Princess 322413 Omistajan opas

Kategoria
Irons
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
OKT 09 V0
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
25
RENGJØRING, VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten og la strykejernet avkjøles helt før du rengjør det.
2. Fjern kalkavleiringer og andre rester fra strykesålen ved hjelp av en fuktig klut og
ripefritt skuremiddel. Bruk aldri metallgjenstander på strykesålen.
3. Ha aldri eddik i vannbeholderen.
4. Rengjør strykejernets kabinett med en myk og fuktig klut.
5. La vannet renne ut av beholderen etter hver bruk.
6. Du kan vikle nettledningen rundt stedet til opprulling av ledningen. Kontroller regelmessig at nettledningen
ikke er skadet og at den fremdeles kan brukes trygt.
7. Stryk aldri over glidelås, nagler i olabukser osv, da dette kan skade strykesålen; stryk alltid rundt slike
gjenstander.
8. Ikke demonter eller reparer strykejernet selv.
AVKALKING
Apparatet skal avkalkes regelmessig. Skade som forårsakes av at apparatet ikke er blitt regelmessig
avkalket dekkes ikke av garantien.
Bruk et antikalkmiddel som egner seg til dampstrykejern når apparatet skal avkalkes. Spesielle antikalk-
midler til dampstrykejern kan fås hos vår serviceavdeling.
Forsiktig!
- Vær forsiktig når du avkalker apparatet for å unngå skader på møbler eller klær. Princess kan ikke
holdes ansvarlig for skade som forårsakes av antikalkmidler.
- Bruk aldri eddik eller konsentrert eddik til å avkalke apparatet.
- Ikke bruk sitronsyre til til å avkalke apparatet.
STRYKETIPS
Stryk stoffer med uvanlige dekorasjoner (paljetter, brodering osv) ved laveste temperatur.
Hvis stoffene er blandet (for eksempel 40% bomull, 60% syntetisk stoff), skal termostaten stilles inn på
temperaturen for stoffet som krever lavest temperatur.
Hvis du ikke kjenner til stoffets sammensetning, kan du finne den passende temperaturen ved å teste på et
skjult hjørne av plagget. Start med en lav temperatur og økt gradvis til du har funnet ideell temperatur.
Stryk aldri områder med spor etter svette eller andre merker: varmen fra strykejernet får flekkene til å
feste seg på stoffet og gjør det umulig å fjerne dem.
For å unngå at du etterlater glans på pynt av silke, ull eller syntetisk materiale, kan du stryke dem på vrangsiden.
For å unngå at du etterlater glans på pynt av fløyel, bør du stryke i én retning (med fibrene) og ikke trykke
på strykejernet.
PRINCESS NICE PRICE STEAM IRON ART. 322413
Lue nämä ohjeet ennen silitysraudan käyttöä. Tarkista, että käytettävissäsi oleva verkkojännite on sama
kuin laitteeseen merkitty jännite.
LAITTEEN OSAT
1. vesisuihkeen ulostulo
2. vesisäiliön täyttöaukko
3. höyrynsäädin
4. vesisuihkepainike
5. lisähöyrypainike
6. merkkivalo
7. lämpötilanvalitsin
8. täyttöastia
PRINCESS-OHJEITA
1. Käytä silitysrautaa ainoastaan silitykseen.
2. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin, koska siitä voi olla seurauksena
sähkötapaturma.
3. Aseta lämpötilanvalitsin aina MIN-asentoon ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan tai
otat sen pois pistorasiasta.
4. Varmista, että verkkojohto ei joudu kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Anna raudan
jäähtyä kokonaan ennen kuin panet sen pois käytöstä.
5. Ota pistoke aina pois pistorasiasta ennen kuin kaadat rautaan vettä. Tyhjennä vesisäiliö,
kun rautaa ei käytetä.
26
6. Älä käytä rautaa, jos se tai sen verkkojohto on vioittunut, tai jos rauta on pudonnut. Sähköiskuvaaran
välttämiseksi rautaa ei saa koskaan purkaa itse, vaan se on vietävä pätevään huoltopalveluun korjattavaksi.
Väärin suoritettu kokoonpano tai korjaus voi aiheuttaa sähköiskun käytön aikana.
