Philips HP4671/00 Ohjekirja

Kategoria
Hair stylers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

45
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Uudella Philips Airstylist Pro -ilmakihartimella muotoilet hiukset kauniiksi
nopeasti ja helposti. Kihartimen mukana on vaihdettavia lisäosia, joista
joissakin on keraaminen pinnoite, erilaisia hiustyylejä varten. Toivomme,
että nautit Salon Airstylist Pro -kihartimestasi.
Laitteen osat (Kuva 1)
A Vapautuspainike
B Liukukytkin
m: ei käytössä
~: kevyt puhallus helppoon muotoiluun
6 (punainen): lämmin ja voimakas puhallus nopeaan muotoiluun
6 (sininen): viileä puhallus kampauksen viimeistelyyn
C Ilmanottoaukko
D Ripustuslenkki
E Harjasten sisäänvetopainike
F Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa
G Muotoiluharja
H Luonnonharjalla upea kiilto
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vaara
Älä kastele laitetta äläkä käytä sitä vettä täynnä olevan pesualtaan,
kylpyammeen tai muun astian päällä tai välittömässä läheisyydessä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen, sillä laitteessa on
jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
Älä työnnä ilmanottoaukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
-
-
-
-
-
-
SUOMI
Tärkeää
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen
pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
Lisäosat kuumenevat käytön aikana. Varo, etteivät ne kosketa ihoa.
Älä peitä ilmanottoaukon ritilää.
Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota pistoke
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkista ettei ritilöiden tukkeena ole
esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
Katkaise laitteesta virta aina, ennen kuin lasket sen kädestäsi
hetkeksikin.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä koskaan käytä lisävarusteita tai -osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu ei ole
voimassa.
Puhdista lisäosat säännöllisesti, ettei niihin kerry nukkaa, likaa ja
muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUOMI46
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttöönotto
Hiukset
Älä käytä laitetta valuvan märkiin hiuksiin. Kuivata hiuksia ensin pyyhkeellä.
Airstylist Pro toimii parhaiten, kun hiukset ovat pyyhekuivat.
1 Kampaa tai harjaa hiukset selviksi.
2 Jaa hiukset kammalla pieniin osiin.
Älä ota yhteen kiharaan liian paljon hiuksia.
Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen
Kiinnitä lisäosat aina ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.
1 Valitse haluamasi lisäosa ja napsauta se kiinni laitteeseen. (Kuva 2)
2 Voit poistaa lisäosan laitteesta painamalla vapautuspainiketta (1) ja
vetämällä lisäosan irti laitteesta (2). (Kuva 3)
Käyttö
Kiinnitä lisäosat aina ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.

harjakset
Kokeile, kuinka pitkään sinun on pidettävä kiharrinta hiuksissa, jotta
lopputulos on hyvä. Aloita 8-10 sekunnista. Jos haluat napakat kiharat, voit
joutua pitämään kiharrinta hiuksissa pidempään. Löysemmille kiharoille
riittää alle 8 sekuntia.
1 Napsauta sisään vedettävä harja kiinni laitteeseen.
Katso Käyttöönotto.
SUOMI 47
2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
3 Tartu hiustupsuun ja kierrä se harjan ympäri. Tarkista, että hiusten
latvat taipuvat oikeaan suuntaan.
Älä kierrä harjan ympärille liikaa hiuksia kerralla.
Mitä ohuempi hiustupsu sitä tiukempi kihara. Kierrä kihara harjan
ympärille enintään kahdesti.
Varmista, että hiustupsu koskettaa harjan runkoa.
Huomautus: Jotta hiuksista tulisi mahdollisimman ilmavat ja tuuheat, kierrä
hiuksia oikeassa kulmassa päänahkaan nähden.
4 Käynnistä laite valitsemalla haluamasi asetus (Kuva 4).
~: kevyt puhallus helppoon muotoiluun
6 (punainen): lämmin puhallus nopeaan muotoiluun
5 Pidä harjaa paikallaan riittävän kauan (yleensä 8-10 sekuntia).
6 Kun hiukset tuntuvat kuivilta, kiinnitä kihara kestäväksi viileällä
puhalluksella (sininen asetus 6). (Kuva 5)
7 Katkaise laitteesta virta. Paina sisään vedettävien harjasten
painiketta (1) ja irrota harja hiuksista kääntämällä sitä nuolen
suuntaan (2) (Kuva 6).
8 Anna kiharoiden jäähtyä, ennen kuin kampaat, harjaat tai erottelet
kiharan sormin lopulliseen muotoonsa.
Luonnonharjalla upea kiilto
Luonnonharjalla saat etenkin puolipitkiin hiuksiin kiiltoa ja tuuheutta.
1 Napsauta sisään vedettävä harja kiinni laitteeseen.
Katso Käyttöönotto.
2 Aseta harja hiuksiin.
3 Käynnistä laite valitsemalla asetukseksi ~ tai 6 (punainen).
4 Tee ylhäältä alas suuntautuvia harjausliikkeitä kääntämällä harjaa
samalla hieman (sisään- tai ulospäin haluamasi tyylin mukaan).
5 Viimeistele kampaus viileällä puhalluksella (sininen asetus 6).
-
-
-
SUOMI48
6 Kun lopetat hiusten muotoilemisen, katkaise laitteesta virta.
Muotoileminen muotoiluharjalla
Muotoiluharjalla voit kiillottaa ja viimeistellä hiukset.
1 Napsauta muotoiluharja laitteeseen.
Katso Käyttöönotto.
2 Aseta harja hiuksiin.
3 Käynnistä laite valitsemalla asetukseksi ~ tai 6 (punainen).
4 Tee ylhäältä alas suuntautuvia harjausliikkeitä.
5 Vedä harjaa ulospäin samalla kun käännät harjaa. Hiukset nousevat
ylös ja putoavat kevyesti takaisin alas.
6 Kun lopetat hiusten muotoilemisen, katkaise laitteesta virta.
Puhdistaminen
Irrota lisäosat laitteesta ennen niiden puhdistamista.
Älä huuhtele laitetta vedellä.
1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta.
2 Puhdista laite pienellä harjalla tai kuivalla liinalla.
3 Puhdista lisäosat kostealla liinalla.
Jos olet käyttänyt muotoilutuotteita ennen muotoilua tai sen aikana,
puhdista keraamisesti pinnoitetut lisäosat huolellisesti kostealla liinalla
käytön jälkeen.
Varmista, että lisäosat ovat kuivat, ennen käyttöä tai säilytykseen
asettamista.
Säilytys
1
Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta.
2 Irrota lisäosa (katso Käyttöönotto).
SUOMI 49
3 Aseta laite turvalliseen paikkaan jäähtymään.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Ympäristöasiaa
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 7).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-
osastoon.
Vianmääritys
Jos laitteen käytössä tulee ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan niitä alla
olevan vianmäärityksen avulla, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai Philipsin asiakaspalveluun.
Ongelma Syy Ratkaisu
Laite ei
toimi
lainkaan.
On ehkä sattunut
sähkökatkos tai
pistorasiaan ei tule
virtaa.
Tarkista pistorasian toimivuus
kytkemällä siihen jokin toinen laite.
Laitteeseen ei ehkä
ole kytketty virtaa.
Varmista, että laitteen virtajohto on
kytketty pistorasiaan. Käynnistä
sitten laite valitsemalla haluamasi
asetus.
-
SUOMI50
Ongelma Syy Ratkaisu
Laite on saattanut
ylikuumentua,
jolloin virta katkeaa
automaattisesti.
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen tarkista, ettei
ilmanottoaukon ritilöiden tukkeena
ole esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
Laite ei ehkä sovi
sille jännitteelle,
johon se on
yhdistetty.
Varmista, että laitteen
jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä.
Laitteen virtajohto
saattaa olla
vaurioitunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se
täytyy oman turvallisuutesi vuoksi
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
SUOMI 51
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108

Philips HP4671/00 Ohjekirja

Kategoria
Hair stylers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös