Acer Z271U Pikaopas

Brändi
Acer
Kategoria
TVs & monitors
Malli
Z271U
Tyyppi
Pikaopas
Suomi
Acer-LCD-näytön pika-asennusopas (QSG)
Tärkeitä turvaohjeita
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.
1. LCD-näytön puhdistaminen: Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
Katkaise LCD-näytön virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Suihkuta ei-liuottavaa puhdistusliuosta liinalle ja puhdista näyttö varovasti.
ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.
ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOHOLIPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.
Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
2. Älä sijoita LCD-näyttöä ikkunan lähelle. Näytön altistuminen sateelle, kosteudelle tai auringonvalolle voi vaurioittaa näyttöä
vakavasti.
3. Älä kohdista LCD-näyttöön painetta. Liiallinen paine voi aiheuttaa näytölle pysyviä vaurioita.
4. Älä poista suojusta tai yritä huoltaa laitetta itse. Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki huoltotyöt.
5. Säilytä LCD-näyttö huoneessa, jonka lämpötila on -20 - +60 °C (-4 - 140 °F). LCD-näytön säilyttäminen tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella voi johtaa pysyviin vaurioihin.
6. Irrota näyttö heti pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun teknikkoon seuraavissa tilanteissa:
Näytön ja tietokoneen välinen signaalikaapeli on kulunut tai vaurioitunut.
LCD-näytölle on roiskunut nestettä tai näyttö on altistunut sateelle.
LCD-näyttö tai sen kotelo on vahingoittunut.
Näytön kiinnittäminen jalustaan
1. Poista näytön jalusta pakkauksestaan ja aseta se tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Poista näyttö pakkauksestaan.
3. Kiinnitä näyttöjalustan varsi jalustaan.
Varmista, että jalusta on lukittu näyttöjalustan varteen (tietyissä malleissa).
Kiinnitä jalusta näyttöjalustan varteen kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeisselillä) tai sopivalla
kolikolla (tietyissä malleissa).
Näytön liittäminen tietokoneeseen
1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
2. 2-1 Liitä HDMI-kaapeli
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä HDMI-kaapeli tietokoneeseen.
Kun HDMI on käytössä, voit aktivoida I/O-portin lähteen painamalla mitä tahansa
painiketta (paitsi virtapainiketta).
2-2 Liitä DP-kaapeli (oletustulo).
a. Varmista, että näyttö ja tietokone on sammutettu.
b. Liitä DP-kaapeli tietokoneeseen.
3. Liitä äänikaapeli (valinnainen)
4. Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaliitäntään.
5. Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.
6. Voit ottaa Virta pois päältä USB-lataus -toiminnon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä valitsemalla Virta pois päältä USB-lataus.
Ulkoiset ohjauslaitteet
Nro Kohta Kuvaus
1
Virtapainike/
merkkivalo
Kytkee näytön virran päälle ja pois
päältä. Sininen merkkivalo tarkoittaa,
että virta on kytkettynä. Oranssi
merkkivalo tarkoittaa valmiustilaa/
virransäästötilaa.
2
Pikanäppäin 1, 2
painiketta
Painamalla pikanäppäintä voit
käyttää käyttäjän määrittämää
pikanäppäintoimintoa.
3 Tulo-painike
Painamalla painiketta voit vaihtaa
tulolähdettä.
4
Navigointi-/
OK-painike
Tällä painikkeella voit avata OSD-
valikon, selata sitä ja korostaa
haluamasi toiminnon. Vahvista valinta
painamalla sitä uudelleen.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Suomi
Määräykset ja turvallisuusilmoitukset
FCC-ilmoitus
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen
rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojauksen haitallisilta häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite
muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.
Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle
(häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin
seuraavista tavoista:
muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen:
EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.
Huomautus:
Älä nosta näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.
Huomautus: Suojatut kaapelit
Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojatuilla kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.
Huomautus: Oheislaitteet
Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, päätteet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B
rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.
Varoitus
Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle
myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.
Käyttöehdot
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa
virheellistä käyttöä.
Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät
Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen
mukana. Vastuullasi on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden
keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätys auttavat säästämään
luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa
siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrätettäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Suomi
TEKNISET TIEDOT
Acerin tuotteiden käyttöoppaita ja muita asiakirjoja on saatavilla Acerin virallisella tukisivustolla.
*Vuosittaisen energiankulutuksen laskenta perustuu tyypilliseen 4 tunnin päivittäiseen virrankulutukseen 365 päivänä vuodessa.
LCD-paneeli
Ohjausjärjestelmä TFT Color LCD
Koko 27”W (68,47 cm)
Pikseliväli 0,233 mm (V) x 0,233 mm (P)
Kirkkaus
400 cd/m
2
(tyypillinen)
Kontrasti 1000:1
Katselukulma 170° (V) 160° (P) (CR=10)
Vasteaika 1 ms (GTG)
Paneelityyppi TN
H-taajuus
HDMI 1.4: 30 - 140 KHz
DP: 88 - 222 KHz
V-taajuus
HDMI 1.4: 24 - 60 Hz
DP: 30 - 144 Hz
Näyttövärit 16,7 miljoonaa
Pistekellotaajuus HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Enimmäistarkkuus
2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI)
2560 x 1440 @ 144 Hz (DP-ylikellotustoiminto = OFF)
2560 x 1440 @ 165 Hz (DP-ylikellotustoiminto = ON)
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Energiatehokkuusluokka B
*Vuosittainen energiankulutus 57 (kWh) (HDMI-tulomallissa)
Virrankulutus
(200 nitiä)
Päällä 30,0 W (tyypillinen)
Lepotila 0,5 W (tyypillinen)
Pois 0,5 W (tyypillinen)
Tuloliitäntä
HDMI 19-nastainen (vain HDMI-tulomalli)
DP (vain DP-tulomalli)
Videotulosignaali
HDMI-signaali (vain HDMI-tulomalli) (valinnainen)
DP (vain DP-tulomalli) (valinnainen)
Kaiuttimet 7 W x 2 (vain äänitulomalli) (valinnainen)
Näyttöruudun enimmäiskoko
Vaakasuora: 596,74 mm
Pystysuora: 335,66 mm
Virtalähde 100 - 240 V, 50/60 Hz
Ympäristötekijät
Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
Varastointilämpötila: -20 - +60 °C
Ilmankosteus: 20 - 80%
Mitat 613,68 (L) x 401,59 ~ 511,59 (K) x 268,38 (S) mm
Paino (netto) 8,5 kg (netto)
Mekanismin tiedot
Kallistus: -5° - +25° (kaltevuuskulman 25 asteen kallistus on mahdollinen vain korkeimmassa pisteessä)
Kierto: -30° - +30°
Korkeuden säätö: 0 - 110 mm; 0 - 90 mm (Silmäseurantamalleille)
Nivelöinti: ei
Irrotettava jalusta: kyllä
Ulkoiset ohjauslaitteet
Kytkimet/painikkeet
Virtapainike
Pikanäppäin 1
Pikanäppäin 2
Tulo
5 Navigointipainike
Toiminnot
Kontrasti
Kirkkaus
Sininen valo
Gamma
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Kyllästää
ULMB (vain DP)
Refresh rate num
Virta pois päältä USB-lataus
Virta-LED
6-akselin väri
Tähtäyspiste
Äänenvoim.
Värin lämpöisyys
Kieli
Aikakatkaisu
Syvä uni
OD
nVidia 3D Light Boost
Läpikuultavuus
Laajakuva
Tulo
Pikanäppäinmääritys
Pika-aloitustila
Tilat
Ylikellotus (vain DP)
Näyttötiedot
Nollaus
Lopeta
Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
/