7. Ole aina erityisen varovainen, kun käytät silitysrautaa lasten läheisyydessä tai jos lapset käyttävät
silitysrautaa. Älä koskaan jätä virtaan kytkettyä rautaa ilman valvontaa, ei myöskään silityslaudalle.
8. Kuumien metalliosien koskettaminen, kuuma vesi tai höyry voivat aiheuttaa palovammoja. Ole
varovainen pitäessäsi rautaa ylösalaisin, sillä säiliössä voi olla kuumaa vettä.
9. Ainoastaan pätevä korjaushuolto saa suorittaa korjauksia.
10. Vältä ylikuormittamasta kotisi verkkovirtaa äläkä liitä samanaikaisesti silitysraudan kanssa muita
paljon sähköä kuluttavia laitteita samaan sähköryhmään.
11. Silitysrautaa on käytettävä tukevalla pinnalla ja se on myös aina asetettava tukevalle pinnalle.
12. Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät leiki laitteella.
13. Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa
kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, seuraukset voivat olla vaarallisia. Heidän turvallisuudestaan
vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttöä.
SILITYSRAUDAN KÄYTTÖ
Vesisäiliön täyttö
Kaada säiliöön vettä täyttöastialla. Älä koskaan kaada vettä yli Max-täyttörajan.
Lämpötilan valinta
Käännä lämpötilanvalitsinta myötäpäivään lämmön lisäämiseksi.
Käännä lämpötilanvalitsinta vastapäivään lämmön vähentämiseksi.
Höyrytoiminto
Käännä höyrynsäädin vaakasuoraan asentoon jatkuvan höyryn saamiseksi. Käytetään vain vaakasuorassa
asennossa. Käännä höyrynsäädin “0”-asentoon ja paina lisähöyrypainiketta höyryn puhaltamiseen. Veden
täytön jälkeen on mahdollisesti painettava lisähöyrypainiketta muutamia kertoja veden pumppaamiseksi.
Varoitus: raudasta lähtee höyryä jatkuvasti vain vaakasuorassa asennossa käytettäessä. Jatkuva höyryn tulo
voidaan lopettaa asettamalla silitysrauta pystysuoraan asentoon tai asettamalla höyrynsäädin “0”-asentoon.
Höyrytoimintoa voidaan käyttää vain korkeimmassa lämpötilassa. Jos valittu lämpötila on liian alhainen,
silitysraudasta alkaa tihkua vettä.
Vesisuihketoiminto
Varmista, että säiliössä on vettä. Paina vesisuihkepainiketta hitaasti (tiivis suihke) tai nopeasti (höyrymäinen
suihke).
Varoitus: arkoja kangaslaatuja silitettäessä on suositeltavaa kostuttaa kangas ennen suihketoiminnon
käyttöä tai asettaa kostea vaate silitysraudan ja kankaan väliin. Tahrojen välttämiseksi älä käytä suihketta
silittäessäsi silkki- tai synteettisiä kankaita.
HÖYRYSILITYS
- Kelaa/kierrä verkkojohto kokonaan auki. Ota aina pistoke pois pistorasiasta ennen säi-
liön täyttöä.
- Kaada vesi säiliöön. Älä koskaan kaada vettä yli Max-täyttörajan.
- Aseta silitysrauta tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
- Liitä pistoke pistorasiaan.
- Aseta lämpötilanvalitsin haluttuun lämpötilaan. Merkkivalo syttyy osoituksena siitä, että
silitysrauta kuumenee.
- Voit aloittaa höyrysilityksen heti kun merkkivalo sammuu. Silityksen aikana merkkivalo
syttyy ja sammuu. Tämä on normaalia ja ilmaisee, että termostaatti toimii oikein.
- Kun olet lopettanut silityksen, käännä lämpötilanvalitsin Min-asentoon ja ota vasta sitten
pistoke pois pistorasiasta.
- Aseta silitysrauta tasaiselle pinnalle ja anna sen jäähtyä kokonaan.
VAATTEEN
KANGASTYYPPI LÄMPÖTILA
MERKKILAPPU
synteettinen * alhainen lämpötila
silkki - villa ** keskilämpötila
puuvilla - pellava *** korkea lämpötila
Kangasta ei saa silittää
27
Vesisuihkepainikkeen käyttö
Voit käyttää vesisuihkepainiketta, jos säiliössä on tarpeeksi vettä. Tätä painiketta voidaan käyttää sekä
kuiva- että höyrysilityksessä. Paina silityksen aikana vesisuihkepainiketta pari kertaa pumpun aktivoimi-
seksi. Kun sen jälkeen painat painiketta, raudasta tulee hienoa sumutetta.
Kuivasilitys
Aseta höyrynsäädin “0”-asentoon. Aseta lämpötilanvalitsin haluttuun lämpötilaan. Merkkivalo syttyy. Voit
aloittaa kuivasilityksen heti kun merkkivalo sammuu.
PUHDISTUS, HOITO & SÄILYTYS
1. Ota pistoke pois pistorasiasta ja anna silitysraudan jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
2. Pyyhi pois kalkki- ja muut jäämät kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla puhdistusaineella. Älä
koskaan naarmuta raudan pohjaa metalliesineillä.
3. Älä koskaan kaada vesisäiliöön etikkaa.
4. Puhdista silitysraudan ulkopinta kostealla, pehmeällä liinalla.
5. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen.
6. Voit kiertää verkkojohdon johtokelan ympärille. Tarkista säännöllisesti, että verkkojohto ei ole vioittunut
ja että sitä voi käyttää turvallisesti.
7. Älä koskaan silitä vetoketjuja, farkkujen niittejä jne., koska ne vioittavat silitysraudan pohjaa. Silitä
niiden ympäriltä.
8. Älä koskaan pura ja/tai korjaa silitysrautaa itse.
KALKINPOISTO
Laitteesta on poistettava kalkki säännöllisesti. Takuu ei kata vioittumia, jotka ovat johtuneet kalkinpoiston
puuttumisesta.
Kun laite tarvitsee kalkinpoistoa, käytä sellaista kalkinpoistoainetta, joka sopii höyrysilitysraudalle.
Erityisiä, höyrysilitysraudoille sopivia kalkinpoistoaineita on saatavissa huoltopalvelustamme.
Varoitus!
- Ole varovainen laitteen kalkinpoiston aikana, niin että siitä ei aiheudu vahinkoa huonekaluille tai vaatteille.
Laitteen valmistaja, Princess, ei ole vastuussa kalkinpoistoaineiden aiheuttamista vahingoista.
- Älä käytä etikkaa tai etikkatiivisteitä laitteen kalkinpoistoon.
- Älä käytä sitruunahappoa laitteen kalkinpoistoon.
SILITYSVINKKEJÄ
On suositeltavaa käyttää alinta lämpötilaa silitettäessä kankaita, joissa on epätavallinen pinta (paljetit, kirjonta jne.).
Silittäessäsi sekoitekankaita (esim. 40% puuvillaa, 60% synteettisiä kuituja), aseta termostaatti sen kuidun
lämpötilaan, joka vaatii alemman lämmön.
Ellet tunne kankaan koostumusta, ota selville sopiva lämpötila testaamalla se vaatekappaleen vähemmän
näkyvästä paikasta. Aloita alhaisesta lämpötilasta ja lisää lämpöä vähitellen, kunnes löydät ihanteellisen
lämpötilan.
Älä koskaan silitä paikkoja, joissa on hiki- tai muita jälkiä, sillä silityspohjan kuumuus aiheuttaa tahrojen
kiinnittymisen kankaaseen niin, että niitä ei voi enää poistaa.
Välttääksesi kiiltäviä silitysjälkiä silkki-, villa- tai synteettisistä kuiduista valmistettuihin vaatteisiin, silitä
ne nurjalta puolelta.
Välttääksesi kiiltäviä silitysjälkiä sametista valmistettuihin vaatteisiin silitä vain yhteen suuntaan (nukan
suuntaan) äläkä paina silitysraudalla kangasta.
PRINCESS NICE PRICE STEAM IRON ART. 322413
Leia estas instruções antes de usar o ferro de engomar. Deve controlar se a voltagem da
corrente eléctrica da sua casa corresponde à do aparelho.
CARACTERÍSTICAS
1. orifício para vaporizar
2. abertura do reservatório de água
3. interruptor do vapor
4. botão do vaporizador
5. botão adicional para injectar vapor
6. indicador da luz
7. dial da temperatura
8. copo
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Princess 322413 Omistajan opas

Kategoria
Irons
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös