kaasuvipu lukittuu täyskaasulle
Vapauta ”LOCK OFF” -painike
3. Aseta käynnistysläppä asentoon ”CHOKE”.
4. Paina kylmäkäynnistyksen kalvopumppua 10 kertaa.
5. Vedä käynnistysvaijeria suoraan ulospäin 3 kertaa,
kunnes moottori kuuluvasti ja lyhytaikaisesti
käynnistyy (virta).
Vedä tasaisesti ja nopeasti.
6. Moottorin käynnistymisen jälkeen: aseta
käynnistysläppä asentoon ”RUN”.
167
FIN
469545_a
7. Vedä käynnistysvaijeria ulos, kunnes moottori
käynnistyy.
8. Jos moottori ei käynnisty, toista vaiheet 1 - 7.
BC 225 B Lämminkäynnistys (kuva 9) (kuva 10)
1. Aseta käynnistyskytkin asentoon „START“
2. Aseta käynnistysventtiili asentoon ”RUN”.
3. Vedä käynnistysvaijeria nopeasti enintään 6 kertaa
- moottori käynnistyy. Pidä kaasuvipua täysin
painettuna, kunnes moottori käy tasaisesti.
Moottori ei käynnisty:
Aseta käynnistysventtiili asentoon ”RUN”
Vedä käynnistysvaijeria 5 kertaa
Vedä käynnistysvaijeria 5 kertaaMoottori ei vieläkään
käynnisty:
Odota 5 minuuttia ja yritä sitten uudestaan pitäen
kaasuvipua pohjassa
Huomioi luvussa ”Ohjeet häiriöiden varalta” olevat
ohjeet.
BC 225 B Moottorin sammuttaminen (kuva 9)
4. Vapauta kaasuvipu ja anna moottorin käydä
tyhjäkäynnillä.
5. Aseta virtakytkin asentoon ”STOP”.
Huomio!
Moottori ja leikkuulaitteisto jälkikäy vielä sammuttamisen
jälkeen - loukkaantumisvaara!
Käyttöohjeet
Käytä moottoria trimmauksen ja leikkaamisen aikana aina
ylemmällä kierroslukualueella
Turvallisuusohjeet
Huomio!
Huomioi tässä dokumentaatiossa ja laitteessa olevat
turvallisuus- ja varoitusohjeet ja noudata niitä.
Sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet
laitteen käsittelyyn, on harjoiteltava ensin moottorin
ollessa sammutettuna
Käytä asianmukaisia työvaatteita
Seiso tukevasti, kun työskentelet
Käsittele laitetta aina kaksin käsin
Pidä vartalosi ja vaatteesi loitolla leikkuutyökalusta
Pidä ulkopuoliset henkilöt poissa vaara-alueelta
Kun laite on käytössä, ei siimapäätä saa koskaan
nostaa polven yläpuolelle
Älä ruiskuta laitetta vedellä ja suojaa se sateelta ja
kosteudelta
Kun leikkaat rinteessä, seiso aina leikkuulaitetta alempana
Älä koskaan työskentele liukkaalla, luistavalla
harjanteella tai kukkulalla
Älä koskaan käytä laitetta herkästi syttyvien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä - räjähdys- ja/tai tulipalovaara!
Jos laitteella osutaan vieraaseen esineeseen:
Sammuta moottori
Tarkasta laite vaurioiden varalta
Leikkuusiiman pidentäminen
1. Anna moottorin läydä täydellä kaasulla ja heiluta
siimapäätä kohti maata.
Leikkuusiima pitenee automaattisesti.
Suojakilvessä oleva terä lyhentää leikkuusiiman
sallittuu pituuteen.
Suojalevyn puhdistus
1. Sammuta laite.
2. Poista leikkuujätteet varovaisesti ruuvimeisselillä tai
muulla vastaavalla työkalulla.
Puhdista suojalevy säännöllisesti, jotta varsiputki ei
ylikuumenisi.
Trimmaus
1. Tarkasta maasto ja määritä haluttu leikkuukorkeus.
2. Vie siimapää halutulle korkeudelle ja pidä se siinä.
3. Heiluta laitetta sirppimäisellä liikkeellä sivulta sivulle.
4. Pidä siimapää jatkuvasti samansuuntaisesti maan
kanssa.
Matala trimmaus
1. Kallista laitetta hieman eteenpäin niin, että se liikkuu
hieman maan pinnan yläpuolella.
