Philips GC9540 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

54
Johdanto
Me kaikki tiedämme perinteisiin silitysrautoihin liittyvät ongelmat: farkuille ja
aroille kankaille tulee valita oikea lämpötila, täytyy odottaa, että silitysrauta
lämpenee ja jäähtyy. Moni meistä on pilannut vaatteita liian kuumalla
silitysraudalla. Uudella Philips PerfectCarella katastrot ovat menneisyyttä.
Silittämisen periaate on johtaa rypyt hävittävää lämpöä vaatteisiin. Menneinä
aikoina tämä tehtiin hyvin kuumalla silitysraudalla. Sitten valmistajat lisäsivät
rautoihin höyryn, jolla vaate saadaan nopeammin lämpimäksi ja myös
silittäminen on paljon nopeampaa.
Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että suuri määrä höyryä todellakin on
paras tapa silottaa vaikeimmatkin rypyt nopeasti. Silitysraudan pohjan
vaikutus on vähäinen. Pohjan täytyy olla vain juuri höyryn lämpötilaa
kuumempi, jotta se poistaa kaiken kosteuden. Tällainen lämpötila on
optimaalinen. Optimilämpötilassa mikään vaate ei voi vahingoittua ja
silittäminen on erittäin tehokasta.
Haasteellista olikin saada aikaan suuri määrä höyryä tässä
optimilämpötilassa. Aiemmin seurauksena olisi ollut veden pirskahtelu
raudasta, vuotaminen ja vaatteen tahraantuminen.
Kehitimme ainutlaatuisen syklonikammion, jolla voidaan tuottaa
korkeapainehöyryä, joka toimii ihanteellisesti raudan kanssa. Näin tuotettu
höyry tunkeutuu syvälle kankaan kuituihin ja tekee silittämisestä nopeaa eikä
vaaraa silitysraudan vuotamisesta ole. Sinun ei tarvitse tehdä monimutkaisia
valintoja eikä odottaa raudan lämpenemistä tai jäähtymistä - eivätkä
suosikkivaatteesi ole vaarassa kärventyä. Silittäminen käy nopeammin,
keneltä tahansa.
Jos haluat tietää miten syklonikammio toimii, käy Web-sivustossamme
osoitteessa www.philips.com
Iloisia silityshetkiä!
Woolmark on hyväksynyt tämän silitysraudan villatuotteiden silittämiseen
sillä edellytyksellä, että vaatteet silitetään vaatteen ja silitysraudan valmistajan
ohjeiden mukaan. R1101
Woolmark-tavaramerkki on sertiointimerkki Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1 Höyryletku
2 Silitysraudan laskualusta
3 Höyryletkun säilytyspaikka
4 Säilytyspaikka johdolle
5 Virtajohto ja pistoke
6 Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
7 Virtapainike, jossa on ECO-tila
8 DE-CALC -nollauspainike, jossa on valo
9 EASY DE-CALC -valitsin
10 Vesimäärän ilmaisin
11 Irrotettava vesisäiliö
12 Täyttöaukko
13 Lukitsimen vapautuspainike
14 Lukitsin
15 Pohja
16 Silitysrauta valmis -valo
SUOMI
17 Höyryliipaisin
18 Höyrysuihkauspainike
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten.
Vaara
- Älä upota höyrysilitysrautaa tai höyrylaitetta veteen.
Varoitus
- Tarkista, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto, höyryletku tai jokin muu
osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotaa.
- Jos virtajohto tai höyryletku on vaurioitunut, se on vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihdatettava Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se on liitetty
sähköverkkoon.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos heille on kerrottu laitteeseen liittyvistä vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta, kun
laite on käynnissä tai jäähtyy.
- Lapset voivat puhdistaa laitteen ja suorittaa kalkinpoiston ainoastaan
aikuisen valvonnassa.
- Älä anna virtajohdon tai höyryletkun koskettaa silitysraudan kuumaa
pohjaa.
- Jos höyryä tai kuumia vesipisaroita karkaa EASY DE-CALC -tulpan alta
laitteen kuumentuessa, sammuta laite ja kiristä EASY DE-CALC -valitsin.
Jos höyryä edelleen karkaa laitteen kuumentuessa, sammuta laite ja ota
yhteyttä Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
- Älä irrota EASY DE-CALC -valitsinta höyrylaitteesta, kun höyrylaite on
vielä kuuma tai siinä on painetta.
- Käytä höyrylaitteessa ainoastaan laitteen mukana toimitettua EASY DE-
CALC -tulppaa.
Varoitus
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Säilytä ja käytä höyrysilitysrautaa ja höyrylaitetta tukevalla, tasaisella ja
vaakasuoralla pinnalla.
- Tarkista virtajohdon ja liittimen kunto säännöllisesti.
- Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin työnnät pistokkeen
pistorasiaan.
- Höyryraudan laskualusta ja höyryraudan pohja voivat tulla hyvin
kuumiksi ja voivat koskettaessa aiheuttaa palovammoja. Jos haluat siirtää
höyrylaitetta, varo koskemasta höyryraudan laskualustaan.
SUOMI 55
- Aseta höyrysilitysrauta telineeseen ja katkaise laitteesta virta ja irrota
pistoke pistorasiasta aina, kun lopetat silittämisen, kun puhdistat laitetta, kun
tyhjennät höyrylaitetta tai kun hetkeksikin poistut höyrysilitysraudan luota.
- Poista höyrylaitteesta kalkki säännöllisesti noudattamalla kohdassa
Puhdistus ja hoito annettuja ohjeita.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Käyttöönoton valmistelu
Irrotettavan vesisäiliön täyttäminen
Älä pane vesisäiliöön kuumaa vettä, hajusteita, etikkaa, tärkkiä,
kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muitakaan kemikaaleja.
Huomautus: Älä kallista tai ravista höyrylaitetta, kun vesisäiliö on täysi.
Täyttöaukosta voi läikkyä vettä.
Voit irrottaa ja täyttää vesisäiliön milloin tahansa käytön aikana.
Täytä vesisäiliö ennen ensimmäistä käyttökertaa ja heti, kun Vesisäiliö tyhjä
-merkkivalo vilkkuu.
1 Poista irrotettava vesisäiliö höyrylaitteesta.
2 Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä enimmäisrajaan asti.
Huomautus: Jos paikallinen vesijohtovesi on hyvin kovaa, suosittelemme
sekoittamaan vesijohtoveteen puolet tislattua vettä.
3 Työnnä vesisäiliö takaisin höyrylaitteeseen niin, että se napsahtaa
paikalleen.
Huomautus: Jos vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan, höyrysilitysraudasta ei tule
höyryä.
Vesisäiliön täyttövalo
Kun vesisäiliö on melkein tyhjä, Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo syttyy eikä
höyrysilitys ole enää mahdollista.
1 Irrota ja täytä vesisäiliö.
2 Aseta vesisäiliö takaisin höyrylaitteeseen.
, Höyrysilitysrauta on jälleen käyttövalmis.
SUOMI56
Käyttö
Optimilämpötila-tekniikka
Älä silitä materiaaleja, jotka eivät kestä silitystä.
Tässä höyrylaitteessa on Optimilämpötila-tekniikka, minkä ansiosta voit
silittää kaikkia silityksen kestäviä materiaaleja ilman, että sinun tarvitsee
säätää silityslämpötilaa tai höyryasetusta.
1 Kankaat, joista löytyy tämä merkintä kestävät silitystä. Tällaisia ovat
esim. pellava, puuvilla, polyesteri, silkki, villa, viskoosi ja raion.
2 Kankaat, joissa on tämä merkintä eivät kestä silitystä. Nämä kankaat
sisältävät tekokuituja, kuten Spandex-, elastaani-, Spandex-sekoite-
japolyoleini-(esim.polypropyleeni)-kuituja,taivaatteissaon
painokuvioita.
Höyrysilitys
1 Aseta höyrylaite tukevalle ja tasaiselle alustalle, eli silityslaudalle tai
pöydälle.
2 Varmista, että vesisäiliössä on riittävästi vettä (katso kohta
Irrotettavan vesisäiliön täyttäminen).
3 Liitä virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta
painamalla höyrylaitteen virtapainiketta.
, Silitysrauta valmis -merkkivalon vilkkuminen osoittaa, että höyrylaite
kuumenee.
, Kun höyrylaite on käyttövalmis, Silitysrauta valmis -merkkivalo palaa
yhtäjaksoisesti.
SUOMI 57
4 Vaintietyissämalleissa:irrotasilitysrautasilitysraudanlaskualustasta
painamalla lukitsimen vapautuspainiketta.
5 Aloita höyrysilitys pitämällä höyryliipaisinta painettuna.
Höyrysuihkaustoiminto
Höyrysuihkaustoiminto auttaa poistamaan itsepintaiset rypyt.
1 Paina höyrysuihkauspainiketta.
Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä kohti.
Huomautus: Pohjasta saattaa valua muutama tippa vettä, kun käytät
höyrysuihkaustoimintoa ensimmäistä kertaa. Ne häviävät, kun toimintoa on
käytetty jonkin aikaa.
Höyrysilitys pystyasennossa
Silitysraudasta vapautuu kuumaa höyryä. Älä koskaan yritä silittää
vaatetta, joka on puettuna henkilön ylle. Älä käytä höyrytoimintoa lähellä
omiasi tai jonkun toisen käsiä.
1 Ripusta vaate vaateripustimeen ja vedä se suoraksi toisella kädellä
2 Pidä silitysrautaa pystysuorassa asennossa toisella kädellä ja
höyrykäsittele vaate painamalla höyryliipaisinta.
3 Poista rypyt koskettamalla vaatetta kevyesti silitysraudan pohjalla.
4 Käytä höyrysuihkauspainiketta yhdessä höyryliipaisimen kanssa
itsepintaisten ryppyjen poistamiseen.
ECO-tila (vain tietyt mallit)
Silittämisen aikana voit säästää energiaa käyttämällä ECO-tilaa.
Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä ja saat perusteellisen
silitystuloksen.
Huomautus: Parhaat tulokset saat käyttämällä optimilämpötila-asetusta.
SUOMI58
1 Paina virtapainiketta 2 sekunnin ajan kunnes valo muuttuu vihreäksi.
2 Voit vaihtaa takaisin optimilämpötila-asetukselle sammuttamalla
höyrylaitteen ja kytkemällä sen uudelleen päälle.
Automaattinen virrankatkaisu / ECO-tila
Virran säästämiseksi höyrylaite sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole
käytetty 10 minuuttiin ja virtapainikkeen Automaattinen virrankatkaisu
-merkkivalo alkaa vilkkua. Käynnistä höyrylaite uudelleen painamalla mitä
tahansa höyrylaitteen painiketta. Höyrylaite alkaa kuumentua uudelleen.
Puhdistus ja hoito
Kalkinpoistaminen höyrylaitteesta EASY DE-CALC -
valitsimella
Jotta kalkin muodostuminen höyrylaitteen sisään saadaan estettyä ja laitteen
höyrytysteho pysyy hyvänä pitkään, höyrylaitteen ohjauspaneelissa on
DE-CALC-merkkivalo. Tämä merkkivalo vilkkuu noin kuukauden käytön tai
10 silityskerran jälkeen. Kun merkkivalo vilkkuu, suorita kalkinpoisto EASY
DE-CALC -valitsimella noudattamalla alla olevia vaiheita.
Älä koskaan irrota EASY DE-CALC -valitsinta, kun höyrylaite on kuuma.
1 Sammuta höyrylaite painamalla virtapainiketta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
2 Anna höyrylaitteen jäähtyä 2 tunnin ajan.
3 Aseta höyrylaite tukevalle pöydälle niin, että EASY DE-CALC -valitsin
ulottuu pöydän reunan yli.
Vinkki: Voit myös asettaa höyrylaitteen tiskipöydälle niin, että EASY DE-CALC
-valitsin on suunnattuna tiskialtaaseen päin.
4 PidäEASYDE-CALC-valitsimenallavähintään3,5dl:nvetoistaastiaa
ja kerää laitteesta poistuva vesi.
5 Irrota EASY DE-CALC -valitsin kiertämällä sitä vastapäivään ja päästä
kalkkihiukkasia sisältävä vesi valumaan astiaan.
Huomautus: Vesi alkaa valua höyrylaitteesta heti, kun kierrät EASY DE-CALC
-valitsimen nuppia irrottaaksesi sen.
Huomautus: Tämä höyrylaite on suunniteltu niin, että kalkki poistuu
tehokkaasti veden mukana. Höyrylaitetta ei tarvitse ravistaa tai kallistaa.
6 Kun höyrylaitteesta ei enää tule vettä, aseta EASY DE-CALC
-valitsimen nuppi takaisin paikoilleen ja kiinnitä se kiertämällä
myötäpäivään.
SUOMI 59
7 Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan ja paina DE-CALC
-nollauspainiketta palauttaaksesi EASY DE-CALC -toiminnon. DE-
CALC -merkkivalo sammuu.
Pohjan puhdistaminen
Puhdista pohja säännöllisesti, jotta siihen ei jää tahroja.
1 Liitä virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta
painamalla höyrylaitteen virtapainiketta ja anna sen kuumentua.
2 Noin 2 minuutin kuluttua kytke höyrylaite pois päältä painamalla
uudelleen virtapainiketta ja poista pistoke pistorasiasta.
3 Aseta silityslaudalle kostea puuvillakangas.
4 Poista tahrat raudan pohjasta silittämällä kosteaa puuvillakangasta.
Säilytys
1 Sammuta höyrylaite painamalla virtapainiketta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
2 Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
3 Aseta höyrysilitysrauta laskualustalle.
4 Vaintietyissämalleissa:kiinnitäsilitysrautalaskualustaantyöntämällä
lukitsin silitysraudan kärjen yli.
5 Rullaa höyryletku ja virtajohto ja säilytä niitä omissa
säilytyslokeroissaan.
6 Vaintietyissämalleissa:voithelpostikantaakokolaitettayhdellä
kädellä silitysraudassa kahvasta.
Älä kanna laitetta vesisäiliön irrotusvivusta.
SUOMI60
Ympäristöasiaa
- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteessa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos
maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat.
Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys
Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silityslaudan
päällinen kastuu
tai silitettävään
vaatteeseen tulee
vesiroiskeita.
Tämä saattaa johtua höyryn
tiivistymisestä silityslaudan pintaan
pitkän silitystuokion seurauksena.
Vaihda silityslaudan päällinen, jos sen sisällä
oleva vaahtomuovimateriaalia on kulunut.
Voit myös lisätä ylimääräisen huopakerroksen
silityslaudan päällisen alle estämään veden
tiivistymistä. Huopaa saa mm. askarteluliikkeistä.
On todennäköistä, että
käyttämääsi silityslaudan päällistä
ei ole suunniteltu kestämään
hyörylaitteen suurta höyrymäärää.
Tätä huopamateriaalia saa myös Philipsin
verkkokaupasta.
Pohjasta tippuu
vesipisaroita.
Höyryletkussa oleva höyry on
jäähtynyt ja tiivistynyt vedeksi. Siksi
pohjasta tulee vesipisaroita.
Päästä höyryä vaatteesta poispäin muutaman
sekunnin ajan.
Höyryä ja/tai vettä
tulee EASY DE-
CALC -valitsimen
nupista.
EASY DE-CALC -valitsimen
nuppia ei ole kiristetty kunnolla.
Sammuta laite ja anna höyrylaitteen jäähtyä
kaksi tuntia. Kierrä EASY DE-CALC -valitsimen
nuppi irti ja kierrä se takaisin niin, että kierteet
kohdistuvat oikein. Huomautus: vettä vuotaa,
kun nuppia irrotetaan.
Pohjasta tulee
likaista vettä ja
epäpuhtauksia tai
pohja on likainen.
Vedessä olevia epäpuhtauksia
tai kemikaaleja on kertynyt
höyrysilitysraudan höyryaukkoihin
ja/tai pohjaan.
Puhdista pohja kostealla liinalla.
Höyrylaitteeseen on kertynyt
liikaa kalkkia ja epäpuhtauksia.
Poista höyrylaitteesta kalkki säännöllisesti.
Ohjeita on tämän oppaan kohdassa EASY
DE-CALC.
SUOMI 61
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysraudasta jää
vaatteeseen kiiltoa
tai jälkiä.
Silitettävä pinta ei ole tasainen,
koska silityskohdassa on
esimerkiksi sauma tai vaatteessa
on taitos.
Perfect Care on turvallinen kaikille vaatteille.
Kiilto tai jälki eivät ole pysyviä vaan häviävät,
kun peset vaatteen. Vältä silitystä saumojen
tai taitosten päältä. Voit myös asettaa
puuvillakankaan silityskohdan päälle, jotta
saumojen tai taitosten jälkiä ei jäisi vaatteeseen.
Höyrylaite ei tuota
höyryä.
Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi
vettä (Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
vilkkuu).
Täytä vesisäiliö.
Höyrylaite ei ole riittävän kuuma
höyryntuotantoa varten.
Odota, kunnes Silitysrauta valmis -merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti.
Höyryliipaisinta ei painettu. Paina höyryliipaisinta ja pidä sitä alhaalla
höyrysilityksen aikana.
Vesisäiliö ei ole kunnolla kiinni
höyrylaitteessa.
Työnnä vesisäiliö takaisin höyrylaitteeseen niin,
että se napsahtaa paikalleen.
Laite ei käynnisty. Kytke pistoke pistorasiaan ja käynnistä laite
painamalla virtapainiketta.
Höyrylaite on
sammunut.
Virtapainikkeen
valo vilkkuu.
Laitteen virta katkeaa
automaattisesti tai laite siirtyy
ECO-tilaan, kun sitä ei ole
käytetty yli 10 minuuttiin.
Kytke höyrylaitteeseen virta uudelleen
painamalla virtapainiketta.
Höyrylaitteesta
kuuluu pumppaava
ääni.
Vettä pumpataan höyrylaitteen
boileriin. Tämä on normaalia.
Jos pumppaava ääni jatkuu taukoamatta,
sammuta höyrylaite ja irrota pistoke
pistorasiasta. Ota yhteys valtuutettuun Philips-
huoltopalveluun.
SUOMI62
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130

Philips GC9540 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös