Indesit BAA 13 GF Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Malli
BAA 13 GF
Tyyppi
Käyttöohjeet
Kombineret to-dørs køle-fryseskab
Instrutione
Jää- pakastuskaappiyhdistelmä
Asennus ja Käyttö
Kombinerad kyl/frys
Installation och användinge
Kombinert kjöle-fryseskap
Installasjon og bruk
BAA 13 GF
10
SF
Varovaisuus on hyvä tottumus
6. Älä koskettele pakastinosaston sisäseiniä varsinkaan, jos
kätesi ovat märät, sillä voit saada niihin haavoja tai
palovammoja. Älä myöskään pane suuhusi pakastimesta juuri
otettuja jääkuutioita, sillä ne voivat polttaa suusi.
7. Ota aina pistotulppa pois pistorasiasta ennenkuin ryhdyt
puhdistamaan laitetta: Ei riitä, että kierrät lämmönsäätönupin
asentoon , jotta sähkö tulisi eristetyksi laitteesta.
8. Jos otat vanhan jääkaappisi pois käytöstä, muista poistaa
siitä lukkolaite, jotta lapset leikkiessään eivät sulkisi itseään
kaapin sisälle.
9. Jos laite ei toimi kunnolla, ennenkuin soitat huoltopisteeseen,
etsi luvusta “Onko toiminnassa vikaa?” neuvoa, jonka avulla
voit saada toimintahäiriön poistetuksi. Älä missään tapauksessa
rupea purkamaan laitetta, itse vikaa korjataksesi.
10. Jos laitteen liitäntäjohto on uusittava, sen vaihtoa varten
on käännyttävä Huoltokeskuksemme puoleen. Joissakin
laitteissa liitos tehdään erikoisten kaapelikenkien avulla, kun
taas toisissa tarvitaan erikoinen tyðväline, jotta päästäisiin
suorittamaan liitäntä.
11. Älä käytä sähkölaitteita ruoan säilytysosaston sisällä, ellei
valmistaja ole hyväksynyt niitä.
12. Laitteen käytön lopettamisen jälkeen – sillä sen eristysvaahto
sisältää pentaanikaasua ja jäähdytyspiiri mahdollisesti R600a
kaasua (isobutaani) – laitteen turvallisuudesta on varmistuttava
ennen hävityspaikkaan lähettämistä. Tähän toimenpiteeseen
liittyviä lisätietoja saat jälleenmyyjiltämme tai
tarkoituksenmukaiselta paikalliselta laitokselta.
Asennus
Jotta laitteelle voitaisiin taata hyvä toiminta ja pieni
sähkönkulutus, on tärkeätä, että asennus tehdään
oikealla tavalla.
Ilmankierto
Kompressori ja lauhdutin puhaltavat ulos lä mpöä ja vaativat
siksi riittävän ilmankierron voidakseen jäähtyä. Huoneessa,
johon laite sijoitetaan, pitää olla ikkuna tai ovi-ikkuna, joka
takaa kunnollisen ilmanvaihdon. On myös vältettävä kosteata
sijoituspaikkaa.
Kun kaappiyhdistelmä sijoitetaan paikalleen, on pidettää
huoli siitä, että kaapin takana, tuuletusta varten oleva
teräslankaristikko ei joudu tukkeutumaan. Jotta ilma voisi
kiertää kunnolla laitteen ympärillä on jätettävä:
- ainakin 10 cm etäisyys yläpuolella oleviin kaappeihin;
- ainakin 5 cm etäisyys sivulla oleviin kaappeihin tai seiniin.
Kaukana lämpölähteistä
Älä sijoita kaappiyhdistelmää sähköhellan viereen tai
paikkaan, johon auringonsäteet lankeavat.
Vaakataso
Laite on sijoitettava täysin vaakasuoraan. Jos lattia ei ole
tasainen, laitteen asentoa voidaan korjata korkeutta
säännöstelevillä etujaloilla.
Sähköliitäntä ja laitteen maatto
Ennen kuin ryhdytään liittämään laitetta sähkövirtaan, on
tarkastettava onko taloudessa oleva jännite sama kuin
laitteen arvokilvessä ilmoitettu. Tämä arvokilpi on kiinnitetty
kaapin alareunan vasemmalle puolelle vihanneslaatikon
viereen. Samalla on tarkastettava onko pistorasiaan tuleva
sähköjohto maatettu, kuten vaaditaan laissa 46/90 koskien
turvallisuutta sähköllä toimivien laitteiden käytössä. Jos johto
ei ole maatettu, laitteen valmistaja ei ota vastuuta vioista,
jotka johtuvat tämän toimenpiteen laiminlyömisestä.
Kehoitetaan myös välttämään moniosaisteen pistorasioiden
ja liitekappaleden käyttöä. Sijoita laite siten että pistorasia,
johon laite liitetään, on käden ulottuvilla.
Eikö teho ole riittävä?
Pistorasian pitää olla kyllin vahva kestämään laitteen
arvokilvessä mainittua korkeinta sallittua liitäntätehoa. Tämä
arvokilpi on kiinnitetty laitteen alareunaan, vihanneslaatikon
vasemmalle puolelle.
Ennenkuin laite liitetään sähköön
Kun laite on purettu pakkauksestaan, pannaan se
pystysuoraan asentoon ja odotetaan vähintäin kolme tuntia
ennenkuin pistotulppa pannaan pistorasiaan. Siten taataan
laitteen hyvä toiminta.
VAROITUS
Lukekaa tarkkaan tässä ohjevihkosessa annetut neuvot. Saatte
niistä tärkeitä ohjeita, jotka koskevat koneen virheetöntä
asennusta sekä turvallisuutta sen käytössä ja huollossa.
Tämä yhdistetty jääkaappi ja pakastin on valmistettu
kansainvälisten turvasääntöjen mukaan, joiden tarkoituksena
on suojella sen käyttäjää onnettomuuksilta, joita sähköllä
toimivat laitteet aiheuttavat. Kaappiyhdistelmä onkin saanut
Istituto Italiana di Qualità’n teknikkojen antaman IMQ-
laatumerkin, joka myönnetään vain laitteille, jotka on
valmistettu CEI’n , Comitato Elettrotecnico Italiano’n
laatimien säännöksien mukaan.
1. Tätä laitetta ei saa sijoittaa ulkosalle, vaikka se tulisi katoksen
suojaan; on erittäin vaarallista jättää se alttiiksi sateelle ja
ukkoselle.
2. Laitetta saa käyttää vain aikuinen henkilö, ja vain siihen
tarkoitukseen, mihon se on suunniteltu eli ruokien säilyttämistä
ja pakastamista varten, niiden neuvojen mukaan, jotka on
annettu tässä ohjevihkosessa.
3. Älä milloinkaan koskettele laitetta tai pane sitä käyntiin, jos
olet paljain jaloin tai jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
4. Emme suosittele jatkojohtojen tai moniosaisten
pistorasioiden käyttöä. Jos kaappi sijoitetaan muun
keittiökaluston väliin, on pidettävä huoli siitä, ettei sähköjohto
jää taivuksiin tai vaaralliseeen litistykseen.
5. Älä milloinkaan vedä johdosta tai itse laitteesta saadaksesi
pistotulpan pois pistorasiasta: se on hyvin vaarallista.
11
SF
Kuvaus kaappiyhdistelmästä
A
Nuppi, jolla lämpötila säädetään
kaappiyhdistelmässä
Tätä nappia eri asentoihin kiertämällä voidaan säätää
kummankin osaston (jääkaapin ja pakastimen)
lämpötila.
jääkaappi on sammuksissa
kylmyys pienimmillään
kylmyys suurimmillaan
B
Irtilähtevä reunallinen avattavalla kannella
varustettu pikkuhylly
C
Irtilähtevät reunalliset hyllyt, jotka voidaan
siirtää eri korkeudelle
D
Pullo-hyllystö
E
Vadit jääkuutioiden valmistamista varten
F
Jalat, joita kiertämällä laite saadaan vaaka-
asentoon
G
Korit pakasteiden säilyttämistä varten
H
Osasto tuoreiden ruokatavaroiden
pakastamiseksi ja pakasteiden säilyttämiseksi
I
Laatikot hedelmille ja vihanneksille
J
Laatikko lihan tai juuston säilyttämistä varten
K
Ulosvedettävät hyllyt, joiden korkeutta
voidaan säätää
L
Lamppu jääkaappiosaston sisävalaisua varten
Graffiti: on huopakynäsarja, jonka
avulla voidaan koristella ja värittää
Indesit-jääkaappia. Huopakynillä on
mahdollista kirjoittaa, jättää viestejä
tai piirtää jääkaapin oviin ja kylkiin.
Graffiti-huopakynät ovat äärimmäisen
yksinkertaisia ja helppoja käyttää, voit
poistaa kirjoitukset ja piirustukset
helposti ja nopeasti käyttäen kuivaa
riepua tai tavallista valkotaulun
pyyhintä.
VAROITUS :
GRAFFITI -huopakynäsarjaa on tutkittu, se on suunniteltu ja
sitä on testattu sen käyttämiseksi yksinomaan niiden
Indesit-tuotteiden oviin ja kylkiin , joiden yhteydessä sitä
myydään.
Siis älä käytä:
- GRAFFITI -huopakyniä muiden Indesit-jääkaappien ja/tai
muunmerkkisten jääkaappien kanssa;
- GRAFFITI -huopakyniä muihin kodinkoneisiin;
- muun tyyppisiä tai -merkkisiä huopakyniä Indesit-
jääkaappiisi;
Näissä tapauksissa on todellakin mahdollista, että aiheutat
värilaikuista ja/tai pysyvistä merkinnöistä aiheutuvia vahinkoja.
Lapsien tulee käyttää huopakyniä aikuisen valvonnan alaisina.
Merloni Elettrodomestici S.p.A. ei ole vastuussa Graffiti-
huopakynäsarjan virheellisen käytön seurauksista.
12
SF
Ennenkuin ruokatavarat sijoitetaan jääkaappiin tai
pakastimeen, on näiden osastojen sisäseinät puhdistettava
hyvin haalealla soodavedellä. Kun pistotulppa on liitetty
pistorasiaan, tarkista onko valaistusta varten oleva lamppu
syttynyt palamaan. Kierrä nyt lämmönsäätönuppi “A
asentoon . Muutaman tunnin kuluttua voit sijoittaa
tuoreet ruokatavarat jääkaappiin ja pakasteet pakastus-
osastoon.
HUOMIOITAVAA
Kun kaappiyhdistelmä on tuotu kotiin, se pannaan
seisomaan pystyasentoon. Ennenkuin se pannaan
käyntiin, on odotettava noin kolme tuntia, jotta se voisi
toimia moitteettomasti.
Sopiva toimintalämpötila kaappiyhdistelmän sisällä
saavutetaan kiertämällä säädinnuppi asteikon
puolivälille.
Miten laite pannaan käyntiin
Jääkaappi toimii automaattisesti lämmönsäätönupin avulla.
= minimikylmyys
= maksimikylmyys
Sopiva toimintalämpötila jääkaapin sisällä on asteikon
puolivälissä.
Jotta kaapin sisätila olisi suurempi ja sisäseinät helpommin
puhdistettavissa, on tässä mallissa jäähdytyselementti
sijoitettu jääkaappi-osaston takaseinän sisään. Jääkaapin
toiminnan aikana tämä seinä on huurteen tai vesipisaroiden
verhoama, riipppuen siitä onko kompressori toiminnassa tai
pysähdyksissä. Nämä ilmiöt kuuluvat kaapin
normaalitoimintaan.
Jos jääkaappi-osastoon kasataan suuri määrä ruokatavaroita
ja lämmönsäätönuppi kierretään suurempien numeroiden
kohdalle samalla kun huonelämpötila on melko korkea,
seurauksena on, että laite jäähdyttää jatkuvasti, osaston
takaseinälle kerääntyy paksu kerros huurretta, joka taas
aiheuttaa sähkönkulutuksen lisääntymisen.
Tämän tilanteen voi parantaa kiertämällä
lämmönsäätönuppi pienempien numeroiden kohdalle
jolloin laite voi toimia säännöllisesti ja sulattaa
huurteen automaattisesti.
Miten saadaan parhaat säilytystulokset jääkaappi-osastossa
Ohjeita ruokatavaroiden sijoittamiseen ja säilyttämiseen jääkaappiosastossa
Ruokatavara Säilymisaika Säilytyspaikka jääkaapissa
Liha ja puhdistettu kala
(muovipussiin pakattu tai muoviin kääritty)
2 tai 3 päivää
Niitä varten olevassa säilytyslaatikossa
vihanneslaatikoiden päällä (jääkaapin kylmin osa)
Tuoreet juustot 3 tai 4 päivää
Niitä varten olevassa säilytyslaatikossa
vihanneslaatikoiden päällä (jääkaapin kylmin osa)
Kananmunat 1 kuukausi Sisäovessa niitä varten olevassa munalokerossa
Voi ja margariini Sisäovessa olevassa hyllykössä
Kypsät ruuat (ilmantiiviisti suljettuina kannellisiin
säilytysastioihin ja vasta jäähtymisen jälkeen
jääkaappiin sijoitettuina)
3 tai 4 päivää Millä hyllyllä tahansa
Tuoreet makkarat, viipaleiksi leikattu leipä,
suklaa, leivokset, tomaatit, jne
3 tai 4 päivää Millä hyllyllä tahansa
Pullot, maito, virvoitusjuomat, yogurt Sisäovessa niitä varten olevassa hyllykössä
Hedelmät ja vihannekset Vihanneslaatikoissa
Mitä ei säilytetä jääkaapissa
Valkosipuli (antaa voimakkaan hajun muille ruuille), sipuli ja purjosipuli.
Banaanit (mustuvat).
Sitruunat ja appelsiinit (säilyvät paremmin viileässä paikassa).
Perunat ja juurekset (pimeässä ja kuivassa paikassa).
13
SF
Sen jälkeen kun kulho on täytetty osoitetun reiän kautta, käännä
kulho 90°. Yhdistävien putkien kautta vesi kulkeutuu kulhon
muotteihin, jonka jälkeen täyttöreikä voidaan sulkea
asiaankuuluvalla tapilla ja kulho voidaan sijoittaa pakastinosan
oveen.
Jään muodostumisen jälkeen voidaan koputtaa kulhoa kovaa
pintaa vasten kunnes jääpalat irtoavat muoteistaan ja tulevat
ulos samasta reiästä, josta laitettiin vesi sisään. Jääpalojen
ulostulon helpottamiseksi voit kastella kulhon ulkopinnan vedellä.
HUOMIO: joka kerta kun täytät kulhon vedellä varmista ensin,
että kulho on täysin tyhjä ja että sen sisälle ei ole jäänyt pieniä
jäänpalasia.
Välttämätön minimiaika kunnollisten jääpalojen muodostumiselle
on noin 6 tuntia.
- Jääkaappi-osastossa ilma kiertää siten, että kylmempi ilma,
ollen painavampaa, painuu osaston pohjalle. Siksi on hyvä
sijoittaa liha ja juustot vihanneslaatikon päälle.
- Noudattakaa tarkkaan neuvojamme eri ruokatavaroiden
pisimmästä säilymisajasta: kaikkein tuoreinkin elintarvike ei
säily kauan hyvänä.
- Päinvastoin kuin yleensä luullaan, kypsät ruuat eivät säily
kauemmin kuin raa’at ruokatavarat.
- Älkää sijoittako jääkaappiin kannettomia astioita, jotka sisäl
tävät nestemäistä ruokaa, sillä siitä haihtuva kosteus
muodostaisi huurretta kaapin sisäseinille.
Kuva 1
- Hae ohjeita pakastettavien ruokien valmistukseen eri
opaskirjasista.
- Kokonaan tai vain osittain sulanutta ruokatavaraa ei saa
pakastaa uudelleen: se on syötävä mitä pikimmin (24 tunnin
sisällä) tai sen voi vasta keitettynä tai paistettuna pakastaa
uudelleen.
- Pakastettuja ruokatavaroita ei pidä sijoittaa siten, että ne
tulevat kosketukseen jo aikaisemmin pakastettujen tai
syväjäädytettyjen ruokatavaroiden kanssa, vaan ne on
pantava pakastin-osaston ritilälle, jos mahdollista kylmää sivu-
tai takaseinää vasten. Ei pidä unohtaa, että pakastettujen
ruokatavaroiden säilyvyys riippuu myös siitä nopeudesta, millä
ne tulevat pakastetuiksi.
- Pakastuksen aikana tulee välttää pakastimen oven
avaamista.
- Enimmäismäärä ruokatavaraa, jonka voi pakastaa
vuorokauden sisällä on ilmoitettu laitteen arvokilvessä, joka
sijaitsee jääkaapin alareunassa, vihanneslaatikon vasemmalla
puolella.
- Jotta ruuat säilyisivät mahdolisimman hyvin, ja niiden
myöhemmin tapahtuva sulatus kävisi nopeammin, on hyvä
jakaa ne pieniin annoksiin. Siten ne jäätyvät nopeammin
läpikotaisin. Pakkauksen päälle merkitään sen sisällys ja
pakastuksen päivämäärä.
- Jotta saadaan enemmän tilaa, pakastinosastoa voidaan
käyttää myös ilman laatikoita (lukuunottamatta ensimmäistä
alhaalta) järjestäen ruuat suoraan haihdutuslevyille.
Tarkistakaa aina täyttämisen jälkeen, että ovi sulkeutuu
kunnolla.
- Virtakatkon sattuessa tai jos laitteen toiminnassa ilmenee
häiriötä, ei pidä avata pakastimen ovea. Siten kylmyys ei
pääse pois kaapista ja siellä olevat pakastetut tai syväjädytetyt
ruokatavarat säilyvät täysin hyvässä kunnossa noin 9-14
tuntia.
