Acer BM320 Pikaopas

Kategoria
TVs & monitors
Tyyppi
Pikaopas
Suomi
Acer-LCD-näytön pika-asennusopas
Tärkeitä turvaohjeita
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.
1. LCD-näytön puhdistaminen: Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
• Katkaise LCD-näytön virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
• Suihkuta ei-liuottavaa puhdistusliuosta liinalle ja puhdista näyttö varovasti.
• ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.
• ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOHOLIPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.
• Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
2. Älä sijoita LCD-näyttöä ikkunan lähelle. Näytön altistuminen sateelle, kosteudelle tai auringonvalolle voi vaurioittaa näyttöä
vakavasti.
3. Älä kohdista LCD-näyttöön painetta. Liiallinen paine voi aiheuttaa näytölle pysyviä vaurioita.
4. Älä poista suojusta tai yritä huoltaa laitetta itse. Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki huoltotyöt.
5. Säilytä LCD-näyttö huoneessa, jonka lämpötila on -20 - +60 °C. LCD-näytön säilyttäminen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella
voi johtaa pysyviin vaurioihin.
6. Irrota näyttö heti pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun teknikkoon seuraavissa tilanteissa:
• Näytön ja tietokoneen välinen signaalikaapeli on kulunut tai vaurioitunut.
• LCD-näytölle on roiskunut nestettä tai näyttö on altistunut sateelle.
• LCD-näyttö tai sen kotelo on vahingoittunut.
Näytön kiinnittäminen jalustaan
1. Poista näyttö pakkauksestaan.
2. Kiinnitä jalusta tukeen (tietyissä malleissa).
3. Lukitse kiertämällä myötäpäivään. Varmista, että tukiosa on lukittu jalustaan (tietyissä malleissa).
4. Kiinnitä tukiosa jalustaan kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeisselillä) tai sopivalla kolikolla (tietyissä
malleissa).
Näytön liittäminen tietokoneeseen
1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
2. 2-1 Liitä HDMI-kaapeli (vain HDMI/MHL-tulomalli)
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä HDMI/MHL-kaapeli tietokoneeseen.
2-2 Liitä digitaalikaapeli (vain kaksoistulomalli)
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä 24-nastaisen DVI-kaapelin toinen pää näytön takaosaan
ja toinen pää tietokoneen porttiin.
2-3 Liitä DP-kaapeli (vain DP/Mini-DP-tulomalli)
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä DP/Mini-DP-kaapeli tietokoneeseen.
3. Liitä äänikaapeli. (Valinnainen)
4. Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaliitäntään.
5. Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.
6. Voit ottaa USB-lataus virta katkaistuna -toiminnon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä valitsemalla Virta pois päältä USB-lataus. (Valinnainen)
Ulkoiset ohjauslaitteet
Nro Kohta Kuvaus
1
Virtapainike/
merkkivalo
Kytkee näytön virran päälle ja pois päältä.
Sininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on
kytkettynä. Oranssi merkkivalo tarkoittaa
valmiustilaa/virransäästötilaa.
2
Pikanäppäin 1, 2
painiketta
Painamalla pikanäppäintä voit käyttää
käyttäjän määrittämää pikanäppäintoimintoa.
3 Tulo-painike
Painamalla painiketta voit vaihtaa
tulolähdettä.
4
Navigointi-/
OK-painike
Tällä painikkeella voit avata OSD-valikon,
selata sitä ja korostaa haluamasi toiminnon.
Vahvista valinta painamalla sitä uudelleen.
POWER
AUDIO IN DVI-D IN HDMI (MHL) Mini DP DP
Mini DP
DP
DVI-D IN
HDMI / MHL
POWER
DVI-D INAUDIO IN
HDMI (MHL) DP
Mini DP
AC SWITCH
valinnainen
POWER
AUDIO IN DVI-D IN HDMI (MHL) Mini DP DP
1
1
2
3
4
Suomi
Määräykset ja turvallisuusilmoitukset
FCC-ilmoitus
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen
rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojauksen haitallisilta häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite
muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.
Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja TV-
vastaanotolle (häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan
häiriöt jollakin seuraavista tavoista:
muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen:
EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan
liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.
Huomautus:
Älä nosta näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.
Huomautus: Suojatut kaapelit
Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojatuilla kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.
Huomautus: Oheislaitteet
Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, päätteet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B
rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.
Varoitus
Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle
myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.
Käyttöehdot
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa
virheellistä käyttöä.
Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät
Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen
mukana. Vastuullasi on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden
keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätys auttavat säästämään
luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa
siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Suomi
TEKNISET TIEDOT
Acerin tuotteiden käyttöoppaita ja muita asiakirjoja on saatavilla Acerin virallisella tukisivustolla.
*Vuosittaisen energiankulutuksen laskenta perustuu tyypilliseen 4 tunnin päivittäiseen virrankulutukseen 365 päivänä vuodessa.
LCD-paneeli
Ohjausjärjestelmä TFT Color LCD
Koko 32”W (81 cm)
Pikseliväli 0,1845 mm (V) x 0,1845 mm (P)
Kirkkaus
300 cd/m
2
(tyypillinen)
Kontrasti 100 000 000:1 enint. (ACM)
Katselukulma 178° (V) 178° (P) (CR=10)
Vasteaika 5 ms (G/G)
Paneelityyppi In-Plane Switching (IPS)
Video R, G, B
H-taajuus DVI: 31–89 kHz, HDMI/DP/MiniDP: 31–135 kHz
V-taajuus DVI/HDMI: 23–76 Hz, DP/MiniDP: 29–76 Hz
Näyttövärit 1,07B Colors
Pistekellotaajuus DVI: 297 MHz, HDMI/DP/MiniDP: 533 MHz
Enimmäistarkkuus DVI: 3840 x 2160 @ 30 Hz, HDMI/DP/MiniDP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Energiatehokkuusluokka B
*Vuosittainen energiankulutus 70 (kWh) (HDMI-tulomallissa)
Virrankulutus
Päällä 115 W (tyypillinen)
Lepotila 0,5 W (tyypillinen)
Pois 0,5 W (tyypillinen)
Tuloliitäntä
HDMI 19-nastainen (vain HDMI-tulomalli)
MHL (vain MHL-tulomalli)
DVI (Dual Link) 24-nastainen (vain kaksoistulomalli)
DP (vain DP-tulomalli)
Mini-DP (vain Mini-DP-tulomalli)
Videotulosignaali
HDMI-signaali (vain HDMI-tulomalli) (valinnainen)
MHL (vain MHL-tulomalli) (valinnainen)
Digitaalinen signaali (vain kaksoistulomalli)
DP (vain DP-tulomalli) (valinnainen)
Mini-DP (vain Mini-DP-tulomalli) (valinnainen)
Kaiuttimet 2 W x 2 (vain äänitulomalli) (valinnainen)
USB USB 3.0 x 4 (valinnainen)
Näyttöruudun enimmäiskoko
Vaakasuora: 708,5 mm
Pystysuora: 398,5 mm
Virtalähde 100–240 V, 50/60 Hz
Ympäristötekijät
Käyttölämpötila: 5–35 °C
Varastointilämpötila: -20–+60 °C
Ilmankosteus: 10–85 %
Mitat 727,5 (L) x 465,8 ~ 615,8 (K) x 280,8 (S) mm
Paino (netto) 11,14 kg (netto)
Mekanismin tiedot
Kallistus: -5°–+25° (kaltevuuskulman 25 asteen kallistus on mahdollinen vain korkeimmassa
pisteessä)
Kierto: -45°–+45°
Korkeuden säätö: 0–150 mm
Nivelöinti: -90°–+90°
Irrotettava jalusta: Kyllä (irrotettava jalusta, jossa on vapautusruuvi)
Ulkoiset ohjauslaitteet
Vaihto/painikkeet
Virtapainike
Pikanäppäin 1
Pikanäppäin 2
Tulo
Valikko/Navigointi/OK
Toiminnot
Kontrasti
Kirkkaus
Tarkennus (vain analoginen tulomalli)
Taajuus (vain analoginen tulomalli)
Vaakasijainti (vain analoginen tulomalli)
Pystysijainti (vain analoginen tulomalli)
Superterävyys
6-aksel. satur.
6-aksel. sävy
Gamma
Värin lämpöisyys
sRGB/Adobe RGB/Rec.709
PIP/PBP
Acer eColor Management
Sininen valo
DP-muoto
Virta pois päältä USB-lataus
Kieli
Aikakatkaisu
Autom. asetukset (vain analoginen tulomalli)
Laajakuva (Täysikuva/Aspect)
ACM Päällä/Pois päältä
Tulosignaalin valinta
Autom. lähde
Pika-aloitustila
Yhdenmukaisuus
Läpikuultavuus
Pikanäppäinmääritys
Tallenna asetus
Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Acer BM320 Pikaopas

Kategoria
TVs & monitors
Tyyppi
Pikaopas