Trust 14801 Ohjekirja

Brändi
Trust
Kategoria
gaming controls
Malli
14801
Tyyppi
Ohjekirja
1
Suomi
Tuotetiedot
PC
PlayStation2
A
Painikkeet 1–4
Painikkeet Δ, O, X,
B
Painike 5 L2
C
Painike 6 R2
D
Painike 7 L1
E
Painike 8 R1
F
Painike 9 Valitse
G
Painike 10 Aloita
H
X/Y-akselit ja painike 11 (painaminen)
Toimii vain analogisessa tilassa.
Vasen suuntapainike ja L3 (painaminen)
Toimii sekä analogisessa että
digitaalisessa tilassa.
I
Z-akseli ja painike 12 (painaminen)
Toimii vain analogisessa tilassa.
Oikea suuntapainike ja R3 (painaminen)
Toimii sekä analogisessa että
digitaalisessa tilassa.
J
Digitaalinen tila: X/Y-akselit
Analoginen tila: Katselukulman vaihtaminen
Suunta-alusta
K
Analogisen tai digitaalisen tilan vaihtokytkin Analogisen tai digitaalisen tilan vaihtokytkin
L
Turbo: Jatkuva tulittaminen
Turbo: Jatkuva tulittaminen
M
Makro: Kokoaa useita painikkeiden
painalluksia yhteen painikkeeseen.
Makro: Kokoaa useita painikkeiden
painalluksia yhteen painikkeeseen.
N
Makron ilmaisin Makron ilmaisin
O
-
Hidas: Hidastaa näyttöä (toimii vain
yhteensopivissa peleissä).
P
-
Peliohjainliitäntä
Q
USB-liitäntä
-
i
Asentaminen tietokoneeseen
(1) Kytke virta tietokoneeseen. (2) Yhdistä USB-kaapeli tietokoneeseen.
Avaa Windowsin Ohjauspaneelissa peliohjainasetukset.
Valitse tämä laite (sen toiminnassa ei saa olla virheitä) ja napsauta Ominaisuudet-painiketta.
(1) Napsauta Testaa:
Digitaalinen tila
Paina suunta-alustaa kaikkiin suuntiin ja tarkista, liikkuuko näytössä näkyvä ristikko oikeaan suuntaan.
Jos kaikki toimii oikein, napsauta OK-painikett. Laite on toimintavalmis.
Toista muutoin vaiheet 5–6.
Analoginen tila
Voit ottaa analogisen tilan käyttöön painamalla Analoginen-painiketta.
3
2
1
4
2
Paina kaikkia 12 painiketta ja tarkista, näkyykö toiminto näytössä.
Paina suunta-alustaa kaikkiin suuntiin ja tarkista, muuttuuko katselukulma oikeaan suuntaan.
Siirrä vasenta sauvaohjainta ja tarkista, liikkuuko näytössä näkyvä ristikko oikeaan suuntaan.
Siirrä oikeaa sauvaohjainta ja tarkista, liikkuuko Z-akseli oikeaan suuntaan.
(2) Napsauta OK-painiketta. Ohjain on nyt toimintavalmis.
Huomautus
Tärinä toimii vain sitä tukevissa PlayStation2-peleissä.
Turbotila
(1) Pidä Turbo-painiketta painettuna ja paina tulituspainiketta (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2).
Turbotulitus käynnistyy.
(2) Pidä Turbo-painiketta painettuna ja paina samaa painiketta uudelleen. Automaattinen turbotulitus
käynnistyy.
(3) Pidä Turbo-painiketta painettuna ja paina samaa painiketta uudelleen. Automaattinen turbotulitus päättyy.
Makrotila: painikkeiden liittäminen tulituspainikkeeseen
Ohjelmoiminen: (1) Pidä makropainiketta painettuna <
merkkivalo syttyy
>, (2) valitse makropainike (5, 6, 11,
12 / L2, L3, R2, R3) <
merkkivalo vilkkuu
>, (3) valitse painikejärjesteys painamalla suunta-alustaa tai
painiketta 1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2, (4) paina makropainiketta <
merkkivalo sammuu
>.
Käyttäminen: Voit aktivoida makron painamalla määritettyä painiketta <
kunkin painikkeen merkkivalo
vilkkuu
>.
Voit ohjelmoida enintään 15 toimintoa.
Poistaminen käytöstä: (1) Paina makropainiketta <
merkkivalo syttyy
>, (2) paina määritettyä painiketta
<
merkkivalo vilkkuu
>, (3) paina makropainiketta <
merkkivalo sammuu
>.
Makron nopeuden valitseminen (0,03 tai 0,1 sekuntia):
- Nopea: (1) Pidä makropainiketta painettuna, (2) paina suunta-alustan <
merkkivalo vilkkuu nopeasti 2
sekuntia
>.
- Hidas: (1) Pidä makropainiketta painettuna, (2) paina suunta-alustan <
merkkivalo vilkkuu hitaammin 2
sekuntia
>.
Käyttäminen PlayStation2-konsolin kanssa
Noudata PlayStation2:n käyttöohjetta.
Käyttäminen tietokoneen kanssa
Varmista, että peli tukee tätä peliohjainta. Voit määrittää parhaat asetukset lukemalla pelin käyttöohjeet.
Älä käytä yli viiden metrin USB-jatkojohtoa.
/