- Pakastinosastoon ei pidä panna pulloja, jotka ovat täynnä
nestettä: jäätyessään neste laajenee ja rikkoo pullon.
- Jos huonelämpö pysyy pitkän aikaa 14°C alapuolella,
pakastus-osastossa ei kylmyyttä saada laskeutumaan riittävän
alhaiseksi ruokatavaroiden pitkäikaiseen säilyttämiseen, ja
siksi niiden säilytysaika lyhenee.
Oikein tehty pakastus
Kuva 2
Jääpalakulho
Tämä uusi jääpalakulhokeksintö on Merlonin patentoima. Koska
kulho kiinnitetään pakastinosan oveen, voidaan taata parempi
ergonomia ja puhtaus: jää ei ole kosketuksissa pakastinosaan
sijoitettujen ruokien kanssa ja lisäksi vältetään veden tippuminen
täyttövaiheessa (lisävarusteena saatavana myös kansi, jolla
voidaan sulkea vedentäyttöreikä täytön jälkeen).
Käyttöohjeet (Kuva 2)
Täytä kulho vedellä asiaankuuluvan reiän kautta osoitettuun
tasoon saakka (MAX WATER LEVEL), varoen ylittämästä
merkkiä: jos ylitetään suositeltu vesimäärä, voi muodostuva
jää estää jääpalojen ulostulon.
Jos olet käyttänyt liian paljon nestettä, täytyy odottaa kunnes
jää sulaa, tyhjentää kulho ja suorittaa täyttö uudelleen.
1
2
- Jääkaappiosastossa on
käytännöllisiä ulosvedettäviä
hyllyjä, joiden paikkaa
kaapissa voi siirtää niitä
varten olevien kiskojen avulla
(Kuva 1). Näin on
mahdollista sijoittaa hyllyille
isoja säilytysastioita tai
suurikokoisia ruokatavaroita.
14
SF
Neuvoja säästöön
- Sijoita kaappiyhdistelmä oikeaan paikkaan
Eli kauaksi kaikista lämpölähteistä, auringonpaisteesta,
huoneeseen, jossa ilma pääsee kunnolla kiertämään kaapin
ympärillä. Ota sijoituksen yhteydessä myös huomioon luvussa
“Asennus/Ilmankierto” ilmoitetut etäisyydet muusta
keittiökalustosta.
- Säädä oikea kylmyysaste
Liian kylmäksi säädetty jääkaappi kuluttaa paljon sähköä.
- Älä täytä jääkaappi-osastoa liian suurella
ruokatavaramäärällä
Jotta ruokatavarat säilyisivät hyvin, kylmän ilman on päästävä
kiertämään vapaasti jääkaappi-osaton sisällä. Jos kaappi on
täpötäynnä. ilmankierto estyy ja kompressori joutuu olemaan
käynnissä jatkuvasti.
- Ovet aina kiinni
Avaa kaappiyhdistelmän ovia niin harvoin kuin mahdollista,
sillä joka kerta kun ovi avataan, osa kylmää ilmaa pääsee
virtaamaan ulos, ja aikaisemmin säädetyn kylmyyden
takaisinsaamiseksi on moottorin oltava toiminnassa pitkään,
mikä taas lisää sähkönkulutusta.
- Tarkista kumitiivisteiden kunto
Puhdista aina hyvin kumitiivisteet, jotta ne pysyvät
kimmoisina; siten ovi sulkeutuu tiiviisti eikä kylmyys pääse
karkaamaan ulos.
- Ei kuumia ruokia jääkaappiin
Anna ruokien jäähtyä huonelämmössä ennenkuin sijoitat ne
jääkaappiin, sillä kuuma astia nostaa heti kaapissa olevan
lampötilan monta astetta korkeammaksi.
- Huurre pakastus-osastossa
Pidä silmällä pakastus-osaston seinämille muodostuvaa
huurretta ja poista se heti, jos huurrekerros on tullut liian
paksuksi. (Katso lukua “Miten pakastus- jääkaappiyhdistelmä
pidetään kunnossa”, joka seuraa tekstissä.)
15
SF
Ohjeita ruokatavaroiden pakkaamiseen
Liha ja kala
Laaru Pakkaus
Mureuttaminen
(päivää)
Säilymisaika
(kuukautta)
Sulatus
Raavaanpaisti ja
-keittoliha
Hääritään aluminifolioon 2 / 3 9 / 10 Ei tarpeellista
Lampaanliha Hääritään aluminifolioon 1 / 2 6 Ei tarpeellista
Porsaanpaisti Hääritään aluminifolioon 1 6 Ei tarpeellista
Vasikanpaisti ja
keittoliha
Hääritään aluminifolioon 1 8 Ei tarpeellista
Porsaan tai vasikan
kyljys ja pihvi
Jokainen viipale kääritään muovikelmuun ja
aitten 4-6 vilipaletta yhteen aluminifoliokäärõõn
6 Ei tarpeellista
Lmpaan- tai
raavaanlihakyljkset ja
viipaleet
Jokainen viipale kääritään muovikelmuun ja
aitten 4-6 vilipaletta yhteen aluminifoliokäärõõn
6 Ei tarpeellista
Jauheliha Muovikelmulla peitettyissä aluminivadeissa
Pakastetaan
mahdollisimman
tuoreena
2 Hitaasti jääkaapissa
Sydän ja maksa Muovipusseissa 3 Ei tarpeellista
Makkaraat Kääritään muovikelmuun tai aluminifolioon 2
Riippuen sitä miten
ne va valmiiiistetaan
Kanat ja kalkkunat Kääritään aluminifolioon 1 / 3 9 Hitaasti jääkaapissa
Ankat ja hanhet Kääritään aluminifolioon 1 / 4 6 Hitaasti jääkaapissa
Sorsat, fasaanit ja
metsäkanat
Kääritään aluminifolioon 1 / 3 9 Hitaasti jääkaapissa
Kanit ja jänikset Kääritään aluminifolioon 3 / 4 6 Hitaasti jääkaapissa
Hirvenliha ja
kauriinliha
Kääritään aluminifolioon tai muovikelmuun 5 / 6 9 Hitaasti jääkaapissa
Isokokoiset kalat Kääritään aluminifolioon tai muovikelmuun 4 / 6 Hitaasti jääkaapissa
Pienet kaalar Muovipusseissa 2 / 3 Ei tarpeellista
Simpukat Muoviipusseissa 3 / 6 Ei tarpeellista
Ayriäiset Alumini- tai muovivadeissa suolaveden peitossa 3 Hitaasti jääkaapissa
Keitetty kala Aluminifoliossa tai muovikelmussa 12 Kuumassa vedessä
Paiatettu kala Muovipussissa 4 / 6
Sulattamatta
pannussa liedellä
16
SF
Hedelmät ja vihannekset
Laji Valmistus Kiehautus Pakkaaminen
Säilymisaika
(kuukautta)
Sulatus
Omenat Kuoritaan ja paloitellaan 2’
Kannellisissa vadeissa,
sokeriliemen peitossa
12 Hitaasti jääkaapissa
Aptikoosit,
persikat, kirsikat ja
luumut
Siemenluut poistetaan ja
hedelmät kuoritaan
1' / 2'
Kannellisissa vadeissa,
sokeriliemen peitossa
12 Hitaasti jääkaapissa
Mansikat, vadelmat
is mustikat
Perataan, pestään ja
annetaan kuivua
Kannellisissa vadeissa,
sokerilla peitettyinä
10 / 12 Hitaasti jääkaapissa
Hedelmä- ja
vihannessoseet
Paloitellaan, keitetään ja
puristetaan slivilän läpi
Kannellisissa vadeissa, lisänä
10% sokeria
12 Hitaasti jääkaapissa
Tuoreet
hedelmämehut
Pestään, paloitellaan ja
puristetaan
Kannellisissa vadeissa, lisänä
sokeria maun mukaan
10 / 12 Hitaasti jääkaapissa
Kukkakaalit
Lohkot irrotetaan ja
kiehautetaan vedessä,
johon on lisätty
sitruunanmehua
2' Muovipusseissa 12 Ei tarpseellista
Keräkaalit ja
lehtikaalit
Puhdistetaan ja pestään
(paloitellaan)
1' / 2' Muovipusseissa 10 / 12 Huoneenlämmössä
Herneet Silvotaan ja pestään 2' Muovipusseissa 12 Ei tarpeellista
Vihreät pavut
Pestään ja leikataan
palasiksi
2 Muovipusseissa 10 / 12 Ei tarpeellista
Porkkanat, lantut ja
nauriit
Pestään, kuoritaan ja
leikataan viipaleiksi
3' / 4' Muovipusseissa 12 Ei tarpeellista
Sienet ja parsa Pestään ja paloitellaan 3' / 4' Muovipusseissa 6 Huoneenlämmössä
Pinaatti Pestään ja leikataan 2' Muovipusseissa 12 Huoneenlämmössä
Vihannekset ja
juurekset keittoon
Pestään ja paloitellaan 3'
Muovipusseissa, pieniin
annokslin jaettuina
6 / 7 Huoneenlämmössä
Muita
elintarvikkeita
Valmistus Kiehautus Pakkaaminen
Säilymisaika
(kuukautta)
Sulatus
Leipä Muovipussissa 4
Huoneenlämmössä tai
uunissa
Leivonnaniset Muovikelmuun käärittynä 6
Huoneenlämmössä ja
uunissa 100/200°C
lämmössä
Kerma Kannellisessa muoviastiassa 6
Huoneenlämmössä tai
jääkaapissa
Voi
Omassa pakkauksassaan ja
lisäksi aluminifolioon
käärittynä
6 Iääkaapissa
Valmiit ruuat ja
vihanneskeitot
Annoksina kannellisissa
muovi- tai lasiastioissa
3 / 6
Huoneenlämmössä tai
kuumassa vedessä
Kananmunat
Pakastetaan ilman kuorta
pienissä vadeissa
10
Huoneenlämmössä tai
jääkaapissa
17
SF
Puhdistus ja erikoistoimenpiteet
kunnossapitoa varten
Ennenkuin kaappiyhdistelmää ryhdytään
puhdistamaan, on pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
- Ne ainekset, joista jääkaappi- pakastinyhdistemä on
rakennettu, ovat hygieenisiä eivätkä anna mitään hajua: Jotta
nämä ominaisuudet voitaisiin pitää muuttumattomina, on
välttämätöntä, että pakastettavat ruokatavarat aina
suojellaan tiiviillä kääreellä, jotta ne eivät jättäisi vaikeasti
poistettavia tahroja kaappien pohjalle tai levittäisi pahaa
hajua.
- Vain vettä ja soodaa. Kaappien sisäosien ja ulkopuolen
puhdistuksessa on käytettävä ainoastaan sientä, joka on
kastettu lämpimään veteen, johon on lisätty soodaa, mikä
on hyvä desinfisoiva aine. Jos sitä ei ole kotona, pesuun
voidaan myös käyttää valkoista hajutonta pyykkisaippuaa.
- Mitä ei pidä käyttää. Ei raapivia hankausjauheita, ei
valkaisuaineita, ei ammoniakkia: Ei missään tapauksessa
kemiallisia liuotusaineita tai muita niitä vastaavia.
- Myös astianpesukoneessa. Kaikki se mikä lähtee irti voidaan
panna likoamaan kuumaan veteen, johon on lisätty saippuaa
tai astianpesunestettä. Jos taloudessa on astianpesukone,
voidaan irtonaiset osat pestä siinä. Ennenkuin osat pannaan
paikoilleen kaapeissa, ne on kuivattava huolellisesti.
- Entä kaapin takaseinät? Tomu kasaantuu sinne ja voi
aiheuttaa pulmia laitteen toiminnalle. Tomu on paras imeä
pois pölyimurin kapealla suukappaleella käyttäen heikompaa
imuvoimaa ja tehden puhdistustyön mahdollisimman
hellävaroin.
- Kun laite jää pois käytöstä pitemmäksi aikaa. Jos tahdotte
pysäyttää kaappiyhdistelmän toiminnan loma-ajaksi, on se
puhdistettava hyvin sisäpuolelta ja ovet on jätettävä auki,
ettei kaappien sisälle muodostuisi pahaa hajua ja hometta.
- Miten jääkaapin lamppu vaihdetaan. Kaappi poistetaan
sähköverkosta, vetämälllä pistotulppa pois pistorasiasta.
Palaneen lampun tilalle pannaan uusi samaa tehoa oleva tai
korkeintaan 15 W-lamppu. Lampun vaihto on mahdollista
poistamalla kiinnitysruuvi “B” lampun suojalasin takaasasta,
jolloin lamppu “A” tulee näkyviin (kuva 5).
Kuva 5
A
B
Miten pitää jää-pakastuskaappi kunnossa
Kytke laite irti sähköverkosta (kytke kosketin tai asun-
non yleiskatkaisin pois) ennen puhdistustoimenpiteitä.
Hurteenpoisto
HUOMIO: Älä vahingoita jäähdytysjärjestelmää.
Huurretta ei pidä milloinkaan raapia pois terävillä
veitsillä tai muilla metalliesineillä, vaan
Miten huurre sulatetaan jääkaappi-osastossa
Tässä laitteessa huurteen sulatus tapahtuu automaattisesti,
ja sulanut vesi valuu laitteen takana olevaan tilaan
vedenpoisto-reiän (kuva 3) kautta, jossa ahtimen toiminnasta
syntyvä lämpö haihduttaa sen huoneilmaan.
Jotta vesi pääsisi valumaan esteettä pois, on aika ajoin
puhdistettava tämä reikä, joka löytyy vihanneslaatikoiden
takaa.
Miten huurre sulatetaan pakastin-osastossa
- Ajoittain on huurre poistettava laitteen mukana tulleella
raapimella (ei veitsillä eikä metalliesineillä)
- Jos huurrekerros on tullut paksummaksi kuin 5 mm, on
suoritettava täydellinen huurteensulatus, joka tehdään
seuraavasti: lämmönsäätimen “A” nuppi kierretään asentoon
0.
Kaikki kaapissa olevat pakasteet kääritään
sanomalehtipaperiin ja siirretään joko jääkaappiin tai johonkin
viileään paikkaan. Kaapin ovi jätetään auki, jotta huure sulaisi
nopeammin. Sulamista voidaan nopeuttaa asettamalla
kaapin sisään haaleata vettä sisältäviä vateja.
Tässä pakastimessa on mahdollista sulatusveden kerääminen;
säiliö sijoitetaan viereisen kuvan osoittamalla tavalla (kuva
4), ja sitten kaapin sisusta puhdistetaan ja kuivataan.
Kuva. 3
Kuva 4
18
SF
Onko toiminnassa vikaa?
Kaappiyhdistelmä ei toimi kunnolla
Oletteko tarkistaneet:
· onko talouteen tuleva virta katkaistu yleiskatkaisijalla;
· onko pistotulppa kunnolla pistorasiassa;tuleeko pistorasiaan
virtaa;
· koettakaa, yhdistämällä pistotulppa johonkin toiseen
pistorasiaan, syttyyko valo.
Jääkaappi ja pakastus-osasto kylmenevät
liian vähän
Oletteko tarkistaneet:
· sulkeutuvatko ovet kunnolla vai ovatko kumitiivisteet
menettäneet kimmonsa;
· onko lämmönsäätönuppi oikeassa asennossa;
· onko jääkaapissa ja pakastimessa liian paljon tavaraa.
Ruokatavarat jäätyvät liikaa jääkaappi-
osastossa
Oletteko tarkistaneet.
· onko lämmönsäätönuppi oikeassa asennossa;
· l ovatko ruokatavarat kosketuksessa kaapin takaseinän,
kylmimmän paikan, kanssa.
Moottori toimii jatkuvasti
Oletteko tarkistaneet:
· ovet jääneet raolleen tai onko niitä on avattu liian usein;
· että huoneenlämpö on kovin korkea;
· onko seiniä peittävä huurrekerros paksumpi kuin 2-3 mm.
Jääkaappi pitää kovaa melua
Oletteko tarkistaneet:
· seisooko kaappi vaakasuorassa kaikkiin jalkoihinsa nojaten;
· onko se sijoitettu sellaisten keittiökaappien tai esineiden
väliin, jotka tärisevät ja pitävät melua;
· että jäähdyttävä kaasu, joka kiertää kaapin seinien sisällä,
pitää heikkoa ääntä silloinkin kun ahdin on pysädyksissä
(se ei ole mikään vika).
Jääkaapin pohjalla on vettä
Oletteko tarkistaneet:
· onko sulaneen huurteen poisvientiä varten oleva reikä
tukkeutunut.
Jos kaikista näistä tarkistuksista huolimatta laite ei toimi ja
vika pysyy sellaisenaan, kehoitamme kääntymään lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen tiedottaen heille
seuraavat seikat: vian laatu, mallin tyyppimerkintä (Mod.) ja
sarjanumero (S/N), jotka on ilmoitettu vihanneslaatikon
viereen kiinnitetyssä arvokilvessä (allaolevissa kuvissa on
näytetty mitkä numerot on mainittava).
Korjausta varten on käännyttävä vain tuottajan
valtuuttaman teknikon puoleen ja on vaadittava aina
alkuperäisten varaosien käyttöä.
Mod.
RG 2330
TI
Cod.
93139180000 S/N 704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150 W
W
Fuse
A
Max 15 w
Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.
Kompr.
Syst.
R 134 a
kg 0,090
Gross
Bruto
Brut
340
Net
Util
Utile
Gross
Bruto
Brut
Freez. Capac
Poder de Cong
75
Made in Italy 13918
Test
P.S-I.
Pressure
HIGH-235
LOW 140
kg/24 h
4,0
Class
Clase
N
Classe
/