2. Trimmaa aina vartalostasi poispäin.
Trimmaus aitojen ja perustusten lähellä
Huomio!
Älä koske kiinteisiin rakenteisiin - kimpoamisvaara!
1. Kuljeta laitetta hitaasti ja varovasti, älä anna
leikkuusiiman törmätä mihinkään esteeseen.
168
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Huolto ja hoito
Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen harjalla ja kuivalla
liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai vettä.
Ilmansuodatin
Huomio!
Älä koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta. Puhdista
ilmansuodatin säännöllisesti. Vaihda vioittunut suodatin.
1. Poista tähtiruuvi, ota kansi pois ja irrota
ilmansuodatin.
2. Puhdista ilmansuodatin saippualla ja vedellä. Älä
käytä bensiiniä!
3. Anna ilmansuodattimen kuivua.
4. Asenna ilmansuodatin käännetyssä järjestyksessä.
Polttoainesuodatin
Huomio!
Älä koskaan käytä laitetta ilman polttoainesuodatinta.
Seurauksena voi olla vakavia moottorivaurioita.
1. Ota säiliön kansi kokonaan pois.
2. Tyhjennä olemassa oleva polttoaine sopivaan astiaan.
3. Vedä suodatin ulos säiliöstä koukun avulla.
4. Vedä suodatin irti kiertoliikkeellä.
5. Vaihda suodatin.
Kaasutuksen säätö
Kaasutin on säädetty tehtaalla optimaalisesti.
Trimmaus puunrunkojen ympärillä
1. Liikuta laitetta hitaasti ja varovaisesti puunrungon
ympäri niin, että leikkuusiimat eivät koske puunkuoreen.
2. Leikkaa vasemmalta oikealle puunrungon ympäri.
3. Vie leikkuusiiman kärki kiinni ruohoon ja rikkaruohoihin ja
kallista siimapäätä hieman eteenpäin.
Trimmaus kivimuurien, perustusten ja puiden
läheisyydessä kuluttaa siimaa tavallista enemmän.
Ruohon leikkaaminen
1. Kallista siimapää 30 asteen kulmaan oikealle.
2. Aseta kahva haluttuun asentoon.
Huomio!
Poista vieraat esineet työskentelyalueelta.
Loukkaantumisvaara/esinevahinkojen vaara sinkoutuvien
esineiden johdosta.
Ruohon leikkaaminen leikkuuterällä
Kun ruohoa leikataan leikkuuterällä, leikkuuterää liikutetaan
vaakasuorassa asennossa maan pinnan suuntaisesti
sivulta sivulle.
Huomio!
Ennen leikkuuterän käyttöä on lisäksi huomioitava
seuraavat seikat:
Käytä kantohihnaa
Tarkasta suojuksen ja leikkuuterän oikea asennus
Käytä suojavaatteita ja silmäsuojaimia
Älä käytä rikkaruohojen kitkemiseen, äläkä tiheikön
tai taimien raivaamiseen!
Huomio!
Käytä vain alkuperäistä leikkuuterää ja varusteita!
Ei-alkuperäisten osien käyttö voi johtaa loukkaantumisiin
ja laitteen toimintahäiriöihin!
Kimpoamisen estäminen
Huomio!
Älä käytä leikkuuterää kiinteiden esteiden lähellä -
kimpoamisvaara/loukkaantumisvaara!
Kiinni juuttuminen
Paksu ruoho, taimet tai tiheikkö voivat jumiuttaa
leikkuuterän ja pysäyttää sen.
Vältä kiinni juuttumista huomioimalla tiheän kasvuston
kallistumissuunnan ja leikkaamalla vastapäiseltä puolelta.
Jos leikkuuterä juuttuu leikkaamisen aikana
Moottori on heti pysäytettävä
Pidä laitetta entisellä korkeudella, jotta leikkuuterä
ei vapautuisi iskunomadisesti eikä
Juuttunut materiaali sinkoutuisi ulos
169
FIN
469545_a
Sytytystulppa (BC 225 L, kuva 7) (BC 225 B, kuva 4)
Sytytystulpan elektrodiväli = 0,635 mm [0,025“].
1. Kiristä sytytystulppa 12-15Nm:n kiristysmomentilla.
2. Aseta sytytystulpan liitin sytytystulppaan.
Siimaterän teroitus
1. Irrota leikkuuterä suojalevystä.
2. Kiinnitä leikkuuterä ruuvipuristimella ja teroita se
lattaviilalla. Viilaa vain yhteen suuntaan.
