Medisana HKE Omistajan opas

Kategoria
Coffee making accessories
Tyyppi
Omistajan opas
DE Gebrauchsanweisung
1 Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 V e r s c h i e d e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 G a r a n t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
GB Instruction Manual
1 Safety Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Operating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4 W a r r a n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
FR Mode d’emploi
1 Consignes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3 D i v e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
4 G a r a n t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
IT Istruzioni per l’uso
1 N o r m e d i s i c u r e z z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
2 Modalitá d’impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 V a r i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
4 G a r a n z i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
ES Instrucciones de manejo
1 Indicaciones de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2 Aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4 G a r a n t í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie
sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.
Please fold out this page and leave it folded out
for quick reference.
Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée
afin de vous orienter plus rapidement.
Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di
un rapido orientamento.
Por favor, despliegue esta hoja y déjela
desplegada para orientarse rápidamente.
PT Manual de instruções
1 Avisos de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2 Aplicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4 G a r a n t i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
NL Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2 H e t g e b r u i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
3 D i v e r s e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
4 G a r a n t i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
FI
Käyttöohje
1 Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
3 Sekalaista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4 T a k u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
SE Bruksanvisning
1 Säkerhetshänvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2 Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3 Ö v r i g t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
4 G a r a n t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
GR
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
1 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
2 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
3 ¢È¿ÊÔÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
4 ∂ÁÁ‡ËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
Por favor, abra esta página e deixe-a aberta
para uma orientação rápida.
Sla deze bladzijde om en laat deze openge-
slagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
Käännä tämä sivu auki ja pidä se
aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.
Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen
som hjälp till snabb orientering.
¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÓÔ›ÍÙ ÙË ÛÂÏ›‰· ·˘Ù‹
Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi.
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:03 Uhr Seite 2
50
1 Turvallisuusohjeita
FI
TÄRKEITÄ TIETOJA!
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen.
Siinä on tärkeitä tietoja käyttöönottoa ja käsittelyä
koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää käyttäjän
mahdollisen loukkaantumisen.
HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen
mahdollisen vaurioitumisen.
OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja
käyttöä koskien.
Kotelointiluokka II
LOT-numero
Laatija
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet,
ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä
varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttäohje mukana.
Kuvan selitys
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:04 Uhr Seite 50
51
FI
1 Turvallisuusohjeita
Lämpötyynyyn ei saa pistellä neuloja!
Lämpötyynyä ei saa käyttää
taitettuna tai puristuksissa!
Käytä lämpötyynyä ainoastaan
suljetuissa tiloissa!
Lämpötyynyn voi pestä käsin!
Tyynynpäällisen voi pestä korkeintaan 30 °C:ssa
tavallisessa pesussa!
Kloorivalkaisu kielletty!
Lämpötyynyä ei saa kuivata kuivausrummussa!
Tyynynpäällistä ei saa kuivata kuivurissa!
Lämpötyynyä ei saa silittää!
Tyynynpäällistä voi silittää alhaisella
lämpötilalla!
Ei kemiallista puhdistusta!
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:04 Uhr Seite 51
52
1 Turvallisuusohjeita
FI
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa huolellisesti, onko lämpötyynyssä merk-
kejä kulumisesta ja/tai vaurioista.
Älä ota sitä käyttöön, jos havaitset lämpötyynyssä, kytkimessä tai johdossa
kulumia, vaurioita tai merkkejä epäasianmukaisesta käytöstä. Palauta se täl-
löin toimittajalle.
Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon, varmista, että laitteen tyyp-
pikilvessä annettu verkkojännite vastaa sähköverkkosi jännitettä.
Tyynyä ei saa käyttää, kun se on taitettuna tai laskostettuna.
Tyynyyn ei saa kiinnittää tai pistää hakaneuloja tai muita teräviä esineitä.
• Älä käytä lämpötyynyä lapsilla, vammaisilla tai nukkuvilla henkilöillä tai
henkilöillä, joilla ei ole kuuma-/kylmätuntoa.
• Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä eivät leiki laitteella.
Älä koskaan käytä valvomattomana.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yksityistaloudessa.
Käytön aikana ei saa nukahtaa.
Tyynyn pitkäaikainen tyynyn käyttö voi johtaa ihon palovammoihin.
Älä peitä tyynyä toisella tyynyllä. Kytkintä ei saa sijoittaa laitteen alle tai
päälle eikä kytkin saa olla peitettynä, kun sitä käytetään.
Älä istu tyynyn päällä, vaan laita tyyny lämmitettävän kehon osan päälle.
Älä tartu tyynyyn, jos se putoaa veteen. Vedä välittömästi pistoke
pistorasiasta.
Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista.
Älä kanna, vedä tai kierrä tyynyä virtajohdosta äläkä taita johtoa.
Tyynyä ei saa käyttää märkänä, ja sitä saa käyttää vain kuivissa tiloissa (ei
kylpyhuoneessa ja sen kaltaisissa tiloissa).
Kytkimet ja johdot eivät saa joutua millään tavalla kosteuden kanssa
tekemisiin.
Jos tyynyyn tulee jokin häiriö, älä yritä korjata sitä itse. Korjauksen saa tehdä
vain valtuutettu erikoisliike tai vastaavasti koulutettu henkilö.
Vaurioituneen verkkojohdon voi vaihtaa toiseen samanlaiseen.
Anna lämpötyynyn jäähtyä, ennen kuin taitat sen kokoon säilytystä varten.
Jos olet epävarma lämpötyynyn terveydellisistä vaikutuksista, keskustele sen
käytöstä oman lääkärisi kanssa.
Lämpötyynyä ei saa käyttää turvonneisiin, tulehtuneisiin tai vammautuneisiin
kehonosiin.
Jos sinulla on pitkäkestoista lihas- tai nivelkipua, ota yhteys lääkäriin. Pitkään
jatkuva särky saattaa olla vakavan sairauden oire.
Jos lämpötyynyn käyttö tuntuu epämiellyttävältä tai se aiheuttaa kipua, sen
käyttö on lopetettava välittömästi.
1.1
Turvallisuusohjeita
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:04 Uhr Seite 52
53
FI
2 Käyttö
Kiitoksia luottamuksesta ja sydämelliset onnentoivotukset!
Lämpötyyny HKE on MEDISANA:n valmistama laatutuote.
Jotta saavutat toivomasi tulokset ja jotta MEDISANA lämpötyynystä HKE on
Sinulle pitkään iloa, suosittelemme, että luet huolellisesti seuraavat tyynyn
käyttöä ja hoitoa koskevat ohjeet.
Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita.
Jos sinulla on kysymyksiä, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny kauppiaasi tai
huoltoliikkeen puoleen.
Pakkauksesta pitää löytyä:
• 1 MEDISANA lämpötyyny HKE ja päällinen
• 1 käyttöohje
Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin raaka-
ainekiertoon. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella tavalla.
Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti yhteyttä tuot-
teen myyneeseen liikkeeseen.
VAROITUS
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin.
On olemassa tukehtumisvaara!
MEDISANA HKE -lämpötyynyllä voit hellästi lämmittää ja rentouttaa valikoivasti
eri kehon alueita. Käyttö parantaa verenkiertoa kovettuneilla lihasalueilla ja
lisää hyvänolontunnetta raskaan työpäivän jälkeen.
Lämpötyyny on varustettu sähköisellä lämpötilan ohjaimella, joka säätää
lämpötilan valitun kytkintason mukaan.
Käyttäkää lämpötyynyä ainoastaan mukana toimitetussa tyynynpäällisessä.
Työnnä pistoke pistorasiaan ja siirrä liukukytkin asennosta 0 asentoon 1.
Toimintoilmaisin loistaa sinisenä. Muutaman minuutin kuluttua tunnet selvästi
tyynyn lämpiävän. Kun haluat nostaa lämpötilaa, työnnä kytkintä seuraavaan
asentoon 2 tai maksimilämpötilaan asentoon 3. Jos tyyny on mielestäsi liian
kuuma, työnnä kytkin takaisin asentoon 2 tai 1.
