EHEIM Surface Skimmer Omistajan opas

Brändi
EHEIM
Malli
Surface Skimmer
Tyyppi
Omistajan opas
Sisääntuloimuri
Sulkija
Venttiilipesä
Imukori
Tele-
skooppiputki
Imukuppi.
Pintaimuri kootaan piirroksen mukaisesti. Venttiilin on päästävä va-
paasti liikkumaan.
Kytke aina lämpösuodattimen lämmitin ensin irti.
A
Toiminta
Laite asennetaan akvaarioon imukuppien avulla siten, että sisään-
tuloimuri on noin 45° kulmassa vedenpintaan nähden. Läpivirtaus
avataan vetämällä sulkijaa noin 1 cm:n verran ulos. Suodattimen imu-
puolen liitäntöihin asennetaan letkut.
C Suodattimia 2215/17, 2226/28, 2250, 2260, 2315/17 ja 2326/28
käytettäessä tarvitaan lisäksi T-kappale, jonka avulla voidaan
vettä imeä suodattimeen sekä imuputkesta että pintaimurista.
On huomioitava, että suodattimen voimakkaasta tehosta johtuen
saattaa esiintyä venttiilin kolinaa, minkä takia suositellaankin T-
kappaleen asentamista kuvan osoittamalla tavalla.
B
Asennus
Pintaimuri asennetaan suihkuputken vastakkaiselle puolelle.
E Sisääntuloimuri suljetaan painamalla sulkijaa alaspäin, kunnes
läpivirtaus lakkaa. (Ruokinnan, yms. vuoksi). Pienten ja nuorien
kalojen akvaariossa käytetään pintaimuria vain lyhytaikaisesti:
10 minuuttia päivässä on riittävästi.
Satunnainen vaahto imuputkessa ei vähennä pintaimurin tai suodat-
timen tehokkuutta.
Leveäraamiseen akvaarioon kiinnittämistä varten on saatavana pi-
dike (tilaus nro 4004560).
D
Huomio
Dansk
Sikkerhedsanvisninger
Før man stikker hånden ned i akvarievandet, skal elstikkene
til alle elektriske apparater, som befinder sig i vandet, trækkes
ud af kontakten.
På termofiltre skal netstikket til varmeren altid fjernes først.
Indløbssvømmer
Låseanordning
Ventilkammer
Tilsug-
ningskurv
Teleskoprør
Sugekop.
Overfladesugeren samles efter tegningen. Sørg for, at ventilen går let.
A
Funktion
Aggregatet placeres ved hjælp af sugekoppen således i akvariet, at
B
Montering
/