Varastointi
Tyhjennä polttoainetankki ennen pitempää varastointia
(talven yli)
Tyhjennä polttoainetankki ulkona
Annan moottorin jäähtyä ennen varastointia
1. Tyhjennä polttoainesäiliö.
2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäyntiä,
kunnes se pysähtyy.
3. Anna moottorin jäähtyä.
4. Irrota sytytystulppa tulpanavaajalla.
5. Lisää polttotilaan teelusikallinen 2-tahtiöljyä. Jotta öljy
jakautuisi moottorin sisäosiin, on käynnistysvaijeria
vedettävä siellä kerran.
6. Aseta sytytystulppa takaisin paikalleen.
7. Puhdista ja huolla laite perusteellisesti.
8. Varastoi laite viileään ja kuivaan paikkaan.
Huomio!
Älä varastoi laitetta avotulen tai lämmönlähteiden lähellä
- tulipalo- ja/tai räjähdysvaara!
Huomio! Palovaara!
Tankattua konetta ei saa varastoida rakennuksissa,
joissa bensiinihöyryt voivat joutua kosketukseen avoimen
tulen tai kipinöiden kanssa.
Pidä moottori, pakoputki, akkulaatikko, polttoainetankki
erillään niittoheinästä, bensiinistä, öljystä.
Uudelleenkäytötönotto
1. Poista sytytystulppa.
2. Vedä käynnistysvaijeria nopeasti poistaaksesi jäljellä
olevan öljyn polttokammiosta.
3. Puhdista sytytystulppa, tarkasta elektrodiväli.
4. Asenna sytytystulppa takaisin, vaihda tarvittaessa.
5. Valmista laite käyttöä varten.
6. Säiliö täytetään oikealla polttoaineen ja öljyn
sekoituksella (25 : 1).
Ohjeet häiriöiden varalta
Häiriö Korjaus
Moottori ei
käynnisty
Väärin suoritettu käynnistys,
noudata käyttöohjetta
Puhdista sytytystulppa sekä
ilma- ja polttoainesuodatin
Moottori
käynnistyy,
mutta sammuu
pian sen jälkeen
Aseta vipu asentoon RUN
Puhdista / säädä tai vaihda
sytytystulppa
Puhdista tai vaihda suodatin
Moottori
käynnistyy,
mutta ei käy
täydellä teholla
Aseta vipu asentoon RUN
Puhdista tai vaihda suodatin
Moottori käy
nykien
Puhdista / säädä tai vaihda
sytytystulppa
Liikaa savua Käytä polttoainetta
oikeassa sekoitussuhteessa
(suhde 25:1)
Häiriöt, joita ei voi korjata tämän taulukon avulla, täytyy
antaa valtuutetun ammattikorjaamon korjattaviksi.
Hävittäminen
Loppuun käytettyä laitetta ei
saa hävittää tavallisen jätteen
seassa!
Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmistettu
kierrätyskelpoisista materiaaleista ja ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
170
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus FIN
Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut,
harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.
Tuote
Bensiinimoottoriviikate
Sarjanumero
G2302305
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Valtuutettu henkilö
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tuote
BC 225 L
BC 225 B
EU-direktiivit
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
2002/88/EG
Harmonisoidut standardit
EN ISO 11806
EN ISO 14982
EN ISO 22867
EN ISO 22868
Äänitehotaso
mitattu / taattu
EN ISO 3744
BC 225 L 98 / 113 dB(A)
BC 225 B 105 / 109 dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden
2000 /14/EG
Anhang V
Ilmoitetun laitoksen
TÜV Rheinland Product Safety
GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Germany
Kötz, 2014-12-15
Wolfgang Hergeth, Managing Director
Takuu
Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun voimassaoloaikana
valmistajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varaosa. Takuun voimassaoloaika
määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.
Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien
edellytysten täyttyessä:
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
Laitetta käytetään asianmukaisesti
Käyttöohjetta noudatetaan
Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia
Laitetta on yritetty korjata
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden vastaisella
tavalla (esim. kaupalliseen tai kunnallistekniseen
tarkoitukseen)
Takuu ei koske:
Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä XXX
XXX
(X)
Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorinvalmistajan erilliset takuumääräykset
Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja esitä tämä takuutodistus
ja myyntikuitti. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä takuuvaatimuksia.
┌──────┐
└──────┘
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264

AL-KO BC 225 B Ohjekirja

Kategoria
Grass trimmers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös