Indesit SBM 1811 F Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
fridges
Malli
SBM 1811 F
Tyyppi
Käyttöohjeet
SF
Käyttöohjeet
JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ
Yhteenveto
Asennus, 52
Sijoittaminen ja liitäntä
Ovien avaussuunnan kääntö
Laitteen kuvaus, 53
Kokonaiskuva
Lisävarusteet, 54
Käynnistys ja käyttö, 55-56
Laitteen käynnistys
Lämpötilan säätö
Jäähdytysjärjestelmä
Miten käyttää jääkaappia paremmin
Miten käyttää pakastinta paremmin
Huolto ja hoito, 57
Sähkövirran poissulkeminen
Laitteen puhdistus
Homeen ja ikävien hajujen välttäminen
Huurteenpoisto laitteesta
Lampun vaihto
Varotoimet ja suosituksia, 58
Yleisiä turvallisuusohjeita
Hävittäminen
Säästä ja kunnioita luontoa
Häiriöt ja korjaustoimet, 59
Huoltoapu, 60
MBM 1811 F (FR)/HA
MBM 1812 F (FR)/HA
Italiano, 1 Français, 21English,11
GBI F
Suomi, 51Portuges, 41
SFP
Espanol, 31
E
52
SF
1
2
3
4
5
3
mm
Asennus
! On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta sitä voidaan
tutkia tarvittaessa. Mikäli laite myydään, luovutetaan
tai muuton yhteydessä, varmista, että ohjekirja pysyy
laitteen mukana, jotta uusi omistaja voi tutustua
laitteen toimintaan ja varoituksiin.
!
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Sijoittaminen ja liitäntä
Sijoittaminen
1. Sijoita laite ympäristöön, joka on hyvin ilmastoitu ja
joka ei ole kostea.
2. Älä tuki takana olevia tuuletusritilöitä: kompressori
ja kondensaattori tuottavat lämpöä ja vaativat hyvän
tuuletuksen toimiakseen hyvin ja kuluttaakseen
vähän sähköä.
3. Jätä vähintään 10 cm:n tila laitteen yläosan ja
mahdollisten yläpuolella olevien huonekalujen väliin
ja vähintään 5 cm:n tila sivuseinien ja huonekalujen/
seinien väliin.
4. Sijoita laite kauas lämmönlähteistä (suorasta
auringonvalosta ja sähköuunista).
5. Jotta säilytetään paras mahdollinen etäisyys
tuotteen ja takaseinän välillä, tulee asentaa
asennuspaketista löytyvät etäisyystuet noudattaen
niitä kuvaavan esitteen ohjeita.
Vaaitus
1. Asenna laite tasaiselle ja jäykälle lattialle.
2. Jos lattia ei ole täysin tasainen, voidaan ruuvata
auki tai kiinni etutukijalkoja.
Sähköliitäntä
Kuljetuksen jälkeen sijoita laite pystysuoraan ja odota
vähintään 3 tuntia ennen sen liittämistä sähköverkkoon.
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
pistoke kestää koneen tehon maksimikuormituksen,
joka ilmoitetaan jääkaappiosaston alavasemmalla
olevassa tietolaatassa (esim. 150 W).;
syöttöjännite sisältyy alavasemmalla olevassa
tietolaatassa olevien arvojen sisälle (esim. 220-240V);
pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa.
Päinvastaisessa tapauksessa pyydä, että valtuutettu
teknikko vaihtaa sen (katso Huoltoapu); älä käytä
jatkojohtoja ja haaroitusrasioita.
! Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja
verkkopistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.
! Sähköjohdossa ei saa olla taittumia tai painaumia.
! Sähköjohto tulee tarkistaa ajoittain ja vaihdattaa
ainoastaan valtuutetuilla teknikoilla (katso Huoltoapu ).
! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli
näitä määräyksiä ei noudateta.
Ovien avaussuunnan kääntäminen
SF
53
Määrä ja/tai asento voivat vaihdella.
*
Olemassa vain tietyissä malleissa.
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
Käyttöohjeet on tarkoitettu eri malleille ja siten on mahdollista, että kuvan tietyt yksityiskohdat poikkeavat ostetusta
laitteesta. Tärkeimpien osien kuvaus löytyy seuraavilta sivuilta.
Irrotettava
TAVARAHYLLYKKÖ
Irrotettava
TÖLKKIHYLLY
*
PULLOHYLLYKKÖ
Nappula
PAKASTINOSASTON
TOIMINTA
TASO
HEDELMÄ- ja
VIHANNESLAATIKKO
Nappula
JÄÄKAAPIN
TOIMINTA
PAKASTUS- ja
SÄILYTYSLAATIKKO
PAKASTUS- ja
SÄILYTYSLAATIKKO
PAKASTUS- ja
SÄILYTYSLAATIKKO
Lamppu
(katso Huolto)
54
SF
TASOT: suljetut tai ritilälliset.
Ne voidaan poistaa ja niitä
voidaan säätää
asianmukaisten ohjaimien
avulla (katso kuvaa) myös
isokokoisten astioiden tai
ruokien laittamiseksi.
Korkeuden säätämiseksi ei ole
tarpeen vetää tasoa kokonaan
ulos.
LÄMPÖTILAN osoitin
*
: jääkaapin kylmimmän alueen
tunnistamiseksi.
1. Tarkista, että osoittimessa näkyy selvästi OK (katso
kuvaa ).
2. Jos kirjoitus OK ei tule näkyviin, tarkoittaa tämä sitä,
että lämpötila on liian korkea: säädä nappula
JÄÄKAAPIN TOIMINTA korkeampaan asentoon
(enemmän kylmä) ja odota noin 10 h, kunnes
lämpötila on vakautunut.
3. Tarkista osoitin uudelleen: mikäli tarpeen, suorita
uusi säätö. Jos on laitettu paljon ruokatavaroita
jääkaappiin tai sen ovea on avattu usein, kuuluu
asiaan, että osoittimessa ei näy OK. Odota ainakin
10 h ennen kuin säädät nappulan JÄÄKAAPIN
TOIMINTA korkeampaan asentoon.
1
2
*
Olemassa vain tietyissä malleissa.
Lisävarusteet
SF
55
Käynnistys ja käyttö
Laitteen käynnistys
! Ennen laitteen käynnistämistä, noudata
asennusohjeita (katso Asennus).
! Ennen kuin laite liitetään sähköverkkoon, puhdista
osastot ja lisävarusteet huolellisesti lämpimällä vedellä
ja ruokasoodalla.
! Laite on varustettu moottorin ylikuormasuojalla, joka
käynnistää kompressorin ainoastaan noin 8 minuutin
kuluttua käynnistyksestä. Tämä tapahtuu myös
kaikkien sähkökatkosten sekä tahallisten että
tahattomien (Black out) yhteydessä.
1. Työnnä pistoke pistorasiaan ja varmista, että
VIRRANSYÖTÖN vihreä merkkivalo syttyy (nappula
PAKASTIMEN TOIMINTA tulee olla asennossa
).
2. Kierrä nappula JÄÄKAAPIN TOIMINTA ja nappula
PAKASTIMEN TOIMINTA yhteen keskimmäisistä
arvoista. Muutaman tunnin kuluttua on mahdollista
laittaa ruokatavarat jääkaappiin.
Lämpötilan säätö
Jääkaappiosaston
sisällä lämpötilaa
säädellään
automaattisesti
termostaatin nappulan
asennon mukaisesti.
min = vähemmän kylmä
max = enemmän kylmä
Suositellaan kuitenkin
käyttämään
keskiasentoa.
Jäähdytysjärjestelmä
No Frost
Se on tunnistettavissa
ilmakennoista, jotka on
sijoitettu osastojen
takaseinämille.
No Frost ohjaa jatkuvaa
kylmän ilman virtausta,
joka kerää kosteutta ja
estää jään sekä huurten
muodostusta:
jääkaappisosastolla se
pitää riittävän kosteustason ja, kiitos
huurteettomuuden, ruuat säilyttävät alkuperäisen
laatunsa; pakastinosaltolla se estää jään
muodostumisen, jolloin huurteenpoisto tulee
tarpeettomaksi ja ruuat eivät tartu toisiinsa kiinni.
Älä laita ruokia tai astioita siten, että ne koskettavat
jäähdyttävää takaseinää, jotta ei tukita
ilmastointiaukkoja ja lisätä vesihöyryn tiivistymistä.
Sulje pullot ja peitä ruuat.
Miten käyttää jääkaappia paremmin
Laita ainoastaan kylmiä tai haaleita ruokia, ei
kuumia (katso Varotoimet ja suosituksia ).
Muista, että kypsät ruuat eivät säily raakoja
pidempään.
Älä laita nesteitä avoimiin astioihin: ne lisäävät
kosteutta ja siten veden tiivistymistä.
Elintarvikehygienia
1. Elintarvikkeiden oston jälkeen poista
kaikentyyppiset ulkoiset paperi/pahvipakkaukset tai
muut kääreet, joiden mukana voi kulkeutua
bakteereja tai muuta likaa jääkaappiin.
2. Suojaa elintarvikkeet, (erityisesti helposti
pilaantuvat ja voimakastuoksuiset), jotta voidaan
välttää näiden välinen suora kosketus estäen siten
sekä mikrobien/bakteerien tarttumismahdollisuus
että erityisen voimakkaiden hajujen leviäminen
jääkaapin sisälle
3. Aseta ruuat siten, että ilma voi kiertää vapaasti
niiden ympärillä
4. Pidä puhtaana jääkaapin sisäosat varoen
käyttämästä hapettavia tai hankaavia tuotteita
5. Poista elintarvikkeet jääkaapista, kun niiden
viimeinen käyttöpäivämäärä on ylitetty
6. Hyvän säilymisen takaamiseksi helposti pilaantuvat
ruuat (pehmeät juustot, raaka kala, liha jne) tulee
sijoittaa jääkaapin kylmimpään osaan, siis
vihanneslaatikoiden yläpuolelle, josta voidaan
löytää myös lämpötilan osoitin.
56
SF
Miten käyttää pakastinta paremmin
Nappula PAKASTIMEN
TOIMINTA
pakastinosaston
lämpötilan säätämiseksi:
1 vähemmän kylmä.
MAX enemmän kylmä.
on optimaalinen
lämpötila alhaiselle
kulutukselle.
OFF sammuttaa laitteen jääkaappi mukaan lukien.
Älä pakasta uudelleen ruokia, jotka ovat sulamassa
tai sulaneet; kyseiset ruuat tulee kypsentää
kulutusta varten (24 tunnin kuluessa).
Tuoreita pakastettavia ruokia ei tule laittaa siten,
että ne koskettavat jo pakastettuja ruokia; ne tulee
asettaa pakastinosaston ritilän päälle
mahdollisimman lähelle (sivu- ja taka-) seiniä,
joiden lämpötila laskee alle -18° C ja takaa siten
nopean pakastuksen.
! Älä laita ruokia tai astioita siten, että ne
koskettavat jäähdyttävää takaseinää, jotta ei tukita
ilmastointiaukkoja
Älä laita pakastimeen korkitettuja tai ilmatiiviisti
suljettuja lasipulloja, joissa on nestettä, koska ne
voivat rikkoutua.
Päivittäinen pakastettava enimmäismäärä
osoitetaan tietolaatassa, joka sijaitsee
jääkaappiosaston alavasemmalla (esimerkiksi: 4 kg/
24 h).
! Pakastuksen aikana vältä avaamasta pakastimen
ovea.
! Sähkökatkoksen tai vian aikana älä avaa pakastimen
ovea: tällä tavoin pakasteet säilyvät muuttumattomina
noin 9-14 tuntia.
SF
57
Huolto ja hoito
Poista sähkövirta
Puhdistus ja huoltotoimenpiteiden aikana on tarpeen
eristää laite sähkön syöttöverkosta:
1. laita nappula PAKASTIMEN TOIMINTA asentoon
OFF;
2. irrota pistoke pistorasiasta.
Puhdista laite
Ulkopinnat, sisäosat ja kumiset tiivisteet voidaan
puhdistaa sienellä, joka huuhdellaan lämpimän
veden ja ruokasoodan tai neutraalin saippuan
muodostamassa liuoksessa. Älä käytä liuottimia,
hankausaineita, valkaisuaineita tai ammoniakkia.
Poistettavat lisävarusteet voidaan laittaa likoamaan
lämpimään veteen, jossa on saippuaa tai
astianpesuainetta. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Laitteen takaosa peittyy helposti pölystä, joka
voidaan poistaa varovasti sen jälkeen, kun laite on
irrotettu virtapistorasiasta, käyttäen pölynimurin
pitkää suutinta keskiteholla..
Homeiden ja ikävien hajujen välttäminen
Laite on valmistettu hygieenisistä materiaaleista,
jotka eivät päästä hajuja. Tämän ominaisuuden
säilyttämiseksi on tarpeen, että ruuat suojataan ja
suljetaan huolellisesti aina. Täten voidaan välttää
myös tahrojen muodostuminen.
Mikäli halutaan sammuttaa laite pitkäksi aikaa,
puhdista sisäosat ja jätä ovet auki.
Lampun vaihtaminen
Jääkaappiosaston lampun vaihtamiseksi irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Noudata seuraavassa esitettyjä
ohjeita.
Lamppu voidaan saavuttaa poistaen suojus kuten
osoitettu kuvassa.
Vaihda se samantehoiseen uuteen lamppuun, teho
osoitettu suojuksessa (10 W).
58
SF
Varotoimet ja suosituksia
! Laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuuden vuoksi ja ne tulee lukea tarkasti.
Tämä laite on seuraavien eurooppalaisten
direktiivien vaatimusten mukainen:
- 73/23/CEE, 19/02/73 (Pienjännite) ja sitä
seuraavat muutokset;
- 89/336/CEE, 03/05/89 (Sähkömagneettinen
yhteensopivuus) ja sitä seuraavat muutokset;
- 2002/96/CE.
Yleisturvallisuus
Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen käyttöön
asuinhuoneistossa.
Laitetta tulee käyttää ruokien säilytykseen ja
pakastukseen, sitä tulee käyttää ainoastaan
aikuisten henkilöiden tässä kirjasessa olevien
ohjeiden mukaisesti.
Laitetta ei tule asentaa ulos edes suojattuun tilaan,
koska on erittäin vaarallista jättää se alttiiksi sateelle
ja ukkoselle.
Älä koske laitetta paljain jaloin tai märillä tai kosteilla
käsillä tai jaloilla.
Älä koske jäähdyttäviin sisäosiin: on olemassa
paleltumis- tai loukkaantumisvaara.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta
vetäen vaan tartu tukevasti pistokkeeseen.
Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta ennen puhdistus-
ja huoltotoimenpiteiden suorittamista. Ei riitä, että
siirretään lämpötilan säätönappulat asentoon OFF
(laite sammutettu) sähköiskuvaaran poistamiseksi.
Vian tapauksessa ei tule milloinkaan koskettaa
sisäisiä mekanismeja yrittäen korjata laitetta.
Älä käytä pakastettujen ruokien säilytysosastojen
sisällä leikkaavia ja teräviä esineitä tai sähkölaitteita
elleivät ne ole tyypiltään valmistajan suosittelemia.
Älä laita suuhun juuri pakastimesta otettuja jääpaloja.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden
fyysinen, henkinen tai aistien toimintakyky on
alentunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoja laitteen
käytöstä, ellei heitä opasta ja valvo heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö. Lapsia
tulee valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Hävittäminen
Pakkausmateriaalin hävitys: noudata paikallisia
määräyksiä siten ehkä pakkaukset voidaan käyttää
uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (WEEE  elektroniikka
romulle), vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun
erottamisen normaali jätteiden kierrosta. Vanhat
sähkölaitteet tulee kerätä erikseen, jotta näin
voidaan optimoida laitteiden kierrätys ja näin ollen
vähentää vaaran aiheutumista ihmisille ja luonnolle.
Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa
vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa
vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Säästä ja kunnioita ympäristöä
Asenna laite viileään ja hyvin ilmastoituun
ympäristöön, suojaa sitä suoralta auringonvalolta,
älä aseta sitä lämmönlähteiden läheisyyteen.
Ruokatarvikkeiden laittamiseksi tai ottamiseksi avaa
laitteen ovi mahdollisimman lyhyen aikaa.
Jokainen oven avaus aiheuttaa huomattavan lisän
energiankulutuksessa.
Älä täytä laitetta liiallisesti: hyvän säilyvyyden
takaamiseksi kylmän ilman tulee kiertää vapaasti.
Jos estetään ilmankierto, kompressori työskentelee
jatkuvasti.
Älä laita laitteeseen lämpimiä ruokia: ne nostavat
sisälämpötilaa aikaansaaden suuren työmäärän
kompressorille ja tuhlaten sähköenergiaa.
Puhdista laite huurteesta, mikäli muodostuu jäätä
(katso Huolto ); paksu jääkerros tekee vaikeaksi
kylmän vapauttamisen ruuille sekä lisää
energiankulutusta.
Pidä tiivisteet puhtaina ja tehokkaina, jotta ne
kiinnittyvät tiukasti oviin eivätkä päästä kylmää ulos
(katso Huolto ).
SF
59
Häiriöt ja korjaustoimet
Voi tapahtua, että laite ei toimi. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso Huoltoapu), tarkista, että kyseessä ei ole
helposti itse ratkaistava ongelma käyttäen apuna seuraavaa taulukkoa.
Häiriöt:
Sisälamppu ei syty.
Moottori ei käynnisty.
Jääkaappi ja pakastin jäähtyvät vähän.
Ruuat jäätyvät jääkaapissa.
Moottori toimii jatkuvasti.
Laite on meluisa.
Jääkaapin joidenkin ulkoisten osien
lämpötila on korkea.
Mahdolliset syyt / Ratkaisut:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty huonosti tai
kotona ei ole sähkövirtaa.
Laite on varustettu ylikuormasuojalla (katso Käynnistys ja käyttö).
Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai tiivisteet ovat rikkoutuneet.
Ovia avataan hyvin usein;
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPULA ei ole oikeassa asennossa
Jääkaappi ja pakastin ovat liian täynnä.
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNAPPULA ei ole oikeassa asennossa.
Ovi ei ole kunnolla suljettu tai sitä avataan jatkuvasti.
Ympäristön lämpötila on erittäin korkea.
Laitetta ei ole asennettu hyvin vaaka-asentoon (katso Asennus).
Laite on asennettu huonekalujen tai esineiden väliin, jotka tärisevät ja
päästävät ääniä.
Jäähdyttävä kaasu aikaansaa pienen äänen myös kompressorin
ollessa pysähdyksissä: tämä ei ole vika vaan normaalia.
On kyse tuotteen normaalitoiminnasta.
60
SF
Ennen Huoltoapuun yhteyden ottamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet).
Jos kaikista tarkistuksista huolimatta laite ei toimi ja havaitsemasi vika on olemassa edelleen, soita
lähimpään Huoltoapuun.
Ilmoita:
häiriön tyyppi
koneen malli (Mod.)
sarjanumero (S/N)
Nämä tiedot löytyvät jääkaappiosaston
alavasemmalla olevasta tietolaatasta.
Älä käytä koskaan valtuuttamattomia teknikoita ja kieltäydy aina muiden kuin alkuperäisten varaosien
käytöstä
Huoltoapu
Mod.
RG 2330
TI
Cod.
93139180000 S/N 704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150 W
W
Fuse
A
Max 15 w
Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.
Kompr.
Syst.
R 134 a
kg 0,090
Gross
Bruto
Brut
340
Net
Util
Utile
Gross
Bruto
Brut
Freez. Capac
Poder de Cong
75
Made in Italy 13918
Test
P.S-I.
Pressure
HIGH-235
LOW 140
kg/24 h
4,0
Class
Clase
N
Classe
mallimalli
mallimalli
malli sarjanumero
195075682.00
02/2009 - Xerox Fabriano
/

Tämä käsikirja soveltuu myös