Stanley LD200 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

40
77-132 / 77-133
Sisältö
• Turvallisuus
• Tuotteen yleiskatsaus
• Toiminnot
Näppäimistö ja LCD-näytön kuvakkeet
Paristojen asennus / poisto
• Asennus
• Käyttö
• Tekniset tiedot
Turvallisuus
(Tämä tuote ei sisällä laseria. Kun työskentelet
lasertyökalujen parissa, noudata kyseisen laitteen
turvallisuusohjeita).
VAROITUS:
• Lue tuotteen turvaohjeet ja käyttöopas
huolellisesti ennen kuin alat käyttää tuotetta.
Laitteesta vastaavan henkilön on varmistettava,
että kaikki käyttäjät ymmärtävät ohjeet ja
noudattavat niitä.
HUOMAA:
Lasertyökalua käytettäessä on varottava silmien
altistumista lasersäteelle (punainen valo).
Pitkäaikainen altistuminen lasersäteelle voi
vahingoittaa silmiä.
Säilytä käyttöopas kokonaisuudessaan myöhempää käyttöä
varten.
Tuotteen yleiskatsaus
Kuva A - Laserilmaisin - näkymä edestä ja takaa
1. Libelli
2. Laserin vastaanottoikkuna
3. Etuosan perusviiva
4. Etuosan LCD-näyttö
5. Näppäimistö
6. Kaiutin
7. 1/4” -kierrekiinnitys
8. Takaosan LCD-näyttö
9. Kohdistuskolo
10. Takaosan perusviiva
11. Paristokotelo
Kuva B - Laserilmaisin telineineen
12. Laserilmaisin
13. Teline
Kuva C - Pariston paikka
14. Paristokotelon suojus
15. Paristot - 2 x “AAA”
Kuva D - Laserilmaisimen kiinnittäminen telineeseen
16. Kiinnitysruuvi
17. Kohdistustappi
Kuva E - Käyttö mittatangon kanssa
18. Mittatanko
19. Perusviivan reuna
20. Perusviivan merkin paikka (vasen ja oikea)
21. Teline
LD200 / RLD400
FIN
Détecteur de ligne à double écran LCD / Détecteur laser rotatif à
double écran LCD
LD200 RLD400
Käyttö linjalasertyökaluilla pulssitilatoiminnon kanssa X
Käyttö pyörivän lasersäteen työkaluilla X
Toiminnot
41
77-132 / 77-133
Näppäimistö
Näppäimistö ja LCD-näytön
kuvakkeet
(Katso kuva
B
)
Virta PÄÄLLE/POIS -näppäin
Valo PÄÄLLE/POIS -näppäin
Suuren/pienen tarkkuuden näppäin
Äänenvoimakkuuden näppäin
LCD-kuvakkeet
Lasersäde tunnistettu - Perusviiva
lasersäteen yläpuolella. Siirrä ilmaisinta
osoitettuun suuntaan (alas).
Lasersäde tunnistettu - Perusviiva
lasersäteen alapuolella. Siirrä ilmaisinta
osoitettuun suuntaan (ylös).
Lasersäde tunnistettu - Perusviiva
lasersäteen kohdalla.
Äänenvoimakkuus - kova / hiljainen /
mykistetty
Pienen tarkkuuden asetus
Suuren tarkkuuden asetus
Paristoteho - jatkuva
Pariston jäljellä olevan eliniän näyttö
Paristoteho - vilkkuva
Paristot on vaihdettava
POIS
Paristojen asennus / poisto
(Katso kuva
C
selvittääksesi paristojen sijainnin)
Ilmaisin
Avaa paristokotelo nostamalla paristokotelon suojus
ylös.
Asenna / poista paristot. Aseta paristot oikeaan
suuntaan, kun laitat ne laserlaitteeseen.
Sulje ja lukitse paristokotelon suojus hyvin.
VAROITUS:
Kiinnitä huomiota paristokotelossa oleviin
merkkeihin (+ ja -) varmistaaksesi, että
paristot asetetaan oikein. Paristojen on oltava
samantyyppisiä ja niiden varaustilan on oltava
sama. Älä käytä samaan aikaan paristoja, joilla
on eri varaustila.
Asennus
(Ilmaisinta voidaan pitää kädessä tai vaihtoehtoisesti
se voidaan kiinnittää telineeseen ja käyttää yhdessä
mittatangon, pylvään tms. kanssa).
Telineen kiinnittäminen ilmaisimeen (Katso kuva
D
) :
Kohdista teline ilmaisimeen kohdistuskolon avulla.
• Kiristä kiinnitysruuvi.
Telineen kiinnittäminen mittatankoon, pylvääseen tai muuhun
vastaavaan esineeseen (Katso kuva
E
) :
• Avaa kiristysnuppi.
Aseta mittatankoon, pylvääseen tai muuhun vastaavaan
esineeseen.
Kiristä nuppi kiinnittääksesi telineen paikalleen.
Kun paikannat referenssitasoa, avaa telineen kiinnitin,
jotta voisit säätää asentoa ylös-/alaspäin.
Kun referenssitaso on paikannettu, kiinnitä paikalleen
kiristämällä nuppi uudelleen.
42
77-132 / 77-133
Käyttö
(Katso käytön aikaiset ilmaisimet nappäimistön ja LCD-
näytön kuvauksista)
Virta
• Paina
kytkeäksesi ilmaisimen PÄÄLLE.
Kun laite kytketään PÄÄLLE, LCD-näytöllä näkyy lyhyesti
kaikki kuvakkeet (tämän avulla voidaan tarkistaa, että
LCD-näyttö toimii asianmukaisesti).
Kun haluat kytkeä ilmaisimen POIS päältä, paina
ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.
HUOMAUTUS:
Ilmaisin kytkeytyy automaattisesti POIS päältä, kun 10
minuuttiin ei ole tunnistettu yhtään lasersädettä. Näin
säästetään paristoja. Kun haluat kytkeä uudelleen PÄÄLLE,
paina
.
LCD-näytön valo
Kun ilmaisin on PÄÄLLÄ, paina
kytkeäksesi LCD-
näytön valon PÄÄLLE/POIS.
HUOMAUTUS:
Valo kytkeytyy automaattisesti POIS päältä, kun 60 sekuntiin
ei ole tunnistettu yhtään lasersädettä tai painettu yhtään
näppäintä.
Tarkkuus
Kun virta on kytketty PÄÄLLE, paina
vaihdellaksesi
SUUREN ja PIENEN tarkkuuden välillä.
Kun virta kytketetään PÄÄLLE, tarkkuuden
oletusasetuksena on SUURI tarkkuus.
HUOMAUTUS:
Valitse PIENEN tarkkuuden asetus vain, kun SUURTA
tarkkuutta ei tarvita ja/tai, kun vakaata referenssitasoa ei
voida määrittää työmaan aiheuttaman tärinän vuoksi.
Jos mitattava kohde on kaukana, on ehkä käytettävä
PIENEN tarkkuuden asetusta, koska lämpöaallot tai tärinä
voivat häiritä referenssitason määritystä.
Äänenvoimakkuus
Kun virta on kytketty PÄÄLLE, paina
vaihdellaksesi
äänenvoimakkuusasetusten välillä (KOVA / HILJAINEN
/ MYKISTETTY).
Kun virta kytketetään PÄÄLLE, äänenvoimakkuuden
oletusasetuksena on KOVA.
Referenssitason määritys
Kun ilmaisin on PÄÄLLÄ, asetu sen yleisen alueen
sisäpuolelle, josta kohdistetaan tarkastettavaan
lasersäteeseen.
Pidä ilmaisin vaakasuorassa libellin avulla.
Varmista, että laserin vastaanottoikkuna osoittaa kohti
lasersäteen lähdettä.
Siirrä ilmaisinta LCD-näytöllä osoitettulla tavalla
kohdistaaksesi perusviivan lasersäteeseen.
Jos kaiuttimen äänenvoimakkuus on PÄÄLLÄ-asennossa
(KOVA / HILJAINEN), laite avustaa ilmaisimen
asemointia äänimerkeillä.
Piippausääni tarkoittaa, että lasersäde on tunnistettu.
Nopea piippausääni tarkoittaa, että ilmaisinta on
siirrettävä alaspäin. Hidas piippausääni tarkoittaa, että
ilmaisinta on siirrettävä ylöspäin. Lisäksi LCD-näytöllä
näkyy, mihin suuntaan ilmaisinta on sirrettävä.
Tasainen ääni tarkoittaa, että lasersäde kohdistuu
ilmaisimen perusviivan kohdalle.
HUOMAUTUS:
Kun määritetään referenssitasoa, laserin
vastaanottoikkunan on osoitettava laserlähteeseen 40°
-asteen säteellä vasemmalta oikealle.
Merkki (Katso kuva
E
)
Kun referenssitaso on määritetty, paikka voidaan merkitä
perusviivaan.
HUOMAUTUS:
Muista tarkistaa mittauksen kompensaatioarvo (etäisyys
ylhäältä perusviivaan) ilmaisimen takaosasta, jos
merkintäsijaintina on käytetty ilmaisimen yläosaa.
Mittausarvon lukeminen(Katso kuva
E
)
Kun referenssitaso on määritetty, lue arvo telineeltä
perusviivan reunasta.
HUOMAUTUS:
Kun referenssitaso määritetään mittatangon avulla, avaa
kiristysnuppia jonkin verran voidaksesi siirtää ilmaisinta
ylös- tai alaspäin. Kun referenssitaso on määritetty,
kiristä telineen nuppi hyvin, jotta ilmaisin pysyisi tukevasti
paikallaan mittatangossa.
43
77-132 / 77-133
Tekniset tiedot
Vaaitustarkkuus (suuri):
Vaaitustarkkuus (pieni):
Laserin vastaanottoikkunan leveys:
Käyttöalue:
Libellin tarkkuus:
Käyttöaika:
Automaattisammutus (kun signaalia ei havaita):
Virtalähde:
IP-suojaus:
Käyttölämpötilan vaihtelualue:
Säilytyslämpötilan vaihtelualue:
≤ 1 mm
≤ 2 mm
55 mm
≥ 300 m
30’ / 2 mm
20 h
10 min
2 AAA-alkaliparistoa
IP66
-10° C - +50° C (+14° F - +122° F)
-25° C - +70° C (-13° F - +158° F)
1 / 1

Stanley LD200 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös