Skil 7660MA Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power sanders
Malli
7660MA
Tyyppi
Ohjekirja
28
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A Virtakytkin
B Virtakytkimen lukitusnuppi
C Hiomanopeudensäätopyörä
D Vipu hiomanauhojen vaihtamiseksi
E Nuoli
F Nauhan keskityksen säätönuppi
G Pölypussi
H Pölynimurin sovitin
J Apukahva
K Vipu apukahvan säätämiseksi
L Hiontakehys
M Puristimet pöytäkiinnitystä varten
N Ilmanvaihto-aukot
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla.
Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita
maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.
Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun
pistotulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
29
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää
käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan.
Anna korjauttaa mahdolliset viat ennen
käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät
huonosti huolletuista laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti
kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
HIOMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua
nauloista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä
materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Pidä johto aina poissa työkalun liikkuvien osien
läheisyydestä; kohdista johto takaosaa kohti pois
työkalusta
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään oikeita tarvikkeita, jotka
ovat saatavana SKIL-myyntiliikkeestä
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Työskenneltäessä melutaso saattaa ylittää 85 dB(A);
jolloin suositellaa kuulosuojaimien käyttöä
Pidä kiinni laitteen eristetyistä tartuntapinnoista,
koska nauha voi koskea laitteen johtoon (jos
jännitteinen johto vaurioituu, laitteen paljaisiin
metalliosiin voi tulla jännite ja laitteen käyttäjä voi saada
sähköiskun)
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; ja toimita
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Tämä kone ei ole tarkoitettu vesihiontaan
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
Metallia hiottaessa syntyy kipinöitä; älä käytä
pölypussia/pölynimuria ja huolehdi siitä, ettei lähellä ole
muita henkilöitä eikä tulenarkoja materiaaleja
Älä kosketa liikkuvaa hiomanauhaa
Älä jatka kuluneiden, repeytyneiden tai voimakkaasti
tukkeutuneiden nauhojen käyttämistä
Käytä suojakäsineitä, suojalasit, vartalonmukaista
vaatetusta ja suojaa pitkät hiukset
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat
tarviketta
KÄYTTÖ
• Virtakytkin
- käynnistä/sammuta koneesi painamalla/
vapauttamalla kytkintä A 2
! koneen tulee olla käynissä ennen kuin se
koskettaa työkappaletta
! ennen koneen sammuttamista se tulee nostaa irti
työkappaleesta
Kytkimen lukitseminen jatkuvaa käyttöä varten
- paina kytkintä A 2
- paina nuppia B 2 peukalollasi
- vapauta kytkintä
- irroita lukitus painamalla uudelleen kytkintä A 2 ja
vapauttamalla se
30
• Nopeudensäätö 4
Ihanteellisen hiomatuloksen saavuttamiseksi eri
materiaaleilla
- säätopyöraasta C voit asettaa haluamasi
hiomanopeuden
- säädä nopeus hiontakarkeuden mukaan
- ennen työn aloittamista etsi optimaalinen nopeus ja
karkeus kokeilemalla koepalaan
• Hiomanauhojen vaihtaminen 5
! vedä pistoke pistorasiasta
- nosta vipu D
- irroita hiomanauha
- asenna uusi nauha siinä olevien nuolien osoittamaan
pyörimissuuntaan koneen nuolien E mukaisesti
- paina vipu takaisin
! vaihda hiomanauhat uusiin ajoissa
! älä koskaan taivuta hiomanauhoja
Jos nauha vierittyy pois työkalusta (yleensä
heikkolaatuisen nauhan aiheuttamana), suorita
seuraavat toimenpiteet
- käynnistä kone
- käännä nuppia F 2 niin, että nauha pyörii koneen
suoran sivun tasalla
- käytä uutta nauhaa, jos nauha edelleen vierittyy pois
• Pölynimu 6
- asenna pölypussi G kuvan mukaisesti (2 asentoa)
- tyhjennä pölypussi säännöllisesti optimaalisen
pölynimun saavuttamiseksi
- käyttäessäsi konetta pölynimurin kanssa pölynimuria,
asenna pölynimurin adapteri H kuvan mukaisesti
(3 asentoa)
! älä käytä pölypussi/pölynimuria metallihionnassa
• Apukahva 7
Säädä apukahva J vipusta K (2 asentoa)
• Hiontakehyksen kiinnittäminen 8
- asenna hiontakehys L naarmuttomien tai urattomien
pintojen tasaamista varten, ja varmista, että se on
kunnolla paikallaan
! hiontakehys L kuumenee käytön aikana; älä
koske kehykseen ennen kuin se on jäähtynyt
! irrota hiontakehys L ennen työkalun säilyttämistä
Koneen pitäminen ja ohjaaminen 9
- ohjaa koneen työstettävän pinnan suuntaisesti
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
! älä kohdista liian paljon painetta työkaluun, anna
sen tehdä työtä puolestasi
- älä kallista konetta, kallistaminen voi aiheuttaa syviä
ei-toivottuja hiontajälkiä
- pidä ilmanvaihto-aukkoja N 2 peittämättöminä
VINKKEJÄ
Hiottaessa paljaita puupintoja liikuta konetta puun
syiden suuntaisesti
Muita pintoja hiottaessa liikuta konetta soikein liikkein
Pöytäkiinnitystä varten aseta 2 puristimet M koneen
rungossa oleviin reikiin
! asenna pölypussi G kuvan mukaisesti
! asenna pölynimurin adapteri H kuvan mukaisesti
Älä koskaan hio puuta ja metallia samalla hiomanauhalla
• Tärinätaso
Tämän ohjekirjan takana mainittu tärinäsäteilytaso on
mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin
mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä
laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen
arviona käytettäessä laitetta manituissa
käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
HOITO / HUOLTO
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti ilma-
aukkojen puhtaus N 2)
- poista kiinnitarttunut pöly siveltimellä
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos pölynimu ei toimi enää kunnolla, voit avata kotelo-
osan P kuvassa esitetyllä tavalla tavalla ja poistaa
sisään kertyneen hiontapölyn !
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skileurope.com)
ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli @ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto
tulee ajankohtaiseksi
97
CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following
standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC,
2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from Dec. 29, 2009 on).
NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is 88 dB(A) and the sound power
level 99 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration 4.8 m/s
2
(hand-arm method; uncertainty K = 1.5 m/s
2
).
Technical file at: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les
normes ou documents normalisés suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux réglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE,
98/37/CE (jusqu’au 28.12.2009), 2006/42/CE (à partir du 29.12.2009).
BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 88 dB(A) et le niveau de la puissance
sonore 99 dB(A) (déviation standard: 3 dB), et la vibration 4,8 m/s
2
(méthode main-bras; incertitude K = 1,5 m/s
2
).
Dossier technique auprès de: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG,
2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28.12.2009), 2006/42/EG (ab 29.12.2009).
GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60 745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 88 dB(A) und der Schal-
leistungspegel 99 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration 4,8 m/s
2
(Hand-Arm Methode; unsicherheit K = 1,5 m/s
2
).
Technische Unterlagen bei: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:
EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009),
2006/42/EG (vanaf 29-12-2009).
GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 88 dB(A) en het
geluidsvermogen-niveau 99 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 4,8 m/s
2
(hand-arm methode; onzekerheid K = 1,5 m/s
2
).
Technisch dossier bij: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE KONFORMITETSFÖRKLARING Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och
dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestämmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28.12.2009),
2006/42/EG (from 29.12.2009).
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 60 745 är på denna maskin 88 dB(A) och ljudeffektnivån 99 dB(A)
(standard deviation: 3 dB), och vibration 4,8 m/s
2
(hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s
2
).
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE KONFORMITETSERKLÆRING Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende
normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF,
98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra 29.12.2009).
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette værktøj 88 dB(A) og lydeffektniveau 99 dB(A) (standard deviation:
3 dB), og vibrationsniveauet 4,8 m/s
2
(hånd-arm metoden; usikkerhed K = 1,5 m/s
2
).
Teknisk dossier hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller
standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28.12.2009),
2006/42/EF (fra 29.12.2009).
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er lydtrykknivået av dette verktøyet 88 dB(A) og lydstyrkenivået 99 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 4,8 m/s
2
(hånd-arm metode; usikkerhet K = 1,5 m/s
2
).
Tekniske underlag hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote en allalueteltujen
standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sääntöjen mukaisesti
2006/95/EY, 2004/108/EY, 98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY (29.12.2009 alkaen).
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun melutaso on 88 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 99 dB(A)
(keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 4,8 m/s
2
(käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s
2
).
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad
con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE,
2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28.12.2009), 2006/42/CE (a partir del 29.12.2009).
RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a 88 dB(A) y el nivel de
la potencia acústica 99 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a 4,8 m/s
2
(método brazo-mano; incertidumbre K = 1,5 m/s
2
).
Expediente técnico en: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.
GB
F
D
NL
S
N
FIN
E
08 SKIL Europe BV A. v.d. Kloot
DK
/