Hetken kuluttua tunnet, että tyyny viilenee.
2.1
Pakkauksen
sisältö ja pakkaus
2.2
Käyttö
2.3
Käyttö
Sydämellinen
kiitos
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:04 Uhr Seite 53
54
2 Käyttö / 3 Sekalaista
FI
Kun haluat katkaista laitteen virran, työnnä kytkin takaisin asentoon 0. Kun
sininen toimintoilmaisin sammuu, on laite kytketty pois päältä. Vedä sen
jälkeen pistoke pistorasiasta.
Työnnä kytkin asentoon 1 tai 2 ennen nukahtamista tai jos haluat käyttää
laitetta jatkuvasti. Noin 90 minuutin jatkuvan käytön jälkeen tyynyn virta
katkeaa automaattisesti. Kun haluat kytkeä virran takaisin, siirrä kytkin asen-
toon 0 ja sen jälkeen takaisin haluttuun lämmityskorkeuteen.
Vedä pistoke pistorasiasta, kun et enää käytä lämpötyynyä.
Lämpötyyny
Vedä ennen lämpötyynyn puhdistusta pistoke pistorasiasta ja anna tyynyn
jäähtyä vähintään kymmenen minuuttia.
Lämpötyynyssä on irrotettava johto. Irrota pistokeliitäntä ja irrota johto
lämpötyynystä.
Lämpötyynyn voit pestä varovasti käsin. Aseta mieluiten lämpötyyny
kylyammeeseen, jossa on lämmintä vettä ja hienopesuainetta ja painele sitä
varovasti.
Huuhtele lämpötyynyä useaan kertaan, että kaikki pesuainejäänteet lähtevät.
Säilytä tyynyä levitettynä, ilman mitään lisäalustaa, puhtaassa ja kuivassa
paikassa.
Käytä laitetta vasta, kun se on kokonaan kuiva.
Tyynynpäällinen
Poista lämpötyynyn päällinen.
• Puhdista irrotettava päällinen kuivana tai tai etikettiin painettuja hoito-ohjeita
vastaavalla tavalla.
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.
Jokainen kuluttaja on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset
laitteet, sisältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen
keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti.
Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen
suorittamiseksi.
3.2
Hävittämisohjeita
3.1
Puhdistus ja hoito
3 Sekalaista
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:04 Uhr Seite 54
55
FI
3 Sekalaista
Nimi ja malli : MEDISANA
lämpötyyny HKE
Sähköverkko : 220 - 240
V~
50 Hz
Lämmitysteho : noin 100 wattia
Autom. virrankatkaisu : noin
90 min
jälkeen
Kytkentätasot : 0 - 1 - 2 - 3
Käyttöedellytykset
:
käytetään vain kuivissa tiloissa käyttöohjeen
mukaan
Säilytysedellytykset
:
levitettynä, puhtaana ja kuivana
Mitat : noin
33 x 40
cm
Paino : noin
480
g
Verkkojohdon pituus : noin 2,60 m
Tuotenumero : 60147
EAN koodi : 40 15588 60147 7
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme
oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
3.3
Tekniset Tiedot
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:04 Uhr Seite 55
56
4 Takuu
FI
Käänny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon
puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä laitteen
mukana kopio ostokuitista.
Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyk-
sestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai
laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana
maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle raken-
neosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim.
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jäjittää ostajan tai asiattoman
kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kulut-
tajalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
d. Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurausva-
hingoista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyväksytään
takuutapaukseksi.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
SAKSA
Internet: www.medisana.de
Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.
Takuu- ja
korjausehdot
60147_HKE_NEUSS19.qxd:Heizkissen 22.08.2010 17:04 Uhr Seite 56
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78

Medisana HKE Omistajan opas

Kategoria
Coffee making accessories
Tyyppi
Omistajan opas